Tematikus válogatás a rendszerváltásról

Széchenyi István (Roosevelt) tér a Gresham-palota előtt. A március 15-i megemlékezés és békés tüntetés résztvevői vonulnak a Szabadság tér felé. (Fortepan-16061)

A rendszerváltás 30. évfordulója kapcsán intézetünk munkatársai és meghívott vendégeik rendezvényeken és rádióbeszélgetésekben elemezték és értékelték az 1989–1990-es eseményeket. Ezeket gyűjtöttük most össze, hogy azok is megnézhessék a videókat, visszahallgathassák a hangfelvételeket, akik korábban nem tudtak velünk tartani.

 

 

RENDSZERVÁLTÁS MAGYARORSZÁGON 1987-1990

 

Ezt a címet viseli Ripp Zoltán 2006-ban megjelent monográfiája, amely olyan átfogó, tényfeltáró és oknyomozó munka, ami az elsődleges forrásokra, eddig még nem kutatott levéltári dokumentumokra is építve dolgozta fel az 1987 közepétől 1990 tavaszáig terjedő időszak történéseit. Választ ad a rendszerváltás „titkaira” kíváncsi olvasónak, de nem a leleplezés vagy a megbélyegzés, hanem a tárgyszerű megismerés és a megértés szándékával. A monográfia a rendszerváltás kézikönyveként is használható, nem hiányozhat annak a (virtuális) könyvespolcáról, akit mélyebben érdekelnek közelmúltunk történései.

A kötet már évek óta nem kapható, így a Napvilág Kiadó a rendszerváltás 30. évfordulója apropóján úgy döntött, honlapjáról ingyenesen letölthetővé teszi a kötetet PDF-formátumban.

Kattintson ide, és töltse le Ön is!

 

 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A RENDSZERVÁLTÁSRÓL

 

A Napvilág Kiadó Kérdések és válaszok sorozatának legújabb kötete Magyarország legújabb kori történetének egyik eseményekben és fordulatokban igen gazdag eseménysorát, az 1987–1990 között lezajlott rendszerváltást igyekszik immár 30 éves távlatból vizsgálni, választ adni a mind a napig sokakban felmerülő kérdésekre és kétségekre. A hatalom és ellenzéke, a pártalakulások, a tárgyalásos átmenet, a gazdasági és égető társadalmi problémák köré csoportosított kérdések közül nem hiányoznak a nemzetközi viszonylatok, valamint az egyre sürgetőbb nemzeti-nemzetiségi kérdésekre adott válaszok a korszak avatott szakértőinek interpretálásában.

Szerkesztő: Ripp Zoltán
Szerzők: Antal Attila, Botos János, Feitl István, Ripp Zoltán, Takács Róbert

A kötetben felvetett kérdésekről a Klubrádió Szabad a pálya című műsorában Takács Róbert beszélgetett Antal Attilával és Ripp Zoltánnal 2019. június 14-én.

Hallgassa meg a felvételt ide kattintva!

 

 

ESSZÉK A KÖZELMÚLTRÓL ÉS A KÖZELJÖVŐRŐL

 

A Napvilág Kiadó +/-30. Esszék a közelmúltról és a közeljövőről című kötetében 12 szerző (Beer Miklós, Bod Péter Ákos, Donáth László, Ferge Zsuzsa, Földes György, Gyurgyák János, L. Ritók Nóra, Markó Béla, Nádas Péter, Romsics Ignác, Spiró György és Térey János) esszéi olvashatók a rendszerváltás óta eltelt 30 évről.

A kötetet 2019. június 18-án mutattuk be a Három Hollóban Donáth László, Földes György, Romsics Ignác és Spiró György részvételével, valamint Babarczy Eszter moderálásával:

 

 

A BALOLDAL RENDSZERVÁLTÁSA

 

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye 2019. október 1-jén konferenciát szervezett a KRITIKAI HÉT eseménysorozat keretében, amely a politikatörténeti és a politikaelméleti nézőpont összekapcsolása mentén vizsgálta a rendszerváltás és a baloldal viszonyát.
A program első felében arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mi volt a baloldal helyiértéke a rendszerváltás folyamatában. A második részben arra vállalkozunk, hogy az egyes baloldali szereplők előtt álló kihívásokat és dilemmákat mutassuk be, hiszen sikerek és kudarcok megítélése, az utólag már világosan látszó lehetőségek és korlátok számbavétele közelebb vihet a történések megismeréséhez.

Előadók: Artner Annamária, Ágh Attila, Éber Márk Áron, Farkas Péter, Feró Dalma, Földes György, Hubai László, Kiss Viktor, Merényi Miklós, Pásztóy András, Vajnai Attila

Az előadásokról készült videók ide kattintva megtekinthetők.

+

KAPCSOLÓDÓ HANGFELVÉTEL

A Klubrádió Szabad a pálya című adásában 2019. október 18-án Földes György és Antal Attila a konferencia kapcsán arról beszélgettek, hogy milyen baloldali olvasatai vannak a rendszerváltásnak, milyen politikai és gazdasági kényszerek uralták az akkori folyamatokat, és ezek miatt miért nem volt lehetőség a modellváltásra, illetve hogy az ezekből származó tapasztalatok hogyan használhatók fel egy új baloldal felépítéséhez.

Kattintson ide a felvétel visszahallgatásához!

 

 

KELET-KÖZÉP-EURÓPA ÉS A RENDSZERVÁLTÁS – 30 ÉV UTÁN

 

1989/1990-ben ledőlt a kelet-európai dominó, miután nyilvánvalóvá vált, hogy a Szovjetunió nem képes fenntartani az uralmát a térségben. Az itteni egypárti államszocialista rendszerek megdőltek, és mindenhol többpárti, kapitalista berendezkedés épült ki.
2019. október 29-én kerekasztal-beszélgetést rendeztünk a Politikatörténeti Intézetben arról, hogy milyen értékelések élnek, váltak meghatározóvá a rendszerváltással kapcsolatban három évtized elteltével, és hogyan jellemezhetők az eddigi évfordulós, emlékezetpolitikai események az egyes országokban.

Résztvevők:
Bajcsi Ildikó (TéKa, Impulzus)
Stefano Bottoni (Firenzei Egyetem)
Mitrovits Miklós (BTK TTI / NKE KEKI)
Takács Róbert (PTI) – moderátor

+

KAPCSOLÓDÓ HANGFELVÉTEL

Az esemény résztvevői közül Takács Róbert a Klubrádió Szabad a pálya c. műsorában 2019. december 27-én Stefano Bottonival és Mitrovits Miklóssal beszélgetett arról, hogy a rendszerváltáskori eltérő utak (tárgyalásos/forradalmi), a különböző kiindulási helyzet, illetve az akkor választott társadalom- és gazdaságpolitikai megoldások (a privatizációtól a mezőgazdasági átalakításán át az állambiztonsági múlt kezeléséig) mennyiben határozták meg az adott ország/társadalom három évtizedes pályáját?

Hallgassa meg az erről készült felvételt ide kattintva!

 

 

PARLAMENT ÉS RENDSZERVÁLTÁS

 

2020. január 21-én beszélgetést rendeztünk a Politikatörténeti Intézetben Feitl István Az államszocialista korszak álparlamentje című könyve kapcsán az 1985–1990 közötti Országgyűlésről.

Vendégeink voltak: KIRÁLY ZOLTÁN korábbi országgyűlési képviselő, RIPP ZOLTÁN történész, FEITL ISTVÁN történész. A beszélgetést EGRY GÁBOR, a PTI főigazgatója vezette:

 

 

AZ OROSZ-MAGYAR VISZONY HARMINC ÉVE

 

Az 1945-től „ideiglenesen hazánkban állomásozó” szovjet katonai egységek kivonulásáról Magyarország területéről a Németh Miklós által vezetett kormány állapodott meg a gorbacsovi Szovjetunióval 1990. március 10-én. Ezen a napon írta alá Horn Gyula és Eduard Sevarnadze külügyminiszter a csapatkivonásról az egyezményt. A rendszerváltás történetéről szóló sorozatunk keretében 2020. március 11-én először egy előadás keretében idéztük fel az egyezmény megszületésének körülményeit, ezt követő beszélgetésünk pedig a 1990 utáni harminc év tanulságait elemezte:

A SZOVJET CSAPATKIVONÁSI EGYEZMÉNY –1990
Baráth Magdolna történész előadása

BESZÉLGETÉS AZ OROSZ-MAGYAR VISZONY HARMINC ÉVÉRŐL
Résztvevők: Deák András közgazdász, Krausz Tamás és Sz. Bíró Zoltán történész. Moderátor: Földes György történész.

 

 

RENDSZERVÁLTÁS KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN – HARMINC ÉVE

 

A Múltunk folyóirat 2019/3. száma külön blokkban foglalkozott a témávala cikkek a linkekre kattintva letölthetőek:

Majtényi GyörgyAz elveszített forradalom. Az 1989-es magyarországi rendszerváltás emlékezete, kontextusa és értelmezései

Merényi M. MiklósPolitikai képviselet az „átmenet” társadalmában. A demokratikus reprezentáció kérdése és a rendszerváltás utáni magyar politikatudomány

Garadnai ZoltánFrançois Mitterrand elnök kelet-közép-európai útjai (1988–1991)

Michał PrzeperskiA hadiállapot hosszú árnyéka. 1989-ben miért nem történt vérontás Lengyelországban?

Bárány Balázs„Mi már nem érthetjük, ami itt történik.” Marosán György és a rendszerváltás

Csatári BenceA pártállam felszámolásának hatása a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat működésére

Múltunk körkérdése a rendszerváltás 30. évfordulóján

 

 

KÖNYVEK A RENDSZERVÁLTÁSRÓL

 

A Napvilág Kiadó kínálatából az alábbi köteteket ajánljuk a témához kapcsolódóan:

Földes György (szerk.): +-30 – Esszék a közelmúltból és a közeljövőből

Antal Attila, Botos János, Feitl István, Ripp Zoltán, Takács Róbert: Kérdések és válaszok a rendszerváltásról

Ripp Zoltán: Eltékozolt esélyek? A rendszerváltás értelme és értelmezései
Laki László: A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás” (E-book)
Andor László: Eltévedt éllovas. Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában
Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek (E-book)
A 20 év után sorozat többi kötetét itt találja

Földes György: Ívek és töréspontok. Gazdaság, politika, ideológia 1945 után

Földes György, Hubai László (szerk.): Parlamenti választások Magyarországon 1920-2010

Feitl István, Ignácz Károly (szerk.): Önkormányzati választások Budapesten, 1867-2010

Feitl István (szerk.): Parlamenti választási kampányok Magyarországon