Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        790. Fenyő A. Endre és Fenyő A. Endréné Rácz Magdolna fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Fenyő A. Endre személyi okmányai.

Közötte születési anyakönyvi kivonat, házasságlevél, oltási igazolás, útlevél, bejelentőlap, Képzőművészek Új Társasága igazolvány

1933-1934, 1939-194968 lap
2

Fenyő A. Endre munkaviszonyát, megbízásait igazoló iratok.

Közötte munkaszerződés, felkérés, engedély műveinek felvásárlására

1939-1940, 1947-1950, 1960-196147 lap
3Fenyő A. Endre párttagsági könyvei, mozgalmi tevékenységét igazoló iratok1935, 1947-1960107 lap
4

Fenyő A. Endre társadalmi tevékenységére vonatkozó iratok.

Közötte szaklektori, számvizsgáló bizottsági beszámolók, oklevelek, levelek

1948-1963132 lap
5Fenyő A. Endre önéletrajzaid. n.33 lap
6

Fenyő A. Endréné Rácz Magdolna személyi okmányai.

Közötte iskolai bizonyítványok, segédlevél, útlevél

1926-194771 lap
7

Fenyő A. Endréné Rácz Magdolna munkaviszonyára vonatkozó iratok.

Közötte munkakönyv, esküokmány, beszámolók, kiküldetési megbízás, nyugdíj, elismerő oklevél

1928-196788 lap
8Fenyő A. Endréné Rácz Magdolna párttagságát, munkásmozgalmi múltját igazoló tagkönyvek, emléklapok1947-196597 lap
9Fenyő A. Endréné Rácz Magdolna társadalmi tevékenységét elismerő oklevelek19492 lap
10Fenyő A. Endréné Rácz Magdolna önéletrajzai195011 lap
11Fenyő A. Endre levelezése feleségével, szüleivel1939-1956121 lap
12Fenyő A. Endre levelezése barátaival, ismerőseivel1938-195636 lap
13Fenyő A. Endréhez intézett üdvözletek a Munkácsy-díj elnyerése és kiállításai alkalmából1959, 196421 lap
14

Fenyő A. Endre hivatalos levelezése.

Közötte Népszabadság, V. ker. Tanács, Bakonyi Múzeum, Svéd Nemzeti Múzeum, svéd ügyvédi iroda

1939-1940, 1944-1945, 1947, 1962, 196434 lap
15Meghívók Fenyő A. Endrének1944, 1946-196965 lap
16Jegyzék Fenyő A. Endre műveiről, aláírások egy kiállítás alkalmából195629 lap
17Riportok Fenyő A. Endréről1947, 196925 lap
18Pogány Ö. Gábor, Major Máté, Borscs János értékelése Fenyő A. Endre munkásságáról, kiállítást megnyitó beszédeik196443 lap
19Vartievasra Ottó-Vaiko írásai Fenyő A. Endre által Finnországban rendezett képzőművészeti kiállításáról finn nyelven19384 lap
20Fenyő A. Endre cikkeinek kéziratai, újságkivágatok1947-1950224 lap
21Fenyő A. Endre cikkei festőművészek kiállításairóld. n.109 lap
22

Fenyő A. Endre cikkei csoportos képkiállításokról.

Közötte üzemi, honvédségi, szakszervezeti kiállítások

d. n.39 lap
23Fenyő A. Endre előadásai külföldi kiállításokróld. n.61 lap
24Fenyő A. Endre írásai a képzőművészet különböző korszakairól194919 lap
25Fenyő A. Endre előadása a Szocialista Képzőművész Csoportról, a baráti találkozó programja1961-1962105 lap
26

Fenyő A. Endre ünnepi előadásai.

Közötte a KMP megalakulásáról, a tanácsköztársaságról

1959, 196593 lap
27

Fenyő A. Endre által tartott búcsúbeszédek.

Közötte Háy Károly László, Benda Ernő, Gadányi Jenő, Szöllősi Endre

1961, 196831 lap
28Fenyő A. Endre kézírásos jegyzeteid. n.165 lap
29

Fenyő A. Endre útinaplója, 1938. évi naptára

1938125 lap
30

Az MKP KV Értelmiségi Osztálya, az MSZMP KB Tudományos és Kulturális Osztálya részére készített előadások, előterjesztések, hozzászólások a képzőművészet elvi és gyakorlati kérdéseiről.

Közötte a realizmus, festészet és társadalom témakörben; Horváth Márton, Ék Sándor, Pogány Ö. Gábor közreműködésével

1948, 1962113 lap
31Háy Károly László írása a polgári művészet útjáróld. n.7 lap
32

Dési Huber István Körrel kapcsolatos iratok.

Közötte kiállítást megnyitó beszédek, tájékoztató a Kör művészetpolitikai munkájáról, katalógus

1949-196955 lap
33

Vita Dési Huber István politikai, művészeti hovatartozásáról.

Közötte Dési Huber Istvánné, Vértes György, Fenyő A. Endre, F. Nagy Béla részvételével, a Kortársban megjelent cikk nyomán

196213 lap
34

A Svédországi Magyar Demokrata Kör iratanyagai.

Közötte meghívók, alapszabály, levelek, igazolványok, újságkivágatok.

Megjegyzés: Fenyő A. Endre a szervezet alapító- és elnökségi tagja volt

1944-194545 lap
35Újságkivágatok, cikkek Fenyő A. Endre munkásságáról, kiállításokról, Magyarországon megjelenő lapokban1926-1940300 lap
36

Újságkivágatok Fenyő A. Endre munkásságáról, kiállításokról, kulturális kérdésekről

1945-1964319 lap
37Újságkivágatok Fenyő A. Endre munkásságáról, kulturális kérdésekről1965-196849 lap
38Újságkivágatok, cikkek Fenyő A. Endre munkásságáról, kulturális kérdésekről1969-197122 lap
39Újságkivágatok finn és svéd lapokból, Fenyő A. Endre munkásságáról1938-1945302 lap
40Újságkivágatok és fordítások Fenyő A. Endre munkásságáról svéd lapokból1944-1967213 lap
41Újságkivágatok lengyel újságokból1949-195012 lap
421937. május 1-jei folyóiratd. n.4 lap
43Plakátok Fenyő A. Endre és mások kiállításáról1947-19698 lap
44

Katalógusok

1943-195474 lap
45

Nyomtatott kiadványok kiállításokról, festőművészekről, kiállított képekről.

Mellette Szabadságunk hősei c. reprodukciógyűjtemény

1929, 1943-1961528 lap
46

Nyomtatott kiadványok képzőművészekről, Fenyő A. Endre műveiről, Svéd KP kiadványa.

Mellette Stockholmi képes album Fenyő A. Endre dedikációjával

1929, 1942-1961328 lap
47Gyászjelentések Fenyő A. Endre és Fenyő A. Endréné Rácz Magdolna haláláról1969, 19713 lap