Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
    II. Szakszervezetek, munkás- és baloldali szervezetek, mozgalmak főcsoport
        666. Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége fond
            3. A MÉMOSZ szakosztályai állag

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Az agyagipari munkások vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1909–1919. március 7.-
2

A szakszervezet beadványa a kereskedelmi miniszterhez a cserépkályhaipar helyzetéről

1918. december 15.-
3Az agyagipari munkások szövetségének levelezése1919-
4Az agyagipari munkások szakcsoportjának levelezése1927-
5

Az agyagipari szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1927–1944-
6Az agyagipari munkások szakcsoportjának levelezése1929-
7Az agyagipari munkások szakosztályának levelezése1930-
8Az agyagipari munkások szakosztályának levelezése1931-
9Az agyagipari munkások szakosztályának levelezése1932-
10Az agyagipari munkások szakosztályai levelezése1933-
11

Mervó Márton indítványa a közgyűléshez a cserépkályhaipar helyzetéről

1933. március 24.-
12Az agyagipari munkások szakcsoportjának levelezése1934-
13Munkabér egyezmény1935-
14Az agyagipari munkások szakcsoportjainak levelezése1936-
15Az agyagipari munkások szakcsoportjainak levelezése1937-
16

A kályhás munkaadók és munkások közötti kollektív szerződés

1937-
17Az agyagipari szakosztály levelezése1938-
18

Budapest székesfőváros rendeletei az építőiparosok és segédek közötti munkaviszony szabályozásáról

1889. július 31.-
19

A budapesti ácssegédek szakegylete alakuló gyűlésének jegyzőkönyvei és alapszabálya

1892. április 18., október 8.-
20

A budapesti ácssegédek szakegyletének választmányi és vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1895–1904-
21

A budapesti ácssegédek szakegyletének választmányi és vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1904–1915-
22

A budapesti ácscsoport üléseinek jegyzőkönyvei

1903–1907-
23

A budapesti ácsmunkások szervezőbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei

1907–1907-
24Az ácsmunkások küldöttközgyûléseinek jegyzõkönyvei1913, 1919. február 16.-
25

Az ácsmunkások vezetőségi üléseinek és kerületi értekezletének jegyzőkönyvei

1918. augusztus 24., február 24.-
26

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1922-
27

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1923-
28

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1924-
29

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1925-
30

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1926-
31

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1927-
32

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1928-
33

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1929-
34A budapesti ácsszakosztály levelezése1929-
35

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1930-
36

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1931-
37

A MÉMOSZ beadványa a polgármesterhez a fővárosi közmunkák mielőbbi megindításáról és a munkanélküliség enyhítéséről

1931. január-
38

A budapesti ácsszakosztály vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1932-
39

Az ácscsoport vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1933–1944-
40Az ácsszakosztály levelezése1933-
41

A budapesti ácsok szervezőbizottságának felhívása nyilvános ácsgyűlés összehívásáról

1933. július 8.-
42

Kivonat a munkabérek újabb megállapítása miatt összehívott értekezlet jegyzőkönyvébõl

1933. november 13.-
43

A nyíregyházi építőmunkások nyilvános gyűlésen elfogadott határozati javaslat a központi vezetőséggel szembeni fenntartásokról

1934. július 29.-
44A budapesti ácsszakosztály levelezése1934-
45

Feljegyzés Szakasits Árpád és Farkas Elek igazgató közötti megbeszélésről a pestkörnyéki városok és községek építőmunkásainak bérmegállapítása ügyében

1935. szeptember 28.-
46A budapesti ácsszakcsoport levelezése1935-
47

Az ácsszakosztály levelezése

1936-
48Az ácsszakosztály levelezése1938-
49

Az Ácsmesterek Országos Szövetségének beadványa az iparügyi miniszterhez.

Mellette levelek az ácsipar súlyos helyzetével és a kontárkérdéssel kapcsolatban

1938-
50

A debreceni, pécsi és szegedi kerület építőipari besorolása

1938-
51Az ácsszakosztály levelezése1939-
52

Szavazólapok a MÉMOSZ ácsszakosztályának közgyűlésére

1943. május 17.-
53

Gárgyán Ignác ügyében összehívott békéltető bizottság jegyzőkönyve

1944. január 27.-
54Az ácsszakosztály levelezése1944-
55

A budapesti ácsszakosztály kommunista vezetőségi tagjainak névsora

d. n.-
56

Jegyzőkönyv a MÉMOSZ állványozó szakosztályának választmányi üléséről

1921. július 5.-
57

Jegyzőkönyv-töredék az állványozók közgyűléséről

1926. február 15.-
58

Az állványozó szakosztály vezetőségi tagjainak névsora

1934-
59

Jegyzőkönyvek az építésvezetők szakosztályának taggyűléséről és vezetőségi üléséről

1919. április 22., május 22.-
60

Az építésvezetői szakosztály levelezése

1919–1927-
61

Jegyzőkönyv az építésvezetők szakosztályának vezetőségi üléséről

1927. október 20.-
62

A MÉMOSZ építész szakosztálya közgyűlésének határozata szakmai kérdésekről

1927. december 7.-
63

A falburkolók szakcsoportjának munka és bérszerződései

1914–1918,III. 5/1916/1-
64A falburkolók szakcsoportjának béremelési kérelme a munkaadókhoz1916. július 12.-
65

A budapesti lapfektető munkások árszabályzata

1917-
66A budapesti fal- és padlóburkolók munkabér-tervezete1918-
67

Jegyzőkönyv a falburkolók és lapfektetők közgyűléséről

1918. január 13.-
68

Jegyzőkönyvek a falburkolók vezetőségi üléseiről és közgyűléséről

1920. március–április, június 21.-
69

Jegyzőkönyv a padló- és falburkolók vezetőségi üléséről

1921. február 25.-
70

A fal- és padlóburkolók sztrájktörés miatt kizárt alelnökének fellebbezése a központi vezetőséghez

1924. május 23.-
71A fal- és padlóburkoló és a betonmunkák munkabér-árszabálya1931-
72

Jegyzőkönyvek a falburkolók szakosztályának közgyűléséről és taggyűléséről

1929. február 10.-
73A fal- és padlóburkoló szakosztály levelezése1929–1932-
74

A fal- és padlóburkoló szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1929–1936-
75

A fal- és padlóburkoló szakosztály bejelentése a polgármesterhez az 1933. augusztus 23-án megválasztott vezetőségi tagokról

1933. november 24.-
76

Az államrendészeti osztály véghatározata a fal- és padlóburkoló szakosztály közgyűlésének betiltásáról

1934. március 24.-
77

A fal- és padlóburkoló szakosztály vezetőségi tagjainak névsorai

1934–1935-
78A falburkoló munkavállalók OTI besorolása1935. január 21.-
79A burkoló szakosztály átirata az Épületburkoló Ipartestülethez munkabérügyben1937. június 10.-
80

Jegyzőkönyv az Épületburkolók Ipartestületében tartott munkabérügyi értekezletről

1938. november 14.-
81

A burkoló szakosztály javaslata a padló- és falburkoló béregyeztető bizottság tárgyalására

1939. október 20.-
82

A festőmunkások szervezkedése és fejlődésének története 1865-től

1865-
83

A festőmunkások 30 éves jubileumára írt visszaemlékezések a szakszervezet 30 éves múltjáról

1923-
84

A mázoló és fényező segédek választmányi üléseinek és szervezőbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei

1893–1895, 1897–1898-
85

A festőmunkások választmányi üléseinek és közgyűléseinek jegyzőkönyvei

1896–1899-
86

A festőmunkások alapszabályai

1903–1904-
87

Emléklap a budapesti szobafestőmunkások, mázoló, fényező és címfestő segédek szakegylete fennállásának 10. évfordulójára

1903. augusztus 16.-
88

A festőmunkások alapszabályai.

Mellette az alapszabállyal kapcsolatos jegyzőkönyvi kivonatok, levelek

1905–1911-
89

A szobafestő és mázoló szakszervezet és az ipartestület közötti levelezés.

Közötte jegyzőkönyvek, bérmegállapodások a munkabér és munkaviszonyokról

1906-
90

Kollektív szerződés a festőmunkások szakszervezete és a festőipari munkaadók között

d. n.-
91

A VII. kerületi elöljáróság leirata az országos jellegű munkásegyesületek helyi csoportjának bejelentése körüli eljárással kapcsolatos miniszteri rendeletről

1908. március 7.-
92

A festőmunkások szövetsége központi vezetőségének jegyzőkönyvei

1909–1921-
93

A budapesti szobafestő-mázoló és ércfényező munkások munka- és bérszabályzata

1910–1911-
94

A festőmunkások szegedi csoportjának jegyzőkönyvei

1910–1919-
95

A festőmunkások szegedi csoportjának jegyzőkönyvei

1919–1925-
96

Kartellszerződés

1911. szeptember 12.-
97

A festőmunkások központi vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1912-
98

A festőmunkások központi elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1912. október –november-
99

A Festőmunkások Szövetségének pénztárforgalmi kimutatásai

1912–1920-
100

A festőmunkások központi vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1913-
101

Beszámoló és jelentés a Magyarországi Festőmunkás Szövetség és Szabadszervezet tevékenységéről (1904–1913)

1914-
102

A festőmunkások központi vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1914-
103

A festőmunkások központi elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1914. január 2., 12.-
104

A festőmunkások szövetségének alapszabályai

1918. augusztus 27.-
105

Jegyzőkönyvi kivonat a festőmunkások XI. országos küldöttközgyűléséről

1919. március 24–25.-
106

A Festőipari Munkaszövetkezet alapszabálya

1919. március 1.-
107

A Festőmunkások Szövetsége kárpitozók szakosztálya vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1920–1928-
108

Iratok a festőmunkások szakszervezetének csatlakozásáról a MÉMOSZ-hoz

1923-
109

Bejelentés a polgármesterhez a festőmunkások szakosztályának megalakulásáról

1923-
110

A festőmunkások mozgalmi jelentései

1924. január 1.–június 30.-
111

Megállapodás a munkaadók és a MÉMOSZ festőmunkások szakosztályai között a munkabérről és munkaidőről

1924. február 8.-
112

Széll Mihály jelentése a budapesti festőmunkások nyilvános gyűléséről és határozati javaslatáról

1924. április 6.-
113

A budapesti festő munkaadók és munkások által megállapított munka- és bérszabályzat

1925-
114

A budapesti szobafestő és mázolómesterek szövetsége és a festőmunkások szakosztálya közötti levelezés a kollektív szerződés megkötésének akadályozásáról és a munkások bérköveteléséről

1925. szeptember-
115

A MÉMOSZ festőmunkás szakosztály megalakulásának bejelentése

1925. november 28.-
116

Vezetőségválasztási szavazólap és névjegyzék

1925–1926-
117

A szobafestő és mázoló ipartestület körlevele a mesterekhez a kollektív szerződés megkötésének meghiúsulásáról és a kötelező munkabérekről

1926. március 7.-
118

A budapesti szobafestő és mázoló munkaadók és munkások által megállapított munka- és bérszabályzatok.

Mellette levelezés

1915–1927-
119

A festőmunkások szakosztálya közgyűlésének jegyzőkönyve

1927. március 13.-
120

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi ülésének jegyzőkönyve

1927. május 4.-
121

A budapesti szobafestő és mázolómesterek, valamint a munkások együttes bizottsági ülésének jegyzőkönyve

1927. július 8.-
122Az árszabályt be nem tartó mesterek elleni feljelentések és panaszok1927-
123

A festőmunkások ipartestületének átirata a festőmunkások szakosztályához a béremelési kérelem elutasításáról

1927. december 23.-
124

A festőmunkások nemzetközi titkárságának levelezése

1927-
125

A festőipari társaság jelentése

1919–1927-
126

A festőmunkások szakosztálya elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei

1928. szeptember 11., 20.-
127

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1928-
128

Levelezés a festőmunkások nemzetközi titkárságával

1928-
129

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyve

1929. július 31., november 23.-
130

A festőmunkások szakosztálya jelentése a szakosztály soraiból kizárt ellenzéki tagokról

1929. szeptember 14.-
131

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1929-
132

Műhelyrend-tervezet és az ezzel kapcsolatos levelezés

1929-
133

Levelezés a festőmunkások nemzetközi titkárságával

1929-
134

A festőmunkások vezetőségének értesítése az 1930. január 24-én tartandó bizalmi ülésről

1930. január 21.-
135

Jelentés az 1930. április 7-én a Ganz-gyári festőmunkások értekezletéről

1930. április 15.-
136

A festőmunkások szakosztályának levele az Ipari Rajziskola igazgatóságához szakiskola indításáról

1930. november 12.-
137

Jegyzőkönyvek a festőmunkások szakosztálya választott bírósági üléseiről

1930–1942-
138

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1930-
139

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1931-
140

A festőipari központ szövetsége nemzetközi titkárságának új alapszabály-tervezete és egyéb külföldi szaklapokból kiírt cikkek

1931-
141

Festőmunkások központi irodájában alkalmazott tisztviselők szolgálati, fegyelmi és illetmény szabályzata

1931-
142

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1932-
143

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1932-
144

Levelezés a festőmunkások nemzetközi titkárságával

1932-
145

Hozzászólás a kontárkérdéshez c. kézirat

d. n.-
146

A budapesti szobafestő és mázoló munkaadók és munkások által megállapított munka és bérszabályzat

1933. november 24.-
147

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1933-
148

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1933-
149

Levelezés a festőmunkások nemzetközi titkárságával

1933-
150

Kollektív szerződés az újpesti ipartestülethez tartozó szobafestő és mázoló munkaadók és a munkások között

1934. február 20.-
151

A festőmunkások budapesti csoportja szervezőbizottságának felhívása és meghívója nyilvános nagygyűlésre

1934. július-
152

A festőmunkások budapesti szakosztálya szervezőbizottságának határozati javaslata az egységfrontról

1934. augusztus 16.-
153

A festőmunkások szakosztálya szervezőbizottságainak javaslata a MÉMOSZ központi vezetőségéhez az egységfront megteremtésének programjáról

1934. október 28.-
154

A MÉMOSZ titkárságának bejelentése a budapesti rendőr-főkapitánysághoz a festőmunkások szakosztálya vezetőségének és több tagjának kizárásáról

1934. november 30.-
155

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyve

1934-
156

Az árszabályt be nem tartó munkaadók elleni panaszokról felvett jegyzőkönyvek

1934-
157

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1934-
158

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi tagjainak és bizalmijainak névsora

1934. augusztus 22.-
159

Festőmunkások Sport Klubjának alapszabályai

1934. augusztus 22.-
160Névsorokd. n.-
161

A festőmunkások szakosztálya tisztújító közgyűlésének és nyilvános gyűlésének jegyzőkönyvei

1935. február 10., március 31.-
162

A festőmunkások szakosztálya közgyűlésének határozati javaslata az antifasiszta egységfrontról

1935. április 28.-
163

A MÉMOSZ elnökének felterjesztése dr. Sass Elemér miniszteri tanácsoshoz a festő és kőműves csoportok vezetőségének leváltásáról, kizárásokról és az új vezetőségek megválasztásáról

1935. március 29.-
164

A kereskedelmi miniszter rendelete munkabér-megállapító bizottságok felállításáról és működéséről

1935. július 30.-
165

A budapesti festőmunkások nagygyűlésén elfogadott határozati javaslat az OTI autonómiájáról

1935. november 17.-
166

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1935-
167

A festőmunkások szakosztálya levelezése

1935-
168

Munkásankét határozati javaslata a munkanélküliek segélyezéséért folytatandó harcról

1936. február 23.-
169

A festőmunkások szakosztályában történt lopás kivizsgálásával kijelölt öttagú bizottság ülésének jegyzőkönyve

1935. szeptember 3.,III. 6/1936/2-
170

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1936-
171

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1936-
172

Szavazólapok a festőmunkás szakosztály közgyűlésére

1937. február 21.-
173

A budapesti címfestőmunkások helyi csoportja alakuló gyűlésének jegyzőkönyve

1937. július 28.-
174

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyve

1937-
175A legkisebb munkabérre vonatkozó rendelet és javaslatok1937-
176

A festőmunkások szakosztályának levelezése a hatóságokkal

1937-
177

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1937-
178

Szavazólapok a festőmunkások közgyűlésére

1938. február 27.-
179

Határozati javaslatok a festőmunkás szakosztály gyűléseire

1938. március 11., április 24., július 24.-
180

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1938-
181Beadvány az iparügyi miniszterhez a legkisebb munkabérek megállapításáról1938-
182

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1938-
183

A festőmunkások szakosztályának levelezése a hatóságokkal

1938-
184

Az árszabályt be nem tartó munkaadók elleni panaszokról felvett jegyzőkönyvek

1938-
185

A MÉMOSZ-ból kizártak névsora

d. n.-
186Pályázat plakát tervezéséred. n.-
187

A festőmunkások szakosztálya bejelentése a rendőrségnek szakgyűlés megtartásáról

1939. március 1.-
188

Minimumrendelet a legkisebb munkabérekről

1939. május 5.-
189

A festőmunkások szakosztályának határozati javaslata a MÉMOSZ XX. rendes küldöttközgyűlésre

1939. augusztus 20.-
190

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1939-
191

A festőmunkások szakosztálya beadványai az iparügyi miniszterhez bérmegállapító bizottság összehívásáról

1939-
192

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1939-
193

A festőmunkások szakosztálya javaslata az ország területén fizetendő legkisebb munkabérek megállapítására

1940. május 15.-
194

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1940-
195

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1940-
196

A festőmunkások szakosztálya levelezése a hatóságokkal

1940-
197

Munka- és műhelyrend a szobafestő-mázoló és fényezőiparban dolgozó munkásoknak

1940-
198

A MÉMOSZ festőmunkások szakcsoportja által megállapított munka- és műhelyrend.

Mellette a Nemzeti Munkaközpont munka- és műhelyrend javaslata

1941. március-
199

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek és közgyűléseinek jegyzőkönyvei

1941-
200

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1941-
201

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek és közgyűléseinek jegyzőkönyvei

1942-
202

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1942-
203

A festőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek és közgyűléseinek jegyzőkönyvei

1943-
204

A festőmunkások szakosztályának levelezése

1943-
205

Jelenléti ív vezetőségi ülésről

1944. január 4.-
206

Pápán kötött munkaszerződés

1812-
207Vegyes levelek1916–1935-
208

Jegyzőkönyv a MÉMOSZ kéményseprő munkások szakosztályának alakuló gyűléséről.

Mellette bejelentés és polgármesteri véghatározat

1922. augusztus 6.-
209

Pest vármegye alispánjának leirata a kéményseprő szakosztályhoz, a kéményseprő segédek munkadíjának rendezéséről

1923. február 23.-
210

Baticz Gyula indítványa a nemzetgyűléshez a kéményseprő kerületek örökösödési és adásvételi jogának megszüntetéséről

1923. július-
211

A kéményseprő szakosztály közgyűlésén választott vezetőségi tagok névsora

1925. január 11.-
212

A kéményseprő szakosztály levelezése a hatóságokkal

1927-
213

A kéményseprő szakosztály negyedévi közgyűlésén megválasztott vezetőségi tagok névsora

1931. július 5.-
214

A Magyarországi Kéményseprők Országos Egyesülete emlékirata a kéményseprő-per helyzetéről

1936. november 10.-
215

A Budapesti Kéményseprők Ipartestülete vezetőségének és tagságának névsora

1938-
216Alapszabály1939-
217

A kéményseprő mesterek választmányi ülésének jegyzőkönyve

1943. május 29.-
218

A Magyar Kéményseprők Országos Egyesülete iratai

1897–1944-
219

Jenei Szabó Árpád: Régi nyomtatott kéményseprő emlékek c. és Gödöllői kéményseprő krónika c. írásai

d. n.-
220

A Budapesti Kőfaragók Szakegylete alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve

1885. október 6.-
221

A kőfaragósegédek szakegyletének 1885. és 1866. évi alapszabályai

1985 július-
222

A kőfaragómesterek és segédszemélyzetük munkarendje

1889. július 31.-
223

A kőfaragósegédek szakegyletének 1890. évi alapszabályai és tagsági könyv

1890-
224

A kőfaragósegédek szakegylete rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

1890. március 4.-
225

A kőfaragó szakosztály és a kőfaragó iparosok közötti megállapodások és az ezzel kapcsolatos levelezés

1903–1908-
226

A kőfaragó munkások munka és műhelyrendje

1904-
227

Jegyzőkönyv-kivonat a kőfaragósegédek szakegylete 1905. június 11-i évi közgyűléséről.

Mellette beadvány az alapszabály elfogadásával kapcsolatban és az 1905-ös alapszabályok

1905-
228

A pilisborosjenői kőfaragók szerződése

1905-
229

A kőfaragósegédek szakegyletének levele a munkaadókhoz a munkabérek javításáról

1905. december 6.-
230

Jegyzőkönyv a hetes bizottság üléséről.

Megjegyzés: A bizottság Steindl István elnök követelésével foglalkozott

1905. augusztus 17.-
231

Jegyzőkönyv a kőfaragósegédek szakegyletének rendkívüli közgyűléséről, a MÉMOSZ-hoz való csatlakozásról.

Mellette a kőfaragók szakosztályának póthatározmánya

1906. július 1.-
232

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1906–1910-
233

A kőmunkások országos szervezőbizottságának jelentése az 1907. évi bérmozgalmakról, kizárásokról, a bevételekről és a kiadásokról

1908. február-
234

A kőfaragók árszabályai és bérmegállapodásai

1907–1938-
235

A kőiparral kapcsolatos német rendeletek

1908-
236

A MÉMOSZ kőfaragó helyi csoportja ülésének jegyzőkönyve

1909. május 1.-
237

Előterjesztés a Kőfaragómesterek Szövetségéhez a tanonckérdésről

d. n.-
238

A kőfaragó munkások szervezőbizottságának kérdőíve a helyi csoportokhoz a kőfaragók helyzetéről

1909. augusztus-
239

A MÉMOSZ kőfaragó szakosztálya vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1910–1912-
240

A kőfaragó szakosztály levelezése

1910–1911-
241

A dunaalmási kőfaragók munkarendje

1911. augusztus 16.-
242

A kőfaragó szakosztály felterjesztése az iparügyi miniszterhez az építőipar gyakorlásáról szóló törvényjavaslatról

1913. február-
243

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és közgyűléseinek jegyzőkönyvei

1913-
244

A kőfaragó szakosztály levelezése

1913–1914-
245

Jegyzőkönyvek vezetőségi ülésekről és taggyűlésekről

1914-
246

A kőfaragó szakosztály és a központi nyilvántartási osztály jelentése

1915-
247

Jegyzőkönyvek vezetőségi ülésekről és taggyűlésekről

1915-
248

A kőfaragó szakosztály levelezése

1917–1918-
249

A kőfaragó szakosztály taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1918. február 17., november 24.-
250

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1919-
251

A kőfaragó szakosztály levelezése

1920–1924-
252

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1920-
253

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1921-
254

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1924-
255

A budapesti kőfaragó mesterek kő- és műkőiparosok szövetsége által kiadott munkabér hirdetmények

1924-
256

A kőfaragósegédek sztrájkja során a munkaadók és a MÉMOSZ között Andréka Károly elnökletével megtartott tárgyalások jegyzőkönyve

1924. július 24.-
257Munkabérhirdetmények1924-
258

Jegyzőkönyvek a MÉMOSZ elnöksége által kiküldött bizottság üléseiről.

Megjegyzés: A bizottság Bodor Aladár és a kőfaragók közötti ügy kivizsgálásával foglalkozott

1924–1925-
259

Kollektív szerződések

1924–1937-
260

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és közgyűlésének jegyzőkönyvei

1925-
261

A kőfaragó szakosztály vezetőségi ülésének jegyzőkönyve

1926. január 6.-
262

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és közgyűlésének jegyzőkönyvei

1928-
263

A kőfaragó szakosztály levelezése

1929–1936-
264

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1929-
265

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1930-
266

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1931-
267

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1932-
268

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1933-
269

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1934-
270

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1935-
271

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1936-
272

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1937-
273

A kőfaragóipar helyzetére vonatkozó helyi csoportok által kitöltött kérdőívek

1937-
274

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1938-
275

A kőfaragó szakosztály levelezése

1938-
276

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1939-
277

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1940-
278

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1941-
279

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1942-
280

A kőfaragó szakosztály levelezése

1942–1943-
281

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1943-
282

A kőfaragó szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1944-
283

A budapesti kőműves szakegylet története

1898–1898-
284

Levél az építőmesterek ipartestületéhez az 1905-ben kötött szerződés érvényben tartásáról és a kizárt munkásokról, az ipartestület elutasító válasza

1906-
285

Belügyminiszteri rendelet a kőműves szakosztály feloszlatásáról és jelentés a feloszlatással kapcsolatos gyűlésről

1907. június 7–16.-
286

Adatok az I. sz. kőműves csoportban előforduló személyekről

1907–1936-
287

Budapest Székesfőváros Tanácsának elutasító véghatározata a kőműves csoport megalakulásának bejelentéséről

1907. szeptember 6.-
288

Bejelentés a VIII. kerületi elöljárósághoz befizetőhely létesítéséről

1909. május 22.-
289

A MÉMOSZ kőműves szakosztály munkaközvetítő szabályzata

d. n. [1909]-
290

Jegyzőkönyv az I. kerületi befizető helyiség román katonák általi átalakulásáról

1919. augusztus 26.-
291

Az Ácsmunkások Országos Munkarendvédő Bizottsága határozata a megkötendő kollektív szerződésről

1919. február 27.-
292

Jegyzőkönyv az Építőmesterek Szövetsége és a MÉMOSZ által alakított paritásos bizottság kollektív szerződés revíziójáról tartott üléséről

1919. március 6.-
293

A Kőművesmesterek és Kőfaragómesterek Ipartestületének átirata a MÉMOSZ-hoz a kollektív szerződés kötéséről

1921. október 21.-
294

Megállapodás a Budapesti Szobrászmesterek Szövetsége és a MÉMOSZ fehérmunkás szakosztály között a munkabérekről

1923 június-
295

A budapesti kőműves szakosztály értesítése a MÉMOSZ központi vezetőségéhez Neichl János kizárásáról.

Mellette Neichl János levele

1924. július 24.-
296

Vezetőségi ülés jegyzőkönyve

1924. december 5.-
297

Vezetőségi ülések és taggyűlések jegyzőkönyvei

1925-
298

Vezetőségi ülések és taggyűlések jegyzőkönyvei

1926-
299

Szabó Zsigmond levele a kőműves szakosztály vezetőségéhez felmondási illetményének kifizetéséről

1926. január 1.-
300

Vezetőségi ülések és taggyűlések jegyzőkönyvei

1927-
301

Sütő József jelentése a szervezési munkája során tapasztalt rendőrségi zaklatásokról

1927. május 25.-
302

Vezetőségi ülések és taggyűlések jegyzőkönyvei

1928-
303

Vezetőségi ülések és taggyűlések jegyzőkönyvei

1929-
304

Németh Ferenc levele a kőműves csoport vezetőségéhez Gattyán kizárásáról és a vezetőség működéséről

1929. február 6.-
305

Vezetőségi ülés jegyzőkönyve

1930. január 10.-
306

Az I. sz. kőműves csoport vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1930–1936-
307

Határozati javaslat a kőműves munkások gyűlésére a kőművesek tűrhetetlen helyzetéről, munkaszünet tartásáról

[1933.] július 22.-
308

Az I. sz. kőműves szakosztályból kizárt tagok névsora

d. n. [1934]-
309

A kőműves csoport nyilvános gyűlésének és vezetőségi ülésének jegyzőkönyvei

1934. március 24., június 15.-
310

Bértáblázatok

1934-
311

Vezetőségi tagok névjegyzékei

1934-1936-
312

A kőműves szakosztály bejelentése a központi vezetőséghez a bizalmi testület bérmozgalom indításával kapcsolatos elhatározásáról

1935. július 16.-
313

A kőműves szakosztály vezetőségének átirata és a Kőművesmesterek Szövetségének válasza a kőművesmunkások és a segédmunkások munkafeltételeiről

1935. július-
314Épületjelentések1935. július 16–20.-
315

A kőműves szakosztály levelezése

1935-1937-
316

A kőműves szakosztály levele a vezetőséghez

1935. május 4.-
317

A budapesti építőunkások kötelékébe tartozó békéltető bizottságok szervezett segédtagjainak névsora

1936-
318

Vezetőségi ülések és taggyűlések jegyzőkönyvei

1936–1943-
319

Az I. sz. kőműves csoport vezetőségi ülésének javaslata a központi elnökséghez a bérrendezésről

1940. február 21.-
320

A kőműves szakosztály levelezése

1941–1944-
321

Vezetőségi ülés jegyzőkönyve

1944. március 8.-
322

A kőműves szakosztály tisztújító közgyűlésére jelölt vezetőségi tagok névjegyzéke

1944-
323A budapesti mennyezetvakoló és fehérmunkások alapszabályai1899. október-
324

A VII. kerületi elöljáróság leirata a tagszerző ügynökök alkalmazásának betiltásáról

1900. július 14.-
325

Választmányi ülések jegyzőkönyvei

1900–1902-
326Levelezés1900–1903-
327

A szakszervezet megállapodása Bene Antal ügyvéddel a szervezet jogvédelmi ügyeinek vitelére

1901. január 14.-
328

Jegyzőkönyv az építőmesterek ipartestülete elöljáróságának üléséről

1901. február 12.-
329

Meghívó a vasöntők szakszervezetének 10 éves jubileumára

1901. december 25.-
330

A szakegyesület felirata az iparügyi miniszterhez a királyi palota építkezésénél alkalmazott hazai munkaerő igénybevételéről

1901. február 6.-
331

A díszmennyezet-munka iparosok felirata a kereskedelmi miniszterhez az ipari munkakörök rendezéséről

1902-
332

Jegyzőkönyv Neuhauser János stukatúros mester és a nála dolgozó munkások tárgyalásáról.

Megjegyzés: A bérharc eredményeképp egyezség született

1903. június 3.-
333

A VII. kerületi elöljáróság leirata a szakegyletben tartandó hatósági vizsgálatról és a szakszervezetre vonatkozó adatok bejelentéséről

1904. március 24., április 8.-
334

Meghívó a díszmennyezeti munka ipari rendezése ügyének tárgyalására alakított vegyes bizottság ülésére

1904. április 18.-
335

A cementmunkás szakszervezet rendkívüli taggyűlésének jegyzőkönyve

1909. május 2.-
336

A Cementmunkások Országos Szövetségének kérvénye az Iparkamarához.

Mellette a kereskedelmi miniszter leirata a szövetséghez a szakmai ipar képesítéshez kötéséről

1912. szeptember-
337

A cementmunkások szövetsége rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve

1919. február-
338

A cementmunkás szakosztály levelezése

1921–1937-
339

A cementmunkás szakosztály vezetőségi ülésének jegyzőkönyve

1921. július 31.-
340

Kollektív szerződések

1924–1939-
341

A cementmunkás szakosztály negyedévi közgyűlésének jegyzőkönyve

1924, április 27.-
342

A cementmunkás szakosztály közgyűlésének jegyzőkönyve

1934. január 14.-
343

A műkőmunkások szakosztálya vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1936–1948-
344

A bérmegállapító bizottság határozata a műkő- és cementgyártó iparra vonatkozó legkisebb munkabérről

1938. augusztus 1.-
345

A pala- és cserépfedő szakosztály  közgyűlésének jegyzőkönyve

1922. január 22.-
346

A budapesti cserép- és palafedő segédek munkarendje és bérszabályzata

d. n.-
347

A pala- és cserépfedő szakosztály vezetőségi tagjainak névsorai

1935–1938-
348

A pala- és cserépfedő szakosztály vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

1936-
349

A pala- és cserépfedő szakosztály levelezése

1936-1937, 1941-
350

A pala- és cserépfedő szakosztály rendes évi tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve

1937. április 25.-
351

A MÉMOSZ segédmunkás szakosztálya alakuló gyűlésének jegyzőkönyve

1937. április 25.-
352

Bejelentések a MÉMOSZ segédmunkás szakosztálya megalakulásáról, a vezetőségi tagok névsora

1937–1941-
353

A MÉMOSZ szigetelőmunkások szakosztálya vezetőségi tagjainak névsora

1937-
354

Kollektív szerződés a szigetelő munkaadók és munkavállalók között

1938. október 11.-
355

Jegyzőkönyv a munkaadók és munkavállalók között a bérkülönbözet ügyében létrejött megállapodásról

1938. augusztus 17.-
356

Bérmegállapító bizottság határozata a legkisebb munkabérről

1939. december 15.-
357

A szigetelő szakosztály levelezése

1939-
358

A MÉMOSZ budapesti aszfaltozó munkások szakosztályának javaslatai a bérmegállapító bizottságnak a legkisebb munkabérekről

1939-
359

Vezetőségi tagságra jelöltek névsora

1944. február-
360

Téglagyári munkások alakuló értekezletének jegyzőkönyve

1918. március 17.-
361

Jegyzőkönyv az Újlaki Tégla és Mészégető Rt. tisztviselői és munkásbizalmijai értekezletéről

1918. december 15.-
362

Összbizalmi értekezletek jegyzőkönyvei

1919. július 23., november 2.-
363

A tégla- és porcelángyártó munkások mozgalmi története 1918–1920-as években c. kézirat

d. n.-
364A téglagyári munkások szakosztályának hatósági levelezése1920–1940-
365

Vezetőségi ülés jegyzőkönyve

1921. augusztus 21.-
366

A Magyar Kerámiai Gyár Rt. munkatársaira vonatkozó munkaszerződés

1922. március 2.-
367

Kimutatás a téglagyárak munkásainak számáról, béréről és értekezleteik helyéről

1925. július 5.-
368

Jegyzőkönyv Kozel Vince és Matejka Károly közötti választott bírósági ügyben

1925. október 25.-
369

Vezetőségi ülések és taggyűlések jegyzőkönyvei

1926-
370

Jelentés a központi vezetőségnek az óbudai téglagyári munkások kiválási mozgalmáról.

Mellette a kiválással kapcsolatos nyilatkozatok

1927. július 7.-
371

A téglagyári munkások szakosztálya vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1928–1929-
372

A téglagyári munkások szakosztályának járulék-kimutatása

1928–1929-
373

A szakosztály vezetőségének felhívása a téglagyári munkásokhoz a szervezkedésről

1936. november-
374

Rendeletek a legkisebb munkabérről

1938–1939-
375

Körlevél a téglagyári munkásokhoz a legkisebb órabérek betartásáról

1938. augusztus 18.-
376

A szakosztály vezetőségének felhívása a téglagyári munkásokhoz a legkisebb munkabérért folytatott harc kérdőíveinek kitöltéséről és a szervezkedésről

1941. január 2.-
377

A téglagyári munkások helyzetére vonatkozó kitöltött MÉMOSZ kérdőívek

1941-
378

A téglagyári munkások szakosztályának levelezése

1941-
379

A budapesti üveges segédek memoranduma a munkaadókhoz munkaviszonyaik rendezéséről

1905–1906-
380

Rendkívüli taggyűlés jegyzőkönyve.

Megjegyzés: az ülés napirendje az üveges szakosztály kiválása a MÉMOSZ-ból

1908. július 23.-
381

A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve

1908. augusztus 9.-
382

Vezetőségi ülések jegyzőkönyvei

1908-
383Szervezett üvegipari munkások névsora1908. július 23.-
384

Vezetőségi ülések és taggyűlések jegyzőkönyvei

1909-
385

Az üveges szakosztály beadványa a belügyminiszterhez a MÉMOSZ-ból való kiválásról.

Mellette alapszabályok

1909. augusztus-
386

Vezetőségi ülések jegyzőkönyvei.

Közötte a május 29-i nyilvános közgyűlés jegyzőkönyve

1910-
387

Vezetőségi ülések és taggyűlések jegyzőkönyvei

1911-
388

A Magyarországi Üvegmunkások Országos Szövetségének alapszabályai

1911. május 28.-
389

    Vezetőségi ülések jegyzőkönyvei

  1912-
  390

  Az Üveg és Porcelánkereskedők Országos Egyesülete és az Üvegmunkások Országos Szövetsége közötti munka- és béregyezmény

  d. n. [1912]-
  391Az üvegcsiszoló munkások és a munkaadók közötti béregyezmény1912. október 27.-
  392

  A pozsonyi üvegesmunkások alakuló gyűlésének jegyzőkönyve

  1912. augusztus 4.-
  393

    Vezetőségi ülések jegyzőkönyvei

  1913-
  394

  Az üvegesmunkások közgyűlésének jegyzőkönyve

  1913. január 29.-
  395

  A MÉMOSZ vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

  1914-
  396

  Választmányi ülések és taggyűlések jegyzőkönyvei

  1914–1927-
  397

  Az Üveg- és Porcelánkereskedők, az Üvegesek Országos Egyesülete és az Üvegmunkások Országos Szövetsége között kötött munka- és béregyezmény

  1918. október 6.-
  398

  A MÉMOSZ újpesti lámpagyári csoport alakuló ülésének jegyzőkönyve

  d. n.-
  399

  Közgyűlés jegyzőkönyve

  1918. január 15.-
  400

  Vezetőségi ülések jegyzőkönyvei

  1919-
  401

  Választott bírósági ülés jegyzőkönyve

  1919. május 24.-
  402

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége és a munkaadók közötti egyezmény

  1919. március 10.-
  403

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége és az Üveggyárosok Országos Egyesülete vegyes bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei

  1919. március, november-
  404

  Az üvegmunkások központi vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

  1920-
  405

  Az üvegmunkások központi vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

  1921-
  406

  Az üvegmunkások központi vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

  1922-
  407

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége segélyezési és működési szabályzata

  1923. április 1.-
  408

  Műhelyrend

  1923. április 27.-
  409A budapesti üvegesek és rokonszakmák ipartestületében szervezett békéltetõ bizottság alapszabályai1924-
  410

  Vezetőségi és elnökségi ülések jegyzőkönyvei

  1926–1929-
  411

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége II. sz. csoportja vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

  1926–1931-
  412

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége I. sz. csoportja vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

  1928–1930-
  413

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

  1929-
  414

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége közgyűlésének jegyzőkönyve

  1929. március 24.-
  415

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége alapszabályai

  1929. március 25.-
  416

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége és a munkaadók által kötött kollektív szerződés

  1929. szeptember 23.-
  417

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége levelezése

  1909–1932-
  418

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége központi vezetőségének felhívása az üvegipari munkásokhoz a szervezkedésről

  1932. szeptember-
  419

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége XXIV. küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve

  1935. február 24.-
  420

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége alapszabálya

  1936-
  421

  A Magyarországi Üvegesmunkások Országos Szövetsége vezetőségi üléseinek és taggyűléseinek jegyzőkönyvei

  1937–1947-
  422

  A Kárpitosmunkások Betegsegélyző Egyesületének jegyzőkönyvei

  1888–1895-
  423

  A Kárpitosmunkások Betegsegélyző Egyesületének jegyzőkönyvei

  1908–1910-
  424

  A budapesti faesztergályosok vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

  1904–1907-
  425

  A budapesti faesztergályos munkások szervezőbizottsága által kibocsátott műhelyrend

  1910. szeptember-
  426

  A budapesti faesztergályosok szervezőbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei

  1913–1921-
  427

  Munkabérszerződés

  1920. december-
  428

  Szabó Imre: A budapesti asztalosmunkások szervezkedésének története c. írása

  1923-
  429

  A budapesti faesztergályosok szervezőbizottságának levele a sztrájkoló és kizárt munkások segélyezéséről

  1923. március 7.-
  430

  A budapesti faesztergályosok jelentése az 1924–1927. évekről a közgyűlésnek

  1927-
  431Béregyezmény és darabszámos árszabály1927-
  432Módosított alapszabály1927-
  433Munkanélküli segélyekkel kapcsolatos körlevelek és kimutatások1928–1934-
  434

  A budapesti faesztergályosok vezetőségi és taggyűlési jegyzőkönyvei

  1928–1944-
  435

  Központi körlevél aktuális eseményekről

  1939. november 28.-
  436Alapszabály1940. december 13.-
  437

  A központi vezetőség jelentése a XIII. küldöttközgyűléshez az 1938–1940-es évekről

  1941. május-
  438Az újpesti helyi csoport levelezése1907–1929-
  439

  Az újpesti helyi csoport jegyzőkönyvei

  1920–1930-
  440A kispesti helyi csoport levelezése1929–1934-
  441

  A kispesti helyi csoport jegyzőkönyvei

  1932–1939-
  442

  Az erzsébetfalvai helyi csoport jegyzőkönyvei

  1910–1922-
  443

  A pesterzsébeti helyi csoport jegyzőkönyvei

  1925–1935-
  444

  A szegedi csoport bizalmi testületi üléseinek jegyzőkönyvei

  1919–1920-
  445

  A szegedi csoport és az ipartestület közötti bérmegállapodás jegyzőkönyve

  1923. július 30.-
  446

  A szegedi csoport jegyzőkönyvei

  1924–1928-
  447

  A szegedi csoport jegyzőkönyvei

  1928–1931-
  448

  A szegedi csoport szabadszervezeti üléseinek jegyzőkönyvei

  1929-
  449

  A szegedi csoport jegyzőkönyvei

  1935–1941-
  450A szegedi csoport levelezése1922–1944-
  451

  A győri asztalosmunkások jegyzőkönyvei

  1894–1904-
  452A soproni famunkások törzskönyve1897-
  453A soproni famunkások törzskönyve1897-
  454A soproni famunkások leltárjegyzéke1897-
  455

  A soproni famunkások jegyzőkönyvei

  1896–1897-
  456

  A soproni famunkások jegyzőkönyvei

  1897–1898-
  457

  A soproni famunkások jegyzőkönyvei

  1904–1912-
  458

  A soproni famunkások jegyzőkönyvei

  1911–1928-
  459

  A kaposvári csoport taggyűléseinek jegyzőkönyvei

  1926–1937-