Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        765. Kádár János fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Kádár (Csermanek) János személyi dokumentumai.
Közötte igazolványa, személyi adatlapja, rövid életrajza megjelent könyveinek felsorolásával, jegyzék a kitüntetéseiről
1964, 1974, 1981, d. n.-
2Kádár (Csermanek) János és társai perében hozott ítéletek.
Mellette Kádár János börtön törzskönyve a Csillag-börtönből, német rendőrségi és SS jelentés a Magyar Front, a Békepárt tevékenységéről, az ellenállási mozgalmakról
1933-1936, 1944-
3Kádár János és Perneki Mihály levelezése Kádár János 1945 előtti tevékenységéről1978, 1981-
4Előkészítő anyagok az MSZMP XI. kongresszusára.
Közötte a programnyilatkozat, a központi bizottság beszámoló-tervezete a politikai bizottság ülésére, vázlatok a beszámoló szóbeli kiegészítésére és a zárszóra, Kádár János kéziratai, javításai
1974-1975-
5Előkészítő anyagok az MSZMP XII. kongresszusára.
Közötte a központi bizottság beszámoló-tervezete, vázlatok a szóbeli kiegészítésre, zárszóra részben Kádár János javításaival
1979-1980-
6Szóbeli bevezető vázlat az MSZMP XIII. kongresszusára1985-
7Előkészítő anyagok az MSZMP KB üléseire. Közötte vázlat az 1970. július 15-16-i ülésre, határozattervezet a KB és a minisztertanács 1971. augusztus 1-jei együttes ülésére, közleménytervezet a KB 1971. december 1-jei üléséről Kádár János javításaival1970, 1971-
8Előkészítő anyagok az MSZMP KB 1972. november 14-15-i ülésére a X. pártkongresszus határozatainak végrehajtásáról.
Közötte Kádár János kézírásos jegyzetei, vázlatai, a KB állásfoglalásának tervezete több változatban
1972-
9Elõkészítõ anyagok az MSZMP KB 1972. november 14-15-i ülésére.
Közötte a titkárság szövegjavaslata a PB-nek a KB állásfoglalásáról a X. pártkongresszus határozatainak végrehajtásáról és ennek mellékletei; az állásfoglalás több változatban Kádár János javításaival
1972-
10Elõkészítõ anyagok az MSZMP KB 1972. november 14-15-i ülésére.
Közötte a PB szövegjavaslata a KB állásfoglalására a X. pártkongresszus határozatainak végrehajtásáról; feljegyzés a PB 1972. október 27-i ülésén elhangzott javaslatokról; Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fehér Lajos Fock Jenõ észrevételei a PB szövegjavaslatára
1972-
11Előkészítő anyagok az MSZMP KB 1972. november 14-15-i ülésére.
Közötte Kállai Gyula, Losonczi Pál, Nemes Dezső, Németh Károly, Óvári Miklós, Pullai Árpád észrevételei a PB szövegjavaslatára
1972-
12Kádár János előadói jegyzetei és beszédei az MSZMP KB ülésein1973. március 19., november 28., 1974. november 20.-
13Kádár János előadói jegyzete az MSZMP KB 1975. február 26-i ülésre és jegyzete a felszólalásokról, jegyzete és beszéde az 1976. december 1-jei ülésen, jegyzetei az 1978. április 19-i ülésre1975-1976, 1978-
14Kádár János beszédének változatai az MSZMP KB 1978. november 19-i ünnepi ülésére a KMP megalakulásának 60. évfordulója alkalmából.
Közötte Kádár János kéziratai, a Kossuth Könyvkiadó kiadványa az ünnepi ülésről
1978-
15Kádár János előadói jegyzetei, vázlatai az MSZMP KB üléseire.
Közötte 1979. június 29-i, november 1-jei, 1980. április 11-i, június 24-i, 1983. április 12-13-i, 1984. június 26-i, november 15-i üléseire
1979-1980, 1983-1984-
16Kádár János feljegyzése a PB tagjainak, amelyben javaslatot kér a XI. pártkongresszus a vezető testületi tagjainak újraválasztásáról; szövegtervezet a PB állásfoglalására az SZKP XXV. kongresszusáról.
Mellette a vezető testületek névsorai
1975-
17Az MSZMP titkárság 1978. február 20-i jelentése a politikai bizottságnak a XI. pártkongresszus határozatai végrehajtásával kapcsolatos munkákról.
Mellette kivonat a PB 1978. március 21-i ülésének jegyzõkönyvébõl, Kádár János szóbeli észrevétele a nemzetiségi kérdés megjelenésérõl a sajtóban
1978-
18Kádár János felszólalása az MSZMP PB 1983. szeptember 13-i, 1984. április 10-i ülésén; KB gazdaságpolitikai osztályának elõterjesztése a PB 1984. április 17-i ülésére.
Mellette a KB határozattervezet a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésérõl
1983-1984-
19Kádár János felszólalása az MSZMP titkárság 1984. április 2-i ülésén a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésének soron lévő feladatairól szóló napirendi ponthoz1984-
20Kádár János beszédének kézirata az MSZMP 1988. május 20-22-i országos pártértekezletére1988-
21Kádár János felszólalásának vázlata az MSZMP budapesti bizottságának 1975. március 1-2-i pártértekezletén.
Mellette javaslat a pártértekezlet tisztségviselőire Kádár János javításaival
1975-
22Kádár János felszólalásai, vázlatai az MSZMP Budapesti Bizottsága testületeinek ülésein1972, 1979, 1981-
23Kádár János felszólalásának vázlata és felszólalása az MSZMP 1976. február 4-i és 1979. szeptember 25-i budapesti aktíva értekezletén.
Közötte Kádár János köszöntése az MSZMP budapesti bizottsága nevében
1976, 1979-
24Kádár János felszólalása a Belügyminisztérium 1957. április 20-án tartott pártaktíva értekezletén1957-
25Kádár János felszólalása a Ganz Vagon és Gépgyár MSZMP szervezetének pártértekezletén1975. február 17.-
26Kádár János felszólalása az MSZMP megyei titkárainak értekezletén1979. február 7.-
27Kádár János felszólalása megyei pártrendezvényeken.
Közötte 1978. június 8-i debreceni pártaktíva, Pest megyei pártbizottság 1979. július 16-i, 1982. július 22-i ülésein, Veszprém megyei párt- és végrehajtó bizottság 1973. július 4-i ülésén
1973, 1978-1979-
28Kádár János felszólalása az MSZMP KB agitációs és propagandaosztály 1979. november 22-i osztályértekezletén; a Párttörténeti Intézetben 1985. szeptember 19-én tett látogatása során készült jegyzõkönyv.
Mellette tájékoztatók a Párttörténeti Intézetrõl és a programról
1979, 1985-
29Kádár János beszéde az Országgyűlésben a felszabadulás 25. évfordulóján1970-
30Kádár János beszédei az Országgyűlésben.
Közötte Kádár János beszéde az 1972. április 19-i ülésen az Alkotmány módosítás törvényjavaslatához és felszólalása az 1980. évi őszi ülésszakon a szövetségi politikáról
1972, 1980-
31Kádár János budapesti képviselőcsoport 1972. január 31-i ülésén tartott felszólalásának jegyzőkönyvi kivonatad. n. [1973]-
32Kádár Jánosnak a Belügyminisztériumban tartott beszédei és beszédeinek vázlatai1974, 1980, 1985-
33Kádár János Honvédelmi Minisztériumban 1976. szeptember 28-án, 1981. március 18-án, 1986. április 10-én tartott beszédeii1976, 1981, 1986-
34Kádár János beszédvázlata és előkészítő anyagok a Munkásőrség 1977. február 9-i ünnepi gyűlésére1977-
35Kádár János beszédvázlata az 1976. július 24-i, 1983. július 27-i nagyköveti értekezletekre és beszéde az 1978. július 24-i értekezleten1976, 1978, 1983-
36Kádár János Magyar Tudományos Akadémián 1961. december 7-én, 1969. január 29-i látogatásáról készült gyorsírói jegyzőkönyvek1961, 1969-
37Kádár János felszólalása az állami oktatás felülvizsgálatában részt vett bizottságok tiszteletére adott fogadáson1972. június 21.-
38Összefoglaló Kádár Jánosnak a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Bank vezetőivel folytatott megbeszéléséről. Mellette kísérőlevelek az összefoglalót tájékoztatásul megkapott személyeknek1979 [február]-
39Kádár János Újságíró Szövetségben 1971. november 11-én, a Műszaki Egyetemen 1973. október 11-én tartott beszédének vázlata, beszédvázlat az Írószövetség közgyűlésére.
Közötte Katona István köszöntője az Újságíró Szövetségben
1971, 1973, d. n.-
40Kádár János beszéde az Eötvös Kollégiumban, és a Gólyavárban rendezett ifjúsági nagygyűlésen1969. május 28-29.-
41Kádár János felszólalása a KISZ KB 1975. január 21-i ülésén, beszédvázlatai a KISZ XI. és XII. kongresszusára, köszöntője az I. és a III. magyar - szovjet ifjúsági fesztivál résztvevőihez1975-1976, 1981-
42Kádár János üdvözlete a SZOT XXIII. kongresszus elnökségéhez, beszédvázlata a XXIV. kongresszusi felszólalásához; beszédrészlet a Termelõszövetkezetek Országos Tanácsának kongresszusára. Közötte Kádár János és Katona István üzenetváltása a tervezett TOT kongresszusi felszólalásról1975-1976, 1980-
43Kádár János beszédvázlata a Hazafias Népfront Országos Tanácsának 1971. február 18-i ülésére, beszéde az Országos Tanács 1973. február 9-i, 1979. március 30-i ülésén, beszédvázlata az 1980. április 16-i ülésre és a Népfront 1981. márciusi, VII. kongresszusára1971, 1973, 1979-1981-
44Kádár János beszédtervezetei az 1972. november 30-i szovjet-magyar barátsági nagygyűlésre1972-
45Kádár János beszéde a magyar sakkolimpikonok 1978. december 4-i fogadásán; beszédvázlata a moszkvai olimpiára induló sportolók előtt 1980. július 4-én1978, 1980-
46Kádár János beszédvázlatai az országgyűlési választások jelölő, és nagygyűléseire, valamint az 1971. évi. tanácstagi választásokra1971, 1975, 1980-
47Kádár János beszédének kézirata a Fővárosi Tanács centenáriumi ülésére. Közötte Kádár János üzenete Katona Istvánnak a kézirat véglegesítéséről1973-
48Kádár János beszédvázlatai üzemi látogatásaira és szocialista brigádvezetők tanácskozásaira. Közötte a brigádvezetők 1976. február 4-i találkozóján tartott beszéd gyorsírói szövege1967-1977-
49Kádár János vidéki látogatásaira készült beszédvázlatai, beszédei megyénként1969-1981, d. n.-
50Az 1945 előtti VI. kerületi ifik találkozóján készült magnófelvétel áttett szöveged. n.-
51Kádár János külföldi útjaira, külföldi vendégek hazai fogadására, tárgyalásaira készült beszédvázlatai, beszédei.
Közötte Algéria, Afganisztán, Ausztria, Bulgária
1969-1983, d. n.-
52Kádár János külföldi útjaira, külföldi vendégek hazai fogadásaira, tárgyalásaira készült beszédvázlatai, beszédei.
Közötte Chile, Csehszlovákia, Finnország, Franciaország
1971-1985-
53Kádár János külföldi útjaira, külföldi vendégek hazai fogadására, tárgyalásaira készült beszédvázlatai, beszédei. Közötte Jugoszlávia, Kína, Kuba, Lengyelország, NDK, NSZK1970-1984, d. n.-
54Kádár János külföldi útjaira, külföldi vendégek hazai fogadására, tárgyalásaira készült beszédvázlatai, beszédei. Közötte Olaszország, Románia, Szíria1972, 1977-1978-
55Kádár János Szovjetunióban tett utazásaira, szovjet vendégek hazai fogadására, tárgyalásaira készült beszédvázlatai, beszédei1968-1982-
56Kádár János beszéde a vietnámi párt- és kormányküldöttség tiszteletére tartott nagygyűlésen, levele Győri Imrének és Katona Istvánnak a szöveg véglegesítéséről1975. október-
57Kádár János nemzetközi tanácskozásokra készült beszédvázlatai, beszédei1974-1984-
58Katona István az MSZMP KB Iroda vezetője tájékoztatói, feljegyzései Kádár János számára, üzenetváltások1978-1987-
59Száll József volt magyarországi olasz nagykövet Kádár János olaszországi útja előtt írott levele az Olasz Kommunista Párt központi bizottságának és az ezzel kapcsolatos tájékoztató levelek1977-
60Farkas Vladimír levelezése Vas Zoltán Farkas Mihályról megjelent visszaemlékezéséről. Közötte Katona István, Kádár János, Kardos György, Óvári Miklós, Aczél György levele1980-
61Az MSZMP KB agitációs és propagandaosztály, a Pártfõiskola és a XIII. ker. pártbizottság levelei, feljegyzései Kádár Jánosnak. Közötte Kádár János levele a titkárság tagjainak, Gyenes Andrásnak, Németh Miklósnak és Pál Lénárdnak, Czinege Lajosnak, ill. levélváltása Fejti Györggyel1963-1987-
62Csu Te Kínai KP titkárának köszönőlevele Kádár Jánosnak; Kádár János levéltervezete Leonyid Brezsnyevnek; távirat-tervezete Edward Giereknek1965, 1981, d. n.-
63Kádár János levelezése külföldi partnerekkel.
Közötte üdvözlet az Unita Szerkesztõségének, köszönet a Déli Hadseregcsoport Katonai Tanácsának, levélváltás düsseldorfi magyar kiállítás rendezésérõl, a Bolgár Kulturális Központ kísérõlevele kiadványaihoz, Kádár János üdvözlete a Szovjet Irodalom Szerkesztõségének
1971-1984-
64Hazafias Népfront, termelőszövetkezet, szocialista brigádok levélváltása Kádár Jánossal1972, 1977, 1983, d. n.-
65Diákok levélváltása Kádár Jánossal1971, 1973, 1977, d. n.-
66Magánszemélyek levelezése Kádár Jánossal. Közötte Bartha Tibor református püspök és Bibó István; a nevek ábécé rendjében1967-1988, d. n.-
67Kádár Jánosnak - mint országgyűlési képviselőnek - küldött nyílt levelek az adóreform és a kormány gazdasági munkaprogramjának szavazatra bocsátásáról1987-
68Kádár János 60. születésnapja alkalmából elhangzott köszöntők, jegyzék s magánszemélyektől érkezett levelekről, táviratokról1972-
69Sajtóvisszhangok Kádár János 60. születésnapjáról1972-
70Kádár interjúhoz készült TV forgatókönyv vázlat; Kádár János interjúi, nyilatkozatai. Közötte József Attila Gimnázium Fiatalok c. lapjának, a két munkáspárt egyesülésérõl készülõ kötet számára, az Autóközlekedési Szakközépiskola diákjainak, a Népszabadságnak a Könyvtáros c. lapnak, Kiss József filmrendezõnek, a Magyar Nemzetnek1967-1984-
71Kádár János interjúi amerikai és angol újságíróknak, az interjúkkal kapcsolatos feljegyzések, emlékeztetők1968-1986, d. n.-
72Kádár János interjúi a finn TV és Rádiónak, a francia Le Monde c. lapnak és a francia TV-nek1978, 1982-1984-
73Kádár János interjúi, nyilatkozatai francia, indiai, jugoszláv, NSZK, osztrák, portugál orgánumoknak, az interjúkkal kapcsolatos levelezés, feljegyzés, emlékeztetők1957-1986, d. n.-
74Kádár János interjúi szovjet orgánumok számára1975, 1980, 1984, d. n.-
75Kádár János cikk-kéziratai a Béke és Szocializmus számára. Közötte A szocializmus a világfejlõdés fõ iránya, a szocializmus építésének néhány magyarországi tapasztalata c. cikk több változatban Kádár János és mások javításaival, feljegyzés Katona Istvánnak a kézirat további munkálatairóld. n. [1970, 1977]-
76Kádár János cikk-kézirata a Béke és Szocializmus számára, a szocialista társadalom fejlődésének törvényszerűségeiről és belső ellentmondásairól. Közötte a cikk elkészítésével kapcsolatos levelezés, feljegyzés és a témához összegyűjtött segédanyagok1971-1973-
77Kádár János cikk-kéziratai a Pravda számára, elõszava a Kádár-kötet moszkvai kiadásához és ezzel kapcsolatos levelezés. Közötte Lenin a szocializmus építésének teoretikusa és szervezõje; A Nagy Október és Magyarország; Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság; Negyven éves a szabad Magyarország c. cikkek Kádár János javításaival; a tanácsköztársasági cikkhez összegyûjtött segédanyagok1970, 1977-1979, 1985-
78Kádár János cikk-kéziratai a New Hungarian Quarterly számára. Közötte Merre tart Európa?; A béke minden nép érdeke c. cikkek Kádár János és mások javításaival1973, 1979-
79Kádár János cikk-kéziratai.
Közötte Weg und Ziegel számára az 1934-es ausztriai munkásfelkelésrõl; bolgár kiadónak Dimitrovról és a kiadvánnyal kapcsolatos levelezés; elõszó a Helmuth Schmidt emlékkönyvbe; elõszó a felszabadulás évfordulójára készülõ nógrádi albumhoz; a magyar sakk olimpiai csapat fogadásáról
1960-1988-
80Levelezés Kádár János beszédeinek, cikkeinek megjelentetéséről a Kossuth Könyvkiadónál.
Mellette feljegyzések, tematikák, tartalomjegyzések az egyes kötetekhez
1974-1987-
81A Népszava Kiadó kísérõlevele Kádár Jánosnak a könyvébõl küldött tiszteletpéldányokhoz; a Vasárnapi Hírek levele Kádár Jánoshoz a könyvérõl megjelent méltatásról; Katona István lektori véleménye és feljegyzése a Zrínyi Kiadónál megjelenõ Kádár-kötetrõl. Közötte a Zrínyi Kiadónál megjelenõ kötet tartalomjegyzéke1982, 1985-
82Kádár János beszédeinek, cikkeinek idegen nyelvű kiadásával kapcsolatos levelezés.
Mellette feljegyzések, javaslatok, tartalomjegyzékek, előszó és Kádár János életrajza
1973-1978, d. n.-
83Kádár János felszólalása a kommunista- és munkáspártok budapesti konzultatív találkozóján és pohárköszöntő a vacsorán1968. február 28.-
84Jegyzőkönyv a Magyar Írók Szövetsége kibővített választmányi üléséről1968. június 6.-
85Kádár János beszédei a csehszlovák párt- és kormányküldöttség magyarországi látogatásakor1968. június 13-14.-
86Kádár János beszédei a magyar párt- és kormányküldöttség moszkvai látogatásakor, nyilatkozat1968. június 27, július 1., 4.-
87Kádár János beszéde a kommunista párt megalakulásának 50. évfordulóján 1968. november 23.-
88Kádár János beszéde az egykori VI-os ifik találkozóján1968. december 9.-
89A Demokratikus Magyar Nemzeti Szövetség Elnöksége (müncheni székhelyű emigrációs szervezet) levele Kádár Jánosnak a romániai politikáról, az erdélyi magyarok üldözéséről1977. május 14.-
90

Kádár János beszéde a Sportcsarnokban megtartott aktívaülésen

1957. április 5.
91

Kádár János beszéde a Pártiskola tanévnyitó ünnepségén

1957. szeptember 2.