Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        748. Szabados Sándor fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Szabados Sándor személyi dokumentumai1920–1938, 1956, d. n.47 lap
2Szabados Sándor önéletrajza, kézírásos életrajzi feljegyzései, visszaemlékezései. Mellette Szabados Alexander levelezése a Párttörténeti Intézettel édesapja személyi adatairól, életrajzáról1922, 1924, 1985–1987, d. n.63 lap
3Szabados Sándor védőbeszéde a népbiztos-perben és az ehhez kapcsolódó jegyzetei. Mellette a per vádirat-töredéke Szabados bejegyzéseivel1920, d. n.62 lap
4Szabados Sándor Kominternben végzett mozgalmi tevékenységére vonatkozó iratok1922-1924, d. n.73 lap
5A moszkvai Magyar Emigránsok Klubja működésére vonatkozó iratok1922, 1924, d. n.11 lap
6Szabados Sándor pártoktatói tevékenységével összefüggő iratok1923, d. n.42 lap
7Szabados Sándor előadásai, tematikái, előadói jegyzeteid. n.212 lap
8Szabados Sándor antikváriumi ügyekkel és képaukciókkal kapcsolatos munkája során keletkezett iratok, levelezés1928, 1931, d. n.41 lap
9Szabados Sándor levelezése1921-1938, d. n.160 lap
10Szabados Sándor és családja levelezése1922, 1925–1926, 1931, 1933–1935, 1937–193850 lap
11Szabados Sándor fordításai. Közötte Plehanov: A marxizmus alaptétele, Engels: Feuerbach és a német klasszikus bölcselet lezárulásad. n.230 lap
12Szabados Sándor cikkei, jegyzetei. Közötte The White Terror in Hungary c. kiadvány, újságkivágatok1920, 1922, 1927118 lap