Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        788. Háy László fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Háy László személyi dokumentumai.

Közötte születési anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítványok, egyetemi vizsga-igazolások, diplomák, nyugdíjazással kapcsolatos okmányok

1898-1912, 1946-1973-
2Háy László hivatali és tudományos tevékenységét igazoló dokumentumok1934-1973-
3

Háy László párt, szakszervezeti és egyéb társadalmi szervezetek tagkönyvei, igazolásai

1941-1969-
4Háy László kitüntetéseinek igazolványai, emléklapok1949-1970-
5Családi vonatkozású iratok, feljegyzések1948-1950, d. n.-
6Meghívók1945-1947, d. n.-
7Háy László önéletrajzi, visszaemlékezései és gyorsírással készült feljegyzések egy memoárkötethez1960, d. n.-
8

Az 1946-os stabilizáció és a 3 éves terv előkészítésével kapcsolatos dokumentumok.

Közötte a Gazdasági Főtanács, a Szanálási Bizottság jegyzőkönyvei, feljegyzések, irányelvek, javaslatok

1946-1947-
9Háy László tanulmányainak, előadásainak kéziratai1942-1968, d. n.-
10

Tanulmányokhoz, cikkekhez készített feljegyzések és összegyűjtött anyagok.

Közötte gyorsírással készült saját kezű feljegyzések

1946., d. n.-
11Háy László megjelent műveinek jegyzékeid. n.-
12

Háy László beszédeinek kéziratai.

Közötte az egyetemi rektori székfoglaló beszédének kézirata

d. n.-
13Levelezés1953-1971-
14Háy Lászlónak küldött üdvözletek, köszönőlevelek1966-1973-
15Levelek, feljegyzések személyi ügyekben1957-1968, d. n.-
16Gábor Andor versei Háy Lászlóhozd. n.-
17

Újságkivágások.

Közötte Háy Lászlóra, Háy Mihályra vonatkozó újságkivágások és Háy László megjelent cikkei

1946-1970, d. n.-
18

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.-