Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        800. Garami Ernő fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Személyi iratok.
Közötte katonai szolgálat alóli felmentésével kapcsolatos iratok, kiadói szerződés, az MSZDP választási alap tagsági könyve, a Népfürdő Egylet választmányi tagságáról szóló értesítés, adó és egyéb pénzügyekkel kapcsolatos iratok
1902-1917, d. n.-
2Garami Ernő Tibor által készített életrajz Garami Ernőrőld. n.-
3Kautsky,Karl és Bebel,August levele Garami Ernőnek1903, 1905-
4Garami Ernő beadványa az MSZDP vezetőségéhez, amelyben indokolja pártvezetőségi tagságáról való lemondását.
Mellette levél a pártválasztmányhoz
1931. január 14., d. n.-
5Garami Ernő nyílt válasza Mónus Illésnek a Népszava karácsonyi számában megjelent cikkéred. n., [1930]-
6Garami Ernő jegyzeteid. n.-
7Garami Ernő: Das Gebot der Stunde c. cikk kéziratad. n.-
8Garami Ernő: Szociáldemokrácia c. cikk-sorozatának kefelevonata, sajátkezű javításaivald. n.-
9Garami Ernő családi levelezése.
Közötte levelezés édesanyjával, feleségével és fiával
1900-1934, d. n.-
10Rónai Sándor levele Garami Ernőnének1956. november 14.-
11Újságcikk Garami Ernőről1931. január 16.-
12Röpirat a frankhamisításról.
Megjegyzés: A röpirat francia nyelvű
1926-
13A Jövő c. Bécsben megjelent lap 100. számának fejléce 1921. június 21.-
14Az Országos Betegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár közgyűlésére vonatkozó kivonat a Pénztár alapszabályaiból. d. n.-
15

Özv. Garami Ernőné nyugdíjemelésére vonatkozó iratok

1966