Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        783. Varga Jenő és Varga Jenőné fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Varga Jenő családi levelezése1919-1963, d. n.295 lap
2Varga Jenő és Varga Jenőné levelezése Lóránd Ferencné Csillag Rózsival1949, 1955-1960, 1963, d. n.25 lap
3Másolat Kallós Ernő kinevezéséről Varga Jenő szociális termelési népbiztos aláírásával1919. április 24.1 lap
4Varga Jenő belépési engedélye a Népbiztosok Tanácsának épületébe19221 lap
5Varga Jenő levelezése1945-1964, d. n.39 lap
6

Rákosi Mátyás levele Sztálinhoz.

Megjegyzés: Varga Jenő orosz fordításának kézirata és fogalmazványa

1946. augusztus8 lap
7

Szervezetlen és szervezett kapitalizmus c. könyv kézirata.

Megjegyzés: az eredeti lapszámozásban a 3-11. és a 145-168. lapok hiányoznak

d. n.220 lap
8

Kéziratok.

Közötte Depresszija oszobogo roda, Die politischen Veränderungen innerhalb der kapitalistischen Welt infolge des zweiten Weltkrieges, Perspektive der Entwicklung der Weltwirtschaft nach dem Krige, előszó a Tanácsköztársaság gazdaságpolitikájáról írt munkához

1935, 1960103 lap
9

Markszizm i voprosz ob osznovnih ekonomicseszkih zakonah c. cikk kézirata és kefelevonatai a Kommunyiszt folyóirat számára. Mellette a szerkesztőség vitája

196272 lap
10Varga Jenő vitája Henri de Man-nal1934-1935238 lap
11

Brosúrák.

Közötte Rede von Mátyás Rákosi und Disskussionsrede von Imre Nagy, Matiasz Rákosi: Deputatszkij otcsot pered XXI. rajona Budapesta

1953. július 11., 1955. augusztus 8.24 lap
12Louis Chanbley (Carl Hoym utóda) hamburgi könyvkiadó nyomtatványai a megjelenő művekről. Megjegyzés: Közötte Varga Jenő művei is szerepelnekd. n.3 lap
13

A Szovjet Tudományos Akadémia meghívói Varga Jenő 80. és 90. születésnapjára rendezett ülésre, a Pravda megemlékező cikke 90. születésnapján

1959, 19695 lap
14Varga Jenőnek küldött meghívókd. n.2 lap
15Az MKP KV elismervénye. Mellette Kádár János levele Varga Jenőhöz1946, 19572 lap
16Nyugták, elismervények Varga Jenő által - a Honvédő Háború céljaira - befizetett összegekről, valamint utazási és gépkocsi-használati engedélye1942-194313 lap
17Varga Jenő 1933-1934. évi szakszervezeti tagdíjfizetését igazoló lapd. n.1 lap
18Másolat Varga Jenő visszaemlékezéséről Waleczkira19585 lap
19A Humboldt Egyetem oklevele Varga Jenő tiszteletbeli doktorrá fogadásáról1960. november 12.1 lap
20Részvétnyilvánítások Varga Jenő halála alkalmából196416 lap
21

Varga Jenőné levelezése testvéreivel.

Közötte Balázsné (Rózsi), Háy Lászlóné (Adél)

1950, 19524 lap
22

Varga Jenőnének írt levelek.

Közötte Szilágyi Jolán, Szilágyi Ilona, Garai D.

1948-1951, 1953, 1964, d. n.53 lap
23Varga Jenőné versvázlataid. n.4 lap
24Fényképek. Áthelyezve a Fotótárba!d. n.3 lap
25Másolatok Varga Jenő előadásairól a Tanácsköztársaság időszakából1919. június - július97 lap
26Varga Jenő belépője a Kremlbe, delegátus igazolványa a Béke Híveinek 2. össz-szövetségi konferenciájára1939, 19502 lap
27

Varga Jenő iskolai tanulmányaival, illetve tevékenységével kapcsolatos dokumentumok másolatai.

Mellette Pejtsik Árpád tanár összeállítása Varga Jenő tanári tevékenységéről a Budapest Székesfővárosi VIII. kerületi Rökk Szilárd-utcai Felső Kereskedelmi Iskola értesítőiből

1893-1919146 lap
28

Andre Mommen történész Varga Jenőről összegyűjtött dokumentum másolatai a Stalin' s Economist c. könyvéhez.

Közötte Varga Jenő és Jenőné levelezése Jürgen Kuczynskival, újságkivágatok, családfa

1946-1965104 lap