Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        313. Vas Witteg Miklós fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Vas Witteg Miklós és családja személyi iratai. Közötte keresztlevelek, születési anyakönyvi kivonatok, házasságlevelek 1912, 1921, 1939-195428 lap
2Vas Witteg Miklós iskolai bizonyítványai1909-194310 lap
3Vas Witteg Miklós katonai szolgálatával kapcsolatos iratok. Közötte édesapja Witteg Ferenc végelbocsájtó levele1887, 1941-194450 lap
4Vas Witteg Miklós munkavállalói és nyugdíjazási iratai1913-1972142 lap
5Lakhely ki- és bejelentőlapok. Mellette névváltoztatásra vonatkozó iratok1921-1953, 196257 lap
6Vas Witteg Miklós orvosi kezeléseire vonatkozó iratok1957-197227 lap
7Vas Witteg Miklós és családja levelezése1914-1975, d. n.116 lap
8Vas Witteg Miklós halálával kapcsolatos iratok. Közötte gyászjelentés, nekrológok, részvétnyilvánítások197526 lap
9Vas Witteg Miklósné Stupek Erzsébet iratai. Közötte Stupek Erzsébet édesanyja Pócs Veronika vasúti igazolványa1920-1987166 lap
10Aranyosi Tiborné Vas Witteg Erzsébet iratai1931-1963158 lap
11Számlák, nyugták1929-195716 lap
12Ingatlanügyek1937-198698 lap
13Vas Witteg Miklós és Csizik Mihály üzleti vállalkozása1949-195513 lap
14A fonyódi VASAS üdülővel kapcsolatos iratok1940-196721 lap
15Vas Witteg Miklós szemináriumi jegyzetei1930-1931, d. n.74 lap
16Vas Witteg Miklós önéletrajzai, visszaemlékezései1945-1974, d. n.54 lap
17Vas Witteg Miklós börtönéveivel és rehabilitációjával kapcsolatos iratok. Közötte idézések, ítéletek, levelezés1938-1939, 1946, 1954-195776 lap
18Vas Witteg Miklós bizalmi, főbizalmi tisztségére és szakszervezeti tagságára vonatkozó iratok1925-1956, 197055 lap
19Interjúk Vas Witteg Miklóssal1963-1971159 lap
20Vas Witteg Miklós levelezése1927-1975290 lap
21Vas Witteg Miklósnak küldött meghívók1942-197353 lap
22Vas Witteg Miklós külföldi utazásaival kapcsolatos feljegyzései1957-197073 lap
23Vas Witteg Miklós beszédei, előadásai1927-1970, d. n.774 lap
24Vas Witteg Miklós képviselői tevékenységével kapcsolatos iratok1939, 1945, 1947, 1963-1971130 lap
25Vas Witteg Miklós igazolványai, tagsági könyvei, névjegyei1942-197246 lap
26Vas Witteg Miklós kitüntetéseit igazoló okmányok, gratulációk, köszönőlevelek1959-1974109 lap
27Vas Witteg Miklós és az MSZDP, illetve az SZDP kapcsolatára vonatkozó iratok1920, 1941, 1945-194838 lap
28Elítéltek és deportáltak névsoraid. n.18 lap
29Névsorokd. n.62 lap
30Plakettek5 db
31Kéziratok a gyermekkoról: Emlékeim; A mi tavaszunk d. n.37 lap
32Kézirat az inasévekről: A mindennapi kenyérértd. n.57 lap
33Kézirat a haditengerészethez történt bevonulásigd. n.165 lap
34Kéziratok a haditengerészetnél töltött évekről, a cattarói matrózlázadásról: MÁV és a haditengerészet; Haditengerészetd. n.88 lap
35Kézirat a haditengerészettől a leszerelésigd. n.160 lap
36Kézirattöredékekd. n.40 lap
371919 nyara, haditengerészet a Dunán. Közötte levelek, újságcikkek, kézirat-változatok1959, 1968, d. n.
38Kézirattöredékek: 1919. október-november; Az emberibb életért, Ganz Hajógyár I.d. n.
39Kézirattöredékek: Ganz Hajógyár II.; Munkásszolidaritás megnyilvánulása a Ganz Hajógyárban; 1923. február 25 – március 26.; Még 1929-ben történt; Ahogyan én emlékszem az Akácsos ügyred. n.
40Kéziratok: A Ganz Hajógyár hadiüzemmé válik; Az 1514-es munkásszázadnál; Az 5015-ös munkaszolgálatos századnáld. n.
41Kéziratok: Provokáció 1941-ben; A szenvedő Krisztus; Ismerkedésem a munkásmozgalommal; A bakancs; Kovács Zsigmonddal való találkozás 1958 nyaránd. n.
42Vas Witteg Miklós – Mátraházi István: Matrózok Mellette Mátraházi kísérőlevele, Élő szakszervezet c. életrajzi vázlat1959125 lap
43Ganz és Társa Danubius Rt. története c. kézirat-töredék19749 lap
44A mindennapi kenyérért c. kötet kiadásával kapcsolatos iratok1962-1974
45Vas Witteg Miklós cikkei1946-1947, 1957, 1964, d. n.
46Idegen kéziratok
47Vas Witteg Miklós által gyűjtött újságcikkek
48Vas Witteg Miklós gyűjtése a Ganz Hajógyárról73 lap
49Shell III. gép- és szerszámműhely heti bérelszámolása1936-19383 db füzet
50Shell III. asztalosok és ácsok heti bérelszámolása1937-19381 db füzet
51Csoport bérelszámolás1941-19452 db füzet
52Vas Witteg Miklós zsebnaptárai és határidőnaplói1965-197127 db
53Vas Witteg Miklós feljegyzései tárgyalásokról, ülésekről, hivatalos látogatásokról1956-197474 db