Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        312. Sömjéni Sándor és családja fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Személyi iratok1937-1990113 lap
2Igazolványok, tagsági könyvek31 db
3Családi levelezés63 lap
4Levelezés134 lap
5MSZMP . Közötte pártiskolai végzettség, taggyűlési jegyzőkönyvek, feljegyzések, értesítések1960-198557 lap
6Szakszervezet123 lap
7Hivatalos feljegyzések, beszámolók1948-198880 lap
8Szakszervezeti mozgalomra gyűjtött anyagok80 lap
9Tanulmányok, cikkek, előadások257 lap
10Szakszervezeti mozgalomra gyűjtött anyagok147 lap
11Szakszervezeti mozgalomra gyűjtött anyagok155 lap
12Szakszervezeti mozgalomra gyűjtött anyagok85 lap
13Szakszervezeti mozgalomra gyűjtött anyagok, résztanulmányok150 lap
14A munkás-művelődés hagyományainak rövid áttekintése I. c. kézirat, jegyzetekkel, fénymásolt dokumentumokkal, újságkivágásokkald. n.186 lap
15A munkás-művelődés hagyományainak rövid áttekintése II. Kézirat jegyzetekkel, fénymásolt dokumentumokkal, újságkivágásokkald. n.213 lap
16A művészeti szakszervezetek nemzetközi összefogásának történetéből c. kézirat, részanyagokkal, lektori jelentések, levelezés1983-1986343 lap
17Nemzetközi kapcsolatok. Közötte a szovjet kulturális dolgozók első szakszervezeti kongresszusának anyaga; Siqueiros feleségének levele 1949-1974117 lap
18Munkásmozgalmi Múzum1977-197934 lap
19Versek1927-1984151 lap
20Prózai irodalmi művek1929-1986256 lap
21Súlyos örökség c. színdarab196482 lap
22Újságcikkek, egyéb írások1974-1988112 lap
23Kézírásos jegyzetek, feljegyzések134 lap
24Vegyes iratok113 lap
25Sömjéni Sándorné Varga Ilona iratai1919-196876 lap
26Családi iratok