Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        801. Papp Lajos fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Papp Lajos személyi dokumentumai.

Közötte párttagsági, szakszervezeti tagkönyvei, képviselő igazolványai és megbízólevelei

d. n.-
2Papp Lajos kitüntetéseinek igazolványaid. n.-
3Papp Lajos emléklapjaid. n.-
4Papp Lajos életrajzaid. n.-
5Papp Lajos levelezése1951-1971, d. n.-
6Papp Lajosnak, különböző alkalmakra küldött üdvözletek1958-1970, d. n.-
7

Papp Lajosné magánügyben küldött levele volt férjének.

Megjegyzés: Nem kutatható

d. n.-
8

Özv. Vágási Józsefné nyugdíjával kapcsolatos levelezés.

Mellette Vágási József életrajza, franciaországi igazolványai

1953, 1968, d. n.-
9Meghívók Papp Lajosnak1957-1972-
10Papp Lajos képviselői tevékenységével kapcsolatos iratok1948, 1964-1970-
11

Papp Lajos franciaországi tevékenységével kapcsolatos iratok.

Közötte igazolvány, karikatúrák

1944, d. n.-
12Papp Lajos beszédeinek kézirataid. n.-
13

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba!

d. n.-
14A MÉMOSZ történetének megírásáról készült megállapodás, javaslat a szerkesztő bizottsági ülés napirendjére, a MÉMOSZ történetének vázlata1972, d. n.-
15A MÉMOSZ történetének kézirata a századfordulóig, kísérőlevél az anyaghoz1970, d. n.-
16

Papp Lajos és Palotás Imre: Két sztrájk c. kézirata.

Mellette megjegyzések a kéziratról, az 1933-as és az 1935-ös építőmunkás sztrájkról

d. n.-
17A MÉMOSZ kommunista frakció névsora (1933-1936), volt építőmunkásokról készített életrajzi összeállítás1965, d. n.-
18Papp Lajos visszaemlékezése 1946-igd. n.-
19

Papp Lajos: Így suhant el hatvan évem!  c. kézirat.

Megjegyzés: két változat, az egyik töredékes

d. n.-
20Papp Lajos visszaemlékezései egyes korszakokra, témákra, eseményekred. n.-
21

Tiszaroff község története.

Megjegyzés: Papp Lajos születési helye

d. n.-
22Papp Lajos visszaemlékezésének felvételéhez feltett kérdések, és az arra adott válaszokd. n.-
23Részletek Papp Lajos könyvkéziratábóld. n.-
24Töredékek Papp Lajos könyvkéziratábóld. n.-
25Jegyzetekd. n.-
26

Szakszervezeti témákra vonatkozó iratok, röpiratok, cikkek gépelt másolatai

d. n.-
27Visszaemlékezések, önéletrajzok különböző személyektőld. n.-
28

Ismeretlen szerző: A magyar vasmunkásmozgalom kialakulásától a Tanácsköztársaság leveréséig, 1848-1919 c. kézirata

d. n.-
29

Akik megmentették a magyar nép becsületét. Magyarok a nyugat-európai ellenállási mozgalmakban c. film-forgatókönyv

d. n.-
30

Beszteri Béla: A Nemzeti Bizottságok tevékenysége Veszprém megyében, 1945 április-1949 január. Különlenyomat kézírásos megjegyzésekkel

d. n.-