Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        759. Bárd Imre fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Bárd Imre kéziratai1929-193790 lap
2

Bárd Imre levelezése

1924-1937127 lap
3A Magyarországi Szociáldemokrata Jogászok Szervezetének kiáltványa és szervezeti szabályzatai1927-193219 lap
4A Magyarországi Szociáldemokrata Jogászok Szervezetének közgyűlései és taggyűlései1929-193589 lap
5

A Magyarországi Szociáldemokrata Jogászok Szervezetének levelezése a Nemzetközi Jogászok Szövetségével.

Közötte alapszabály a Nemzetközi Jogász Szövetség MSZDP Jogászainak Szervezetéhez, az MSZDP Nemzetközi Jogász Szövetség Berlini Kirendeltségének jelentése és előterjesztés a politikai menedékjog kérdéséhez

1932-193312 lap
6A Magyarországi Szociáldemokrata Jogászok Szervezete levelezése az MSZDP-vel1929-193011 lap
7

A Magyarországi Szociáldemokrata Jogászok Szervezetének levelezése a Magyarországi Szakszervezeti Tanáccsal

1929-193011 lap
8A Magyarországi Szociáldemokrata Jogászok Szervezetének levelezése különböző szervekkel és személyekkel1929-193443 lap
9A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Jogász Szervezetének körlevelei, meghívói1929-193732 lap
10A Magyarországi Szociáldemokrata Jogászok Szervezetének tagnévsorai, belépési nyilatkozatok1929-193226 lap
11A Magyarországi Munkások Országos Jogvédő Irodájának megalakításával kapcsolatos iratok, szervezeti szabályzatok1920-193277 lap
12Az MSZDP Országos Munkás Jogvédő Iroda taggyűlései, titkári jelentések, indítványok, megállapodások, tagnévsorok1930-193329 lap
13Az MSZDP Országos Munkás Jogvédő Iroda levelezése1927-193378 lap
14Gazdasági ügyek1929-193416 lap
15Bárd Imre felszólalását tartalmazó jegyzőkönyv részlet az Ügyvédi Kamara 1931. március 9-i üléséről1931. március 9.8 lap
16A Bűnügyi Védők Egyesületének kérvénye az igazságügy-miniszterhez19324 lap
17A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyező és Nyugdíjegyletének iratai1930-19359 lap
18Újságcikkek az MSZDP-ről1929-193527 lap
19Az Magyarországi Szociáldemokrata Jogászok Szervezetével kapcsolatos cikkek1927-193745 lap
20A Magyarországi Munkások Országos Jogvédő Irodájával kapcsolatos cikkek1929-193316 lap
21Az Ügyvédi Kamarával kapcsolatos cikkek1929-193510 lap
22A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyező és Nyugdíjegyletével kapcsolatos cikkek1925-193410 lap
23A Nemzetközi Jogászok Szövetségével kapcsolatos cikkek és folyóiratok1929-193344 lap
24Bárd Imre által készített iratleltár1920-193713 lap
25Bárd Imre iratainak duplumjaid. n.52 lap
26Az MSZDP Pártválasztmány - a Migray József féle vádak kivizsgálására - kiküldött bizottságához érkezett levelek, az ügyre vonatkozó egyéb iratok, újságcikkek1928-192963 lap
27

A Magyarországi Szociáldemokrata Jogászok Szervezetének kérvénye Zsitvay Tibor igazságügy-miniszterhez a statáriális eljárás mellőzéséről Sallai Imre és társai ügyében

d. n. [1932]2 lap