Bemutatkozás

A Politikatörténeti Alapítványhoz kötődő intézményegyüttes a modern magyar és közép-európai történelem és a jelenkor sokoldalú tudományos vizsgálatára vállalkozik. Pályázatokkal, ösztöndíjakkal, egyéni és csoportos kutatások támogatásával segíti világunk jobb megértését.  Az alapítvány támogatja a Politikatörténeti Intézetet és gyűjteményeit.  Kuratóriumát Bayer József akadémikus irányítja.

A Politikatörténeti Intézet az állami intézményrendszeren kívül működő, kiemelten közhasznú kutatóhely, levéltára és könyvtára minden érdeklődő számára szabadon hozzáférhető. Az intézet történeti és társadalomelméleti kutatásaival összhangban nyilvános vitákat, konferenciákat, ismeretterjesztő programokat szervez. Szellemi műhelyként elsősorban a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás megújítására, népszerűsítésére összpontosít. Ezt segíti a Napvilág Kiadó, a Múltunk történeti folyóirata és a TEM Műhelytanulmányok társadalomelméleti folyóirata is.

Üdvözlettel:

EGRY GÁBOR
a Politikatörténeti Intézet főigazgatója