Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
    V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        721. Révész Mihály fond
            1. Iratgyűjtemény állag

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Révész Mihály személyi dokumentumai.

Közötte az MSZDP, a Népszava, a Jövő Budapesti Munkásképző Egylet, a Makói Általános Munkásképző Egylet, a Természetbarátok Turista Egyesülete igazolványai, munkaadói, katonai és rendőrségi igazolások

1903-1947120 lap
2

Révész Mihály és a Népszava ellen indított bírósági eljárásokkal kapcsolatos iratok.

Közötte levelek, bírósági végzések, idézések

1905-194036 lap
3

Révész Mihály önéletrajza, személyi adatait tartalmazó kérdőívek és ezekhez kapcsolódó levelek.

Mellette újságcikk

1924, 1926, 1940, 1946-194953 lap
4Révész Mihály naplószerű feljegyzései1945, 194756 lap
5

Révész Mihályné személyi dokumentumai.

Közötte munkaadói igazolványa, MSZDP tagsági könyve és kérdőív

1914, 1916, 19407 lap
6Az MSZDP nyomtatott szervezeti szabályzatad. n.5 lap
7

Az MSZDP XIII. pártgyűlésének iratai.

Közötte nyomtatott napirend, ügyrend, a pártgyűlésre készült határozati javaslatok, módosított szervezeti szabályzat és indítványok

190621 lap
8Az MSZDP pártgyűléseire készült jelölő listák1906, d. n.13 lap
9

Garami Ernő módosító javaslata a szociáldemokrata párttagok írásainak megjelentetésének szabályozásáról

d. n. [1919 előtti]-
10A fiatal szociáldemokrata munkások felhívása a Magyarországi Szociáldemokrata Párt XXVI. pártgyűlésének küldötteihez19291 lap
11

A MSZDP mezőgazdasági programja.

Megjegyzés: A programot az 1930. szeptember 7-9-én tartott pártkongresszus fogadta el

193213 lap
12Az MSZDP pártgyűléseiről, népgyűléseiről készült sztenogramok, beszédvázlatok, tudósítások1903-1904, 1906-1911391 lap
13Az MSZDP pártgyűléseiről, népgyűléseiről készült sztenogramok, beszédvázlatok, tudósítások1912-1916, 1918-1919263 lap
14Az MSZDP pártgyűléseiről, népgyűléseiről készült sztenogramok, beszédvázlatok, tudósításokd. n.271 lap
15Az 1902. szeptember 7-i népgyűléssel kapcsolatos levelek19025 lap
16Rendőrségi végzés az 1907. október 6-i népgyűlés ügyében19071 lap
17Táviratok és üdvözlőlevél az MSZDP általános és titkos választójogért tartott népgyűléseihez1907, d. n.18 lap
18

Népszava újságkivágatok népgyűlésekről

1906, 1907, 190938 lap
19Távirat a berni nemzetközi szocialista konferencián résztvevő Buchinger Manóhoz1919. február 5.1 lap
20

Rendőrségi kimutatás tervezett munkásgyűlésekről.

Megjegyzés: A munkásgyűlések tervezett napirendjén a politikai helyzet, a községi választójog és a drágaság okai szerepeltek

d. n.2 lap
21A szociáldemokrata ellenzék programjad. n.17 lap
22

Az MSZDP kongresszusi jegyzőkönyveivel kapcsolatos levelezés, feljegyzések

1912-1929, d. n.23 lap
23

Az MSZDP országos választmányának határozati javaslatai.

Mellette a párt által jelölt országgyűlési képviselők névsora

1927, 193111 lap
24

Révész Mihály összefoglalói, sztenografált jegyzetei az SZDP vezetőségi üléseiről

19476 lap
25Jegyzet az MSZDP [vezetőségi üléséről]d. n. [1919 előtt]2 lap
26

Tájékoztató az MSZDP titkárságán a Népszaváról tartott megbeszélésről.

Mellette röpirat tervezet

d. n.5 lap
27

Az MSZDP vezetőségéhez Teszársz Károly halála és halálának évfordulói alkalmából küldött részvéttáviratok, levelek.

Közötte Kautsky, Karl levele

1904-193412 lap
28Az MSZDP titkárságának körlevele a tanácsköztársaságot követően letartóztatott személyek védelme ügyében19191 lap
29

Az MSZDP titkárságának felhívásai a külföldi pártokhoz a Népszava terjesztése érdekében.

Mellette körlevél a pártház felépítésének anyagi támogatásáról

1924, 1945, d. n.9 lap
30Az SZDP levele a Szocialista Tájékoztatási Irodához a szervezetből való kilépésükrőld. n.[1945 után]4 lap
31Az MSZDP pártbizalmi-férfi testülete határozati javaslata a budapesti munkások sztrájkjáról és a kormány álláspontjáróld. n. [1918. január]5 lap
32

Sztenogramok, jegyzetek pártbizalmi értekezletről, Duczynska Ilona, Hamburger Jenő és társai ellen indított perről

1918, [d. n.444 lap
33

Hamburger Jenő és társai ellen indított per iratainak másolatai.

Közötte vádirat, ítélet és jegyzőkönyv, melyet részben Révész Mihály vezetett

1918256 lap
34

Hamburger Jenő és társai ellen indított per iratainak másolatai.

Közötte vádirat, ítélet és jegyzőkönyv, melyet részben Révész Mihály vezetett

1918248 lap
35

Hamburger Jenő perével kapcsolatos levelezés.

Közötte Révész Mihály ügyvédekkel, pártvezetőséggel és kiadóhivatallal folytatott levelezése

191859 lap
36

Duczynska Ilona és társai ellen indított per iratainak másolatai.

Közötte vádirat és jegyzőkönyv

1918417 lap
37

Révész Mihály levelezése az MSZDP, SZDP pártvezetőségével és titkárságával

1909 -1943, d. n.90 lap
38

Értesítések MSZDP, SZDP pártvezetőségi ülésekről.

Közötte Révész Mihály feljegyzései pártvezetőségi ülésekről

1913-1944, d. n.96 lap
39

Révész Mihály levelezése az SZDP pártvezetőségével és titkárságával.

Közötte Garbai Sándor levele és Révész Mihály Marosán Györgynek küldött jelentése

1945-1948, d. n.32 lap
40

Révész Mihály levelezése a szociáldemokrata pártarchívum létrehozásáról és saját gyűjteményéről.

Mellette jegyzetei

1929-1934, 1937-1944, 1947 -1948, d. n.85 lap
41Révész Mihály levelei az MSZDP vezetőségéhez Kondor Bernát ellen benyújtott panaszáról190820 lap
42

Dér Pál pártfegyelmijével kapcsolatos dokumentumok.

Közötte levelek, feljegyzések, beadványok

1945-194724 lap
43

A Budapest és környéke szociáldemokrata pártszervezetek működési szabályzata.

Mellette a pártszervezetek által befizetett összegek és kimutatás a taglétszámról

d. n. [1927]11 lap
44

Révész Mihálynak az MSZDP Budapest VII. kerületi (külső) szociáldemokrata pártszervezetében folytatott tevékenysége során keletkezett iratai.

Közötte jegyzőkönyvek, indítvány, rendőrségi végzés, meghívó

1903-190425 lap
45

Révész Mihálynak az MSZDP Budapest ferencvárosi szociáldemokrata pártszervezetében folytatott tevékenysége során keletkezett iratai.

Közötte levelek, számlák, értesítések, szavazó listák, feljegyzések

1917, 1924-1929100 lap
46

Révész Mihálynak az MSZDP Budapest ferencvárosi szociáldemokrata pártszervezetében folytatott tevékenysége során keletkezett iratai.

Közötte levelek, számlák, értesítések, szavazó listák, feljegyzések

1931-1935107 lap
47

Révész Mihálynak az SZDP Budapest ferencvárosi szociáldemokrata pártszervezetében folytatott tevékenysége során keletkezett iratai.

Közötte levelek, számlák, értesítések, szavazó listák, feljegyzések

1936-1942, d. n.130 lap
48

Révész Mihálynak az SZDP Budapest ferencvárosi szociáldemokrata pártszervezetében folytatott tevékenysége során keletkezett iratai.

Közötte levelek, meghívók, röplapok, értesítések

1946-1948, d. n.64 lap
49A ferencvárosi szociáldemokrata pártszervezet rendezvényeire szóló meghívók, elismervények, teajegyek1925-1942, d. n.155 lap
50

Révész Mihály Miskolcon az országgyűlési képviselőválasztásokkal és az ottani szociáldemokrata pártszervezettel kapcsolatos tevékenysége során keletkezett iratai.

Közötte levelek, számlák, cikkek, megbízólevél, valamint a Szociáldemokrata Párt előadói anyaggyűjteménye az 1926. évi választásra

1926-1930189 lap
51A nagykárolyi szociáldemokrata pártgyűlés hatósági engedélyezése19074 lap
52A törökbálinti szociáldemokrata pártvezetőség határozata az MSZMP-ről19251lap
53Levelek Bacsó Béla portréjának sokszorosításáról19292 lap
54A XII. kerületi elöljáróság szociáldemokrata alkalmazottainak levele a kerületi pártszervezet vezetőségéhez a Városi Alkalmazottak Országos Szövetségéhez (VAOSZ) delegálandó bizalmi tagok megválasztásáról19452 lap
55A terézvárosi szociáldemokrata pártszervezet felhívása könyvtár létesítéséred. n.1 lap
56Révész Mihálynak küldött gratulációk a Budapesti Törvényhatósági Bizottságba történt beválasztása alkalmából193011 lap
57

Révész Mihály a szociáldemokrata parlamenti frakcióban és a Budapesti Törvényhatósági Bizottságban végzett tevékenységével kapcsolatos iratai

1927-1945, d. n.201 lap
58

Beszámoló a Budapesti Törvényhatósági Bizottság Szociáldemokrata csoportjának bécsi tanulmányútjáról

d. n. [1926]12 lap
59

Az 1935-ös országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos iratok.

Közötte előterjesztés, röplapok, ajánlási ív, statisztikák

193520 lap
60

Révész Mihály előadásai az 1935. évi törvényhatósági választásokról.

Mellette jegyzetei, írása

d. n. [1935]136 lap
61Értesítések az MSZDP Irodalmi Bizottságának üléseiről1925-192919 lap
62

Révész Mihály Magyarországi Szociáldemokrata Jogászok szervezetében kifejtett tevékenysége során keletkezett iratai.

Közötte levelek, alapszabály, újságkivágatok

1929-193233 lap
63

Révész Mihály Szocialista Munkaközösségben kifejtett tevékenysége során keletkezett iratai

1935, 194211 lap
64

Jelentések üzemlátogatásokról, üzemi pártszervezetekről.

Közötte Velenczei Sándor beszámolója a Tatabánya- Felsőgalla pártszervezeteinek munkájáról, és jelentés a Nagybátony-Ujlaki Egyesült Ipartelepek Rt. papírlemez gyárában tett látogatásról

19462 lap
65

A Kunfi Gárda szerkesztőbizottságának levelei Révész Mihályhoz.

Mellette a Kunfi Gárda tervezett könyveinek jegyzéke

1946, 194713 lap
66

A Kunfi Gárda nyomtatott propaganda anyagai.

Közötte Vágvölgyi Tibor: A demokratikus köztársaság c. és a Kunfi Gárda 5 perce

1946-194725 lap
67A Szociáldemokrata Párt választási programja, 3 éves terve és a választásokkal kapcsolatos sajtóreferátumok1947, d. n.33 lap
68

A Szociáldemokrata Párt sajtóosztályának anyagai.

Közötte főtitkársági sajtóreferátumok

194756 lap
69A Légrády Nyomda szociáldemokrata és kommunista szervezetének közös határozati javaslata a belügyminiszter munkájának támogatásáról19471 lap
70

A szociáldemokrata bölcsészhallgatók munkaközösségének anyagai.

Közötte Szalai Sándor: Társadalomtudományi alapismeretek c.

194717 lap
71

Feltehetően a szociáldemokrata bölcsészhallgatók munkaközösségének anyaga.

Közötte a jegyzetek, jegyzettöredékek témaköri felosztások

d. n.38 lap
72Meghívók a szociáldemokrata párt rendezvényeire, értekezleteire1901-194741 lap
73

Szociáldemokrata füzetek.

Közötte a Kapitalizmus, fasizmus, szocializmus c., Beszéljünk a falu népéről c., Szellemi osztályharc c., A szocialista munkatervről c.

1933-193547 lap
74A szociáldemokrata párt kitöltetlen igazolványai, belépési nyomtatványai19398 lap
75

Az [1945 utáni igazolóbizottsági munkához] gyűjtött iratok.

Közötte Mikó Mihályra és Abert Jánosra vonatkozó információk

1938, 19412 lap
76Rákosi Mátyás csepeli választási beszéde194712 lap
77

Az MKP és az SZDP közös programnyilatkozatának tervezete.

Mellette levelezés

1948, d. n.49 lap
78Az MKP külügyi osztályának sajtószemléid. n.37 lap
79A Független Magyar Szocialista Párt programjad. n1 lap
80

Engelmann Pál és társainak indítványa arról, hogy a Budapesti Munkáskör egyedüli hivatalos lapja a Népszava legyen

[1848-1887 között]2 lap
81

A Népszava szerkesztőségének szolgálati szabályzata

d. n.8 lap
82

Révész Mihály Népszavánál történő alkalmaztatásával kapcsolatos levélváltások

1907, 1933-1934, 1939-194011 lap
83

A Népszava cenzúrázásával kapcsolatos levelek, tudósítás és a szerkesztőség nyilatkozat-töredéke

1919, 192017 lap
84

A Népszava szerkesztőségének levelezése.

Közötte a szerkesztőségi tagok egymás közötti levélváltásai, üzenetei, olvasói levelek és az esetenként mellé csatolt kéziratok

1903-1921219 lap
85

A Népszava szerkesztőségének levelezése.

Közötte a szerkesztőségi tagok egymás közötti levélváltásai, üzenetei, olvasói levelek és az esetenként mellé csatolt kéziratokat

1924-1930181 lap
86

A Népszava szerkesztőségének levelezése.

Közötte a szerkesztőségi tagok egymás közötti levélváltásai, üzenetei, olvasói levelek és az esetenként mellé csatolt kéziratok

1931-1940109 lap
87

A Népszava szerkesztőségének levelezése.

Közötte a szerkesztőségi tagok egymás közötti levélváltásai, üzenetei, olvasói levelek és az esetenként mellé csatolt kéziratok

1941-1942224 lap
88

A Népszava szerkesztőségének levelezése.

Közötte a szerkesztőségi tagok egymás közötti levélváltásai, üzenetei, olvasói levelek és az esetenként mellé csatolt kéziratok

1943-1946, 1948-1949155 lap
89

A Népszava szerkesztőségének levelezése.

Közötte a szerkesztőségi tagok egymás közötti levélváltásai, üzenetei, olvasói levelek és az esetenként mellé csatolt kéziratok

d. n.97 lap
90

Abádi Imre levelezése Révész Mihállyal.

Közötte Abádi Imre verskéziratainak a Népszavában történő megjelentetéséről

1935, 19376 lap
91

Bresztovszky Ernő levelezése Révész Mihállyal és a Népszavával.

Közötte cikkeinek megjelenéséről, egészségi állapotáról

1913-1920, 1925, d. n.111 lap
92

Buchinger Manó és Ladányi Szeréna levelezése Révész Mihállyal.

Közötte kéziratok megjelenéséről, újságszerkesztésről, emigrációról

1910-1930, d. n.67 lap
93

Farkas Antal levelezése Révész Mihállyal.

Közötte kéziratok megjelenéséről, fizetési kérdésekről, emigrációról

1910-1924, d. n.257 lap
94

Farkas Antal levelezése Révész Mihállyal.

Közötte kéziratok megjelenéséről, fizetési kérdésekről, emigrációról

1925-1937117 lap
95

Farkas Antal levelezése Révész Mihállyal.

Közötte kéziratok megjelenéséről, fizetési kérdésekről, emigrációról

d. n.142 lap
96

Garbai Sándor levelezése Révész Mihállyal.

Megjegyzés: A újságírással kapcsolatos levelek egy részét az emigrációban élő Garbai Sándor Szabó Sándor néven írta alá

1924, 192934 lap
97

Gárdos Mariska levelezése Révész Mihállyal

1906, 1926-1927, 1932, d. n.25 lap
98

Gyetvai János levelei Révész Mihályhoz és a Népszava szerkesztőségéhez.

Mellette Gyetvai János kéziratai

1913, 1919, d. n.28 lap
99

Hatvany Lajos levelezése a Népszavával és Révész Mihállyal

1913, 1924, 1926 -192728 lap
100

Heckmann István levelezése a Népszavával és Révész Mihállyal.

Közötte munkásmozgalmi eseményekről

1911, 1913, 1918, 192737 lap
101

Hoffer Géza levelezése a Népszavával és Révész Mihállyal.

Közötte Kéthly Anna levele

1924 -192739 lap
102

Horovitz Jenő levelezése a Népszavával és Révész Mihállyal.

Közötte cikkek megjelentetéséről

1924 -1927, 1930, 1933, 193768 lap
103

Weltner Jakab levelezése Révész Mihállyal.

Közötte az emigrációról, újságírásról

1907, 19247 lap
104

Révész Mihály levelei Marczevicz Lajoshoz.

Közötte az emigrációról, újságírásról

1920 -192248 lap
105

Szamuely Tibor levelei Révész Mihályhoz.

Közötte újságcikkekről, tudósításokról

1909, 1911-1914, d. n.16 lap
106

Teszársz Károly halála miatt küldött részvéttáviratok és levelek a Népszavához

191617 lap
107

Üdvözletek, meghívók Révész Mihályhoz a Népszavánál töltött munkásságának 30. és 40. évfordulója alkalmából

1936, 1946123 lap
108

Gratulációk a fennállását ünneplő 75 éves Népszavának

194729 lap
109

Révész Mihály Népszava szerkesztőségi munkája során keletkezett iratai.

Közötte szerkesztőségi jegyzetek, számlák, szerkesztői üzenetek

1905 -1943183 lap
110

Révész Mihály levelezése a Májusi Emléklapról

1914, 191819 lap
111

A Májusi Emléklap cikkeinek kéziratai.

Közötte Bokányi Dezső , Csizmadia Sándor , Farkas Antal, Garami Ernő, Hahn Béla, Kunfi Zsigmond, Marczevics Lajos, Pogány József, Vanczák János, Várnai Zseni, Weltner Jakab írásai

1914, 191884 lap
112

Révész Mihály kéziratai a Májusi Emléklapba

1932, 1943, 1946, d. n.26 lap
113

Révész Mihály jegyzetei, levelei a Munkás-Zsebnaptárról

1917, 1918, d. n.71 lap
114

Révész Mihály iratai a győri országgyűlési választásokról.

Közötte tudósítások, feljegyzések, számlák, újságkivágatok, röplapok

193547 lap
115

Révész Mihály emlékeztetői, évfordulós esemény naptárai a Népszava számára

1939 - 1944, 1948 -1949131 lap
116

Révész Mihály jegyzetei a Népszava Munkás élet c. rovatának cikkeiről

1940, 1941163 lap
117

Révész Mihály jegyzékei a Népszava Munkás Élet c. rovatának cikkeiről

1942143 lap
118

Révész Mihály jegyzékei a Népszava Munkás Élet c. rovatának cikkeiről

1942, 1943105 lap
119

A Népszava Munkás Élet c. rovatának szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Mellette cikkek, kéziratok, kefelevonatok, levelek, megjegyzések, újságkivágatok

1941121 lap
120

A Népszava Munkás Élet c. rovatának szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Mellette cikkek, kéziratok, kefelevonatok, levelek, megjegyzések, újságkivágatok

1942100 lap
121

A Népszava Munkás Élet c. rovatának szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Mellette cikkek, kéziratok, kefelevonatok, levelek, megjegyzések, újságkivágatok

1942190 lap
122

A Népszava Munkás Élet c. rovatának szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Mellette cikkek, kéziratok, kefelevonatok, levelek, megjegyzések, újságkivágatok

1942112 lap
123

A Népszava Munkás Élet c. rovatának szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Mellette cikkek, kéziratok, kefelevonatok, levelek, megjegyzések, újságkivágatok

1943140 lap
124

A Népszava Munkás Élet c. rovatának szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Mellette cikkek, kéziratok, kefelevonatok, levelek, megjegyzések, újságkivágatok

1943140 lap
125

A Népszava Munkás Élet c. rovatának szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Mellette cikkek, kéziratok, kefelevonatok, levelek, megjegyzések, újságkivágatok

194597 lap
126

A Népszava Munkás Élet c. rovatának szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Mellette cikkek, kéziratok, kefelevonatok, levelek, megjegyzések, újságkivágatok

d. n.124 lap
127

A Népszava Bér-ár- profit c. rovata számára készített kéziratok, kefelevonatok

1942, 1943, d. n.67 lap
128

A Népszava Külföldi Szemle c. rovata számára készített kéziratok, kefelevonatok

1942, 1943, d. n.41 lap
129

A Népszava Naptár c. rovatának kéziratai.

Feltehetően Révész Mihály írta

1934, d. n.142 lap
130

A Népszava Naptár c. rovatának kéziratai.

Feltehetően Révész Mihály írta

1934, d. n.274 lap
131

A Népszava Naptár c. rovatának kéziratai.

Feltehetően Révész Mihály írta

1934, d. n.135 lap
132

A Népszava Naptár c. rovatának kéziratai.

Feltehetően Révész Mihály írta

d. n..183 lap
133

A Népszava Naptár c. rovatának kéziratai.

Feltehetően Révész Mihály írta

194345 lap
134

A Népszava Kis történetek c. rovatának kéziratai

1927 -1931 d. n.232 lap
135

A Népszava Kis történetek c. rovatának kéziratai

1929 -1933, d. n.184 lap
136

A Népszava Kis történetek c. rovatának kéziratai

1929 -1930, 1932 -1934, d. n.24 lap
137

A Népszava Néhány mondat c. rovatának kéziratai.

Mellette Révész Mihály jegyzetei, kefelevonatok

1945, d. n.178 lap
138

A Népszava 10 éves jubileumi számának kéziratai.

Közötte Bíró Dezső, Farkas Antal, Kalmár Henrik, Somogyi Béla, Weltner Jakab írásai

d. n. [1915]33 lap
139

A Népszava számára készített nekrológok, születésnapi és évfordulós megemlékezések.

Közötte Ágoston Péter, Böhm Vilmos, Güttler Antal, Menderson, Klárik Ferenc, Kondor Bernát, Kupa Árpád, Kürschner Jakab, Lakatos József, Morus Tamás, Novák László, Rauchmaul Károly, Rády Sándor, Révész Béla

1919-1945, d. n.59 lap
140

A Népszava számára készített könyvkritikák

d. n. [1925]11 lap
141

A Népszava esti kiadásának kéziratai, szerkesztőségi munkapéldányok

1914, d. n.76 lap
142

A Népszava esti kiadásának kéziratai, szerkesztőségi munkapéldányok

1915, d. n.66 lap
143

A Népszava esti kiadásának kéziratai, szerkesztőségi munkapéldányok

1915, d. n.156 lap
144

A Népszava I. világháború alatti számaihoz készült magyar vonatkozású híranyagok, kéziratok

1917, d. n.48 lap
145

A Népszava I. világháború alatti számaihoz készült magyar vonatkozású híranyagok

1915, 1916, d. n.68 lap
146

A Népszavában megjelenő magyar vonatkozású híranyagok

d. n. [1919 előtti]79 lap
147

A Népszava magyar vonatkozású cikkeinek kéziratai

1925, 1930, d. n.85 lap
148

A Népszavában megjelenő híranyagok szerkesztőségi munkapéldányai.

Közötte munkástüntetésekről, a rendőrség erőszakos fellépéséről

d. n.163 lap
149Cikkek a választójogi küzdelemről, iskolaügyrőld. n. [1919 előtti]93 lap
150

Cikkek a Népszavának.

Közötte az I. világháború alatti állapotokról, a finn-magyar politikai helyzet összehasonlításáról, a francia politikai helyzetről, a babonaságról, az iparegyesületekről

d. n. [1912, 1917]57 lap
151

Írások a Népszavának.

Közötte írások a könyvkiadásról, színházról, újságírásról, Tolsztojról és Losonczy Géza: Feleljen az irodalom? c. kézirata

d. n. [1943]57 lap
152

A Népszava vezércikkének kefelevonata: Magyarország dolgozó népéhez c.

d. n. [1927]10 lap
153

A Népszava számára készített cikkek munkapéldányai, kéziratok.

Közötte Aranybánya, Zsellérek és gazdák, A munkásvédelem 1867- 1920, Olaszországi levél, Krisztus és Diogenész, A paktum, Lesz még egy március!, A fővárosi választók ígérete, A vagyontalan ügyvéd, Száz éves a szocializmus szava Magyarországon, Utazók élete, Külföldre tanulni

1912 -194187 lap
154

A Népszava számára készített cikkek munkapéldányai.

Közötte Memento 1890, Kuvik elvtárs, A Jugorasz után, Rokkant írók internátusa, Surtaxe, Beniczky Ödön fogsága, A rendjavaslat No. III-ot levették a képviselőház napirendjéről, Erdélyi reformátusok mozgalma

d. n.72 lap
155

A Népszavában megjelenő híranyagok szerkesztőségi példányai, rövid nemzetközi hírek

d. n.24 lap
156

A Népszava Budapest felszabadulását követő első számainak kéziratai

1945164 lap
157

A Népszava zsebnaptár kefelevonatai

1913, 1940 -1943, d. n.50 lap
158

A Népszava zsebnaptár kefelevonatai

1942 -1943, d. n.43 lap
159

A külföldi Népszava előfizetők jegyzéke, a lapterjesztéssel kapcsolatos levelek

1921 -1924, 193255 lap
160

A Népszava propagandanyomtatványai, meghívói, igazolványai.

Közötte körlevelek, előfizetési ívek, szórólapok

1904 -1943, d. n.160 lap
161

Fényképek a Népszava számára.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

1918 -191917 lap
162

Révész Mihály a makói Maros c. lapnál végzett munkája során keletkezett iratai.

Közötte feljegyzések, levelek, számlák, kéziratok

1905-1906, d. n.41 lap
163

Az Ifjúmunkás c. lap szerkesztőségi levelezése.

Közötte Révész Mihály levelei is

1914-1920, 1924 -1925, d. n.93 lap
164

Herczog Salamon levélváltása Révész Mihállyal az Ifjúmunkásban megjelent cikke ügyében

19434 lap
165

Révész Mihály jegyzetei az Ifjúmunkás c. lap szerkesztéséről

1913 -191635 lap
166

Az Ifjúmunkás c. lap szerkesztőségi anyagai.

Közötte kéziratok, Révész Mihály megjegyzéseivel ellátott munkapéldányok

1914, 1915, d. n.199 lap
167

Az Ifjúmunkás c. lap szerkesztőségi anyagai.

Közötte kéziratok, Révész Mihály megjegyzéseivel ellátott munkapéldányok

d. n. [1919 előtt]157 lap
168

Az Ifjúmunkás c. lap szerkesztőségi anyagai.

Közötte kéziratok, Révész Mihály megjegyzéseivel ellátott munkapéldányok

d. n. [1919 előtti]84 lap
169

Az Ifjúmunkás c. lap szerkesztőségi anyagai.

Közötte kéziratok, Révész Mihály megjegyzéseivel ellátott újságkivágatok

d. n. [1919 előtti]426 lap
170

Révész Mihály levelezése Szakasits Antallal a Munkásifjúság c. lapról

1931, 1932, 193710 lap
171

A Szocializmus c. lap szerkesztőségi levelezése.

Közötte Révész Mihály levelei is

1909, 1924-1932, 1937, d. n.53 lap
172

A Szocializmus c. folyóirat propagálásával kapcsolatos röplapok, körlevelek.

Mellette Szakasits Árpád és Nagyidai József cikkei

1939, 1942, d. n.18 lap
173

Révész Mihály levelezése, feljegyzései a Gyermekbarát c. közlöny szerkesztéséről

1937, 193819 lap
174

A Szakszervezeti Értesítő c. lap levelezése.

Közötte Révész Mihály levelei is

1940 -1943, d. n.55 lap
175

Révész Mihály cikkjegyzékei a Szakszervezeti Értesítő c. lap számaihoz

1940 -194352 lap
176

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a bőripari munkásokról

d. n. [1940 -1943]29 lap
177

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a cukrászmunkásokról

d. n. [1940 - 1943]22 lap
178

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei az építőmunkásokról, a MÉMOSZ-ról

1943, d. n.52 lap
179

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a famunkásokról

d. n. [1940 - 1943]41 lap
180

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a fodrászmunkásokról és a gépjárművezetőkről

d. n. [1940 - 1943]16 lap
181

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a hírlapterjesztő munkásokról

d. n. [1940 - 1943]15 lap
182

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a húsipari munkásokról

d. n. [1940 - 1943]37 lap
183

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a kereskedelmi alkalmazottakról

d. n. [1940 - 1943]79 lap
184

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a kesztyűipari munkásokról

d. n. [1940 - 1943]11 lap
185

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a molnárokról

d. n. [1940 - 1943]30 lap
186

A Szakszervezeti Értesítő c. lap szóló cikkei a nemesfémmunkásokról

d. n. [1940 - 1943]13 lap
187

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a ruházati munkásokról

d. n. [1940 - 1943]66 lap
188

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a segédmunkásokról

d. n. [1940 - 1943]18 lap
189

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a sütőmunkásokról

d. n. [1943]13 lap
190

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a szállítómunkásokról

1943, d. n.32 lap
191

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a szűcsökről

d. n. [1940 - 1943]13 lap
192

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a textilipari munkásokról

d. n. [1940 - 1943]2 lap
193

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei az üvegmunkásokról

d. n. [1940 - 1943]22 lap
194

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a vegyészeti munkásokról

d. n. [1940 - 1943]30 lap
195

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkei a villamos alkalmazottakról

d. n. [1940 - 1943]62 lap
196

A Szakszervezeti Értesítő c. lap cikkeinek kefelevonatai.

Közötte Peyer Károly és Szakasits Árpád cikkei a szakszervezeti mozgalomról, az Országos Társadalombiztosító Intézetről, a fővárosi gazdasági és munkaügyi kérdésekről, az ifjúság helyzetéről

d. n. [1940 - 1943]51 lap
197

A Szakszervezeti Értesítő c. lap kefelevonatai.

Közötte a bér-ár kérdésekről, a május elseje megünnepléséről

1940, d. n.14 lap
198

A Szakszervezeti Értesítő c. lap kefelevonatai.

Közötte Pásztor Lajosról, Peidl Gyuláról, Rády Sándorról, Teleki Pálról szóló nekrológokról

d. n. [1943]6 lap
199

A Szakszervezeti Értesítő c. lap számainak kefelevonatai

1940 - 1942113 lap
200

A kritikusok szindikátusával kapcsolatos iratok, Révész Mihálynak szóló meghívók

19195 lap
201

Révész Mihálynak a Szövetkezeti Értesítő c. lapban megjelenő cikkével kapcsolatos levelek.

Közötte Révész Mihály: Régi ember c. írása és egy újságcikk az Általános Fogyasztási Szövetkezetről

19367 lap
202

A Világosság c. lap kefelevonatai és kéziratai Révész Mihály jegyzeteivel.

Mellette levél a szerkesztőséghez

1945, d. n.147 lap
203

Révész Mihály levelezése a Dolgozók Világlapja szerkesztőségével

1945 -194663 lap
204

Révész Mihály levele a Pártszervezet c. lap szerkesztőségéhez.

Mellette Révész Mihály: Márciusi gondolatok c. írása

19474 lap
205

Révész Mihály az MTI főszerkesztője iratai.

Közötte levelezés, átvételi elismervények, jegyzőkönyv a MTI alkalmazottakat felülvizsgáló igazolóbizottsági jelentésből Közötte Révész Mihály: A magyar munkásság száz éve c. írása

1945 - 194762 lap
206

Révész Mihály Magyar Rádiónál végzett munkájával kapcsolatos levelek, feljegyzések

1946 - 195099 lap
207A Magyar Telefonhírmondó és Rádió RT. Végrehajtó Bizottságának üléseiről készült jegyzőkönyvek1927241 lap
208

A Magyar Rádió tevékenységével, elsősorban műsoraival kapcsolatos levelek.

Mellette egy miniszterközi értekezletről készített összefoglaló

1933, 1938 - 194355 lap
209

A MOT (Magyar Országos Tudósító), a MAFIRT (Magyar Film Iroda Rt.), a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt., a MHI (Magyar Hirdető Iroda), az MTI és társvállalataik végrehajtó bizottsági üléseiről készült jegyzőkönyvek.

Mellette a MAFIRT üzemi bizottsága emlékirata a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba Egyesült Pártok Vezetőségéhez

1944, d. n.33 lap
210A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. és a Szövetségesek Ellenőrző Bizottsága közötti levelezés1945, 194614 lap
211A Magyar Rádió által közvetített egyházi szentbeszédek szövegeinek előzetes ellenőrzésével kapcsolatos iratok, levelek194053 lap
212

A Magyar Rádió c. hetilap intézőbizottsági üléseiről készült jegyzőkönyvek

194812 lap
213

A Magyar Rádió műsoraival kapcsolatos iratok.

Közötte kéziratok, híranyagok, levelek, műsortervek

1912, 1923, 1935 - 1939153 lap
214

A Magyar Rádió műsoraival kapcsolatos iratok.

Közötte kéziratok, híranyagok, levelek, műsortervek

1940 - 1941143 lap
215

A Magyar Rádió műsoraival kapcsolatos iratok.

Közötte kéziratok, híranyagok, levelek, műsortervek

1942146 lap
216

A Magyar Rádió műsoraival kapcsolatos iratok.

Közötte kéziratok, híranyagok, levelek, műsortervek

1943-1944160 lap
217

A Magyar Rádió műsoraival kapcsolatos iratok.

Közötte kéziratok, híranyagok, levelek, műsortervek

194453 lap
218

A Magyar Rádió műsoraival kapcsolatos iratok.

Közötte kéziratok, híranyagok, jelentések, és az Organisation Internationale de Radioffusion Jogi Bizottságának üléseiről készült jelentés

1945 - 1950202 lap
219

A Magyar Rádió műsoraival kapcsolatos iratok.

Közötte hírek, röpiratok

d. n. [1945]212 lap
220

A Magyar Rádió műsoraival kapcsolatos iratok

d. n. [1945 utáni]64 lap
221

A demokratikus pártoknak a Magyar Rádióban elhangzott híranyagai.

Közötte az SZDP, NPP, Független Kisgazda Párt, Polgári Párt

1946-194770 lap
222

A Magyar Hirdető Iroda Rt., a Magyar Nemzeti Gazdasági Bank Rt. és a MONE Orvosi Műszerüzem Kórházberendező Rt. közös intézőbizottságának üléseiről készült jegyzőkönyvek

194517 lap
223A Magyar Távirati Iroda (MTI) magyar és nemzetközi vonatkozású hírei1946, 1948143 lap
224A Magyar Országos Tudósító (MOT) hírei1946 -1948107 lap
225Az ENSZ közgyűlésén elmondott Visinszkij beszéd magyar nyelvű fordítása194743 lap
226A Külügyminisztérium sajtóosztályának híranyaga1947 -1948118 lap
227

A Magyar Közvéleménykutató Intézettel kapcsolatos iratok

194719 lap
228A Szovjet Tájékoztatási Iroda magyarországi képviseletének tájékoztatói194721 lap
229Szovjetunióval kapcsolatos gazdasági és kulturális hírek194717 lap
230

Cikkek a külföldi sajtóból.

Közötte sajtófigyelő, politikai és mezőgazdasági témájú cikkek

194750 lap
231A budapesti szakmák szervező bizottságának tagjai és a bizalmi férfiak együttes üléséről készült sztenogram, valamint az eseményről szóló újságkivágat19145 lap
232

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Szakszervezeti Tanács és a munkaadó testületek drágaság ellen tartott közös értekezletével kapcsolatos iratok.

Közötte meghívók, hozzászólások és a miniszterelnöknek szóló memorandum

191521 lap
233Részvéttávirat Teszársz Károly halála miatt a Szakszervezeti Tanácshoz19161 lap
234A Szakszervezeti Tanács meghívója Révész Mihályhoz a tanoncügyi bizottság ülésére19182 lap
235A Szakszervezeti Tanács felhívása önkéntes adományra, a magyar és a külföldi politikai üldözötteknek19331 lap
236A munkások memoranduma Varga József ipar és kereskedelemügyi miniszterhez a drágaság megszűntetése és a munkabérek emelése érdekében19402 lap
237A szakszervezetek kormánybiztosa által javasolt nyilatkozat a Szaktanács háborúval kapcsolatos állásfoglalásáról19425 lap
238

A Szakszervezeti Tanács kötelékébe tartozó munkásegyesületek vezetőségi tagjainak állásfoglalása a kormány rendelettervezetéről.

Közötte a munkavállalóknak a termelés és a forgalom zavartalanságát veszélyeztető korlátozása tárgyában kiadott rendelettervezetet

19428 lap
239Németh Pál frontról küldött levele - az asztalosok szakegyletéhez - Czeglédi Istvánhoz19161 lap
240A bányászok szociális helyzetét felmérő kitöltetlen kérdőívd. n.1 lap
241A lodzi zsidó kereskedelmi alkalmazottak segélyező egyesületének levele a Budapesti Magánalkalmazottak Egyesületéhez a kapcsolat felvételéről19161 lap
242Kossuth Lajos levelének másolata a Budapesti Szabósegédek Segélyező és Önképző Egylet bizottmányának18761 lap
243

A budapesti sütőmunkások helyi szervezőbizottságának üléséről és a választott bírósági eljárásról készült iratok.

Közötte jegyzőkönyv, jegyzőkönyvi kivonat, határozat és a budapesti szoba- és ablaktisztító munkások szakegyesületének alapszabálya.

Megjegyzés: A választott bíróság elnöke Révész Mihály volt

1926, d. n.8 lap
244

A Magyarországi Cipész- Csizmadia Munkások és Munkásnők Szakegyesületével kapcsolatos iratok.

Közötte ügyviteli szabályzat, sztenografált jegyzőkönyvek, szavazólapok, jelentések

1905-1917, d. n.191 lap
245A Debreceni Munkásnők Szakegyesületének alapszabályai19064 lap
246A Famunkás Szakszervezet helyi csoportjait és befizetőhelyeit feltüntető térképd. n.1 lap
247A Magyarországi Lábbeli Készítők Országos Szövetsége hivatalos szavazólapja, valamint egy kérdőív1930, d. n.2 lap
248

A Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége elnökségi ülésén elfogadott feladatterv.

Mellette a szövetség rendkívüli közgyűlésének ügyrendje, határozati javaslata és jelölőlisták

1914, 1924 -1926, 19399 lap
249A Magyarországi Mezőgazdasági Munkások Országos Szövetségének alapszabálya19148 lap
250

A Magyarországi Munkásnő Egyesület iratai.

Közötte üléséről szóló értesítés, a munkásnőgyűlés határozati javaslata a szociáldemokrata párthoz való viszony kérdésében, meghívók

1914, 19175 lap
251

A Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők Szakegyesületének iratai.

Közötte jegyzőkönyvek sztenogramjai, Révész Mihály levelezése jegyzőkönyvvezetésről, távirat, szabadszervezeti szabályzat

1918, d. n.215 lap
252

A Munkásbiztosító Pénztári Alkalmazottak Országos Egyesülete felvételi kérelme a Szakszervezeti Tanácshoz.

Mellette megállapodás-tervezet

19159 lap
253

A Ruházati Munkások Országos Szövetsége részére a bérjavításokról küldött tájékoztató.

Megjegyzés: A bérjavítás a Budapest Női-szabó Leányruha és Fűzőkészítő Ipartestület, a Baross Szövetség, a Keresztény Iparosok Országos Szövetsége női szabó szakosztálya és a Női-ruha Készítők Országos Szövetsége közötti megállapodás alapján jött létre

19422 lap
254Tájékoztató a Villamos és Helyiérdekű vasúti Alkalmazottak Országos Szövetsége működéséről19419 lap
255Meghívó a szakszervezeti alkalmazottak értekezletére19071 lap
256Az Alkoholellenes Munkásszövetség kitöltetlen belépési nyilatkozata és az Eszperantista Munkások Egyesületével közösen szervezett rendezvényre szóló meghívó és tiszteletjegy1926, d. n.3 lap
257A Biztosítási Tisztviselők Országos Szövetségének módosított alapszabályai19134 lap
258

A Budapesti Bádogos, Szerelő, Fémnyomó, Lemezelő, Rézöntő, Bronz és Rézműves Mesterek Önsegélyező Egyesülete 1937. évi közgyűlésére szóló meghívó.

Megjegyzés: Az egyesület elnökségének évi jelentését is tartalmazza

19375 lap
259A Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár által kiadott orvosi névjegyzék és tájékoztató191336 lap
260

A Budapesti Újságírók Egyesületével, az Újságírók Kórházi Szanatóriumi Egyesületével, az Újságírók Háztartási Szövetkezetével, az Otthon Írók és Hírlapírók Körével, a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetével kapcsolatos iratok.

Közötte meghívók, értesítések, szavazólapok, köztük Révész Mihály tevékenységével kapcsolatos dokumentumok

1910 - 1920, d. n.67 lap
261

A Budapesti Újságírók Szabadszervezetével kapcsolatos iratok.

Megjegyzés: Elsősorban Révész Mihály és a Népszava Szerkesztősége tevékenységéhez kötődően

1918-191948 lap
262A Rendőralkalmazottak Magyarországi Szakegyesülete budapesti fogalmazói bizalmi testületéhez intézett levél, mely az egyesület vezetőségének lemondását követelid. n.4 lap
263

Révész Mihálynak és Révész Mihálynénak a Gyermekbarát Egyesületben folytatott tevékenységével kapcsolatos iratai.

Közötte levelek, meghívók, beszédek

1918-1943, d. n.82 lap
264A Feministák Egyesületének programja és levele192611 lap
265

Révész Mihálynak a Jövő Munkásképző Egyletnél végzett munkája során keletkezett iratai.

Közötte jegyzőkönyv, levél, meghívók, jegyzetek, nekrológ

1904-190542 lap
266A hódmezővásárhelyi Munkás Otthon Szövetkezet Házépítő bizottsága anyagi támogatást kérő körlevele19311 lap
267A Magyar Írók Szövetsége Barátai Egyesületének meghívója és levele Révész Mihályhoz19463 lap
268A Magyarországi Munkásdalegyletek Szövetségének meghívói19377 lap
269A Magyarországi Munkásműkedvelő Társaságok Szövetsége körlevelei, értesítései, meghívói1915, 191611 lap
270A Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdíjegylete alapszabályad. n.10 lap
271A Munkásegyesületek és Munkáslapok Alkalmazottainak Segélyező Egyesülete alapszabályaid. n.10 lap
272

A Munkás Testedző Egyesülettel kapcsolatos iratok.

Közötte levél, szavazólap, röplap

1930, 1932-19336 lap
273

A Természetbarátok Turista Egyesületével kapcsolatos iratok.

Közötte meghívók, tájékoztatók

1930, 1935, 1938, 194114 lap
274

Az őszirózsás forradalommal kapcsolatos dokumentumok.

Közötte a szociáldemokrata párt titkárságának küldött táviratok, határozatok a Nemzeti Tanácshoz való csatlakozásról, tudósítások, valamint Révész Mihály Bokányi Dezsőnek szóló levele, Károlyi Mihály lemondó nyilatkozatának szövege

1918, d. n.26 lap
275

Révész Mihálynak a tanácsköztársaság és a román megszállás alatt keletkezett iratai.

Közötte levelek, igazolványok, mentesítési határozat, fegyverviselési engedély

191916 lap
276Révész Mihály és a Közoktatásügyi Népbiztosság közötti levélváltások19199 lap
277

A Budapesti Munkástanács tevékenységével kapcsolatos iratok.

Közötte jegyzőkönyv, határozati javaslatok, jegyzetek

191911 lap
278A tanácsköztársaság és az azt követő hónapok alatt született hírek, rémhírek gyűjteménye191970 lap
279

A tanácsköztársaság alatti tevékenység miatt hozott ítéletek

192020 lap
280Az Orosz Föderatív Szocialista Köztársaság és a magyar kormány közötti megegyezés a hadifoglyok cseréjéről19213 lap
281Körlevél Pászti János tanácsköztársaság alatti tevékenységéről19282 lap
282Tudósítás Rudas Zoltán tanácsköztársasági tevékenysége miatt indított bírósági perről19377 lap
283

Magasházy László (Horthy Miklós szárnysegédje) levél formában írt visszaemlékezése a tanácsköztársaság alatt történtekről

d. n.6 lap
284

Tájékoztató a Népszerű Főiskolai Tanfolyam előadásairól.

Mellette a Társadalomtudományi Társaság munkástanfolyamainak programja

1903-19044 lap
285

A Társadalomtudományok Szabadiskolájának iratai.

Közötte programok, meghívó, felhívás az iskola támogatására, valamint Jászi Oszkár kérése egy meghívó megjelentetésére

1905, 1907-191019 lap
286

Révész Mihálynak küldött felkérések előadások tartására a Társadalomtudományok Szabadiskoláján.

Közötte Révész Mihály levele az előadások megtartásáról és belépőjegyek az előadásokra

1908-1917, d. n.24 lap
287

A Női Liceum és a Nők Szociális Szabadiskolájának munkatervei.

Mellette Révész Mihály jegyzetei

1912-1913, 1918-191916 lap
288Az MSZDP oktatásügyi választmányának és az országos oktatásügyi bizottságának iratai1924, d. n.12 lap
289

Az MSZDP által szervezett szemináriumok, tanfolyamok, előadások programjai.

Mellette körlevelek, újságcikkek

1924-1931, 1940-1946, d. n.98 lap
290Feltehetően Révész Mihály javaslata az MSZDP vezetőképző tanfolyamainak eredményesebb működéséhez szükséges könyvtár szervezéséről19438 lap
291

Révész Mihály levelezése pártoktatási ügyekben

1903-1948321 lap
292

Pajor Rudolf előterjesztése a szociáldemokrata pártoktatási ügyeinek módosításáról

d. n.2 lap
293Az alsó-, közép-, és felsőfokú munkásiskolák tanterve1924-19254 lap
294Az MSZDP XVII. pártszervezetének oktatási programja19252 lap
295

Révész Mihály: Magyarország politikai története c. előadásának vázlata.

Megjegyzés: Az előadást az MSZDP gyakorló agitátorképző tanfolyamán tartotta

192531 lap
296Révész Mihálynak az MSZDP budai középfokú szemináriumával kapcsolatos levelek, jegyzetek és résztvevők adatait tartalmazó lapok1925-192680 lap
297

Révész Mihály jegyzetei a központi középfokú szeminárium témáihoz.

Közötte néhány az előadások időpontjáról informáló újságkivágat

1925-1926255 lap
298Vázlat Mónus Illés szemináriumának első félévi tananyagához1926-192712 lap
299Az MSZDP XXII. kerületi pártszervezete részére tartott 6 hetes szemináriummal kapcsolatos levelek, előadás jegyzetek és a szeminárium időpontjáról informáló újságkivágatok192847 lap
300Az MSZDP oktatási igazgatósága által szervezett nyári vezetőképző tanfolyam tanterve19433 lap
301

Az MSZDP központi vezetőképző tanfolyamával kapcsolatos levelek, tanrendek, előadás sillabuszok.

Közötte Gáspár Zoltán, Góra Lajos, Györki Imre, K. Havas Géza, Mónus Illés, Révész Mihály, Rudas László, Szalai Sándor, Takács József előadás vázlatai

1943108 lap
302

Az erzsébetvárosi és ferencvárosi SZDP szervezet szemináriumainak tanmenetei, az előadásokkal kapcsolatos levelek.

Mellette Révész Mihály jegyzetei

194322 lap
303A pestkörnyéki pártiskola hallgatóinak névsora19451 lap
304

Révész Mihály felkérése előadássorozat tartására a szociáldemokrata orvoscsoportnál a magyar szocializmus történetéről.

Mellette Révész Mihály jegyzetei

1946142 lap
305

Révész Mihály jegyzetei a szociáldemokrata mérnökcsoportnál A mérnöki feladatok és a szociáldemokrata párt címmel tartott előadásaihoz

194727 lap
306

A SZDP által szervezett külpolitikai ankétra szóló meghívó és Révész Mihálynak a témához készült jegyzetei.

Megjegyzés: Az ankét témája a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az európai szocialista pártok viszonya

194794 lap
307A pártszervezetben tartott szemináriumok elvégzését bizonyító kitöltetlen igazolások, előadás bejelentőlap és szemináriumi napló1943, 1948, d. n.15 lap
308

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra a községpolitikáról.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1925114 lap
309

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra az országgyűlési választásokról.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1926122 lap
310

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra a községi frakció munkájáról, lakáskérdésről, szakszervezeti politikáról.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

192776 lap
311

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra a községpolitikáról és a társadalombiztosításról.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok.

1928, 192962 lap
312

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra a községi választásokról.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1930223 lap
313

Révész Mihály jegyzetei a politikai és a gazdasági helyzetről, az országgyűlési választásokról.

Mellette, előadói anyaggyűjtemény az 1931. évi országgyűlési választásokra

1931243 lap
314

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra a lakóvédelemről és a községpolitikáról.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1932, 193446 lap
315

Révész Mihály jegyzetei választási gyűlésekre, előadásokra, pártnapokra.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

193589 lap
316

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra a villamos viteldíj drágítása elleni fellépésről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

193656 lap
317

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra a politikai és gazdasági helyzetről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

193778 lap
318

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1938, 1939143 lap
319

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1938, 193929 lap
320

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1941376 lap
321

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra az MSZDP történetéről és aktuális politikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

194297 lap
322

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1943213 lap
323

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1943418 lap
324

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1944232 lap
325

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1945222 lap
326

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1945289 lap
327

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1946178 lap
328

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1946211 lap
329

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1946179 lap
330

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1946156 lap
331

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1946113 lap
332

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1947170 lap
333

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1947254 lap
334

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1947124 lap
335

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

1947195 lap
336

Révész Mihály jegyzetei előadásokra, pártnapokra aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.

Mellette a témához kapcsolódó levelek, híranyagok, sillabuszok

194773 lap
337

A Szakszervezeti Tanács tanfolyamainak és főiskolájának oktatási programjai.

Mellette a szakszervezeti oktatással kapcsolatos újságcikkek

1920-1937, d. n.31 lap
338

Révész Mihály levelezése oktatási ügyekben a Szakszervezeti Tanáccsal, különböző szakszervezetekkel és egyesületekkel

1910-1947, d. n.176 lap
339Névsor a vasas középfokú szeminárium hallgatóiról, életrajzi adataik és dolgozataik192556 lap
340Révész Mihály jegyzetei, levelei a Szakszervezeti Főiskola tanfolyamain tervezett előadásairól1932-193841 lap
341

Révész Mihály jegyzetei a magyar szakszervezeti mozgalomról, a sajtó és hírszolgálat fejlődéséről szóló előadásaihoz a Szakszervezeti Főiskolán

1934-1939, 1942494 lap
342

A textilmunkásoknak tartott szeminárium tananyagai.

Mellette Révész Mihály jegyzetei

1939-1940, 1943-194414 lap
343

A famunkásoknak tartott szeminárium tananyaga és előadás jegyzetek

1925, 1930-1931, 194482 lap
344

Révész Mihály jegyzetei a Szakszervezeti Főiskola Vezetőképző tanfolyamaira, a nemzetközi munkásmozgalomról.

Mellette levelezés

194746 lap
345

A Keresztény Ifjúsági Egyesület meghívója és felkérései Révész Mihálynak előadás tartására.

Mellette Révész Mihály jegyzetei és levele az előadás ügyében az SZDP titkárságához

1932, 193492 lap
346Révész Mihály témafelosztása előadásaihoz19453 lap
347

Révész Mihály témafelosztása a szocializmus, a munkásmozgalom története és a községpolitika köréből tartott előadásaira

d. n.5 lap
348

Révész Mihálynak a történelmi materializmus témaköréből tartott előadásaival kapcsolatos levél, jelentés, jegyzet

1932-193344 lap
349Révész Mihálynak a társadalomtudomány, társadalomtörténet témaköréből tartott előadásaival kapcsolatos levél, jelentés, jegyzet194592 lap
350

Révész Mihálynak a rabszolgaság történetéről tartott előadásaival kapcsolatos jelentések, jegyzetek, újságkivágatok.

Közötte Révész Mihály: Parasztrabszolgák, paraszt-jobbágyok c. cikke

d. n. [1936-1944]110 lap
351

Révész Mihály levelei, jelentései a kapitalizmus gazdaságtörténetéről tartott előadásairól.

Mellette röplapok, újságkivágatok

1927-1944, d. n.101 lap
352

Révész Mihály jegyzetei a kapitalizmus gazdaságtörténetéről és vázlata a marxizmus közgazdasági elméletéhez

1924-1947, d. n.590 lap
353Révész Mihály levelezése és jegyzetei a modern proletáriátus kialakulásáról tartott előadásáról194589 lap
354

Révész Mihály: A kereskedők és alkalmazottak a kapitalizmus kialakulása korában címmel tartott előadásával kapcsolatos levél, beszámoló, jegyzetek, újságkivágatok

1937, d. n.73 lap
355

Révész Mihály: Nemzet is nemzetköziség címmel tartott előadásával kapcsolatos levél, jegyzetek

1946, d. n.41 lap
356

Révész Mihály: Nyugati demokráciák fejlődése címmel tartott előadásával kapcsolatos levél, jegyzetek, újságkivágat

1929-1930, d. n.94 lap
357Révész Mihály jegyzetei a Beveridge tervről tartott előadásához1943.35 lap
358Révész Mihály fasizmusról tartott előadásaival kapcsolatos levelek, jelentések, újságkivágatok, jegyzetek1928-1932, d. n.211 lap
359

Révész Mihálynak a szocializmus elméleti kérdései és története témakörből tartott előadásaival kapcsolatos levelek, jegyzetek, újságkivágatok

1931-1945, d. n.32 lap
360

Révész Mihály jegyzetei, a szocializmus elméleti kérdései és története témaköréből tartott előadásaihoz

1926-1945, d. n.344 lap
361

Révész Mihály: Ember, gép, szocializmus címmel tartott előadásaival kapcsolatos levelek, meghívók, jegyzetek

1931-1938, d. n.126 lap
362

Révész Mihály: A jövő társadalma címmel tartott előadásaival kapcsolatos levelek, jelentések, újságkivágatok, jegyzetek

1931-1934, 1938116 lap
363

Révész Mihály: A jövő állama címmel tartott előadásaival kapcsolatos levelek, jegyzetek

1937, 1940, d. n.79 lap
364

Révész Mihály: Szocializmus és kultúra címmel tartott előadásaival kapcsolatos jegyzetek, jelentések, újságcikkek

1931-1935, d. n.52 lap
365

Révész Mihály levelei, jelentései a nemzetközi munkásmozgalom történetéről tartott előadásaival, szemináriumaival kapcsolatban.

Mellette újságkivágatok is

1934, 1945-1948, d. n.365 lap
366

Révész Mihály jegyzetei a nemzetközi munkásmozgalom történetéről tartott előadásaihoz

1945, 1947, d. n.381 lap
367Révész Mihály előadása a külföldi munkásmozgalmak és az internacionálé történetéről1946, 1947, d. n.30 lap
368

Révész Mihály levelei, jelentései, jegyzetei a francia forradalomról és a Marseillaise történetéről tartott előadásaival kapcsolatban.

Mellette újságkivágatok

1927, 1931-1932, d. n.133 lap
369Révész Mihály jelentései, jegyzetei az orosz forradalomról tartott előadásaihoz194733 lap
370Révész Mihály levelei a magyar munkásmozgalom történetéről tartott előadásairól1926, 1928, 1930-1937, 194627 lap
371Jelentések, meghívók, plakátok, újságkivágatok Révész Mihálynak a magyar munkásmozgalom történetéről tartott előadásaival kapcsolatban1929, 1930, 1934-1935, 194314 lap
372Révész Mihály sillabusza a magyar munkásmozgalom történetéhez193535 lap
373

Révész Mihály előadásjegyzetei a magyar munkásmozgalom történetéről

1911, 1930, 1945-1946, d. n.399 lap
374

Révész Mihály előadásjegyzetei a magyar munkásmozgalom történetéről

1911, 1930, 1945-1946, d. n.415 lap
375Révész Mihály hűtlenségi peréről tartott előadásával kapcsolatos levelek, jegyzetek, újságkivágatok1926, 1931-193243 lap
376

Révész Mihály: A szociáldemokrácia és demokrácia címmel és a szociáldemokrata párt történetéről tartott előadásaival kapcsolatos levelek, meghívók, újságkivágatok

1926-1932, 1941, 194680 lap
377Révész Mihálynak a kommunista kiáltványról és a pártprogramokról tartott előadásaira készült jegyzetei és újságkivágatok1911, 1912, 191525 lap
378

Révész Mihály előadás jegyzetei a Szociáldemokrata Párt történetéről, az osztrák szociáldemokrácia hatásáról, a munkásság és a közélet kapcsolatáról

1926-1927, 1936, 1941, 1946182 lap
379

Révész Mihály szakszervezeti mozgalom történetéről tartott előadásaival kapcsolatos levelek, jelentések, jegyzetek, újságkivágatok

1932156 lap
380Révész Mihály jegyzetei a szakszervezetek történetéről az üzemi pártiskolán tartott előadásaihoz1946, d. n.61 lap
381

Révész Mihály jegyzetei A nők szerepe és kötelessége a gazdasági és politikai szervezetekben című előadásaihoz

1943, d. n.32 lap
382

Révész Mihály levelei, jegyzetei, újságkivágatai a Magyarország történetéről szóló előadásaihoz.

Közötte Az abszolutizmus kora Magyarországon c., Magyarország legújabb kori történetének főbb korszakai c. előadások

1925-1927114 lap
383

Révész Mihály jegyzetei Grünwald Béla és a magyar történelem című előadásához és újságkivágatok

192794 lap
384

Révész Mihály jegyzetei a magyar munkajog történetéről.

Mellette Révész Mihályhoz írott levelek is

1937, 194314 lap
385Révész Mihály jelentései, jegyzetei, újságkivágatai a kereskedelem kialakulásáról és fejlődéséről szóló előadásaihoz1943-1944178 lap
386

Révész Mihály levelezése a községpolitikáról és a közigazgatásról szóló előadásairól

1924-1946, d. n.92 lap
387

Révész Mihály jegyzetei, sillabuszai a községpolitikáról és a közigazgatásról.

Közötte a szociálpolitikai feladatokról, községi szociálpolitikáról, községi közlekedési problémákról, község és állam viszonyáról és a bécsi szocialista községpolitikáról

1924-1947, d. n.359 lap
388

Révész Mihály jegyzetei, sillabuszai a községpolitikáról és a közigazgatásról.

Közötte szociálpolitikai feladatokról, községi szociálpolitikáról, községi közlekedési problémákról, község és állam viszonyáról és a bécsi szocialista községpolitikáról

1924-1947, d. n.298 lap
389Révész Mihály órabeosztása és jegyzetei a nőmunkások számára tartott községpolitikai szemináriumra1943, d. n.107 lap
390

Révész Mihály előadás jegyzetei.

Közötte a jövő Budapestjéről, a közlekedés fejlődéséről a magánvállalatoktól a községi üzemig, irányelvek a városi üzemek vezetésében, üzemi alkotmányok - üzemi tanácsok

1943-1944, d. n.104 lap
391

Révész Mihály előadásaival kapcsolatos levél, jelentés, jegyzetek.

Közötte Három forradalom c., 1948, 1918, 1945 c., Forradalom és ellenforradalom c.

1945, 1946, d. n.68 lap
392

Révész Mihály - a márciusi évfordulók alkalmából tartott - előadásaival, ünnepi beszédeivel kapcsolatos levelek, meghívók, plakátok, jelentések, újságkivágatok

1928-1948152 lap
393

Révész Mihály jegyzeti, beszédvázlatai, sillabuszai a márciusi évfordulókról

1925-1944313 lap
394

Révész Mihály jegyzetei a Petőfi és kora címmel tartott ünnepi beszédéhez

19258 lap
395

Révész Mihály jegyzetei Kossuth Lajos és kora címmel tartott előadásaihoz.

Mellette újságkivágatok

192740 lap
396

Révész Mihály ünnepi beszédei, előadásai május 1-jéről

1932-1947119 lap
397

Révész Mihály levelei, jegyzetei Frankel Leóról.

Mellette újságkivágatok

1928-192975 lap
398

Révész Mihály előadásai, jegyzetei Külföldi Viktorról.

Mellette röplap, újságkivágat

192618 lap
399

Révész Mihály előadásai, jegyzetei, levelezése Bacsó Béláról és Somogyi Béláról.

Mellette röplapok, újságkivágatok

1920, 1927-193462 lap
400

Révész Mihály előadás jegyzetei Bacsó Béláról és Somogyi Béláról

1925, 1927-1945132 lap
401Révész Mihály Juhász Gyuláról tartott előadásával kapcsolatos levél, jegyzetek1946, d. n.45 lap
402

Révész Mihály Népszava történetéről tartott előadásaival kapcsolatos jelentések, jegyzetek, értékelés és újságkivágatok

1927-1946, d.n.81 lap
403

Révész Mihály újságírás, sajtótörténet témaköréből tartott előadásaival kapcsolatos levelek, újságkivágatok

1925-1948149 lap
404Feltehetően Révész Mihály tervezete a könyvnap alkalmából tartott előadáshozd. n.2 lap
405Révész Mihály előadásaival kapcsolatos levelek, jelentés, újságkivágat1928, 1937, d. n.134 lap
406Révész Mihály kultúresteken mondott beszédeivel, előadásaival kapcsolatos levelek, meghívók, röplapok, újságkivágatok jegyzetek1925-1932, 1937, 1945, 1947, d. n.135 lap
407

Révész Mihály: Kereskedelem és kultúra szolgálatában címmel tartott előadásával kapcsolatos levelek, jegyzetek

1939, d. n.17 lap
408

Révész Mihály: Babona, boszorkányság, természettudományok címmel tartott előadásaival kapcsolatos levelek, jelentések, újságkivágatok, jegyzetek

1938-1940101 lap
409

Révész Mihály: A rabszolgaságtól a kapitalizmusig  c. kézirata, levelezés

1943-194468 lap
410

Révész Mihály marxi tanításokkal, a marxi elmélettel foglalkozó kéziratai, feljegyzései

d. n.42 lap
411

Révész Mihály munkásmozgalmi, történeti kérdésekkel, valamint a hazaszeretettel foglalkozó korai kéziratai, feljegyzései.

Közötte feltehetően a „szocialista diákok” körében elhangzott felszólalásai is

1900- 1915, d. n.115 lap
412Révész Mihály kéziratai a nemzetközi szociáldemokrata mozgalomróld. n.17 lap
413

Révész Mihály jegyzetei az Internacionálé történetéről és magyar vonatkozásairól.

Közötte a nemzetközi munkásmozgalom történetének vázlata

d. n.90 lap
414

Révész Mihály levelezése az Internacionálé lexikon számára írt szócikkek kéziratáról.

Mellette Révész Mihály levélváltása Garami Ernővel, Mónus Illéssel és Fritz Brügel-lel

1924, 1930, 193289 lap
415

Révész Mihály kéziratai a kultúráról és tudományról.

Közötte a Munkásmozgalom és kultúra c. kézirat és a kéziratokkal kapcsolatos levelezés

1905, 1912, 1943, 1947, d. n.45 lap
416

Révész Mihály: A munkásnép és a munkásmozgalom története Magyarországon c. kézirata.

Mellette a kiadással kapcsolatos levelek

1930, 1932353 lap
417

Révész Mihály: A munkásnép és a munkásmozgalom története Magyarországon c. kézirata.

Mellette a kiadással kapcsolatos levelek

1930, 1932302 lap
418

Révész Mihály: A munkásnép és a munkásmozgalom története Magyarországon c. kézirata.

Mellette a kiadással kapcsolatos levelek és Révész Mihály két cikke: A gyárakról és a munkásairól c. és A százéves magyar ipar c.

1930-1932, 1941-1942168 lap
419

Révész Mihály: A munkásnép és a munkásmozgalom története Magyarországon c. kézirata.

Mellette a kézirat kiadásával kapcsolatos levelek

1930, 193291 lap
420

Révész Mihály: A munkásnép és a munkásmozgalom története Magyarországon c. kézirata.

Mellette a kézirat kiadásával kapcsolatos levelek

1930, 1932146 lap
421

Révész Mihály: A munkásnép és a munkásmozgalom története Magyarországon c. kézirata.

Mellette a kézirat kiadásával kapcsolatos levelek

1930, 1932214 lap
422

Révész Mihály: A munkásnép és a munkásmozgalom története Magyarországon c. kézirata.

Mellette a kézirat kiadásával kapcsolatos levelek

1930, 1932214 lap
423

Révész Mihály: A munkásnép és a munkásmozgalom története Magyarországon c. kézirata.

Mellette a kézirat kiadásával kapcsolatos levelek

1930, 1932241 lap
424

Révész Mihály: A munkásnép és a munkásmozgalom története Magyarországon c. kézirata.

Mellette a kézirat kiadásával kapcsolatos levelek

1930, 1932383 lap
425

Révész Mihály iratai a szocialista kongresszusokról és pártgyűlésekről

1919, 1926, 1929, 1940, d. n.193 lap
426

Révész Mihálynak kézirata az International Handbuch der Socializmus und Abeiterbewegung számára a magyar munkásmozgalom történetéről.

Mellette az ehhez kapcsolódó levelezés

1930-193188 lap
427

Révész Mihály kézirata a magyarországi szociáldemokrata mozgalom történetéről és a pártszervezeti szabályzat fejlődéséről

1924-1947, d. n.52 lap
428

Révész Mihály: A magyarországi szakszervezeti mozgalom fejlődéséről c. kézirata

192726 lap
429

Révész Mihály: Magyarország és a szocializmus c. kézirata a Magyarság és a civilizáció c. kötet számára.

Mellette ezzel kapcsolatos levelezés és írásai a szocializmusról

1929, 194142 lap
430Révész Mihály munkásmozgalomtörténeti jegyzeteid. n. 1930,12 lap
431

Révész Mihály kéziratai a proletárdiktatúra történetéről és az 1919-es eseményekről.

Közötte Kunfi Zsigmond 1919. április 12-i beszéde

1919, d. n.9 lap
432

Révész Mihály megemlékező írásai történelmi eseményekről.

Közötte 1918. október 31., 1919. március 21., sztrájkok

1939, 1945, d. n.110 lap
433Révész Mihály kéziratai a munka történetéről, a munkások élet és munkakörülményeiről1934, 1941, d. n.160 lap
434Révész Mihály kéziratai a munkásságról és a zsidókérdésrőld. n.211 lap
435Révész Mihály kéziratai a földmunkásmozgalomról, a nők és az ifjúság mozgalmi szerepéről1903-1910, 1924, d. n.73 lap
436

Révész Mihály cikkei a május elsejei felvonulásról, tüntetésekről, megemlékezésekről.

Közötte a témára összegyűjtött más szerzők cikkei is megtalálhatók

1932-1948, d. n.50 lap
437

Révész Mihály kéziratai a sajtótörténetről.

Közötte Népszaváról és a munkássajtóról

1909, 1927, 1939-1943, d. n.103 lap
438

Révész Mihály: A mi történetünk. A magyarországi munkásmozgalom fejlődése a Szociáldemokrata Párt megalakulásáig, 1890-ig c. kézirata a Szocialista Tudás könyvtára sorozat számára.

Mellette a kiadással kapcsolatos levelezés

1932-1934, 1936126 lap
439

Révész Mihály: A mi történetünk. Huszonöt esztendő a Szociáldemokrata Párt megalakulásától a háború kitöréséig 1890 – 1914 c. kézirata a Szocialista Tudás könyvtára sorozat számára.

Mellette a kiadással kapcsolatos levelezés

1934113 lap
440

Révész Mihály háborúellenes cikkei, az I. világháború történetével és az ország II. világháború utáni újjáépítésével foglalkozó kéziratai

1924, 1942-1946, d. n.74 lap
441Révész Mihály kézirata a magyar politikai életről1943, d. n.22 lap
442Révész Mihály kéziratai a törvényhatósági választásokról és a választójog kérdéséről1925, 1931, 1945, d. n.20 lap
443

Révész Mihály kézirata a községpolitikáról, közigazgatásról

1925-1947, d. n.143 lap
444

Révész Mihály kéziratai a napi politika eseményeiről és a propaganda szerepéről

1918-1945, d. n.73 lap
445Révész Mihály kézirata Kossuth Lajosról és a magyarság kérdéséről1944, d. n.32 lap
446

Révész Mihály kéziratai Garami Ernőről

1939, d. n.121 lap
447

Révész Mihály kéziratai Somogyi Béláról és Bacsó Béláról és meggyilkolásukról.

Mellette a kézirat kiadásával kapcsolatos levelezés

1920, 1924-1927, d. n.161 lap
448

Révész Mihály kéziratai Somogyi Béláról és Bacsó Béláról és meggyilkolásukról.

Mellette a kézirat kiadásával kapcsolatos levelezés

1925, 1945139 lap
449

Révész Mihály  személyekről szóló kéziratai.

Közötte Ágoston Péter, Ambrus Zoltán, Baron Ede, Bethlen András, Biványi Schultz Ákos, Bíró Dezső, Cabet, Charcot, Csepreghy Ferenc, Csizmadia Sándor, Dercsényi János, Deutsch Dávid, Engelmann Pál, F. Engels, Eötvös Károly, Faragó Dezső, Farkas Antal, Farkas István, Fried Margit, Frankel Leó, Gaál Jenő, Gonda Béla, Grünwald Béla, Hahn Béla, Hahn Dezső, Heckmann István, Hindenburg, Horovitz Gábor, Horovitz Jenő, Horváth János, Hrabje János, Hubai János, Irányi, Jászai Samu, Juhász Gyula

1911, 1925-1947, d. n.263 lap
450

Révész Mihály személyekről szóló kéziratai.

Közötte Karinthy Frigyes, Kászonyi Dániel, Kazinczy Ferenc, Kliegl József, Kölcsey Ferenc, David Friedrich Krasser, Kretovics József, Külföldi Viktor, Antonio Labriola Lafargue, Lakatos József, Lansbury, Lukács Ármin, Marx, Martos Jenő, Mussolini, Politzer Zsigmond, Propper Sándor, Rákóczi Ferenc, Redlinger Adolf, Rónai Zoltán, Röntgen

1913, 1920-1946, d. n.225 lap
451

Révész Mihály személyekről szóló kéziratai.

Közötte Sárosy Gyula, Sassy, Schiller, Simonyi Ernő, Thorwald Stauning, Strém László, Szabó Ervin, Szabó Imre, Szakasits Árpád, Sztálin, Táncsics Mihály, Vanczák János, Weltner Jakab, Werbőczy, Zeigner

1932-1946, d. n.200 lap
452Révész Mihály színházi kritikái1926, 1932-1936, d. n.74 lap
453

Révész Mihály könyvismertetései, könyvkritikái

1924 -1943, d. n.121 lap
454

Révész Mihály könyvismertetései, könyvkritikái

1920, 1927-1944, d. n.124 lap
455Révész Mihály iskolai füzetei, irodalmi jellegű írásai, jegyzetei és versei1903-1910, d. n.217 lap
456Révész Mihály irodalmi jellegű írásai, feljegyzéseid. n.342 lap
457Révész Mihály által összegyűjtött anekdoták, aforizmák, viccekd. n.270 lap
458

Révész Mihály könyvlistája ábécé sorrendben.

Mellette a könyvekhez írt jegyzetek, újságkivágások

d. n.258 lap
459

Révész Mihály jegyzetei, feljegyzései Horovitz Jenő: Idegen szavak magyarázata c. könyvéhez.

Mellette a könyv előszava

1949, d. n.49 lap
460

Révész Mihály külpolitikai krónikái és más országokkal foglalkozó kéziratai.

Közötte Anglia, Finnország, Kína, Szovjetunió, Spanyolország, Svédország, Törökország

d. n.77 lap
461Révész Mihály decimális mutatói gyűjteményéhez1914, 191818 lap
462

Révész Mihály decimális mutatói gyűjteményéhez

1932-1940, d. n.152 lap
463

Révész Mihály decimális mutatói gyűjteményéhez

1934-1941114 lap
464

Révész Mihály levelezése feleségével és fiával, Révész Andrással.

Közötte levelek Hamburger Jenő ügyében

1911, 1918, 1922, 1929, d. n.21 lap
465Ács Tivadar levélváltása Révész Mihállyal az Egyesült Államokból hazatérni készülő Zrenner Albert ügyében19485 lap
466

Bánóczi Dénes levelezése Révész Mihállyal.

Megjegyzés: A levelekben érintik Bánóczi Dénes hazatérésének ügyét is

1924, 192537 lap
467

Barta Lajos levelezése Révész Mihállyal.

Megjegyzés: A levelekben szó van Barta regényeiről és a Pozsonyban megjelenő Új Szó című folyóiratról

1926, 1929- 1930, 1932-1933,19 lap
468

Beck Salamon levélváltása Révész Mihállyal a Pollák Illésről tartandó emlékbeszédről

19313 lap
469

Bodrogi Zsigmondné Révész Mihállyal folytatott levelezése Bodrogi Zsigmond hagyatékának ügyében.

Közötte Révész feljegyzései a hagyatékról

1938-1939, 194413 lap
470Böhm Vilmos Révész Mihállyal folytatott levelezése családi, emigrációs, munkahelyi ügyekről1924-1932, 1947-1948, d. n.110 lap
471

Csillag Hugó levélváltása Révész Mihállyal Csillag Zsigmond hagyatékának ügyében.

Mellette Csillag Zsigmond síremlékének fotója

1910-19114 lap
472

Dér Pál levélváltása Révész Mihállyal munkahelyi gondjairól, pártfegyelmijéről.

Közötte más személyekhez szóló levelek is Dér Pálról

1946-1948, d. n.32 lap
473

Erdős József baráti levelezése Révész Mihállyal munkaügyi problémáiról

1947-19488 lap
474

Farkas Antalné levelezése Révész Mihállyal.

Közötte Révész Mihály levele Farkas Antalné ügyében

1914, 1941-1943, d. n.56 lap
475Friss Antal levélváltása Révész Mihállyal Friss Árpádról történő megemlékezés ügyében19463 lap
476Gárdos Sándor levelezése Révész Mihállyal családi ügyeiről, egészségi állapotáról, munkájáról és az emigrációról1924-192538 lap
477Jászi Oszkárné levélváltása Révész Mihállyal a tőle kölcsön kapott könyvek ügyében19353 lap
478

Jócsák Kálmán baráti levelezése Révész Mihállyal.

Közötte Révész Mihály levelezése Jócsák Kálmán ügyéről

1924-1939, 1941- 1947, d. n.97 lap
479

Kállai Emil levélváltásai Révész Mihállyal

1924- 1925, 19427 lap
480

Kálmán Simon levelezése Révész Mihállyal magánügyekről és az újságírással kapcsolatos témákról

1912-1916, d. n.16 lap
481[Kondor Bernát] levelezése Révész Mihállyal a bécsi emigrációról1924, d. n.15 lap
482Maróthy Lajos és Maróthy Lajosné levélváltása Révész Mihállyal Maróthy Lajos állásügyében1932, d. n.12 lap
483Mérő Gyula (Julius Mayer) levelezése Révész Mihállyal emigrációból való hazatérése ügyében1924, 1927-192917 lap
484

Millók Sándor levelezése Révész Mihállyal az emigrációról.

Mellette kézirat és egy fényképet is tartalmaz egy emigrációs telepről, ahol Millók Sándor és Gárdos Sándor is lakott

192466 lap
485

Rajty Tivadar levelezése Révész Mihállyal.

Közötte Révész Mihály levélváltása Ortutay Gyulával Rajty Tivadar ügyében

1944, 1947-194812 lap
486Rejtő Vilmos és Rejtő Vilmosné levelezése Révész Mihállyal Rejtő emigrációból való hazatérése, valamint Rejtő Vilmosné nyugdíjkérelme ügyében1924, 1928, 1945-194856 lap
487Reiner Aladár levélváltása Révész Mihállyal19243 lap
488Révész Béla levélváltása Révész Mihállyal1936, 19396 lap
489Feltehetően Rónai Zoltán levélváltása Révész Mihállyal az emigrációról és az újságírásról19244 lap
490Somló Jenő levélváltása Révész Mihállyal az asztalosmunkásokról írt cikkéről19492 lap
491Spielmann Adolfné levélváltása Révész Mihállyal férje ügyében194613 lap
492Steinberger Béla levelezése Révész Mihállyal cikkek közléséről, szociális és családi problémákról ügyében1932-1934, d. n.121 lap
493Strém László levelezése Révész Mihállyal könyvekről, cikkekről1932-1939, 1947, d. n.45 lap
494

Szakasits Árpád levélváltásai Révész Mihállyal a szakszervezeti mozgalom történetéről

1929, 1945, 194814 lap
495Szántó Béla levélváltása Révész Mihállyal az 1919. július 4-i kormányzótanácsi ülésről19502 lap
496Szélpál Árpád levélváltása Révész Mihállyal a párizsi MTI képviselet ügyében19463 lap
497Takács József levélváltása Révész Mihállyal Csizmadia Sándor verséről19133 lap
498Zentay levélváltása Révész Mihállyal állás ügyben19373 lap
499Zimmer Ferenc levélváltása Révész Mihállyal az MTI hatvanéves történetének kéziratáról1941, 19426 lap
500

Nóra Wimpassinger levelezése Révész Mihállyal statisztikai adatokról.

Mellette Révész Mihály ez ügyben írott levele

1924, 1926,22 lap
501Gergely Aranka levelezése Révész Mihállyal a bécsi emigrációról1924, 192715 lap
502

Révész Mihályhoz küldött levelek a szocialista diákmozgalomról, a bécsi emigrációról, állásügyekről, Hamburger Jenő peréről.

Közötte az Általános Fogyasztási Szövetkezet, Antal Sándor, Bacsó Béláné, Balogh Vilma, Berkes Jenő, Bihari Mihály, Bonifest, Faragó Miksa, Garami Ernő, Gonda Béla, Manthy Maidecker János és Hamburger Jenő levelei

1905-1924107 lap
503

Révész Mihályhoz küldött levelek a szocialista diákmozgalomról, a Jövő Munkásképző Egyletéről, a bécsi emigrációról, a Szociáldemokrata Pártról, állásügyekről.

Közötte Hamburger, Harangozó Antal, Herczeg István, Heimlen Edéné, Hoffer Nándor, Izsák Lajos, Józsa Antal, Kapitány Hilda, Karsai Elek, Komjáthy Ferencné, Kapta Károly, Kovácsházy Vilmos, Ladányi Szeréna, Lemhényi Dezső, Mahler Izsák, Nádor Jenő és Oppenheimer levelei

1905-194963 lap
504

Révész Mihályhoz küldött levelek a szocialista diákmozgalomról, emigrációról, állásügyekről.

Közötte Ormos Ede, Ormos Jánosné, Pálfi János, Palotai László Pápai László, Pintér Jenő, Pintér Révész Ferenc, Révész Zsigmond, Sas Katalin, Sebők Shenk Adolf, Somogyi Zoltán, Szabados Géza, Száva, Székely Hugó, Vajna Ede, Várkonyi Titusz, Várnai Zseni, Weltner Jakabné levelei, olvashatatlan aláírású levelek, üdvözlőlap Révész Mihályhoz és Révész Ferenc Révész Andráshoz írt levele

1905-1947, d. n.76 lap
505

Révész Mihály levelei életrajzgyűjtésről, könyvkiadásról, állásügyekről, részvétnyilvánításról, személyes sérelmekről.

Közötte Domschitzhoz, Esztergályos Jenőhöz, Harangozó Antalhoz, Kalmár Henrikhez, Kertész Árpádhoz, Rézler Gyulához, Ormos Edéhez, Somogyi Bélánéhoz, Schwarz Márkushoz, Szabó Józsefhez, Vay Sándorhoz és pontosan meg nem nevezett személyekhez

1913-1949, d. n.21 lap
506

A Révész család tagjaihoz írt levelek, üdvözlőlapok.

Közötte Garami Ernő, Feischmann, Kunfi Zsigmond, Prager Anna, Scheiber Zsigmond, Rózsa, olvashatatlan aláírású levelek

1908-1949, d. n.15 lap
507Révész Mihályné levele Halmoshoz Áprily [Lajos] és családja elhelyezésének ügyében19441 lap
508Meghívók különböző személyek születésnapi, munkásmozgalmi, írói, szakmai évfordulóinak megünneplésére1928-194875 lap
509

Esküvői meghívók, értesítések és a gratulációért küldött köszönőlevelek

1919, 1932-1941, 194533 lap
510

Meghívók közgyűlésekre, gyűlésekre.

Közötte az Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetsége, a Budapesti Gyermeküdülőhely Egyesülete, a Magyar Polgári Blokk, a Magyar Sajtó Bank Szövetkezet, a Magyarországi Szállodai Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Országos Egyesülete és a Polgári Szabadság Párt

1909, 1914, 1918, 1935, 19427 lap
511

Meghívók emlékülésekre, szoboravatásra.

Közötte a Budapesti Keresztény Ifjúsági Egyesület, a Bűnügyi Védők Egyesülete, a Központi Demokrata Kör, a Magyar Néprajzi Társaság, a Svábhegyi Egyesület, a Szinyei Merse Pál Társaság, a Történelmi Emlékbizottság, a Vajda János Társaság

1930- 1946, 194828 lap
512

Meghívók előadásokra.

Közötte a Bécsi Magyar Gazdasági és Társadalmi Egyesület, a Magyar Cobden Szövetség, a Magyar Szovjet Művelődési Társaság és az Országos Közgazda Testület

1934-1935, 1945, d. n.8 lap
513Meghívók kiállításokra1936-1938, 1943, 1948-19499 lap
514

Meghívók műsoros ünnepségekre, táncmulatságokra

1905-1942, d. n.22 lap
515Gyászjelentések1911- 194355 lap
516

Köszönőlevelek Révész Mihálynak részvétnyilvánításért

1925, 1935-194219 lap
517Meghívók gyászünnepségekre1937, 1941, d. n.5 lap
518

Nyomtatványok könyvek megjelenéséről, megrendelésük módjáról és tudósítás ügyvédi iroda áthelyezéséről

1918, 1928-1943, d. n.17 lap
519Madarász Károly és társai által bejelentett nyilvános gyűlés - 8 órás munkaidőről, általános választójogról, munkásvédtörvényekről, - rendőrségi engedélyeztetése1893. szeptember 28.1 lap
520A győri rendőrkapitányság nyilvántartó lapjai Alapy Ferenc, Horváth Ferenc, Solzer Aladár szocialista munkásokról1898. január 9.3 lap
521

Rendőrségi jelentések a Társadalmi Forradalom szerkesztőségének és kiadóhivatalának működéséről és tagjainak megfigyeléséről

1907-1908122 lap
522

Rendőrségi jelentések a Társadalmi Forradalom szerkesztőségének és kiadóhivatalának működéséről és tagjainak megfigyeléséről

1909-191085 lap
523Surányi Schwarz József jelentései a magyar munkásmozgalomról Galathy Ödön rendőrtanácsoshoz1909, 1910-191159 lap
524

A fegyveres hatalom szervezetszerű beosztása

d. n. [1914 előtti]8 lap
525Jelentés a debreceni bomabamerénylet egyik feltételezett tettesének tartózkodási helyéről és ítélet Lehr Lipót és társai ellen közrend megsértése miatt1914-19154 lap
526A belügyminiszter rendelete a kémek felderítésében és elfogásában eredményesen működők megjutalmazásáról19154 lap
527

Egy kerületi rendőrkapitány napi jelentése a hivatalos órán kívül történtekről, a munkapártot támogató tüntető felvonulásról

19151 lap
528

Jelentések, információk az európai szocialista mozgalmakról különös tekintettel a Monarchiában élő nemzetiségekről

1915-191763 lap
529Jelentések, információk, jegyzőkönyvek a rendőrség által megfigyelés alatt tartott személyekről, és lakossági bejelentések alapján folytatott vizsgálatokról1915- 1918101 lap
530Jelentések, információk, jegyzőkönyvek az MSZDP és a szakszervezetek háború alatti tevékenységéről, munkásmegmozdulásokról, tüntetésekről, sztrájkokról1915-191887 lap
531Jelentések, információk, jegyzőkönyvek az MSZDP és a szakszervezetek tevékenységéről a nemzetközi békemozgalomban és kapcsolatairól a nemzetközi szociáldemokráciával1915-1918141 lap
532

A csepeli munkásmegmozdulásokkal kapcsolatos iratok.

Közötte jegyzőkönyvek, jelentések

191667 lap
533

A magyarországi nőmunkások szervezkedésével és a feministák egyesületével kapcsolatos iratok.

Közötte Bédy S. Rózáról készült jelentések is

1916-191719 lap
534A Budapesti Rendőrfőkapitányság határozata a Társadalomtudományok Szabad Iskolája előadásainak betiltásáról és jelentés e határozat betartásáról19162 lap
535Levélváltás a budapesti és a győri kapitányság között a gyülekezési jog korlátozása és nyilvános előadások engedélyezése ügyében19172 lap
536Jelentés a magyar szabadkőművesek békeagitációjáról19172 lap
537Jelentés a honvédelmi minisztérium háborús irattárának átnézéséről191920 lap
538

Katolikus lap alapításának ügyében folytatott agitáció.

Közötte a Központi Sajtóvállalat Rt-hez és a püspökökhöz címzett egy-egy levél

19197 lap
539A Budapesti Rendőrfőkapitányság körrendelete a kommunisták kötelező összeírásáról és feljelentéséről19192 lap
540

A Somogyi -Bacsó üggyel kapcsolatos HM vizsgálat egyik iratának fotómásolata

19255 lap
541A budapesti polgármester jelentései a tanácsköztársaság után eljárás alá vont fővárosi alkalmazottakról1932-193369 lap
542Jelentés a Magyarországi Szociáldemokrata Párt a szakszervezetek és azok intézményeinek fejlődéséről az utolsó évek folyamán193710 lap
543Segédletek a kémelhárítást oktató előadásokhoz193817 lap
544Jegyzékek az elkobzandó és megsemmisítendő kommunista és anarchista könyvekről, röpiratokróld. n.7 lap
545Személyleírás Zsoldos Jánosról, valamint egy lakásbérleti szerződés felmondása Ács Lajos és felesége ügyében1914, 19352 lap
546

Abádi Imre: A Holt-tenger felé c., Kenyérkeresők c.

d. n.13 lap
547

Apponyi Alberttel kapcsolatos iratok.

Közötte levélmásolatok, gyászjelentések, beszédvázlatok

1904, 19135 lap
548Ábrányi Emil kézirataid. n.12 lap
549

Bacsó Bélával kapcsolatos iratok.

Közötte novelláinak jegyzékei és Révész Mihály Bacsó Bélával kapcsolatos írásai

192039 lap
550

Bacsó Béla kéziratai.

Közötte A megzavart boldogság c., Kegyes alapítvány c., Kakukkfiók c., Üzleti akadály c., Az anyaság c., Árva pékinasok c., Aprópénzek körül c., Házasság üzlet c., A föld c., Tanító úr tárogatózik c., Bezzeg a mesemondó c.

1913-191664 lap
551

Bacsó Béla kéziratai.

Közötte Szerelem a hegyek alján c., Fábián vasöntő c., Szerelem Lázárja c., A földosztás c., Az utolsó hangverseny c.

1917, 1920, d. n.69 lap
552

Balogh József kéziratai.

Közötte Panni bűne c., Fenyőliget árnyékában c., Késik a gőzös c.

1920, d. n.35 lap
553Bánffy Dezső levele Zigány Árpádhoz19053 lap
554Az emigrációban élő Bárány és felesége levele és távirata1920, d. n.3 lap
555

Baron Ede: Van-e vagyona?  c. kézirata

d. n.5 lap
556

Barna Félix kézirata Szocialista előadás a rendőrlaktanyában címmel

191915 lap
557

Bartos Zoltán írása Rásy Bara: A második világháború című könyvéről

19473 lap
558Bauer, Otto beszéde az osztrák szociáldemokrata párt 1926. évi linzi pártgyűlésén19265 lap
559

Bócz Bálint: Eljegyzés c kézirata

d. n.7 lap
560Bodrogi Zsigmond verseid. n.3 lap
561Bóka László MSZDP tagkönyve és Révész Mihály Bókával kapcsolatos feljegyzései1932, d. n.3 lap
562Bokányi Dezső beszédvázlatai1916, d. n.79 lap
563

Böhm Vilmos beszédének részlete.

Megjegyzés: A beszéd a szociáldemokrata párt parlamenti frakciójának jubileuma alkalmából tartott összevont pártnapon hangzott el

19472 lap
564Braun Lily írásainak magyar fordításad. n.14 lap
565

Bresztovszky Ernő levelezése.

Közötte a Népszavának, Garami Ernőnek és Révész Mihálynak szóló levelek

1907-1922, d. n.51 lap
566Feltehetően Bresztovszky Ernő versei és cikkeid. n.36 lap
567Feltehetően Bresztovszky Ede írásai, fordításaid. n.34 lap
568Brill Richárdnak küldött üdvözlőlap Szabó aláírással19101 lap
569

Buchinger Manó önéletrajza, beszédvázlatai, írásai.

Mellette Redlinger Adolf levele

1913, 191831 lap
570Csizmadia Sándor versei, képaláírásai és Révész Mihály jegyzetei Csizmadiáról190574 lap
571Dán Ármin levele a tanácsköztársaság alatti tevékenységérőld. n.4 lap
572Deutsch Jenőnek küldött üdvözlőlap19061 lap
573

Dukes Gyula fordításai.

Közötte Részlet Achille Loria: Marx és elmélete c. tanulmányából: Dante és Marx

d. n.3 lap
574

Eötvös József levele.

Megjegyzés: Szalmás Piroska ajándékozta Révész Mihálynak

18443 lap
575

Faber Oszkár beadványa az iskolakönyvek ügyében a bécsi városi iskolatanácshoz

19251 lap
576

Faludi György: A magyar nyelvhez c. verse

19402 lap
577

Farkas Antal katonaság alóli felmentésével és újságírói tevékenységével kapcsolatos dokumentumok.

Mellette az emigrációból való hazatérésével kapcsolatos levelek

1913-1928, d. n.47 lap
578

Farkas Antal versei, cikkei, novellái, valamint írásainak jegyzéke

1911-1921, d. n.255 lap
579Fodor József verse19421 lap
580Engels, F. és Marx, K. levelének másolata Frankel Leóhoz1890, 18764 lap
581

Garami Ernő kéziratai.

Mellette Révész Mihály Garamiról írt megemlékezése és Révész Mihály levelét Garami Ernőnéhez férje halála alkalmából

193533 lap
582

Garbai Sándor beszédvázlatai.

Mellette Révész Mihályhoz címzett levél, a Virradat 1944. április 17-i számából készült másolat Garbai Sándor levelével

1907, 1944, d. n.51 lap
583

Gárdos Mariska kéziratai.

Mellette könyvének megrendelésével kapcsolatos előfizetési ívek elismervények

192634 lap
584

[Gárdos Sándor] kézirata.

Mellette a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetétől küldött levél

1921, 192545 lap
585

Gosztonyi Lajos: Nemes ponyva és nemtelen c. kézirata

d. n.6 lap
586Gyagyovszky Emil versei1918, d. n.8 lap
587

Leffler Béla levele Hajdu Henrikhez.

Melletteés Hajdu Henrik tevékenységével kapcsolatos feljegyzés

1926, 19353 lap
588Halbitter János kézirata19172 lap
589

Göste Hall: A svéd erdőgazdálkodás háborúban és békében c. írása

d. n.36 lap
590Életrajz Horovitz Jenőről1947-1948, d. n.3 lap
591Horváth Ambrus verseid. n.31 lap
592

Horváth János tevékenységével kapcsolatos levelek, fénykép.

Közötte Révész Mihály Horváth János életrajzát kérő levele

1905, 1924, 1942, d. n.12 lap
593

Mrubik Géza: Plly Phyrne c. kézirata

d. n.3 lap
594

Muber Miklós: A nőmunkások helyzete a fasiszta országokban c. kézirata

d. n.22 lap
595Ignotus Pál verskézirata, valamint a Magyar Cobden Szövetségben tartott előadásáról készült összefoglaló ismertetésd. n.3 lap
596

Jócsák Kálmán leányának levele apjához.

Mellette Révész Mihály feljegyzései Jócsák Kálmánról

1947-194814 lap
597Kemény Simon verskéziratad. n.5 lap
598Klein levele ismeretlen címzetthez antiszemitizmusról, családjáról1945 után6 lap
599

Kovai Lőrinchez írott magánlevél Márta és Júlia aláírással.

Mellette Révész Mihály átvételi elismervénye egy regény kéziratáról

1944, d. n.49 lap
600Kubányi István színdarab töredéked. n.61 lap
601

Kulcsár István: Az emigráció c. kézirata

d. n.10 lap
602Kun Béla levelének másolata Bogár Ignáchoz és az Országos Munkásbetegsegélyező és Balesetbiztosító Pénztárhoz1912, 191912 lap
603

Kunfi Zsigmonddal kapcsolatos levelek, kéziratok, újságkivágatok, számlák és fénykép.

Mellette Révész Mihály Kunfiról írt cikkei, jegyzetei

1905, 1921, 1928122 lap
604Kunfi Zsigmondné MSZDP tagsági könyve, valamint hozzá írott levelek, számlák1905, 1923-1924, 1934, d. n.20 lap
605

Kuthy Sándor írása Kabók Lajos utolsó napjairól

d. n. [1945 után]3 lap
606Lendvai István versed. n.2 lap
607

Lukács Béla Kegyelmes uram megszólítású levelének másolata

d. n. [1942]1 lap
608

Mac Donald, Ramsay: A szocializmus és társadalom c. írásának magyar fordítása

d. n. [1905]112 lap
609

Madarász Emil versei

d. n. [1905-1906]2 lap
610Málnási Ödön Kéthly Annához, valamint az Országos Vitézi Székhez küldött levelei1932, 19337 lap
611

Az emigrációban élő Farkas Antal levelei Marcevicz Lajoshoz.

Megjegyzés: A levelekben információk az újságírásról, a szociális helyzetéről és egészségi állapotáról

1921-1927, d. n.154 lap
612

Az emigrációban élő Farkas Antal levelei Marcevicz Lajoshoz.

Megjegyzés: A levelekben információk az újságírásról, a szociális helyzetéről és egészségi állapotáról

d. n.171 lap
613

Marcevicz Lajoshoz írt levelek.

Közötte a Népszava szerkesztőség igazolásának másolata arról, hogy nem vesz részt a kommunista mozgalomban, Bresztovszky Ede, Gárdos Sándor, Gellért Andor, Kőműves és olvashatatlan aláírású levelek

1919-1925, d. n.25 lap
614Mankó József versed. n.1 lap
615

Matós Jenő: Válasz Czikora Jánosnak a Népszavában a régi szocialista időkről írt cikkére

19243 lap
616

Migray József kézirata, meghívói írói jubileumára.

Mellette Göndör Ferenc véleménye Migray Józsefről

d. n. [1919 előtti]31 lap
617

Ormos Ede kézirata

d. n. [1902-1914]3 lap
618Painlevé levele a francia Emberi Jogok Védelme Ligájának elnökéhez Károlyi grófról19272 lap
619

Pogány József: Mivel agitáljunk? c. és Béklyótörő május c. kéziratai

d. n.17 lap
620

Rácz Gyula: Modern aranycsinálók c., és Széljegyzetek a Türr centenáriumhoz c. kéziratai

d. n.7 lap
621A Patronáti Szervezet vezetőségének levele Rákosi Mátyáshoz19481 lap
622A Magyar Turista Szövetség levele Redlinger Adolfhoz19331 lap
623

Reményi József: Menekülés c. kézirata

d. n. [1919 előtti]53 lap
624Révész Ferenc levele Rizáéknak19434 lap
625Rózsa Miklós versed. n.1 lap
626

Rozy aláírású levél Bélához és Tamáshoz.

Megjegyzés: A levélben szó van Révész Mihály feleségéről is

19211 lap
627Sághy Ferenc pályázata a Közvéleménykutató Intézet igazgatói állására19475 lap
628

Kedves Sárikám megszólítású levél.

Megjegyzés: A levélíró segítséget kér, hogy politikai tárgyalások címén Garami Ernő mellé Bécsbe mehessen, vagy pedig menlevelet kapjon a román katonák zaklatásai miatt

ds. n. [1919]2 lap
629

Schmiedthoffer Jenő: Ismerős c., Gondolatok c., kéziratai

19254 lap
630

Schreiber József kézirata.

Megjegyzés: Szakasits Árpádnak a szociáldemokrata mozgalom belső problémáival foglalkozó cikkéről

d. n.3 lap
631

Schwarcz Márkusz kézirata.

Mellette levél a szerkesztőséghez

d. n. [1925]4 lap
632Somló Jenő életrajzi adatai, valamint Szerdahelyi Sándor Somló Jenőt igazoló levele1948, d. n.2 lap
633Somlyó Zoltán versed. n.3 lap
634

Somogyi Béla kéziratai.

Közötte Az egyetlen út c., Választói jog c., Szociáldemokrácia és a magyarság c., A mi hazafiságunk c., Hitvallás c., Hazug c., Képmutató nevelés c., Észrevettek bennünket c., Tanítók, nyugalom c., Levél egy ifjú munkáshoz c., Biztosító a munkanélküliség esetére c., Suszternek adlak c., A modern állam és a szocializmus c.

1906, d. n.68 lap
635Strém László visszaemlékezései és Révész Mihály vele kapcsolatos jegyzetei1938, d. n.230 lap
636

Surányi Lajos kéziratai.

Közötte A békeszerződések és a proletárság jogi lefegyverzése c., A püspök meg a gróf kisemmizik a népet a földből c., Örök földet a magyar népnek! c.

1912, d. n.29 lap
637S.I. aláírású magánlevél feleségéhez, Annához19052 lap
638

Svaccer: Donizetti fedélzetén c. kézirata

192516 lap
639

Szabados Zádor: Levél az újvilágból - az amerikai munkásmozgalomról c. kézirata

d. n. [1914]13 lap
640

Szabó Ervin önéletrajza.

Megjegyzés: Fotómásolat negatívja

19035 lap
641

Szamuely Tibor kéziratai.

Közötte Újabb kultúrképek Tisza István hazájából c., A sikkasztó cimborája c.

1910, d. n.22 lap
642

Szántó Béla: Pártegyesülések Magyarországon és Németországban, c. és Levél a Kommunisták Magyarországi Pártjától c. cikkei

1920-19214 lap
643

Szász Zoltán kéziratai.

Közötte Átkos Szépség, Házasság és bányajog, Nász előtt, A mostoha apa, Világ-sztrájk

1904, d. n.41 lap
644Szász Menyhért versei1914, d. n.6 lap
645

Székely Menyhért: Az ifjúmunkások helyzete Budapesten c. írása

1919, d. n.39 lap
646

Szemes Ferenc: A hős-gyár és kereskedelmi rt. c. írása

d. n.2 lap
647

Szilágyi Jenő: A jövő felé c. írása

d. n.14 lap
648

Szilágyi József: Írások három harctérről c. írása

d. n.182 lap
649Szirtes Artúr versed. n.2 lap
650Feltehetően Teszársz Károly temetésén elhangzott gyászbeszédek kéziratad. n.11 lap
651

Tieder Zsigmond: Gyagyovszky a hatvanéves proletárköltő c. kézirata

d. n.5 lap
652

Nyílt levél gróf Tisza Istvánhoz.

Megjegyzés: Feltehetően a levél melléklete Gerovszky, R. dr. ajánlása

1914, d. n.8 lap
653Tuba Károly versed. n.3 lap
654

Ugron Gábor: A király tekintélye és népszerűsége c. kézirata

d. n.7 lap
655

Urbányi István: Lepel nélkül c. kézirata

d. n.11 lap
656

Vágó Bélával és a szocialista diákokkal kapcsolatos dokumentumok.

Közötte kézirat és levél

1903, d. n., [1905]24 lap
657

Vanczák János kézirata és ózdi programbeszéde a képviselőválasztáskor.

Mellette ifj. Vanczák János névre szóló levél

1922, 192411 lap
658

Vanderwelde, E. levele a Párizsban élő magyarok egy csoportjához.

Megjegyzés: A levelet Büchler József küldte Révész Mihálynak

1940, d. n.4 lap
659

Vámbéry Rusztem írásainak jegyzéke és kéziratai.

Közötte A gólyamese c., A nagy mágus utazik c. kéziratok

1930, 1935, d. n.22 lap
660

Váradi András: Egy bolond ember Pesten c. írása

d. n.11 lap
661

Várnai Zseni verse.

Mellette előfizető-ív Várnai Zseni könyvére és egy felolvasó estjéről szóló közlemény, képeslap fényképpel

1930, d. n.5 lap
662Vértessy Gyula versed. n.4 lap
663

Vészi József: Búcsúmérkőzés c.kézirata

Közötte adatok Tisza Istvánról és Bánffy Dezsőről

d. n.7 lap
664

Lev Winter: Május 1-je Csehszlovákiában c. írása

d. n.4 lap
665

Weltner Jakabhoz írt levelek.

Közötte Böhm Vilmos, Bölöni György, Farkas István, Fényes Lajos, Garami Ernő, Mahn Béla, Kassák Lajosné, Krúdy Gyula, Landler Jenő, Peyer Károly, Millók János, Szakasits Antal levelei

1904-193357 lap
666

Weltner Jakab iratai.

Közötte kéziratok, beszédvázlatok, elismervények, jegyzőkönyv

1908-1927161 lap
667

Veres Péter: A kótyavetyélők védelmében c. írása

d. n. [1932]5 lap
668Velszi aláírású verskéziratd. n.1 lap
669Jegyzetek Zentay [?] -ról1935, 1937, d. n.39 lap
670

Ismeretlen szerzők kéziratai.

Közötte A költő aranya c., Az ékesszólás ereje c., A vasgyűrű c.

192042 lap
671

Ismeretlen szerző: A proletariátus diktatúrája Magyarországon c. kézirata

d. n.31 lap
672Töredékes irodalmi kézirat szerző és cím megjelölése nélküld. n.34 lap
673

Cikk kézirat.

Megjegyzés: A cikk foglalkozik Károlyi Imrével, Károlyi Mihállyal, Bethlen Istvánnal, Hetényi Imre rendőrfőkapitány-helyettessel és a Rosenfeld-Sziffy esettel

d. n. [1919 utáni]18 lap
674A mátyásföldi repülőgépgyárban közzétett hirdetmény gyűlésen való részvételről19131 lap
675

I. világháborús propaganda-anyagok: Igaz szó Amerikáról c. és az Útmutatás a jelenlegi politikai helyzetről való felvilágosításhoz c.

d. n.10 lap
676A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal körlevele az 1940. június 5-én Genfben tartandó kongresszusról19402 lap
677Jegyzőkönyv az Angol-Magyar Bank rt. budapesti pénzintézet igazolóbizottsági üléséről19459 lap
678Töredékes német nyelvű kronológia 1943-as évrőld. n.27 lap
679

Töredékek

d. n.,19434 lap
680

Révész Mihály levelezése a Nemzeti Múzeum Könyvtárával a tulajdonát képező kötetek és hírlapok visszaadásáról

1928. május4 lap