Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        747. Propper Sándor fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Propper Sándor: Bolyongásom az élet országútján c. emlékiratad. n.1057 lap
2Gépelt másolat Propper Sándor emlékiratáróld. n.484 lap
3Propper Sándor személyi iratai. Közötte fénykép, levelezőlapok, feljegyzések1924, 1927–1928, 1930, 1932–1933, 1937, d. n. 28 lap
4Propper Sándor ismertetése az Általános Munkás-, Beteg- és Rokkantsegélyező Pénztár megalakulásáról és működésérőld. n.4 lap
5Propper Sándor: A Famunkás Szövetség történeted. n.283 lap