Könyvtári gyűjtemények

A Politikatörténeti Intézet Könyvtára nyilvános tudományos szakkönyvtár, amely könyvtári, információs és dokumentációs feladatokat lát el. Gyűjti, rendszerezi, nyilvántartja, tárolja és a kutatók rendelkezésére bocsájtja a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó irodalmat, könyvészeti, hírlap- és folyóiratanyagot, a rokon- és segédtudományi irodalmat.

A Könyvtár olvasótermeiben helyben olvasást biztosít beiratkozott olvasóinak.

A Könyvtár gyűjtőköre

  1. A Könyvtár fő gyűjtőkörébe tartozik Magyarország új- és legújabb kori történetének szakirodalma, források, feldolgozások.
  2. Fő gyűjtőkörébe tartozik a politikatörténet, a politikatudomány elméleti szakirodalma, szakkönyvei, szakfolyóiratai. Gyűjti a Magyarországon megalakult pártok és más politikai szervezetek kiadványait, programjait, a történetükről szóló irodalmat.
  3. A Könyvtár fennállása óta szisztematikusan gyűjtötte, rendszerezte, állagát megóvta és tárolta a magyar és a nemzetközi baloldal történeti szakirodalmát. Mint ilyen, Közép-Európa legjelentősebb gyűjteménye. Továbbra is gyűjti a munkásosztály szerepére, struktúrájára, életmódjára vonatkozó forrásokat és feldolgozásokat, a baloldali mozgalomban részt vett személyiségek életrajzi irodalmát, nyomtatásban megjelent visszaemlékezéseiket.
  4. Gyűjti a nemzetközi baloldal történetének forrásait és feldolgozásait magyar nyelven a megszerezhetőség határain belül.
  5. A Könyvtár mellékgyűjtőkörének keretében gyűjti az új- és legújabb kori egyetemes történet szakirodalmát, a magyar nyelvű önálló kiadványokat, valamint a lehetőségekhez képest azokat a magyar nyelvű történettudományi szakfolyóiratokat, amelyek rendszeresen közölnek tudományos értekezéseket e témából.

A Könyvtár építi és gondozza a Politikai Adattárat.

A Politikai Adattár az 1989 után megalakult magyarországi és magyar politikai pártok, politikai szervezetek, szociális és érdekvédelmi szervezetek (szakszervezetek) terjesztésre szánt, valamint nem könyvtári irodalmát, belső sokszorosított anyagait, értesítőit foglalja magában. Az Adattár tartalmazza az Európai Unió Magyarországon publikált dokumentumait is, a megszerezhetőség határain belül.

A Könyvtár őrzi és gondozza Karig Sára és Kádár János válogatott könyvgyűjteményét.