Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        799. Ladányi Ármin fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Ladányi Ármin MSZDP tagsági könyve, kongresszusi küldött igazolványai, meghívói1913-1953-
2A budapesti ügyvédi kamara Ladányi Ármin elleni fegyelmi vizsgálatának iratai1919-1921-
3Ladányi Ármin ügyvédi tevékenysége során keletkezett iratok1909-1945-
4Ladányi Ármin ügyvédi tevékenysége során keletkezett iratok1909-1938-
5A tanácsköztársaságot követő politikai perekkel kapcsolatos iratok1919-1920-
6

Iratok a népbiztos-perből.

Közötte Dovcsák Antal, Haubrich József, Kelen József, Kalmár Henrik

1919-1920-
7Kulich Gyula és társai törvényszéki ítélete1941-
8A szocialista jogászszervezet létrehozásával kapcsolatos iratok1943, d. n.-
9Ladányi Ármin levelezése1904-1956, 1961-
10Ladányi Ármin levelezése Korkes Nátán bécsi ügyvéd magyarországi tartózkodásáról1937-
11Ladányi Ármin 1945 utáni tevékenységével kapcsolatos iratok1945-1967-
12Ladányi Ármin jogtudományi tanulmányai, cikk-tervezetei, jegyzeteid. n.-
13Ladányi Ármin által összegyűjtött MSZDP iratok1906, 1917-1919, 1936, d. n.-
14

A Magyarországi Munkások Termelési és Fogyasztási Egyletének alapszabálya.

Mellette Munkás Országos Fogyasztó és Termelő Szövetkezet iratai

1897, 1904, d. n.-
15A Győri Munkásnők Egyesülete megalakítására vonatkozó iratok1906-
16A Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége gyári csoportjának iratai1907-
17A Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége iratai1917-1919-
18A Községi Munkással kapcsolatos feljegyzések, röpiratok1917-1919-
19A Szabadság Munkásképző Egylet iratai1942-
20

Szakszervezetekkel és szakegyletekkel kapcsolatos iratok.

Közötte alapszabályok, ügyrendek, munkadíj- és árszabályok, levelek, utasítások a vas- és fémmunkások bizalmijai részére

1896, 1901-1906, 1918-1919, 1942, d. n.-
21

Ladányi Ármin által összegyűjtött tanácsköztársaságra vonatkozó iratok.

Közötte a Szellemi Termékek Országos Tanácsa számlái, elszámolásai, a gazdasági helyzettel kapcsolatos beadványok, a IV. Hadtestparancsnokság készültségre és riadóra vonatkozó utasításai

1919-
22Szterényi József vád alá helyezésével és internálásával kapcsolatos levelek és levéltervezetek1919-
23A karhatalom és a rendőrség szervezésével, megerősítésével kapcsolatos tervezet. Mellékletként az 1912. LXIII. tc. alapján a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről kiadott rendelet másolata1919. szeptember 15.-
24Ismeretlen személy levele levél Szabó Ervinnekd. n.-
25Firtinger Károly visszaemlékezése a korai munkásmozgalomról1895-
26Szeder Ferencről készített életrajzd. n.-
27

Csizmadia Sándor: Palkó c. novellájának kézirata

d. n.-
28Nem hiteles másolat Korvin Ottó börtönnaplójáróld. n.-
29

Révai Kálmán könyvkézirata az 1944-es sopronkőhidai eseményekről.

Mellette a Sopronkőhidán fogva tartott és kivégzett politikai foglyok névsora, a könyvhöz készített jegyzetek, cikk az Igaz Szó 1946. június 5-i számából

d. n.-