Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
    II. Szakszervezetek, munkás- és baloldali szervezetek, mozgalmak főcsoport
        666. Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége fond
            5. Vegyes iratok állag

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Keszthelyi helyi csoport nyilvántartó tagdíjjegyzéke1929–1932-
2

Indítványok az 1930. évi közgyűléshez

1930-
3Körlevelek1937-
4

A hódmezővásárhelyi téglagyári munkások intézőbizottságának felhívása

d. n.-
5Az 1901. évi kongresszus határozati javaslatai1901-
6Körlevél1908. november 30.-
7Körlevél1925-
8

A Budapesti Szobrászok Önképző Egylete alakuló gyűlésének jegyzőkönyve

1880-
9Körlevél1938-
10A szegedi helyi csoport könyvtárjegyzéke1926-
11Körlevelek1927, 1929-
12

A keszthelyi ács szakosztály jegyzőkönyvei

1930–1932-
13

A hódmezővásárhelyi helyi csoport iratai

1912–1932-
14Pénztárforgalmi kimutatás1931-
15A keszthelyi ács helyi csoport pénztári jelentése1931-
16

A hódmezővásárhelyi helyi csoport interpellációja a városi törvényhatóság közgyűléséhez

1931-
17

A keszthelyi kőműves szakosztály iratai

1931–1932-
18

A zirci járási főszolgabíró véghatározata a zirci helyi csoport közgyűléséről

1932-
19Meghívó és központi körlevél a szegedi kerületi értekezletre1936-
20Körlevél1936-
21

A móri járási főszolgabíró véghatározata a móri helyi csoport gyűléséről

1937-
22

Meghívó a kövező szakosztály jubileumi ünnepélyére

1937-
23

Körlevél

d. n. [1938]-
24

A hódmezővásárhelyi helyi csoport irata

1939-
25Körlevél1944. május 25.-
26

A hódmezővásárhelyi helyi csoport irata

1944-
27A GYOSZ és a Famunkásszövetség megállapodása1919. február 26.-
28Az 1910. évi famunkás-kongresszus anyagai1910-
29A mintaasztalos szakegylet alapítására vonatkozó iratok1893-
30A mintaasztalos szakegylet iratai1894-
31

A mintakészítő szakegylet alapítására vonatkozó iratok

1903-
32

A mintaasztalosok szakegyletének jegyzőkönyve

1903-
33

A mintakészítők szakszervezetének irata

1917-
34

A Lipták-gyári mintaasztalosok kollektív szerződése

1918-
35A mintaasztalosok segély-kimutatása1918-
36A Famunkások Szakszervezetének alapszabályaid. n.-
37Jankovics Ferenc asztalos irataid. n.-
38A famunkás szakszervezet választott bíróságának iratai1922-
39Sereghy István famunkás szakszervezeti tagsági könyve1931-
40

Kimutatás a mintakészítők szakszervezetéről

1893–1928-
41

A mintakészítők szakszervezete közgyűlésének anyaga

1943-
42

Az asztalossegédek dalárdájának jegyzőkönyvei

1893–1896-
43

A mintaasztalosok szakegylete gyűlésének jegyzőkönyve

1893. augusztus 27.-
44

A famunkás szervezőbizottság körlevele

1911-
45

A famunkás szakszervezet levele

1929-
46

A Schmidt Asztalos Üzem munkásainak munkabérszabályzata

1907. augusztus-
47

Rokkant-állományban lévők névsora.

Mellette kimutatások a segélyezettekről

1918, 1925–1930-
48

Téglagyári és agyagipari munkások szakosztályának iratai

1918–1929-
49

Az újpesti MÉMOSZ csoport vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei

1919–1923-
50

A MÉMOSZ emlékirata a Nemzetgyűléshez a munkanélküliségről

1921-
51Körlevelek1925–1927-
52Névsorok, levelek, töredékek1923–1928-
53A MÉMOSZ helyi csoportjainak iratai1924-
54A MÉMOSZ budapesti szakosztályainak iratai1924, 1931-
55

A Házépítő Szövetkezet iratai

1925–1926-
56

A kéményseprők „Takarék Asztaltársaság”-ának alapszabálya

1926-
57

A Famunkások Szövetségének jelentése és zárszámadás az 1934–1937. évi működésről

1937-1938-
58

A Budapesti Szobrászok Szakegylete közgyűlésének iratai

1939-
59

Budapesti Építőmunka Termelőszövetkezet alapszabály-tervezete

d. n.-
60

A MÉMOSZ alapszabálya

d. n.-
61A MÉMOSZ sepsiszentgyörgyi szakcsoportjának levelezése1911–1915, 1925, 1927, 1940, 1941-
62A budai üveges céh tagnyilvántartási könyve1791–1818-
63Az üveges legények nyilvántartási könyve1839–1865-
64Az üveges céh leltára és nyilvántartási könyved. n.-
65Az üveges céh leltára és nyilvántartási könyved. n.-
66

Belügyminiszteri körrendelet a Magyarországi Munkásegyesületek Szövetsége és a kötelékébe tartozó egyesületek elleni vizsgálat elrendeléséről.

Mellette a belügyminiszter levele a Szobrászok Szakegylete elleni vizsgálat megindításáról

1939. május 12.-
67

A MÉMOSZ pénztárkönyve

1922-