Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
    II. Szakszervezetek, munkás- és baloldali szervezetek, mozgalmak főcsoport
        666. Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége fond
            1. A MÉMOSZ vezető testületei és központi apparátusa állag

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1A helyi csoportokhoz érkezett rokkantsági ügyek1903–1904-
2

A MÉMOSZ győri csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1903–1919-
3

A MÉMOSZ győri csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1928–1932-
4

A MÉMOSZ győri csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1932–1940-
5

Kézirat a magyar építőmunkás mozgalom történetéről (1876–1927)

d. n.-
6

A budapesti építőmesterek ipartestületének átiratai a MÉMOSZ kőműves szakosztályához a bértárgyalásokról

1903–1904-
7Miniszteri leirat a Budapest Székesfõváros Tanácsához a díszmennyezet-munka iparosok külön szakosztályának alakulásáról1904. augusztus 22.-
8

Az 1904. évi sztrájk alatt letartóztatott ácsmunkások rendőrségen komponált dalszövege

d. n.-
9A Magyar Szobrászok Országos Egyesületének alapszabályai1904-
10

A Szabadság Budapesti Munkásképző Egylet alapszabályai és egyéb iratai

1903–1904-
11A MÉMOSZ országos közgyûlésének jegyzõkönyve1905. március 25–26.-
12Jegyzõkönyv a budapesti építõmesterek és a kõmûves alkalmazottak közötti viták tisztázása érdekében tartott értekezletrõl1905. április 29.-
13A Budapesti Építõ Mesterek Ipartestülete és az iparhatósági biztos értesítése a MÉMOSZ kõmûves szakosztályához megbízottaik delegálásáról a békéltetõ tárgyalásra1906. október 16., november 3.-
14Újságcikkek az építõmunkás-mozgalomról1905-
15A MÉMOSZ vezetõségi tagjainak, alkalmazottainak és küldötteinek szolgálati szabályzata1906. december 20.-
16Levél Székesfehérvárról a Knittelholffer család rokoni kapcsolatáról és származásáról1906. október 25.-
17A MÉMOSZ központi vezetõségi üléseinek jegyzõkönyvei1906-
18

A hódmezővásárhelyi építőmunkások vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1906–1905-
19

A MÉMOSZ központi vezetőségének és felügyelő választmányának jelentése a IV. évi rendes küldöttközgyűléshez

1907. február 19.-
20Építõmunkások zsebkönyve1907–1908, I. 1907/2-
21Körlevél a terazzó és betonvállalkozókhoz új munkarend és béregyezmény szükségességérõl1908. február-
22

A MÉMOSZ központi vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1908. június–december-
23

A MÉMOSZ központi vezetőségének és felügyelő választmányának jelentése a V. évi rendes küldöttközgyűléshez

1908. március 10.-
24

A magyarországi festőmunkások története c. német nyelvű, ismeretlen eredetű kézirat

1909. január–szeptember-
25

A MÉMOSZ központi vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1909. január–augusztus-
26

A MÉMOSZ vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1909. augusztus 21. , október 23.-
27

A MÉMOSZ VI. és VII. évi rendes küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1910. március-
28Két körlevél a helyi csoportokhoz1910. szeptember-
29

A budapesti üveges, kövező és cementmunkások körlevele Magyarország szervezett építőmunkásaihoz c.

1910-
30

A budapesti szobafestő-mázoló és ércfényező segédek munka és bérszabályzata

1910-
31

A Budapesti Építőmesterek Szövetsége által kibocsátott munkabérek és munkafeltételek

1911. február 13.-
32

A kőfaragó mesterek és segédek közötti bértárgyalás jegyzőkönyve

1911. július 19.-
33

A MÉMOSZ vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1911-
34

A budapesti I. sz. kőműves csoport oktatási javaslata a MÉMOSZ központi vezetőségéhez az 1912. évre

1911. december 16.-
35

A csongrádi építőmesterek és a csongrádi építőmunkás helyi csoport által megállapított munkarend

1911. július 4.-
36

A MÉMOSZ Szegeden tartott VII. rendes küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1912. február 27.–március 1.-
37

A MÉMOSZ központi vezetősége és felügyelő választmányának jelentése az 1909–11-es évekről a VII. küldöttközgyűléshez

1912. március 1.-
38

Pénzügyi jelentés 1912-rõl és az 1912-ben belépett új tagok jegyzéke

1913. február-
39A MÉMOSZ alapszabályai1912-
40Országos szabad szervezeti szabályzat1912-
41

A MÉMOSZ kőfaragó szakosztály vezetőségének jelentése a közgyűléshez az 1912. évi működéséről

1913. február 2.-
42

A budapesti kőfaragók szervezőbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei

1912–1914-
43

A központi vezetőség üléseinek jegyzőkönyvei

1913-
44

A MÉMOSZ kőfaragó szakosztályának felterjesztése az ipari és kereskedelmi miniszterhez, az építőipar gyakorlásáról szóló törvényjavaslatról

1913. február-
45

A Budapesti Építőmesterek kőfaragó szakosztálya és segédeik közös ülésének jegyzőkönyve

1913. december 30.-
46

A budapesti kőművesek ügyvezető titkárának jelentése

1913-
47Segélyezési kimutatás1912. december, 1913. január-
48Barb Mihályné segélykérelmi ügye1913. május-
49

Tímár Imre kérelme a vezetőséghez a szakegyletbe történő visszavételéről

1913. február 15.-
50

A központi vezetőség üléseinek jegyzőkönyvei

1914-
51

A MÉMOSZ Pozsonyban tartott VIII. rendes küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1914. január 1-2.-
52

A MÉMOSZ központi vezetősége és felügyelő választmányának jelentése az 1912/1913. évről a VIII. küldöttközgyűléshez

1914. június 2.-
53

Garbai Sándor körlevele a közmunkákról tartott értekezletről

1914. október 30.-
54A MÉMOSZ központ vegyes levelezése1914-
55

Kimutatások a bevonult tagokról, a munkanélküliségről és az ország területén beszüntetett építkezésekről

1914-
56

Knittelhoffer Ferenc ellenőr jelentése az 1914. évről

1914-
57A MÉMOSZ alapszabályai1914. december 27.-
58

Riesz József: A magyar építészet története c. kézirata

d. n.-
59A MÉMOSZ segélyezési kimutatásai1915. január–október-
60A MÉMOSZ központi titkár jelentése1915-
61

A MÉMOSZ felügyelő választmányi ülésének jegyzőkönyve

1915. november 28.-
62A MÉMOSZ pénztárforgalmi kimutatásai1915-
63A MÉMOSZ helyi csoportok meglátogatásának beosztása és szempontjai1915. május 27.-
64A MÉMOSZ központ vegyes levelezése1915-
65

A MÉMOSZ központi vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1916. április 2., június 8.-
66

A Dembinszky utcai nagyterem bérbeadásának szerződése

1916. október 21.-
67A MÉMOSZ helyi szerveinek ügykezeléséhez szükséges tagdíjjegyzék és kezelési könyvek mintái1917. február 9.-
68

Meghívó és tárgysorozat a MÉMOSZ 1917. július 29-i vezetőségi ülésére

1917. július 18.-
69A hadbavonult tagok levelezése a szövetséggel1914–1918-
70

A miskolci szociáldemokrata szervezet levelezése Garbai Sándorral a miskolci helyi csoport bélyegellátásáról

1918. április-
71

A MÉMOSZ IX. évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

1918. augusztus 18–19.-
72

A központi vezetőség és a felügyelő választmány jelentése az 1914–1917 évekről a IX. közgyűléshez

1918. augusztus-
73

A Kereskedelmi Minisztérium rendelete az Országos Lakásügyi Tanács szervezéséről

1918. november 8.-
74

Az ácsmunkások és a MÉMOSZ vezetőségi ülésének jegyzőkönyve az ácsmunkások beolvadásáról

1918. december 21.-
75

Az építőiparosok országos szövetsége és a MÉMOSZ által kötött kollektív szerződés

1918-
76

A MÉMOSZ központi vezetőségének jelentése az 1918-as évről a közgyűléshez

1919-
77

A MÉMOSZ és a Cementmunkások Országos Szövetsége vezetőségi ülésének jegyzőkönyve a cementmunkások beolvadásáról

1919. január 4.-
78

A Hadügyminisztérium és a Hadügyi Népbiztosság rendeletei és egyéb iratai a munkanélküli segélyekkel kapcsolatban

1919-
79

A MÉMOSZ és az ózdi vasmű igazgatósága között létrejött bérmegállapodás jegyzőkönyve

1919. február 7.-
80

Az újpesti és rákospalotai ácsmesterek és a MÉMOSZ ács szakosztálya újpesti és rákospalotai helyi csoportja által kötött bérszerződés

d. n.-
81

A MÉMOSZ közgyűlésének jegyzőkönyve

1919. február 16.-
82

Jegyzőkönyv a központi végrehajtó tanács üléséről

1919. február 22.-
83Pénztárforgalmi kimutatás1919-
84

Az állami felső építő ipariskola tantervének átszervezésével kapcsolatos ülés jegyzőkönyve

1919. június 30.-
85

Feljegyzések a Pápára 1919. augusztus 8-án bevonult különítményesek rémtetteiről és a devecseri erdőben szeptember 26-án kivégzettek névsora

1919-
86

Pályázatok a MÉMOSZ vendéglő bérlésére

1919. október, I. 1919/11-
87

A MÉMOSZ likvidáló bizottsági ülésének jegyzőkönyve

1919. november 5.-
88

A MÉMOSZ elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1919. november 26., december 18.-
89

A BM internálási ügyek miniszteri bizottságának körlevele a tanácsköztársaság alatt szerepet vállalt személyekkel kapcsolatos rendeletről

1919. december 30.-
90A MÉMOSZ központ vegyes levelezése1919-
91Munkanélküli-segély kiadási pénztárnapló1918. december–május-
92Munkanélküli gyorssegély napló1919-
93Munkanélküli segély kifizetõ könyv1919-
94

A győri kőfaragósegédek munkadíj árszabása a munkaadókhoz

1919. január 15.-
95

A MÉMOSZ szegedi csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1919. január, július–szeptember-
96

A MÉMOSZ szegedi csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1919. január–1923. január-
97

A MÉMOSZ szegedi csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1923–1928-
98

A MÉMOSZ szegedi csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1929-
99

A MÉMOSZ szegedi csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1930–1932-
100

A MÉMOSZ szegedi csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1932. november–1935. május-
101

A MÉMOSZ szegedi csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1935. május–1936. október-
102

A MÉMOSZ szegedi csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1936. október–1938. február-
103

A MÉMOSZ szegedi csoportjának vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

1938. március–1949. augusztus-
104

Baticz Gyula jelentése szegedi kiküldetéséről és jegyzőkönyv a szegedi csoportból kizárt 41 tag ügyében folytatott vizsgálatról

1920. február-
105

Levél az Építőmunkások Nemzetközi Titkárságához az 1920. február 21-ei prágai értekezlet céljairól

1920. február 9.-
106

A MÉMOSZ elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1920-
107

A Budapesti Építőmesterek Szövetsége határozata és levele a MÉMOSZ-hoz a munkaidő felemeléséről

1920. február 24., március 17.-
108

A MÉMOSZ központi Végrehajtó Tanácsa üléseinek jegyzőkönyvei

1920. február, november-
109Pályázatok a MÉMOSZ székház gondnoki állására1920. május-
110Titkári bejelentések1920. április, december-
111

A nógrádi főszolgabíró határozata a nagyoroszi építőmunkás csoport helyiségének igénybevételéről a csendőrség számára

1920. július 1.-
112

A MÉMOSZ vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1920. júliusi, november–december-
113Szentes György szövetségi alkalmazott kizárási ügye1920-
114A MÉMOSZ központ vegyes levelezése1920-
115A MÉMOSZ szolgálati szabályzata1920-
116

A MÉMOSZ kispesti csoportjának jegyzőkönyvei

1920–1938-
117

A MÉMOSZ központi vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1921. január–augusztus-
118

A MÉMOSZ központi elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1921. február–augusztus-
119

A MÉMOSZ XI. küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1921. február 20–22.-
120

A MÉMOSZ központi vezetősége és felügyelő választmányának jelentése az 1919/1920-as évekről a XI. küldöttközgyűléshez

1921. február-
121

A MÉMOSZ központi vezetőségének alapszabály-tervezet és ügyrendtervezet javaslata a XI. küldöttközgyűléshez

1921-
122

A Munkások Gyermekbarát Egyesületének körlevele a munkanélküli betegekről és a gyermekek segélyakciójáról

1921. március, 1923. május-
123

Emlékirat a Nemzetgyűléshez az építőmunkások helyzetéről

d. n. [1921]-
124

Memorandum a kereskedelmi miniszterhez a vasbetonszerelő, padlóburkoló, terazzó készítő munkások szakmunkásokká minősítéséről

1921. június-
125MÉMOSZ titkári jelentés1921. január–július-
126

Baticz Gyula jelentése szekszárdi kiküldetéséről

1921. december 30.-
127A MÉMOSZ központi vegyes levelezése1921-
128

Jegyzőkönyv a Hatvanban megtartott választásokkal kapcsolatos nagygyűlésről

1922. április 30.-
129

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1922-
130Kimutatás a MÉMOSZ helyi csoportok elleni hatósági zaklatásokról1922-
131

A MÉMOSZ vezetőségi ülésének jegyzőkönyve

1923. január 2.-
132

Jegyzőkönyv és orvosi látlelet Baranyi György pápai lakos rendőrségi bántalmazásáról

1923. január-
133

A festőmunkások küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1923. február 4–5.-
134

A MÉMOSZ központi vezetőségének és felügyelő választmányának jelentése a XII. küldöttközgyűléshez

1923. február 4.-
135

Javaslatok a MÉMOSZ XII. küldöttközgyűlése elé

1923. február 4.-
136A MÉMOSZ ügyvédi szabályzata1923-
137

A festőmunkások központi vezetőségi ülésének jegyzőkönyve

1923. május 22.-
138

Jegyzőkönyv a budapesti festőmunkások alakuló gyűléséről

1923. október 14.-
139

A Népszava lapkihordók panaszlevele munkaviszonyaikról a MÉMOSZ vezetőségéhez és sajtóbizottságához

1923-
140A MÉMOSZ központi vegyes levelezése1923-
141Utasítás bizalmi férfiak részére1923-
142

Német nyelvű kézirat a magyarországi festőmunkások szakszervezetének történetéről 1923-ig

1928. április 14.-
143

Jegyzőkönyv a MÉMOSZ felügyelő választmánya üléséről

1923. december-
144

Kézirat a debreceni építőmunkások 25 éves történetéről (1898–1923)

1923-
145Tervezet a MÉMOSZ adminisztrációjának átszervezésére és ügyeinek intézésére1924. február 29.-
146

A budapesti szobafestők és mázolók munka- és bérszabályzata

1924. március 31.-
147

A belügyminiszter rendelete a budapesti időszaki sajtótermékek betiltásáról

1924. április 26.-
148

Béregyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei és megállapodás a kőfaragósegédek sztrájkja alkalmából

1924. július, augusztus-
149

Jegyzőkönyvek a kőfaragók és Bodor Aladár között felmerült ügyben kiküldött bizottság üléséről

1924-
150

A MÉMOSZ tisztviselők munkaügyi szabályzata

1924. október-
151A MÉMOSZ központ körlevelei1924-
152

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1924-
153

A MÉMOSZ budapesti egységesített szervezeteinek szervezeti-működési szabályzata

1924-
154

A Keresztény Szocialista Építőmunkások levele a hatvani cukorgyárban sztrájkoló kőművesek helyére sztrájktörők kiközvetítéséről

1924. július 20.-
155Statisztikai kimutatás az 1924. évi bérharcokról1925. január 28.-
156

A MÉMOSZ központi felügyelő bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei.

Közötte a Vági-féle ellenzéki szervezkedés szereplőinek kihallgatása

1925-
157

Jegyzőkönyvek a MÉMOSZ központi felügyelő választmánya által megtartott pénztárvizsgálatokról, leltárellenőrzésekről

1925-
158

Az Építőmunkások Ellenzéki Bizottságának röplapja

1925-
159

Palotás István kizárási ügye.

Közötte fellebbezés a XIII. küldöttközgyűléshez és a közgyűlés által kiküldött fellebbezési bizottság ülésének jegyzőkönyve

1915. január, március-
160

A MÉMOSZ XIII. küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1925. március 1–3.-
161

Jelentés a budapesti ügyvezető titkárság működéséről

1925-
162

A MÉMOSZ központi vezetősége és felügyelő választmányának jelentése az 1923/1924-es évekről a XIII. küldöttközgyűléshez

1925-
163

Javaslatok az 1925. évi küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz

1925-
164

Feljegyzések a budapesti Építőgild Rt. alapszabály-tervezetéhez

1925. március 18.-
165

A MÉMOSZ budapesti egységesített szervezeteinek szervezeti-működési szabályzata

1925. április-
166A MÉMOSZ központ körlevelei1925-
167

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1925-
168A MÉMOSZ helyi csoportok jegyzéke1925-
169

A MÉMOSZ munkaközvetítő hivatalának szabályzata

1925-
170

A MÉMOSZ XIII. küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1925-
171

Jelentés vidéki szervezőmunkáról

1925. június 17.-
172

A MÉMOSZ debreceni csoportja vezetőségi üléseinek jegyzőkönyve

1925–1930-
173

A MÉMOSZ debreceni csoportja vezetőségi üléseinek jegyzőkönyve

1930–1933-
174

Magánosok Házépítő Szövetkezetének támogatást kérő levele a MÉMOSZ elnökségéhez

1926. szeptember-
175

Jelentések a MÉMOSZ központi felügyelő bizottsága pénztárvizsgálatairól

1926-
176A MÉMOSZ központ körlevelei1926-
177

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1926-
178

A Nemzetközi Építőipari Titkárság jelentése

1926-
179

A MÉMOSZ újpesti csoportjának taggyűlési és közgyűlési jegyzőkönyvei

1926–1947-
180

Juhász János kérelme a központi vezetőséghez kizárásának hatályon kívül helyezéséről

1927. január 5.-
181

Körlevél az 1927. augusztus 20-án Hűvösvölgyben szervezett népünnepélyről

1927. június 5.-
182

Jegyzőkönyvek a bélyeglopással vádolt MÉMOSZ funkcionárius ügyében

1927. szeptember, október, I. 1927/3-
183

Jegyzőkönyvek a MÉMOSZ központi felügyelő bizottság pénztárvizsgálatairól és leltározásáról

1927-
184A MÉMOSZ központ körlevelei1927-
185

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1927-
186

Riesz József: A MÉMOSZ 25 éves fejlődésének története 1903–1927 c. kézirata

1927-
187

Jelentés a MÉMOSZ budapesti ügyvezető titkárság 1927. évi működéséről

1928. február 10.-
188

A törökszentmiklósi építőmesterek és a MÉMOSZ helyi csoport között létrejött kollektív szerződés

1927. március-
189

A MÉMOSZ újpesti csoportja vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1927–1943-
190A MÉMOSZ helyi csoportjainak névjegyzéke1928-
191

A hódmezővásárhelyi csoport története (1857–1928) c. kézirat

1928. január 30.-
192

Jelentések a budapesti ügyvezető titkárság működéséről

1928. február–március-
193

A MÉMOSZ budapesti szakosztálya elnökségi ülésének jegyzőkönyve

1928. május 31.-
194

A felügyelő bizottság üléseinek jegyzőkönyvei

1928. április–május-
195

Javaslatok a MÉMOSZ XIV. küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz

1928. augusztus 19.-
196

A MÉMOSZ központi vezetőségének és felügyelő választmányának jelentése az 1925/1927-es évekről a XIV. küldöttközgyűléshez

1928. augusztus 19.-
197A MÉMOSZ alkalmazottak szolgálati szabályzata1928-
198

Beke pénztáros jelentése a vezetőségről és saját szerepéről az „alapkő" ügyben

1928. október 11.-
199

Akcióprogram a budapesti és környéki szakosztályok, csoportok és az ügyvezető titkárság számára

1928. november-
200

A MÉMOSZ csoportoktól beérkezett levelek az "alapkő" ügyről

1928. december-
201

Jegyzőkönyv az építőmunkások ellenzéki bizottsága 1928. december 30-i üléséről.

Mellette az építőmunkás ellenzék röplapjai az „alapkő” ügyről és a székesfehérvári csoportok vezetőségének ellenzéket támadó röpirata

1928-
202

A MÉMOSZ központi vezetőség körlevele a csoportok év végi feladatairól

1928. december 20.-
203A MÉMOSZ és a Szaktanács közötti vegyes levelezés1928-
204

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1928-
205Jelentés a magyarországi építési munkaviszonyokról1928-
206

Kivonat a munkaközvetítésről és munkanélküli biztosításról szóló törvényből

d. n.-
207

Kézirat a székesfehérvári építőmunkás csoport 25 éves fennállásának történetéről

d. n.-
208

A kereskedelmi miniszter rendelete a jogosulatlan iparűzés leküzdéséről

1928. május 8.-
209

A MÉMOSZ elnökségének körlevele a helyi csoportok vezetőségeihez az „alapkő” ügyről és a szövetség helyzetéről

1928. december 1.-
210

A budapesti építőmesterek ártáblázata

1928. október 25.-
211

A MÉMOSZ vezetőség körlevele a csoportok vezetőségeihez az akcióprogram végrehajtásáról

1928. november 28.-
212

Az „alapkő” ügy miatt állásukból felfüggesztett Baticz Gyula és Csermák Pál fellebbezése

1928. november-december-
213Pénztárforgalmi kimutatás 1928. évre1928-
214A MÉMOSZ sport ügyei1925–1934-
215

A MÉMOSZ központi felügyelő bizottságának jegyzőkönyve

1929. január 4.-
216

Széll Mihály fellebbezése a MÉMOSZ központi vezetőségének elmarasztaló határozata ellen

1929. január 10.-
217

Az egységes építőmunkás ellenzék röplapja

1929. január 26.-
218A kizárt ellenzéki tagok fellebbezése a MÉMOSZ nagyválasztmányához1929. január 21.-
219

Előadói tervezet kerületi értekezletekre

1929. február-
220

A MÉMOSZ központi vezetőségének határozatai

1929. július 28.-
221

A festő szakosztályból kizártak fegyelmi ügye

1929. augusztus–november-
222

G. Szabó Sándor levele Bécsből a központi vezetőséghez a MÉMOSZ ellenzék tevékenységéről

1929. november-
223A MÉMOSZ központ körlevelei1929. január–december-
224A MÉMOSZ és a Szaktanács közötti levelezés1929-
225A MÉMOSZ központi vegyes levelezése1929-
226MÉMOSZ segélyezési kimutatások1905–1929-
227

Harc a munkaidő megrövidítéséért és a nyolc órás munkanapért az építőiparban c. ismeretlen eredetű előadásvázlat

d. n.-
228

Jegyzőkönyv a Takarék-asztaltársaság összejöveteléről

1929. december 21.-
229

Jegyzőkönyvi kivonatok a MÉMOSZ csoportok taggyűléseiről, melyben köszönetüket fejezik ki a németországi szervezett építőmunkásság segítségéért

1929-
230

Memorandum és levél az „alapkő” ügyben

1929. április-
231

A budapesti műkőgyárosok és a MÉMOSZ kőfaragó szakosztálya között létrejött kollektív szerződés

1929. május 1.-
232Aláírási ívek Garbai Sándor kegyelmi kérvényéhez1930. január-
233

Üzenet a szervezettől távol álló építőmunkásokhoz. Az Építőmunkás könyvtár 1. sz. füzete

1930-
234

Miniszteri rendelet hatósági biztos kirendeléséről az „alapkő” ügy miatt

1930. április, I. 1930/3-
235

Az 1928. augusztus 31-től érvényes munkabéregyezmény függeléke

1930. május 28.-
236

A MÉMOSZ központi vezetőségének emlékirata az építőiparok gyakorlásáról szóló 1930. évi törvénytervezethez

d. n.-
237

A MÉMOSZ központi vezetőségének küldött levelek, javaslatok az építőipari törvénytervezet módosításához

1930. szeptember-
238

Szakasits Árpád jelentése a debreceni csoport vezetőségével folytatott tárgyalásról, melyen Peyer Károly és Györki Imre is részt vettek

1931. augusztus 5.-
239

Előadói tervezet és meghívó az 1930. évi őszi kerületi értekezletre

1930. október-
240

A MÉMOSZ központi vezetőségének körlevelei

1930-
241A MÉMOSZ és a Szaktanács közti levelezés1930-
242A MÉMOSZ központi vegyes levelezése1930-
243

Az építőmunkások országos statisztikai adatai

1930-
244A MÉMOSZ rokkantak névjegyzéke1930–1931-
245

Körlevél a MÉMOSZ őszi kerületi értekezletéről

1930. október 6.-
246A Budapesti törvényszék határozata a MÉMOSZ kényszeregyezségi ügyében1930. január 24.-
247Névsor a MÉMOSZ 1925-ben belépett tagjairól1931. február-
248A MÉMOSZ kerületi értekezleteinek iratai1931-
249

A MÉMOSZ XV. küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1930. július 19.-
250

Beadvány a kereskedelmi miniszterhez az építőipar gyakorlásáról szóló törvény megsürgetéséről

1931. július 30.-
251

Az ügyvezető titkárság jelentése

1931. július– augusztus-
252

A MÉMOSZ elnökségi ülés jegyzőkönyvi kivonata

1931. július 21.-
253

A MÉMOSZ központi vezetőségi ülésének jegyzőkönyve

1931. augusztus 7.-
254

Egy építőmunkás levele a Népszavához a pétfürdői építkezésnél dolgozók nyomorúságos helyzetéről

1931. augusztus 15.-
255

A MÉMOSZ vezetőség beadványa a kereskedelmi miniszterhez az építőmunkások helyzetéről

1931. szeptember-
256A MÉMOSZ központi körlevelei1931-
257A MÉMOSZ és a Szaktanács közötti levelezés1931-
258

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1931-
259

Megvalósulhat-e a munkásosztály felszabadulása a pártakció által c. agitációs füzet

1930–1931-
260A MÉMOSZ alapszabálya és szolgálati szabályzata1932-
261

A MÉMOSZ központi elnökség ülésének jegyzőkönyve

1932. június-
262

Polgármesteri felterjesztés a miniszterhez és tervezetek országos szükségmunkák megszervezéséről

1932. június 27.-
263

Jelentés és körlevél a MÉMOSZ központi vezetőségi és felügyelő választmányi tagokhoz szövetségi ügyekről

1932. július 21.-
264

Garbai Sándor levele Bécsből Knittelhoffer Ferencnek

1932. szeptember 19.-
265

A MÉMOSZ központi vezetősége üléseinek jegyzőkönyvei

1932. július 15., november 20.-
266

A MÉMOSZ és a Kőművesmesterek Országos Szövetsége között létrejött kollektív szerződés

1932. október-
267

Jegyzőkönyv töredék vezetőségi ülésről

d. n. [1932]-
268A MÉMOSZ központ körlevelei1932-
269A MÉMOSZ és a Szaktanács közötti levelezés1932-
270

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1932-
271

Összeíróívek a munkanélküliekről

1932-
272

A MÉMOSZ havi elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1933. január–október-
273

A Kőművesmesterek Országos Szövetségének bizalmas körlevele tagjaihoz a szövetség 1932. évi működéséről

1933. február 28.-
274

MÉMOSZ felügyelő választmányi üléseinek jegyzőkönyvei

1933. február–március-
275Járulékrendszer-tervezet1933. március 8.-
276

Megállapodás a Magyar Építőiparosok Szövetkezete és a MÉMOSZ között a munkabérekről és a munkaviszonyokról

1933. március 10.-
277

A MÉMOSZ központ és a miskolci csoport közötti levelezés az építőmunkások megsegítésére vonatkozó emlékiratról.

Mellette az emlékirat szövege

1933. március 14.-
278

A MÉMOSZ központi vezetőség üléseinek jegyzőkönyvei

1933. március 25., június 18. és szeptember 24.-
279

A MÉMOSZ XVI. küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1933. május 14.-
280

A MÉMOSZ ügyvezető titkárság havi jelentései

1933. július–december-
281

Határozati javaslat a budapesti építőmunkások nagygyűlésére

1933. július 14.-
282

Határozati javaslat a Budapest és környéki építőmunkásság nagygyűlésére

1933. augusztus 6.-
283

A festő-mázoló mesterek országos szövetsége kongresszusán született indítvány a munkásokkal kötendő kollektív szerződésről

1933. augusztus 13.-
284

Pénzügyi jelentés a MÉMOSZ központi vezetőségéhez

1933. szeptember 24.-
285

A Budapesten 1933. október 14-én sztrájkba lépett építőmunkások beadványa

1933-
286

A MÉMOSZ sztrájkkal kapcsolatos felhívásai a munkásokhoz.

Mellette ismeretlen eredetű kézirat a sztrájkolók elleni rendőrségi terrorról

1933. október-
287

Jegyzőkönyv a MÉMOSZ, a Keresztényszocialista Építőmunkások Országos Szövetsége és a kőműves ipartestület közötti békéltető tárgyalásról

1933. október 31., november 3.-
288

A keresztényszocialista építőmunkások átirata a MÉMOSZ-hoz együttműködésük feltételeiről a bérmozgalomban

1933. október 16.-
289

A MÉMOSZ küldöttségének előterjesztései a belügyminiszterhez az építőipari munkások sztrájkjának követeléseiről

1933. október 18.-
290

A MÉMOSZ köszönőlevelei a kereskedelmi miniszterhez és a miniszteri tanácsosokhoz az egyeztető tárgyalások összehívásával kapcsolatban

1933. október 18., november 4., 6.-
291

A szakmaközi intézőbizottság felhívása a sztrájkoló építőmunkásokhoz

1933-
292

Ismeretlen eredetű feljegyzés az építőmesterek nagygyűlésén született döntésről a sztrájk-ügyben

1933-
293Sokszorosított meghívók tagértekezletekre1937. december-
294A MÉMOSZ központi elnökség jelentése a járulékkérdésben elrendelt tagszavazásról1933. november 15.-
295Pénzügyi kimutatás1933. december 31.-
296A MÉMOSZ központ körlevelei1933-
297

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1933-
298Üzemek bérkimutatása1933. október-
299

Peyer Károly beszéde a Bőripari Munkások Szövetségének 65 éves jubileumán

1933-
300

Beszédtervezet az építőipari munkáltatók bérletörési kísérleteivel foglalkozó nyilvános építőmunkás gyűlésekre

1933-
301

Szavazólap a MÉMOSZ XV. küldöttközgyűlésén

1933-
302

A MÉMOSZ központi vezetőségének jelentése

1933-
303

Jelentés az 1933. év mozgalmi eseményeiről

1934. március 28.-
304

Ipari balesetek c. füzet

1933-
305

A sztrájktörők ellen fellépő építőmunkások rendőrségi és bírósági iratai

1933–1938-
306

Az Építőmesterek Ipartestületének beadványa a miniszterhez a közszállítási szabályzatról

1934. január 17.-
307

A MÉMOSZ elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1934. január 28., február 8.-
308

Az ügyvezető titkárság jelentései

1934. január, március–április, június-
309

A Kőművesmesterek Országos Szövetsége és a MÉMOSZ közötti levelezés az országos keretszerződés megtárgyalásáról

1934. február–március-
310

Jegyzőkönyv a Magyar Nemzeti Egységes Munkásszervezet gyűléséről

1934. március-
311

Budapesti ácsmesterek ipartestületének meghívója a békéltetőbizottság segédtagjainak megválasztására

1934. március 3.-
312

Beszédtervezet az 1934 tavaszi nyilvános építőmunkás gyűlésekre

d. n. [1934]-
313

A MÉMOSZ XVII. küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1934. május 13.-
314

Jelentés a MÉMOSZ jogtanácsosának jogvédelmi tevékenységéről

1933. március 1.–1934. április 15.-
315

A kőművesmunkások nyilvános nagygyűlésének határozati javaslata a kőművesmunkások helyzetéről

1934. július 22.-
316

A nyíregyházi építőmunkások nyilvános gyűlésének határozati javaslata a központi vezetőség hibáiról

1934. július 29.-
317

Az építőmesterek ipartestülete és a MÉMOSZ levelezése az ipartestület által megállapított új munkabérskáláról

1934. július–augusztus-
318

A budapesti festőmunkások szervezőbizottságának határozati javaslata és felhívása az építőmunkásokhoz.

Mellette jelentés az egységfront kérdésében összehívott összvezetőségi ülésről

1934. augusztus-
319

Jegyzőkönyvek a MÉMOSZ felügyelő választmány üléseiről

1934. augusztus, szeptember-
320

A Szaktanács körlevelei a Szakszervezeti Főiskola tanfolyamairól

1934. augusztus–szeptember-
321

A MÉMOSZ elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1934. augusztus, szeptember-
322

Megállapodás a MÉMOSZ és Sütő József közötti peres ügyben

1934. szeptember 14.-
323

Beszédtervezet csoportértekezletre és taggyűlésre

1934. szeptember-
324

Javaslatok az 1934. évi október hó 7-én tartandó központi vezetőségi ülésre

1934-
325

A kőművesmesterek ipartestületének átirata a keresztényszocialista építőmunkásokhoz a minimális kőműves munkabérekre vonatkozó egyezmény felmondásáról

1934. október 30.-
326A MÉMOSZ központ körlevelei1934-
327

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1934-
328

A MÉMOSZ helyi csoportjainak kitöltött kérdőívei mozgalmi, szervezeti kérdésekről

1934-
329

Az építésvezetők szakosztályának programja

1934-
330Sztrájkoló téglagyári munkások felhívásai a dolgozókhoz a szolidaritás érdekében1935-
331

A MÉMOSZ Központi Intézőbizottságának felhívása a szövetségből kilépett munkásokhoz a szervezkedés fontosságáról

1934-
332

Kérdőív az építő- és rokoniparok munkaidő rövidítéséről

1934-
333A MÉMOSZ székház ügyiratai1934-
334

Korszerű szervezés c. előadásvázlat a munkásság szervezkedéséről

1934-
335A MÉMOSZ ügyrendi szabályzata1934-
336

Kőművesmunkások bér- és munkarend megállapodása

1934. december 6.-
337

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1934–1939-
338A MÉMOSZ kérelme a belügyminiszterhez a bajai helyi csoport kulturális tevékenységének akadályozásáról1935. január 4.-
339

A MÉMOSZ munkaközvetítő kimutatásai az 1935. évről

1936-
340

A MÉMOSZ, a fás és a vasas szakszervezet közös szervezésében tartott építőipari ankét határozati javaslata az építőipar helyzetéről

1935. február–április-
341

A MÉMOSZ központi elnökség üléseinek jegyzőkönyvei

1935. február, március, május-
342

A MÉMOSZ, a fás és a vasas szakszervezet közös szervezésében tartott építőipari nagygyűlés határozati javaslata a munkanélküli segély és a 40 órás munkahét követeléséről

1935-
343

A MÉMOSZ központi vezetőségi ülésének jegyzőkönyve

1935. május 5.-
344

Körlevél a csoportok vezetőségeihez az aktívabb mozgalmi munkáról

1935. június 13.-
345

A budapesti kőművesek szervezőbizottságának felhívása az építőmunkásokhoz és munkanélküliekhez a bérek és munkaviszonyok javításáért

1935. július 19.-
346

Kovatsek építési vállalkozó és Szakasits Árpád levélváltása az építőmunkások helyzetéről.

Mellette a Kőműves Ipartestület átirata a MÉMOSZ-hoz tárgyalási hajlandóságukról

1935. július-
347

A kereskedelmi miniszter rendelete a legkisebb munkabérek megállapításáról és a munkabér-megállapító bizottságok felállításáról.

Mellette a MÉMOSZ beadványa az iparügyi miniszterhez a legkisebb munkabérek megállapításáról

1935. július 30.-
348

A vezetőség értesítései és meghívói különböző ülésekre

1935-
349

A MÉMOSZ vezetőség felhívása a sztrájkoló építőmunkásokhoz a rend és a fegyelem betartása érdekében.

Mellette levelek a kereskedelmi miniszterhez a sztrájkról

1935. július–augusztus-
350

A MÉMOSZ budapesti csoportok vezetőségeinek összvezetőségi üléseiről készült jegyzőkönyvek

1935. július 22., augusztus 2.-
351

Építőmunkások felhívásai az építőmunkás-sztrájkról

1935. július–szeptember-
352

Vállalkozás és építkezés c. cikk a kormány fellépéséről az építőmunkás sztrájkok ellen.

Mellette MÉMOSZ jelentés a Szaktanácshoz a sztrájk befejezéséről

1935. július–augusztus-
353

Kimutatás a legkisebb munkabéreket be nem tartó helyekről és munkahelyekről

1935-
354

Rendőrségi napiparancs az építőmunkás sztrájkkal kapcsolatos rendelkezésekről

1935. augusztus-
355

Építőmesterek Közlönye

1935. október 17.-
356

Baticz Gyula jelentése salgótarjáni kiküldetéséről

1935. november 10.-
357

A kecskeméti építőmunkások beadványa az iparügyi miniszterhez a legkisebb munkabérekre vonatkozó rendelet kiterjesztéséről

1935. december 28.-
358

Jelentés a küldöttközgyűléshez a MÉMOSZ központi vezetőségének 1934/1935. évi működéséről

1936. május 10.-
359

A MÉMOSZ központ körlevelei

1935-
360

A MÉMOSZ központi irodájában alkalmazott tisztviselők munkaügyi szabályzata

1935-
361

Kimutatások az építőipari munkások munka- és bérviszonyairól

1935-
362

Vidéki munkabér és munkaidő kimutatások

1935. október-
363

Ismeretlen eredetű beszámoló a Magyar Építőmesterek Országos Szövetsége munkájáról

d. n.-
364

Törvénytervezet az állami munkaközvetítésről

1935-
365

Adatok az építőipari munkabérekről és megélhetési indexek alakulásáról a háború előtt és után

1935. augusztus 28.-
366

Építőmunkás problémákkal foglalkozó előadásvázlat

d. n.-
367

Levelezés a MÉMOSZ-ból kizártakról és a kizártak névsorának közzétételéről a Vasas c. szaklapban

1935. február–március-
368

Sztrájktörők listája az 1931-ben kiadott röpcédulák hátlapján

1935-
369

Tetemrehívás c. felhívás a budapesti kőművesek szervezőbizottságának aláírásával

1935-
370

MÉMOSZ nagygyűlés határozati javaslata

1935. július 14.-
371

Sztrájkbizottság jegyzőkönyvei

1935. július-
372

Csongrádi építőmunkások beadványa az iparügyi miniszterhez a legkisebb munkabérekre vonatkozó rendelet kiterjesztéséről a csongrádi építőmunkásokra

1936. január 13.-
373

Az iparügyi miniszter leirata a MÉMOSZ-hoz az építőipari munkások helyzetének javítására vonatkozó emlékiratról

1936. január 21.-
374

Kimutatása a MÉMOSZ munkaközvetítő tevékenységéről

1936-
375

A MÉMOSZ felhívásai a február 9-én és március 22-én tartandó nyilvános építőmunkás gyűlésre

1936. február-március-
376

Kőművesmesterek kongresszusainak határozati javaslata.

Mellette a képviselőkhöz intézett levél az ácsmesterek kívánságairól a készülő építőipari törvényben

1936-
377

Az Építőipari Ankét határozati javaslatai

1936, március 27–28.-
378A kiskunfélegyházi csoport indítványa az országos ankétra1936. március 12.-
379

MÉMOSZ beadványok az iparügyi miniszterhez a legkisebb munkabérre vonatkozó rendeletről

1936-
380

A szegedi és a hódmezővásárhelyi téglagyári munkások beadványai az iparügyi miniszterhez a minimális órabérekre vonatkozó rendelet kiterjesztéséről

1936. március 8., június 17.-
381A szakszervezeti agitációs hónap szervezésével kapcsolatos levelek1936. április–május-
382

A Budapesti Építőmunkások Szervezőbizottságának felhívása május 1-je megünneplésére

1936.-
383

A MÉMOSZ XVIII. küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

1936. május 10.-
384

Határozati javaslatok a MÉMOSZ XVIII. küldöttközgyűlésére

1936. május 10.-
385

Beszédvázlat a MÉMOSZ XVIII. küldöttközgyűlésére a megbetegedések és balesetek elleni védekezésről

1936. május 10.-
386

Határozati javaslatok a MÉMOSZ XVIII. küldöttközgyűlésére

1936. május 9.-
387MÉMOSZ körlevél a minimális órabér-rendelet végrehajtásához szükséges adatokról1936. szeptember 29., I. 1936/16-
388A MÉMOSZ-hoz benyújtott panaszok a legkisebb órabérek be nem tartása miatt1936-
389

Rendőrségi határozatok a legkisebb munkabérek be nem tartása miatt feljelentett mesterek ellen

1936-
390

A Szabadság Budapesti Munkásképző Egylet alapszabályai

1936. október 31.-
391

A MÉMOSZ elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1936. október 7., december 2., 24.-
392

Beszédtervezet kerületi értekezletekre és kimutatás az értekezletekről

1936-
393Jelentések és jegyzõkönyvek kerületi értekezletekrõl1936-
394A MÉMOSZ központ körlevelei1936-
395Beadványok, feljelentések a legkisebb munkabéreket be nem tartó munkaadók ellen1936-
396

Levél Széll Mihály titkárhoz arról, hogy a pártvezetőségi ülésen elhangzott információk a hatóságok tudomására jutnak

1936-
397

Jegyzőkönyv a budapesti ács-állványozó és cementes szakosztály nyilvános gyűléséről

1936-
398

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1936-
399

A munkaadók összeállítása a legkisebb munkateljesítményről

1936-
400

Az 1936-os építőmunkás sztrájkmozgalom története c. összeállítás

1936-
401

A 1936. évi vezetőségválasztási lista

1936-
402Érdekképviseleti reform tervezete1936-
403

Kitöltött kérdőívek az ország minden részéből az órabérek alakulásáról 1927-től 1935-ig és az élelmiszerárakról

1936. február-
404

A MÉMOSZ felügyelő választmányi üléseinek jegyzőkönyvei

1936. januártól –1948-
405

Jelentés az építőipari munkások helyzetéről az 1936. évben

1936-
406

Titkár levele a központi felügyelő bizottsághoz a Kultúrgárda tevékenységéről

1936. augusztus 3.-
407

A Budapesti Építőmesterek Ipartestületének hirdetménye a békéltető bizottság segédtagjainak megválasztásáról

1936. július 23.-
408Közlemény az egyesületi helyiségek használatáról1936. július 23.-
409

Megszűnt! Áthelyezve: 305. ő. e.

410

Építőipari törvénytervezet

1925, 1936-
411

A MÉMOSZ felügyelő választmányi üléseinek jegyzőkönyvei

1927. január–március-
412

Az iparügyi miniszter leirata a budapesti járásbíróságokhoz a kőműves ipari munkabérre vonatkozó határozatról

1937. január 28.-
413

A pécsi szociáldemokrata építőmunkások munkabér-tervezete 1937. évre

1937. április 22.-
414

Ítélet másolat Beke Miklós a MÉMOSZ volt pénztárosa szövetség ellen indított perében

1937. március 18.-
415

A békéscsabai szobafestő és mázoló munkaadók és munkások közötti kollektív szerződés

1937. április 24.-
416

A holland építőmunkás szövetség helyettes elnökének jelentése az építőmunkás internacionálé helyzetéről

1937-
417A budapesti ács szakcsoport levele a MÉMOSZ titkárságához OTI sérelmükkel kapcsolatban1937. május 25.-
418

A MÉMOSZ levele az Építőmesterek Szövetségéhez az építőipari bérviszonyok rendezésének szükségességéről

1937. július 11.-
419

A MÉMOSZ Keszthelyen tartott dunántúli kongresszusával kapcsolatos iratok.

Közötte határozati javaslat, felhívás, körlevél, bejelentés, résztvevők névsora

1937. június 6.-
420

Szakszervezeti ifjúság működési szabályzata

1937-
421

A Magyar Munkaadók Központjának levele az asztalos ipari minimális munkabérekre vonatkozó rendelkezésekről

1937. július 12.-
422

Emlékirat a legkisebb munkabérekről szóló rendeletről az építőiparban tapasztalt panaszok miatt

1937-
423

A MÉMOSZ javaslatai a legkisebb munkabérekről a bérmegállapító bizottság ülésén

1937. június 30.-
424

Az ország különböző részeiből érkezett javaslatok a legkisebb munkabér-rendelettel kapcsolatos tapasztalatokról

1937-
425

A munkabér megállapító bizottság határozatai az ács és a kőművesiparban fizetendő legkisebb órabérekről

1937. június–szeptember-
426

Jelentés a központi vezetőségi tagoknak a szövetség helyzetéről

1937 januártól– június-
427

Vidéki jelentések az építőipar helyzetéről a 48 órás munkahét kivívásához szükséges adatgyűjtés kapcsán

1937-
428

Iratok a 8 órás munkanap bevezetése érdekében indított mozgalomról.

Közötte felhívás a 24 órás építőmunkás sztrájkra

1937-
429

Egy tanítójelölt levele Vácról a 8 órás munkanap bevezetéséért folytatott 24 órás sztrájk idején szerzett tapasztalatairól

1937. szeptember 17.-
430A MÉMOSZ beadványa az iparügyi miniszterhez a 8 órás munkanap bevezetéséért1937-
431

Felhívás az alföldi építőmunkás kongresszusra

1937. augusztus 6.-
432

Részletes beszámoló az Alföldön lakó építőmunkások Orosházán tartott körzeti értekezletéről

1937. október 17.-
433

A MÉMOSZ beadványa az iparügyi miniszterhez a 8 órás munkanap bevezetése érdekében.

Mellette 99 város és falu munkanélküli építőmunkásairól készült statisztikai kimutatás

1937. november 12.-
434

A debreceni közigazgatóság határozata a szakszervezeti titkár panaszáról a kőműves szakmunkások mellőzéséről és kontárok alkalmazásáról

1937. november 26.-
435

Ügyvezető titkári jelentés az 1937. évről

1938-
436

A budapesti kőműves és kőfaragó mesterek ipartestülete, a magyar kőművesmesterek országos szövetsége és helyi csoportjainak emlékirata

1937-
437

Központi előadóívek titkári jelentésekkel

1937-
438Felhívások szervezkedésre1937-
439

A zalaegerszegi téglagyári munkások kérelme az iparügyi miniszterhez a legkisebb munkabérrendelet kiterjesztéséről

1937-
440Kimutatás a MÉMOSZ elleni hatósági túlkapásokról vidéken1937-
441Panaszok és ítéletek a legkisebb munkabérrendelet be nem tartása miatt1937-
442

Beadványok az iparügyi miniszterhez a legkisebb munkabérrendeletről és a 8 órás munkaidő bevezetéséről

1937-
443A MÉMOSZ központ körlevelei1937-
444

Budapesten és környékén az ács és kőművesiparban fizetendő legkisebb órabérek táblázata

1937-
445

Feljegyzések az építőmunkások gazdasági helyzetéről és a legkisebb munkabérekről

1937-
446Kimutatás az 1937. évi helyi csoport látogatásokról1937-
447

Az Építőmesterek Szövetsége előírásai a munkásokra kötelező munkateljesítményről

1937-
448

Akcióprogram a budapesti és környéki szakosztályok és csoportok vezetőségei, valamint az ügyvezető titkárság számára

1937-
449A MÉMOSZ helyi csoportok 1937. évi kimutatása1937-
450

A MÉMOSZ átirata az építőiparosok elnökségéhez a bérrendezési tárgyalások megindításának szükségességéről

1937. október 18.-
451

Az SZDP felhívása a párt- és szakszervezeti vezetőségekhez a Millenáris-pályán rendezendő május 1-jei ünnepség rendezéséről

1937. április 20.-
452A legkisebb bérekkel kapcsolatos országos statisztikai adatok1937-
453

Törvényszéki főtárgyalási jegyzőkönyv a sztrájktörők ellen fellépő építőmunkások ügyeiben

1937. augusztus 10.-
454

A MÉMOSZ és az építőipari vállalkozók közötti kollektív szerződés tervezete

1937-
455

Javaslat az 1937. évi építőmunkás gyűlésen a 48 órás munkahét követeléséről

1937-
456

Ügyvezető titkári jelentés

1938-
457

Az iparügyi miniszter közleménye a festő- és mázolóiparban elrendelt legkisebb órabérek megállapításáról

1938. január 19.-
458

Titkár levele szakosztályok vezetőségéhez a közvetítési rendszer sürgős bevezetésének szükségességéről

1938. január 25.-
459

Központi felügyelő választmányi ülések jegyzőkönyvei

1938. január–május-
460

A MÉMOSZ munkaközvetítő kimutatásai

1938-
461

Jegyzőkönyvek a központi vezetőség üléseiről, jelentések a vezetőségi ülésekre

1933. január–május, augusztus–december-
462

Debreceni javaslat az 1938. évre megállapítandó legkisebb építőipari bérekre a vidéki kamarai kerületekben

1938. február-
463A MÉMOSZ plakátpályázatával kapcsolatos iratok1938. február-
464

Kollektív szerződés a szegedi munkaadók és a MÉMOSZ szegedi csoportja között

1938. február-
465

A MÉMOSZ által tartott együttes munkanélküli gyűlés határozati javaslata a munka megindítása és a munkanélküli segély törvénybe iktatása érdekében

1938. február 21.-
466

Jegyzőkönyv szakmaközi elnökségi ülésről

1938. március 2.-
467

Német Ferenc építőmunkás Huszonöt pengő c. verse és levele az építőmunkások harcáról

1938. március 10.-
468

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara levele a MÉMOSZ-nak a napszámosok szakmunkáskénti foglalkoztatásáról, tanoncok felfogadásáról és önálló iparosok segédként alkalmazásáról

1938. március 11.-
469

Miniszteri leirat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához a legkisebb munkabér-határozatok értelmezéséről

1938. március 10.-
470

Belügyminisztériumi körrendelet az egyesületek működésének fokozottabb felügyeletéről és ellenőrzéséről

1938. április 2.-
471

Az építőipari munkások nagygyűlésének határozati javaslata a bérmegállapító bizottság összehívásáról, a 8 órai munkaidőről, a két heti felmondási időről és a munkanélküli segélyről

1938. április 3.-
472

Munkabérszerződés a debreceni kövezőmesterek és kövezősegédek szakosztálya között.

Mellette levél a debreceni helyi csoporttól a MÉMOSZ vezetőségéhez az építőipari munkások sztrájkjáról

1938. március– április-
473

Újságkivágatok a debreceni építőmunkások sztrájkjáról

1938. április-
474

Az építőmunkások országos kongresszusának jegyzőkönyve és határozati javaslatok

1938. május 7.-
475

Határozati javaslatok a MÉMOSZ XIX. küldöttközgyűlésére

1938. május 8.-
476

A MÉMOSZ központi vezetőségének és felügyelő választmányának jelentése az 1936/1937. évi működéséről a XIX. küldöttközgyűléshez

1938. május 8.-
477

A MÉMOSZ elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1938 május–november-
478

A hódmezővásárhelyi és a pécsi SZDP szervezetek levelezése a szövetséggel a hódmezővásárhelyi és a pécsi téglagyári munkások sztrájkjáról

1938. június-
479

A munkabérmegállapító bizottság határozata a téglagyáripar munka-és bérviszonyaira

1938. július 19.-
480

Az iparügyi miniszter közleménye az iparban alkalmazottak munkaviszonyának ellenőrzésére kinevezett személyekről

1938. április 1.-
481A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közlése ipari munkások jutalmazásáról1938. július 8.-
482

Sürgöny és levél a galyatetői építőmunkások sztrájkjáról

1938. július-
483

Az Ipolytamásdon tervezett kőbányász népgyűlést elutasító főszolgabírói véghatározat

1938. augusztus 6.-
484A MÉMOSZ kimutatása a munkabérek változásáról a miniszterelnökség gazdasági tanulmányi hivatalának1938. augusztus 6.-
485Építkezési grafikon1938. július 18.-
486

Titkári jelentés a Budapest és környéki mozgalom 1938. év első hét hónapjáról

1938. augusztus 18.-
487Török János levele Széll Mihályhoz a szekszárdi Schidek-féle téglagyári munkások sztrájkjáról1938. augusztus 2.-
488

A MÉMOSZ levele a Szaktanácshoz és az SZDP titkárságához az építőmunkások helyzetének javításáért országos akció megindításáról és Peyer Károly szerepéről.

Mellette Peyer Károly válasza a MÉMOSZ-nak

1938. augusztus 23–24.-
489

Jegyzőkönyv az agyagipari és kályhás-munkások, a tetőfedők és a munkaadók között bérviszály miatt tartott békéltető tárgyalásról

1938. szeptember 24.-
490Széll Mihály és Gurszki János sajtókihágási perével kapcsolatos iratok1938. október-
491Titkári jelentés és levelek az államellenes izgatással vádolt tokaji bányász letartóztatásáról1938. október-
492

A MÉMOSZ budapesti és környéki csoportjainak közös határozati javaslata a nyilas támadásokkal szembeni védekezésről

1938.november 16.-
493

Török Dezső kispesti porcelángyári tisztviselő elleni feljelentés iratai.

Megjegyzés: A feljelentést Széll Mihály MÉMOSZ titkár rágalmazása miatt tették

1938. július–október-
494

A kéményseprőmunkások egyesületének közleménye a Nemzeti Munkaközpontba való belépésükről hozott közgyűlési határozatukról

1938. október 30.-
495A XIV. kerület adószámviteli osztály határozata Széll Mihály fizetésének letiltásáról1938. november-
496

A rákoshegyi SZDP szervezet levele a MÉMOSZ vezetőségéhez a megszűnt mezőtúri csoport berendezési tárgyainak a rákoshegyi munkásotthon részére történő átengedéséről

1938. november-
497Titkári beszámoló töredéked. n.-
498Széll titkár jelentése a Budapest környéki községekben végzett agitációs munkáról és csoportok látogatásáról1938. december 2.-
499A MÉMOSZ központ körlevelei1938-
500Miniszteri rendeletek a legkisebb munkabérek megállapításáról1938-
501

Belügyminisztériumi körrendelet az egyesületek működésének fokozottabb felügyeletéről és ellenőrzéséről

1938. április 2.-
502

Panaszok, feljelentések, jegyzőkönyvek a legkisebb munkabéreket be nem tartó munkaadók ellen

1938-
503Beadványok az iparügyi miniszterhez bérmegállapítással kapcsolatban1938-
504

A MÉMOSZ által javasolt és az iparügyi miniszter által a vármegyék területére kinevezett munkaviszonyt ellenőrző bizottságok tagjainak névsora

1938. február-
505A badacsonytomaji sztrájkról szóló jelentések1938. június 9.-
506A MÉMOSZ beadványa az iparügyi miniszterhez a legkisebb munkabéreket megállapító bizottság határozatáról1938. július 28.-
507

A MÉMOSZ felterjesztése az iparügyi miniszterhez észrevételeikről az építőipar gyakorlásáról szóló törvényjavaslatról

d. n.-
508

A MÉMOSZ beadványa a Belügyminisztériumhoz a helyi csoportok alakulásánál felmerülő hatósági akadályoztatásokról

1938. március 4.-
509

Mozgalmi kimutatás az 1936/1937. évről

1938-
510

Feljegyzés a keszthelyi és balatonfüredi helyi csoportok rendőrségi zaklatásáról

1938, I. 1938/55-
511Jelentések vidéki csoportok látogatásáról1938-
512

Kereskedelmi miniszteri rendelete a kőbányászok testi épségéről és védelméről

1938-
513

Nyilvános építőipari munkásankét megállapítása a munkások helyzetéről

d. n.-
514

Angol lap tartalmi kivonata szakszervezeti viszonyaikról és cikk a Svájci építő és famunkásság c. lapból

1938-
515

MÉMOSZ emlékirat-minta a helyi csoportok számára

d. n.-
516

Feljegyzés az építőmunkások új országos bérrendezéséről

1938-
517

Kinek jár fizetéses szabadság? c. ismertetés

d. n. [1938]-
518

A kőbányászokhoz intézett MÉMOSZ körlevelek

1938-
519

A MÉMOSZ csoportokból beérkezett jelentések értekezletekről

1938-
520

Bejelentések, véghatározatok, helyi csoportok és befizetőhelyek alakulásáról

1938-
521

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1938-
522

Mozgalmi felhívások az építőmunkásokhoz

1938-
523

A budapesti építőmunkások nyilvános nagygyűlésének határozati javaslata az építőmunkások helyzetéről és a vezetőség feladatairól

1938. április 3.-
524

Központi levelezés, előadóíveken titkári jelentések

1938-
525Pénztári jelentések1938-
526A legkisebb bérek megállapításai kerületenként1938-
527

A MÉMOSZ javaslatai és a bérmegállapító bizottság határozatai a legkisebb munkabérekről, a kőbányászok fellebbezése

1938-
528

Az iparügyi miniszter közleménye a téglagyártó iparban a legkisebb munkabérek megállapítására megalakított munkabér-megállapító bizottságról

1938-
529

A MÉMOSZ kultúrcsoport alakuló gyűlési jegyzőkönyve és egyéb iratai

1936–1938-
530

A MÉMOSZ 1937/1938. évi munkaprogramja összvezetőségi ülésre

1938. október 20.-
531

Jegyzőkönyv a MÉMOSZ otthon bizottság üléséről

1938. június 29.-
532

A MÉMOSZ felhívása az építőiparosok ipartestületéhez közös akció indításáról az építőipar fellendítése érdekében

1938. június 14.-
533Miniszteri rendelet a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvénycikk végrehajtásáról a bányászatban és a kohászatban1938. január 27.-
534A fizetéses szabadságra vonatkozó 3000/938. I. min. rendelet közlése1938-
535

Az Építőmunkások Szakmaközi Bizottságának felhívása május 1-jéről

1938-
536A Nemzeti Munkaközponttal kapcsolatos iratok1938–1948-
537

A MÉMOSZ budapesti csoportok szakmaközi elnökségi ülésének jegyzőkönyve

1939. január 14.-
538

A MÉMOSZ munkaközvetítő 1939. évi kimutatása

1939-
539

A nyilvános építőmunkás munkanélküli nagygyűlés határozati javaslata az építőmunkások helyzetéről

1939. február 14.-
540

A munkabér-megállapító építőipari bizottság határozatai a legkisebb munkabér megállapításáról

1939. február 16., szeptember 14.-
541

A MÉMOSZ átirata a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához a vasbetonipar külön képesítéséről

1939. február 23.-
542

A MÉMOSZ beadványa a székesfőváros polgármesteréhez az építőmunkások ínséges helyzetéről

1939. március 3.-
543

A MÉMOSZ budapesti csoportjai intézőbizottságának körlevele a vezetőségekhez a munkanélküli segélyért folytatott harcról

1939. március 18.-
544

A MÉMOSZ elnökségi ülésének jegyzőkönyve

1939. május 19.-
545

A MÉMOSZ jelentései a miniszteri biztoshoz pénzügyekről

1939-
546

Belügyminisztériumi rendelet a Szakszervezeti Tanács és a kötelékébe tartozó egyesületek elleni vizsgálat megszüntetéséről

1939. július 14.-
547Útmutató az ügyvitellel kapcsolatos belügyminiszteri rendelet végrehajtásához1939. július 28.-
548

A MÉMOSZ központi vezetőségének jelentése 1938. június 1.– 1939. május 31. között időszakról

1939-
549

A MÉMOSZ központi vezetőségének és felügyelő választmányának jelentése az 1938. évi és a 1939. félévi működésről

1939. augusztus 20.-
550A MÉMOSZ alapszabályai, ügyviteli és ügyrendi szabályzata1939. július 20.-
551

A MÉMOSZ XX. rendes küldöttközgyűlésének iratai.

Közötte meghívó, tájékoztató, határozati javaslatok

1939. augusztus 20.-
552A MÉMOSZ levele Peyer Károlyhoz a szervezett munkásokat alkalmazó munkaadók preferálásáról az OTI építkezési megbízásoknál1939. október-
553

A MÉMOSZ levelei a II. Szakmai Családi Pénztár Igazgatóságához az építőmunkások panaszairól

1939. november–december-
554Jelentések vidéki csoportok látogatásáról1939-
555

Titkári jelentések a központi vezetőség üléseire

1939. május 7., november 26.-
556

A selyei és a somorjai járás építőmunkásainak kollektív szerződése

1939, I. 1939/21-
557

Az Építőmunkás szerkesztőjének közleménye a szaklap engedélyének megvonásáról

1939. március 11.-
558

A kőfaragó szakosztály körlevele a tagokhoz a bevonultak családjának segélyezéséről

d. n.-
559

A MÉMOSZ központi levelezése

1939-
560A MÉMOSZ pénztári kimutatása1939-
561

A MÉMOSZ vezetőségének levele az SZDP titkárságához véleményük negligálásáról a képviselőjelöltek kiválasztásánál

1939. május 11.-
562A MÉMOSZ központ körlevelei1939-
563

Jegyzőkönyvek és egyéb iratok a MÉMOSZ otthon bizottság működéséről

1939-
564

Beadványok az iparügyi miniszterhez különböző panaszokról

1939-
565

A legkisebb munkabér-rendeletet be nem tartó munkaadók elleni feljelentések, levelek, kimutatások

1939-
566

Az iparügyi miniszter rendeletei a legkisebb munkabérekről és a munkaidő szabályozásról

1939-
567

Ismertetés az építőipari válságról

d. n.-
568

A MÉMOSZ ügyészének közleményei a munkások felmondási idejéről

d. n.-
569

A kő, föld, anyag és üvegipari bizottság határozatai a legkisebb munkabérekről

1939. március 14.-
570

SZDP iratok.

Közötte Láng György fegyelmi ügye, a XXX. és XXXI. pártgyűlés napirendje, szervezeti szabályzat, a vezetőség jelentése a XXXII. pártgyűléshez az 1937/1938-as évről

1939-
571

Rendőrségi jelentés a MÉMOSZ győri csoportjának negyedévi közgyűléséről

1939. február 26.-
572A MÉMOSZ pénztárfogalmi kimutatása 1940. január 1.– július 30.1940-
5735. sz. üzemi katonai parancs1940. február 15.-
574

A budapesti I. sz. kőműves csoport javaslata az építőmunkások bérének rendezéséről

1940. február 21.-
575

Széll titkár jelentése és levelei mozgalmi ügyekről

1940. április-
576Segédmunkások Országos Szövetsége alapszabályai1940. április 14.-
577

Titkári jelentések központi vezetőségi ülésekre

1940. május 7.,augusztus 20.-
578

Munka és műhelyrend a szobafestő, mázoló és fényezőiparban dolgozó munkások részére

1940. május 26.-
579Meghívó és napirend a Székesfehérvárra tervezett Dunántúli értekezletre1940. június 30.-
580

A budapesti téglagyári munkások szakosztályának körlevele a hadbavonultak részére szervezett gyűjtésről

1940. augusztus 5.-
581

Jegyzőkönyv a festők szakosztálya által kizárt tagok 1940. szeptember 2-án tartott választott bírósági üléséről.

Mellette a kizártak levele a MÉMOSZ elnökségéhez

1940. szeptember 18.-
582

Sütő Józsefné peres ügye a MÉMOSZ ellen

1940. szeptember-
583

Jegyzőkönyv az Ablaktisztítók és Rokonszakmák Egyesületének 1940. december 29-i közgyűléséről

1939-
584

Körlevél a csoportokhoz az összvezetőségi ülés szervezőmunkáról szóló határozatáról

1940-
585

Ismeretlen eredetű sztrájk-ellenes röpirat másolat

d. n.-
586

A MÉMOSZ központi levelezése

1940-
587

Jelentések, felszólítások a munkaadókhoz, feljelentések a megállapított munkabért meg nem fizetőkről

1940-
588

Panaszok a tótkomlósi építőmunkások helyzetéről

1940-
589

Jegyzőkönyv az 1940. május 7-i otthon bizottsági ülésről.

Mellette levelek az Eszperantisták és a Vándor-kórus helyiség kéréséről

1940-
590Jelentések vidéki csoportok látogatásáról1940-
591

Különböző munkabér-ügyekkel kapcsolatos beadványok az iparügyi miniszterhez

1940-
592A MÉMOSZ vegyes körlevelei1940-
593

Beadvány töredéke a miniszterelnökhöz a 7%-os munkabéremelésről szóló rendelet hiányosságáról

d. n.-
594

Cikk kéziratok az Építőmunkás és a Népszava számára

1940-
595

A Kolozsvári Festőmunkások Temetkezési és Rokkant Önsegélyző Egyesületének alapszabályai

1940-
596

Törvénytervezet az állami munkaközvetítésről

1940-
597

Miniszteri rendelet a keleti és erdélyi országrészekre kiterjesztett legkisebb munkabérek érvényesítéséről

1941. február 1.-
598

Építőipari munkarend

d. n.-
599

A homok és kavicskotró iparban fizetendő legkisebb munkabérekre vonatkozó tervezet

1940-
600

Az iparügyi miniszter döntése a leventegyakorlaton eltöltött idő díjazásáról

1940-
601Miniszteri rendeletek munkabérek szabályozásáról1940-
602

A MÉMOSZ munkaközvetítő 1940. évi kimutatásai

1940-
603

A dési építőmunkás szervezet közgyűlésének jegyzőkönyve

1940. december 22.-
604

Cikkek kéziratai a MÉMOSZ 1940. március 26., július 23. és augusztus 20-án tartott nagygyűléseiről

1940-
605

A MÉMOSZ munkaközvetítő 1940. évi kimutatásai

1941-
606

A festőmunkások levele és határozati javaslata a szakszervezeti kongresszus összehívásáról, az állami munkaközvetítő hivatal és a munkáskamarák felállításáról

1941. január 22.-
607

Az iparügyi miniszter rendelete a legkisebb órabérek érvényesítéséről a keleti és erdélyi országrészeken

1941. szeptember 16.-
608A pécsi járásbíróság végítélete téglagyári munkás munkabér-perében1941. február 21.-
609

A máramarosszigeti csoport alakuló ülésének jegyzőkönyve.

Mellette határozati javaslat, vezetőségi névsor

1941. február 23.-
610Munkaadók ellen indított peres ügyek1941. február–március-
611

Titkári jelentések a központi vezetőség üléseire

1941. március, december-
612

Szakasits Antal beszéde a Székesfővárosi Tanács ülésén

1941. május 4.-
613

A MÉMOSZ XXI. küldöttközgyűlésének iratai

1941. május 11.-
614

A MÉMOSZ központi vezetőségének és felügyelő választmányának jelentése az 1939/1940-es évekről a XXI. küldöttközgyűléshez

1941. május 11.-
615

Az árellenőrzés országos kormánybiztosának leirata az Építőmesterek Ipartestületéhez a munkabérpótlék áthárításáról a megrendelőre

1941. július 30.-
616

Az Építőmesterek Ipartestületének felterjesztése az iparügyi miniszterhez az építési anyag biztosításáról

1941. augusztus 22.-
617

A Magyar Nemzet cikke a MÉMOSZ székház előtt történt nyilas támadásról

1941. szeptember-
618Jelentés vidéki csoportok látogatásáról1941. szeptember 6–20.-
619

A MÉMOSZ vezetőségének felhívása a szervezetlen munkások megszervezéséről, a túlórázásról és az akkordmunkáról

1941. szeptember 22.-
620

Az építőipar égetően fontos kérdései c. cikk az Építőmesterek Lapjából

1941. december 4.-
621

Csinos Bertalan kőműves javaslata a központi vezetőséghez a szakmunkások kötelességeiről a segédmunkásokkal szemben

1941. december 6.-
622

Népszava-cikk kézirata a budapesti kőműves csoport tisztújító közgyűléséről

d. n.-
623

Beadványok az iparügyi miniszterhez építőmunkások munkabér- és munkaidő panaszairól

1941-
624A MÉMOSZ központ körlevelei1941-
625

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1941-
626A MÉMOSZ központ délvidéki levelezése1941-
627

Kivonatok különböző miniszteri rendeletekből a Budapesti Közlöny 1941. évi számai alapján

1941-
628

Az Építőmunkás cikkeinek kéziratai

1941-
629

Miniszteri rendeletek a délvidékre vonatkozó legkisebb munkabérek megállapításáról

1941-
630A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által készített munkarend-tervezet1941. augusztus 23.-
631

A MÉMOSZ munkaközvetítő kimutatásai

1942-
632

A Szakszervezeti Tanács levele a szakszervezetekhez a munka és tehetség kiállítás rendezéséről

1942. január 8.-
633BM rendelet a Szaktanácshoz tartozó szakszervezetek vagyonjogi és tagsági. díjainak szabályozásáról1942. január 13.-
634Kivonatok miniszteri rendeletekrõl1942-
635

Határozati javaslat a Szaktanács és a kötelékébe tartozó egyesületek 1942. március 29-én tartott rendes évi közgyűlésén a dolgozók gazdasági és szociális helyzetéről

1942-
636

A MÉMOSZ megbízólevele Széll Mihály titkárnak a legkisebb munkabérekre vonatkozó panaszok felvételére és ellenőrzésére a helyi csoportoknál

1942. március 27.-
637

Jegyzőkönyv-töredék és jelentések a központi vezetőség üléseiről

1942. március 29., augusztus 16.-
638

A Nemzeti Munkaközpont körlevele a munkaadókhoz az Új Magyar Munkás c. hetilapjuk előfizetéséről

1942. szeptember 28.-
639

A MÉMOSZ központi vezetőség levele a csoportokhoz az erőteljesebb agitáció szükségességéről hozott határozatról

1942-
640A MÉMOSZ központ körlevelei1942-
641

A MÉMOSZ központi vegyes levelezése

1942-
642

Cikkek az Építőmunkás számára.

Mellette cenzúrázott anyagok

1942-
643Építõmunkások levelei a mozgalom múltjáról1943-
644

Jegyzőkönyv és határozat a nagyszalontai helyi csoport feloszlatásáról

1943. március 24.-
645

MÉMOSZ költségvetés

1943-
646

Titkári jelentés a MÉMOSZ központi vezetőségének ülésére

1943. április 4.-
647

Felirat az iparügyi miniszterhez a zalaszentgróti téglagyári munkások panaszairól

1943. április 14.-
648

MÉMOSZ beadvány a belügyminiszterhez a tagjárulék emeléséről

1943. május 4.-
649

A MÉMOSZ elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1943. május, június-
650

A MÉMOSZ központi vezetőség és a felügyelő választmány jelentése az 1941/1942-es évekről a XXII. küldöttközgyűléshez

1943-
651

A MÉMOSZ XXII. küldöttközgyűlés jegyzőkönyve és a közgyűléssel kapcsolatos iratok

1943. június 13.-
652

A MÉMOSZ bejelentése a rendőrségnek jubiláris díszközgyűlés tartásáról és a közgyűlésen kiosztott emléklapokról

1943. július 18.-
653A KMP központi bizottságának határozata a párt feloszlatásáról és ezzel kapcsolatos levél a MÉMOSZ titkárságához1943. június-
654Miniszteri rendelet kivonata a nehéz testi munkások körének megállapításáról1943-
655

Jegyzőkönyv a MÉMOSZ elnökségi üléséről.

Megjegyzés: Az ülés napirendjén Schützeszhoffer Lajos MÉMOSZ elleni peres ügye szerepelt

1943. július 6.-
656

Peyer Károly felszólalása a székesfővárosi közigazgatási bizottság 1943. augusztus 27-én tartott rendkívüli ülésén.

Mellette Millok Sándor beszéde a szeptember 13-i ülésen

1943-
657

Peyer Károly határozati javaslata az OTI 1943. november 14-i közgyűlésére

1943-
658

MÉMOSZ bejelentések az alispánokhoz befizetőhelyek létesítéséről

1943. december 7.-
659Jelentések vidéki csoportok látogatásáról1943-
660A MÉMOSZ központ körlevelei1943-
661A MÉMOSZ és a Szaktanács közötti levelezés1943, I. 1943/19-
662A MÉMOSZ vegyes levelezése1943-
663Munkahelyüket önkéntesen elhagyó hadiüzemi munkások elleni eljárások1943-
664

Az Építőmunkás részére engedélyezett és cenzúrázott cikkek kéziratai

1943-
665A MÉMOSZ munkaközvetítési kimutatása1938–1943-
666A MÉMOSZ gazdasági, ügyviteli kimutatásai1903–1943-
667A MÉMOSZ ügyvédjének levele a központhoz a járásbíróságnak a futóbérekkel kapcsolatos megállapításáról1944. január 19.-
668

A központi elnökség javaslata az 1944. január 25-én tartandó központi vezetőségi ülésre

1944. január 20.-
669

MÉMOSZ-csoportok levelei a központba az Építőmunkás újra megjelentetése érdekében

1944. február, március-
670

A MÉMOSZ elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1944. június 21., július 26. ,augusztus 30., I.-
671

A Szaktanács értesítése a Magyar Ipari Munkások Országos Szövetségének létesítéséről

1944, I. 1944/5-
672A MÉMOSZ központi körlevelei1944-
673A MÉMOSZ és a Szaktanács közötti levelezés1944-
674A MÉMOSZ és a Kereskedelmi és Iparkamara közötti levelezés1944-
675A MÉMOSZ vegyes levelezése1944-
676

Kimutatások a MÉMOSZ rokkantsegélyezéséről

1944-
677

Körlevél az Iparügyi Minisztériumban a munkaszervezésről május 15-én és 19-én lezajlott tárgyalásokról

1944. május 26.-
678

A központi vezetőség és a felügyelő választmány jelentése a XXIII. küldöttközgyűléshez az 1943/1944-es évekről

1945-
679

Törvénytervezet az állami munkaközvetítésről

d. n.-
680

Beadvány a kereskedelmi és iparügyi miniszterhez a 8 órás munkaidő bevezetéséről az építőiparban

d. n.-
681

A kőműves és ácsiparban foglalkoztatott iparossegédekre vonatkozó munkarend

d. n.
682

Beszédtervezet az építőipari munkáltatók bér letörési kísérleteivel foglalkozó nyilvános építőmunkás-gyűlések számára

d. n.-
683

Az „alapkő” jogi ügyei

1928–1937-
684Magánjogi ügyek1924–1938-
685Vegyes jogi ügyek1920–1938-
686Zárgondnoki ügyek1933-
687Bérleti ügyek1932–1935-
688A MÉMOSZ központi alkalmazottak illetményjegyzékei1923–1928-
689OTI ügyek–1944-
690

Mónus Illés előadássorozata A modern szocializmus elmélete címmel

d. n.-
691

Propper Sándor előadássorozata Iparfejlődés és szociálpolitika címmel

d. n.-
692

Révész Mihály előadássorozata az SZDP központi vezetőképzõ tanfolyamán Legújabb kor politikai és munkásmozgalmi története Magyarországon címmel

1943-1944-
693

Rudas Zoltán előadássorozata Gyakorlati szónoklattan címmel

d. n., II.3/4-
694

Takács József előadássorozata Magyar agrárkérdés címmel

d. n.-