Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        703. Hébelt Ede fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Hébelt Ede személyi dokumentumai.
Közötte születési anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítványok, ügyvédi gyakorlatát bizonyító igazolások
1879-1907101 lap
2Hébelt Ede személyi dokumentumai.
Közötte népfölkelői igazolvány, orvosi igazolványok, adóösszeírási ívek, számlák, név- és címjegyzékek családi és baráti társaságáról
1908-1936., d. n.43 lap
3Hébelt Ede és Hébelt Edéné életrajzai1916, 1945-1947, d. n.9 lap
4Hébelt Ede családi dokumentumai.
Közötte kereszt- és házasságlevelek kivonatai, másolatai
1813-18766 lap
5Hébelt Ede kérvényei, pályázatai állásügyekben1905-1946, d. n.55 lap
6Hébelt Ede beadványai az Ügyvédi Kamarához felvétele ügyében1922, 1934, d. n.7 lap
7Hébelt Ede fegyelmi - nyugdíj ügyének iratai, az egyházi bírósággal folytatott pere1920-1945, d. n.153 lap
8Hébelt Ede fegyelmi - nyugdíj ügyének iratai, az egyházi bírósággal folytatott pere1920-1945, d. n.109 lap
9Hébelt Ede fegyelmi és nyugdíj ügyének iratai, az egyházi bírósággal folytatott pere1920-1945, d. n.102 lap
10Hébelt Ede fegyelmi és nyugdíj ügyének iratai, a közigazgatási bírósággal folytatott pere.1926-1940, d. n.,109 lap
11

Hébelt Ede fegyelmi és nyugdíj ügyével kapcsolatos feljegyzések, beadványtervezetek, jegyzetek.
Megjegyzés: Főként töredékes iratok

1918-1939, d. n.147 lap
12Hébelt Ede magánlevelezése1905-195628 lap
13

Hébelt Ede örökösödési ügye Hébelt Sándor és Hébelt Sándorné ellen

1902-191456 lap
14Hébelt Ede lakás ügye1919-1925, d. n.105 lap
15Hébelt Ede ellen - különböző alkalmakkor tett kijelentései miatt - indított rendőrségi eljárások, valamint hatóság rágalmazása miatt indított perének iratai1921-193260 lap
16

Hébelt Ede ellen, tiltott sajtótermékek birtoklása miatt indított per iratai

d. n.-
17Hoffmann Vilma (Hébelt Edéné) munkásmozgalmi tevékenysége miatti rendőri felügyelet alá helyezése elleni fellebbezések192711 lap
18Hébelt Edéné és Ágoston Péterné ellen indított perrel kapcsolatos iratok1940-194263 lap
19Hébelt Sándorné nyugdíj ügye1942-19434 lap
20Fellebbezések Balogh Endréné, dr. (Hébelt Ilona) és Hébelt Sándorné ügyében19514.
21Hoffmann Istvánné B-listára helyezésének és Hoffmann István MDP-be való átvételének ügye1946, 194818 lap
22Az MSZDP-ben kifejtett tevékenysége során keletkezett iratok1932, d. n.53 lap
23

Demény Pál választott-bírósági ügye.

Megjegyzés: Hébelt Ede a választott-bíróság megbízott elnöke volt

1929-1931, d. n.100 lap
24Lázár Emil fegyelmi ügyével kapcsolatos levelek, beadványok az MSZDP-hez1940-194230 lap
25Tervezetek, jegyzetek, beadványok a politikai foglyok érdekében1922, 1924, 1933, d. n.51 lap
26Szovjet-magyar fogolycserére vonatkozó jegyzékek1921-1922, d. n.54 lap.
27A zalaegerszegi internálótáborra és internáltakra vonatkozó névsorok, levelek1921-192349 lap
28Politikai foglyok segélyezésére vonatkozó iratok.
Közötte levelezés, számlák, név- és címlisták
1920-192945 lap
29Az MSZDP Jogvédő Iroda tevékenységéről szóló iratok.
Közötte levelek, megbízhatóságot igazoló iratok
1921-1937, d. n.96 lap
30Az Alkoholellenes Munkásszövetség iratai.
Közötte jelentés, jegyzőkönyvek, alapszabályok
1928, d. n.53 lap
31A Szocialista Jogászok Szövetsége közgyűlésére készült beszámolód. n.9 lap
32Hébelt Ede parlamenti képviselői tevékenysége során keletkezett iratok1922-193763 lap
33Az 1935. évi OTI választások során megválasztottak névjegyzéke19353 lap
34Hébelt Ede munkásmozgalmi és közéleti vonatkozású levelezése1917-193774 lap
35Hébelt Ede nyílt levele a Martinovics-páholy tagjaihoz1911, 191718 lap
36A Magyar Fábiánus Társaság alapszabálya1929. szeptember7 lap
37Ismeretlen személy beadványa a Honvédelmi Miniszterhez, szolgálatainak felajánlásáról1920. április 6.1 lap
38A Szocialista Munkás Internacionáléval kapcsolatos iratok.
Közötte tájékoztatók az Angol Munkáspárt békés megegyezést célzó memoranduma, a börtönviszonyok reformjáért küzdő Howard Liga követelése és az MSZDP-nek erre vonatkozó állásfoglalása
1927, d. n.67 lap
39Az 1929-es Berlin-Majna-Frankfurti antifasiszta kongresszusra vonatkozó iratok1929105 lap
40Az 1932-es amszterdami háborúellenes kongresszusra vonatkozó iratok193230 lap
41Különböző nemzetközi szervezetek felhívásai az üldözöttek érdekében.
Mellette a politikai foglyok nemzetközi bizottságának Magyarországra vonatkozó kérdőívei
19314 lap
42A Nemzetközi Jogi Egyesület budapesti konferenciájának napirendje, a résztvevők névsora193421 lap
43

Obál Béla ellen sikkasztás címén indított eljárás védőügyvédi iratai

1919-1920134 lap
44

Obál Béla ellen sikkasztás címén indított eljárás védőügyvédi iratai

1920-1931167 lap
45Obál Béla követelése Vas vármegyétől, különböző személyes vásárlási ügyei, jegyzékek kiadásairól, számlák1919-1924, d. n.78 lap
46Obál Bélának a bécsi Világkereskedelmi Főiskolán - Magyarország jogi, gazdasági kérdéseiről - tartandó előadássorozatával kapcsolatos levelezés19486.
47Rományi Margit és társai ellen - polgári demokratikus forradalom alatti tevékenységükért - indított per1921-192412 lap
48

Védőügyvédi iratok a népbiztos perből.

Megjegyzés: Töredékes

1920, d. n.184 lap
49A népbiztos perben résztvevő ügyvédek ellen indított eljárás iratai.
Közötte a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottságának határozata, dr. Nagy Mihály beadványa
1920, 1924, d. n.36 lap
50Czink József és Szabó József pere1919-192214 lap
51Csatár Gyula pere1920.2 lap
52Égei István pere19243 lap
53Fabianics József pere1923-192410 lap
54Gelei Frigyes pere19206 lap
55Győri Ákos, dr. pere1920-192317 lap
56Horetzki István és Zelenka Gyula pere1923-1925, 19299 lap
57Huf József, dr. pere1919-19237 lap
58László Dezső pere1919-192025 lap
59Mátyás József pere1920-192735 lap
60Mező Tiborné pere1921.1 lap
61Saskeőy Miklós pere1919-1923.11 lap
62Sipos András pere1920-1925.72 lap
63Somogyi-Bacsó ügy19207 lap
64Turi István pere1920-1923.11 lap
65

Beadványok a fegyelmi határozattal elbocsátott tanítók érdekében, egyes személyek kegyelmi kérvényei, levelek.

Megjegyzés: Személyenként rendezett

1922-1926, d. n.20 lap
66A tanácsköztársaság után állásvesztésre ítélt személyek ügyei.
Megjegyzés: Személyenként rendezett
1922-1924, d. n.35 lap
67Singer Ernő (Gerő Ernő) és társai perének védőügyvédi iratai.
Közötte Vidéki Alicenak a rendőrségen történt bántalmazása miatti feljelentésének másolata, és az üggyel kapcsolatos levelezés Hébelt Edével
1922, 1924, d. n.71 lap
68Pollacsek László és Csellő Nándor levelezőlapja dr. Erdélyi védőügyvédnek a Markó utcai fogházból19222 lap
69

Szakasits Árpád ellen - a Népszava 1922. július 6-i számában megjelent Nagyatádi proklamálta a proletárdiktatúrát c. cikke miatt - indított per

1922-19235 lap
70

Védőügyvédi iratok az MSZMP sajtótermékek előállításában való közreműködés miatt rendőrségi, bírósági eljárás alá vont személyek érdekében.

Megjegyzés: Személyenként rendezett

1925-1927, 1931, d. n.38 lap
71Szántó Zoltán és társai per védőügyvédi iratai1926-1927, d. n.104 lap
72Varga Lajos ellen - Szovjet-Oroszországban 1917-1918-ban kifejtett tevékenységéért - indított per iratai1929-1930, d. n.12 lap
73Révész József, dr. , Glasz Imréné, Fajnor Istvánné, Vámos Ilona ellen - a Vörös Segélyben kifejtett tevékenységükért - indított per iratai1930, d. n.25 lap
74Házi Ferenc és társai elleni per védőügyvédi iratai1930, d. n.27 lap
75Cár Andrea és társai ellen - kommunista szervezkedés miatt - indított per iratai1931, d. n.17 lap
76Szőnyi László védőügyvéd beadványa Papp János, izgatásért elítélt csongrádi földmunkás, szegedi fogházban történt bántalmazási ügyében1931, d. n.3 lap
77Horváth Sándor ellen - kijelentései miatt - indított per iratai1931-193514 lap
78

Schwarcz Elza ellen - a Bartha Miklós Társaság előadásain való részvétele miatt - indított rendőrségi eljárás.

Mellette Lakatos Péter Pál és társai ellen, a Bartha Miklós társaságban kifejtett kommunista tevékenységük miatt kiadott vádirat

19338 lap
79Szőke Sándor védőügyvéd levelei Karikás Frigyes Szovjetunióba történő utazása érdekében19352 lap
80Vas Zoltánnak a váci fegyházból Vadas Sárihoz és szüleihez írott levelének másolatad. n.3 lap
81Védőügyvédi iratok a Wekerle-telepi munkáscsaládok kilakoltatási ügyében192118 lap
82Percz János és három társa, móri bányászok ellen - vallásizgatás címen - indított eljárás19243 lap
83Internálási, toloncolási, rendőri felügyelet alá helyezési ügyek1925-194394 lap
84Védőbeszéd töredék meg nem állapítható perbend. n.10 lap
85Beadványtervezetek honossági, állampolgársági, illetőségi ügyekben1934-1935, d. n.29 lap
86

Honossági, állampolgársági, illetőségi ügyek A-G

194 lap
87

Honossági, állampolgársági, illetőségi ügyek N-K

197 lap
88

Honossági, állampolgársági, illetőségi ügyek L-R

182 lap
89

Honossági, állampolgársági, illetőségi ügyek S-Z

202 lap
90

Polgári peres ügyek A-K

154 lap
91

Polgári peres ügyek M-P

97 lap
92

Polgári peres ügyek R-Z

115 lap
93Hébelt Ede SZDP megbízatáa a Magyarok Világszövetsége közjogi bizottságában való részvételre. Mellette Hébelt Ede levele Szakasits Árpádhoz, amelyben képviselői jelölését kéri1945, 19473 lap
94

A Szocialista Jogászok Baráti Társasága összejövetelének jegyzőkönyve, a társaság alapszabálya

1947. december 21.4 lap
95Hébelt Ede beadványai, levelei az MDP-hez1954, d. n.5 lap
96

Hébelt Ede feljegyzései, beadványtervezetei az MDP Központi Ellenőrző Bizottsághoz a Munkásmozgalmi Intézet által sajtó alá rendezett A Rákosi-per c. kötetben őt ért méltánytalanság miatt

1952, d. n.26 lap
97

Hébelt Ede levéltervezetei, jegyzetei a Revíziós Bizottságnak a nála tartott ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságokról.

Megjegyzés: Pártiratokat tartott a lakásán

1955, d. n.13 lap
98Ügyvédi tevékenysége során keletkezett iratok1947-195666 lap
99Hébelt Ede és Fogarasi Béla előadásai a Marx-Engels Munkásegyetemen1919. május-július93 lap
100Az Esti Munkásegyetem foglalkozásaira készült jegyzetek, vázlatok, névsorok1945-1947, d. n.79 lap
101Cikk a népbiztos perrőld. n.16 lap
102Közgazdasággal foglalkozó munka töredéked. n.29 lap
103Tanulmány a szociáldemokrácia és a vallás kérdéseirőld. n.29 lap
104Politikai természetű jegyzetekd. n.106 lap
105Politikai foglyok védelmével kapcsolatos jegyzetekd. n.19 lap
106Vázlatok védőbeszédekhezd. n.17 lap
107Jogi természetű jegyzetekd. n.132 lap
108Állampolgársági, honossági, illetőségi kérdésekkel kapcsolatos jegyzetekd. n.27 lap
109A tanítók, köztisztviselők nyugdíjazásánál tapasztalt sérelmekről készült jegyzetekd. n.22 lap
110Bibliográfiai jegyzetekd. n.68 lap
111Sajtókivágatok1890-193487 lap.
112Sajtókivágatok1937-195096 lap
113Az Eperjesi Evangélikus Kollégium Jogi Akadémiájának postakönyve, benne Hébelt Ede orosz szószedetei1917, d. n.1 lap
114Hébelt Ede feltehetően magánkönyvtárához készített leltára, valamint irodalmi, politikai, jogi természetű feljegyzései134 lap-
115Ismeretlen szerző közgazdaságtani munkájad. n.124 lap
116Ismeretlen szerző közgazdaságtani munkájad. n.145 lap
117Különböző, részben ismeretlen szerzőktől származó tanulmányok, cikkek, bírálatokd. n.144 lap
118

Különböző, részben ismeretlen szerzőktől származó tanulmányok, cikkek, bírálatok

1895, 1927-1951, d. n.149 lap