Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     IX. Vegyes eredetű iratok főcsoport
        290. 1956-os gyűjtemény fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1----A DISZ Petőfi Kör vitája A marxista politikai gazdaságtan időszerű kérdései címmel1956. május 9.,22.78 lap
2A DISZ Petőfi Kör vitája Beszélgetés a marxista történettudomány néhány kérdéséről címmel.
Mellette jegyzőkönyv-töredék a Történettudományi Társulat vitájáról
1956. május 30., június 2., 20.115 lap
3A DISZ Petőfi Kör filozófusvitájáról készült jegyzőkönyv1956. június 15.39 lap
4A DISZ Petőfi Kör rendezésében tartott partizánok és illegális pártmunkások baráti találkozóján készült jegyzőkönyv töredéked. n. [1956. június 18.]49 lap
5A DISZ Petőfi Kör vitája Hazánk természeti és gazdasági adottságainak kiaknázása népgazdaságunk tervezésében címmel1956. június 20.40 lap
6A DISZ Petőfi Kör újságíró vitájáról készült jegyzőkönyv.
Mellette feltehetően Szakali Józsefnek, a DISZ KV első titkárának, az MDP KV tagjának feljegyzései a vitáról a pártvezetés számára
1956. június 27-28.141 lap
7A DISZ Petőfi Kör vitája Az iparművészet problémái címmel1956. október 20.138 lap
8A Magyar Írók Szövetsége közgyűlésének jegyzőkönyve1956. szeptember 17.232 lap
9Vadász Ferenc főtitkári beszámolója a Magyar Újságírók Szövetségének közgyűlésére, azonosíthatatlan személytől származó kézírásos bejegyzésekkel d. n.18 lap
10

Az MDP Központi Vezetőségének és a Hegedüs-kormány küldöttségének jugoszláviai utazásával kapcsolatos iratok

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 11., 13., d. n.23 lap
11

Az MDP KV apparátusában készült és az apparátushoz érkezett iratok a felsőoktatásban kialakult politikai helyzetről és a hallgatók követeléseiről

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 11-23., d. n.87 lap
12

Az MDP vezetőtestületi üléseiről és a központi pártügyeletre beérkezett felhívásokról, üzenetekről készített gyorsírói feljegyzések. 4 gyorsírói füzet

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

d. n. [1956. október 25-28.]159 lap
13

Az MDP vezetőtestületi üléseiről és a központi pártügyeletre beérkezett felhívásokról, üzenetekről készített gyorsírói feljegyzések Babcsák Istvánné Fehér Margit és Ságvári Ágnes által készített gépírásos áttételei

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. november, 1996., d. n.101 lap
14

Az MDP vezetőtestületi üléseiről és a központi pártügyeletre beérkezett felhívásokról, üzenetekről készített gyorsírói feljegyzések Fővárosi Ügyészség Nyomozó Hivatala írásszakértője által készített áttétele

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1994110 lap
15

Az MDP vezetőtestületi ülésein készült jegyzőkönyvek, határozati jegyzőkönyvek, jegyzőkönyvi fogalmazvány, kézírásos jegyzetek, nyilatkozatok fogalmazványai

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 23-28.115 lap
16

MDP központi pártügyelet.
Jelentések, tájékoztatók, bel-, és külföldi hírösszefoglalók, feljegyzések, levelek, táviratok, telefonüzenetek, rádiónak, sajtónak leadott nyilatkozatok, beszédek és röplapok fogalmazványai

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október. 22-23., d. n.71 lap
17

MDP központi pártügyelet.
Jelentések, tájékoztatók, bel-, és külföldi hírösszefoglalók, feljegyzések, levelek, táviratok, telefonüzenetek, rádiónak, sajtónak leadott nyilatkozatok, beszédek és röplapok fogalmazványai

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 24.91 lap
18

MDP központi pártügyelet.
Jelentések, tájékoztatók, bel-, és külföldi hírösszefoglalók, feljegyzések, levelek, táviratok, telefonüzenetek, rádiónak, sajtónak leadott nyilatkozatok, beszédek és röplapok fogalmazványai

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 25.94 lap
19

MDP központi pártügyelet.
Jelentések, tájékoztatók, bel-, és külföldi hírösszefoglalók, feljegyzések, levelek, táviratok, telefonüzenetek, rádiónak, sajtónak leadott nyilatkozatok, beszédek és röplapok fogalmazványai

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 26.223 lap
20

MDP központi pártügyelet.
Jelentések, tájékoztatók, bel-, és külföldi hírösszefoglalók, feljegyzések, levelek, táviratok, telefonüzenetek, rádiónak, sajtónak leadott nyilatkozatok, beszédek és röplapok fogalmazványai

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 27.174 lap
21

MDP központi pártügyelet.
Jelentések, tájékoztatók, bel-, és külföldi hírösszefoglalók, feljegyzések, levelek, táviratok, telefonüzenetek, rádiónak, sajtónak leadott nyilatkozatok, beszédek és röplapok fogalmazványai, kézírásos jegyzetek

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 28-30., d. n.162 lap
22

Az MDP Központi Vezetőségének küldött táviratok

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956.október 23-november 2., d. n.1013 lap
23

A Nagy Imre-kormány 1956. október 28-i első üléséről készült hitelesített jegyzőkönyvi kivonat és a Kormány Kabinet üléseinek jegyzőkönyvei

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 28. - november 2.13 lap
24

A Nagy Imre-kormány tárgyalásaival kapcsolatos iratok a szovjet csapatok Magyarországról történő kivonásáról

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

d. n. [1956. november 3.]8 lap
25

A Nagy Imre-kormány működése alatt a Parlamentbe érkezett és a Minisztertanács apparátusában keletkezett iratok

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

l956. október 27- november 3., d. n.210 lap
26

Pártok, szervezetek újjászervezésével, alapításával kapcsolatos pártprogramok, kérelmek a Minisztertanács Titkárságához.
Közötte Nyilatkozat Magyarország állami, társadalmi és gazdasági rendjének alapelveiről és a kibontakozás útjáról; Kádár János és Apró Antal számára készített feljegyzések az MDP-t felváltó új párt megalakításának szükségességéről

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 26. - december 8.74 lap
27A Forradalmi Karhatalmi Bizottság és a Magyar Honvédség Forradalmi Bizottmánya1956. október 30.- november 3.30 lap
28

Feljegyzések a Honvédelmi Minisztérium Forradalmi Katonai Bizottságának azokról a tisztekről, akik ideiglenes katonai szolgálatra jelentkeztek, illetve visszavételüket kérték a hadseregbe

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 28. - november 2.38 lap
29A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és az MSZMP megalakulásával kapcsolatos felhívások, közlemények, határozatok1956. november 4.-1957. június 9.18 lap
30

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és a jugoszláv diplomácia tárgyalásainak iratai a Nagy Imre csoport ügyében

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. november 17. - 1957. március 9.58 lap
31A Nagybudapesti Központi Munkástanács.
Jegyzőkönyvek, felszólalások, határozatok, felhívások, közlemények, tájékoztatók, szervezeti szabályzat és ügyrend, jegyzetek, memorandum
1956. november 9. - december 18.214 lap
32Az Állami Gazdaságok Minisztériuma Forradalmi Bizottmánya jegyzőkönyvei, határozatai, ügyrendje1956. október 30-december 3.19 lap
33A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium feljegyzése a bérrendezésről; a szénkormány-biztosokkal folytatott értekezletek jegyzőkönyvei1956. december 27. - 1957. március 25.40 lap
34A Begyűjtési Minisztérium kimutatásai, feljegyzései1956. október 22-23.16 lap
35Az Építésügyi Minisztérium Forradalmi Tanácsának határozatai1956. november 2.2 lap
36A Kohó- és Gépipari Minisztérium Forradalmi Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei, határozatai, felhívásai1956. október 25-november 26., d. n.10 lap
37Kimutatások, feljegyzések a Kohó- és Gépipari Minisztérium igazgatóságaihoz tartozó vállalatok munkástanácsainak összetételéről, a leváltott igazgatók helyzetéről, a vállalatoknál történt eseményekről1956. október 30.-1957. március 2.120 lap
38A Kohó- és Gépipari Minisztérium Rendészeti Osztályának jelentései a vállalatok és a munkástanácsok helyzetéről1956. november 11.-1957. január 12.115 lap
39A Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok munkástanácsai1956. október 28.-1957. március 7.441 lap
40A Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok munkástanácsai1956. október 29. - 1957. március 19.205 lap
41A Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok munkástanácsai1956. október 29. - 1957. május 15.180 lap
42A Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok munkástanácsai1956. október 31.-1957. június 27.191 lap
43A Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok munkástanácsai1956. október 29.-1957. május 14.221 lap
44A Könnyűipari Minisztérium Igazgatóságainak jelentései a felügyeletük alá tartozó vállalatok munkástanácsairól.
Közötte feljegyzés a kormánynak a papírellátásról
1956. november 1., 1957. február 28.-március 25.14 lap
45A Könnyűipari Minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok munkástanácsai1956. november 26.-1957. június 11.136 lap
46A Könnyűipari Minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok munkástanácsai1956. október 27-1957. május 8.172 lap
47Feltehetően Külkereskedelmi Minisztérium felühyelete alá tartozó vállalat munkástanácsának határozata kézírásos megjegyzéssel1956. október 30., d. n.3 lap
48Minisztériumok és Országos Hatáskörű Szervek Forradalmi Bizottsága.
Közötte szervezeti és működési szabályzat, jegyzőkönyvek, telefonlista
1956. november 15.-december 4.27 lap
49Jegyzőkönyvi kivonatok a Fővárosi Nemzeti Bizottság üléseiről.
Mellette feljegyzés az október 23-a után elesettek eltemetéséről
1956. november 1-2.40 lap
50Kerületi munkástanácsok1956. október 31.-1957. február 21.89 lap
51Fővárosi üzemek munkástanácsai1956. október 30.-1958. május 9.373 lap
52Egyéb vállalatok és szövetkezetek munkástanácsai1956. október 29.-1957. március 20.154 lap
53

Munkásönkormányzatot Előkészítő Bizottság.Közötte ülések jegyzőkönyvei, levelezés, tájékoztatók, jelentések egyes munkástanácsok felépítéséről, működésének tapasztalatairól

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. december 21.-1957. március 28.70 lap
54Szakszervezetek1956. október 29.-1957. március 5.143 lap
55A X. kerületi vállalatok munkástanácsainak, szakszervezeteinek és pártszervezeteinek működéséről készült információs jelentések, tájékoztatók a pártbizottság számára.
Mellette az MSZMP X. kerületi intézőbizottságának tájékoztatója
1957. január 28., május 10-23.90 lap
56A XIII. kerületi vállalatok munkástanácsainak, szakszervezeteinek és pártszervezeteinek működéséről készült információs jelentések, tájékoztatók a pártbizottság számára1956. december 28.-1957. március 6.200 lap
57Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa.
Közötte alapító nyilatkozat, megbízólevelek, nyilatkozatok, névsorok, a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének levele Kádár Jánosnak Lukács György ügyében
1956. október 29.- december 7., d. n.62 lap
58Magyar Írók Szövetsége.
Közötte az 1956. december 28-án tartott taggyűlés jegyzőkönyve, a Gond és hitvallás c. nyilatkozat és a szövetség elnökségének levelei Kádár Jánosnak és Münnich Ferencnek
1956. december 1-28.62 lap
59Magyar Újságírók Országos Szövetsége1956. november 18.-1957. február 2.38 lap
60Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, egyetemek és ifjúsági szervezetek1956. október 29. - 1957. január 10.47 lap
61Baranya megye1956. október 26. - november 23., d. n.29 lap
62Bács-Kiskun megye1956. október 28-31.32 lap
63Békés megye1956. október 28.-1957. február 13.147 lap
64Borsod megye.
Közötte Grósz Károly levele a kormánynak a Borsod Megyei Munkástanács programjáról
1956. október 31- december 2.36 lap
65Csongrád megye1956. október 30. - 1957. június 20.58 lap
66Fejér megye1956. október 28.-1957. augusztus 31.67 lap
67Győr-Sopron megye1956. október 31-november 22.71 lap
68Heves megye1956. október 28.-1957. január 7.42 lap
69Komárom megye1956. október 29., november 24., december 6., d. n7 lap
70Nógrád megye.
Közötte a Nógrád megyei Munkástanács levele Kádár Jánosnak, és a parlamenti küldöttség követelései
1956. október 27-december 1.23 lap
71Pest megye.
Közötte Fekete Mihálynak a Pest megyei Tanács VB elnökének lemondó levele
1956. október 29.-november 17.90 lap
72Somogy megye.
Közötte az Írószövetség nevében szervezett vita Márkus István: Somogyi összegzés c. tanulmányáról
1956. október 27.- december 29.; 1957. szeptember 18.138 lap
73Szabolcs-Szatmár megye1956. október 31.1 lap
74Szolnok megye.
Közötte Kádár János és Nagy Imre levele Szolnok dolgozóihoz
1956. október 30.-november 16.11 lap
75Tolna megye1956. október 30. - november 14.43 lap
76Vas megye1956. október 27.-november 3.39 lap
77Veszprém megye1956. október 27.- november 16.24 lap
78Zala megye1956. október 28-november 3.41 lap
79

A Minisztertanács Tájékoztató Hivatala információs jelentései, közleményei, híranyagai

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956.november 8-24.426 lap
80

A Minisztertanács Tájékoztató Hivatala információs jelentései, közleményei, híranyagai

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. november 25.-december 8.476 lap
81

A Minisztertanács Tájékoztató Hivatala információs jelentései, közleményei, híranyagai

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. december 9-22., d. n.452 lap
82

A Magyar Távirati Iroda bizalmas jelentései

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 23. - 1957. március460 lap
83A TASZSZ hírügynökség jelentései orosz nyelven1956. október 25.- november 7.69 lap
84A Kossuth Rádió adásainak szövege.
Közötte Kádár János 1956. november 11-én elhangzott rádióbeszéde; közlemény a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Köztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Román Népköztársaság és a Szovjetunió kommunista és munkáspártjai és kormányai képviselõinek budapesti találkozójáról
1956. október 24.-1957. január 1.562 lap
85A Magyar Rádiónak küldött hallgatói levelek1956. október 20.-december 18.149 lap
86A lakihegyi Kossuth-adó szolgálat átadási-átvételi könyve1956. április 12. - október 24.61 lap
87Vidéki rádióadók 1956. október 27. - november 6.136 lap
88Külföldi rádióállomások.
Közötte összefoglaló a külföldi rádióállomások 1956. augusztus 31. és november 2. közötti magyar nyelvű adásairól; a Szabad Európa Rádió Értékelő és Kutató Szekciójának magyar sajtófigyelői
1956. október 18. - november 4., d. n.160 lap
89A magyarországi forradalom c. összefoglaló a külföldön lehallgatott magyar rádióadásokról1956. október 23. - november 9.148 lap
90Magyar forradalom és szabadságharc a hazai rádióadások tükrében c. kiadvány
(FREE EUROPE PRESS VIII. évf. 10-11. sz.)
1956. október 23. - november 9.376 lap
911956-os emigráció1956-1957, d. n.85 lap
92Adolf Berle megnyitó beszéde a strasbourgi nyári egyetemen1956. augusztus 7.8 lap
93Az NDK vállalatainak és szervezeteinek üdvözlőlevelei és állásfoglalásai1956. október 25. - november 31.218 lap
94A Fehér Könyv szerkesztésével kapcsolatos tervezetek, levelezés1957. február 1. - április 15.59 lap
95A Fehér Könyv I. kötetének kézirataid. n.56 lap
96A Fehér Könyv II. kötetének kézirataid. n.347 lap
97A Fehér Könyv III. kötetének kézirataid. n.166 lap
98A Fehér Könyv IV. kötetének kézirataid. n.157 lap
99A Fehér Könyv kézirattöredékei, feljegyzések, kimutatások a kötetekhez gyűjtött információkróld. n.155 lap
100

A Párttörténeti Intézet 1956-ról készített tanulmány- és dokumentumkötetének tematikái, a kötetekhez gyűjtött anyagok, eseménynaptár

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

d. n.137 lap
101

Cikkek, kéziratok, sokszorosított propaganda-anyagok

d. n.46 lap
102Kéziratok, sokszorosított propaganda-anyagok1957. szeptember 27., d. n.82 lap
103Korabeli újságok1956. október 23-1957. május 15., d. n.57 lap
104

Felülvizsgálatok, fegyelmi eljárások

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. október 30.. 1960. július 15.,173 lap
105

Katonai felülvizsgálatok

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. november 21. - 1957. november 7.49 lap
106

Rendőrségi vizsgálatok

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. november 21.- 1958. június 4., d. n.141 lap
107

A fegyveres testületek, az állami és pártapparátus által nyilvántartott áldozatokra vonatkozó iratok

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956. december 8.- 1957. április 18., d. n.363 lap
108

Kihallgatási jegyzőkönyvek, tanúvallomások

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956-1958
109Hollós Ervin: A belső ellenség szerepe az 1956. október 23-án kirobbantott ellenforradalomban c. kandidátusi disszertációjának dokumentációja
Fotókópia
110

Bírósági ítélet-duplumok

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956-1959
111

Katonai bíróságok ítéletduplumai

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1956-1958
112

A megyei bíróságoktól érkezett, egy évet meg nem haladó büntetést tartalmazó ítéletek jegyzékei

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

1961-1962
113

A Legfelsőbb Bírósághoz érkezett fellebbezések gyűjtőívei

Az őrzési egység a Magyar Nemzeti Levéltárban található!

d. n.
114Fényképek1956942 lap