Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        808. Kahána Mózes fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Kahána Mózes személyi dokumentumai.

Közötte születési anyakönyvi kivonat, visszahonosítási okiratok, párttagsági könyvek, szovjet hatóságoktól kapott igazolások, jellemzések

1941-1971, d. n.100 lap
2Krupszkaja, N. levele Kahána Mózesnek leánya elhelyezkedésének ügyében1953. május 5.2 lap
3Kahána Mózes saját ügyében írt levelei a szovjet pártszervekhez1947-1977, d. n.22 lap
4Kahána Mózes levelezése a szovjet szerkesztőségekkel1952-1965, 1969, d. n.40 lap
5A szovjet Írószövetség ülésének jegyzőkönyvi kivonata Kahána Mózes regényeiről1956. április 2.66 lap
6Kahána Mózes levelezése román pártszervekkel1946-195517 lap
7Kahána Mózes levelezése a magyar párt- és állami vezetőkkel a magyar irodalom kérdéseiről és a romániai magyar kisebbségekről, személyes ügyekről1958-1973, d. n.52 lap
8Kahána Mózes levelezése a Magyar Írószövetséggel, annak pártszervezetével és a Pen Clubbal1965-1972, d. n.37 lap
9Kahána Mózes levelezése magyar és román kiadókkal, szerkesztőségekkel publikációiról1963-1974, d. n.236 lap
10

Kahána Mózes levelei az Új Írás és az Élet és Irodalom szerkesztőségének

1966, 19718 lap
11Kahána Mózes levelezése a Magyar Rádióval, Televízióval és a debreceni Csokonai Színházzal1965-1967, 1970-1973, d. n.20 lap
12Kahána Mózes levelezése előadásaival, visszaemlékezésével, különböző rendezvényekkel kapcsolatban1963-1974, d. n.37 lap
13Kahána Mózes levelezése különböző szervekkel magánügyekben1964-1974, d. n.22 lap
14Kahána Mózes baráti levelezése1953-1979, d. n.194 lap
15Kahána Mózes családi levelezése1965-1973, d. n.19 lap
16Kahána Mózes és Kahána Mózesné levelezése1963-1971, d. n.31 lap
17Kahána Mózesnek küldött születésnapi üdvözletek1957, 1962, 1967, 197236 lap
18Kahána Mózes visszaemlékezése196675 lap
19

Kahána Mózes visszaemlékezése Kenyeres Júliára.

Mellette a Zala megyei Kenyeres Júlia Gimnázium levele

1970-19713 lap
20Kahána Mózes notesze és feljegyzéseid. n.77 lap
21Kahána Mózes novellái, versei, cikkei1955-1974, d. n.347 lap
22

A Nyisztrul számai Kahána Mózes írásaival

19574 lap
23

A Druzsba Narodov, az Igaz Szó, a Korunk, a Nyisztrul számai Kahána Mózes írásaival

1960-1963236 lap
24

Kahána Mózes: Vendégségben c. regényének kézirata

d. n.300 lap
25

Kahána Mózes: Vendégségben c. regényének kézirata

d. n.385 lap
26

Kahána Mózes: Vendégségben c. regényének kézirata

d. n.377 lap
27Recenziók, ismertetések Kahána Mózes munkáiról1930-1974, d. n.132 lap
28Kahána Mózes különböző munkáinak címlapja, tartalomjegyzéke1930-1935, 1946, 1963, d. n.49 lap
29Kahána Mózes munkáiról készült bibliográfia és jegyzékekd. n.67 lap
30A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bibliográfiája Kahána Mózes 80. születésnapjára19772 lap
31Kahána Mózesről írt cikkek, lexikon szócikkek1929-1974, d. n.73 lap
32Visszaemlékezések Kahána Mózes tevékenységére1971, 1975, d. n.28 lap
33Kahána Mózesné összeállításai férje irodalmi tevékenységéről1974-1975, d. n.28 lap
34Kahána Mózesné levelezése férje irodalmi munkásságáról1974-1978, d. n.44 lap
35Kahána Mózesné levelezése a Kahána Mózes monográfia megírásáról1975-1981, d. n.27 lap
36Magyar kommunisták beadványa az SZKP-hoz, melyben Kahána Mózes nevének felvételét kérik a szovjet enciklopédiákba1975. augusztus9 lap
37

Incze Etelka (Kolozsvár) Kahána munkásságáról írt szakdolgozatának bibliográfiája.

Mellette Incze Etelka és Kahána Mózes levelezése

196525 lap
38Részvétnyilvánítások Kahána Mózesnének19744 lap
39Csecsanovszkij levele Moszkvából Kahána Mózesnénekd. n.2 lap
40A Magyar Írók Szövetségének levele Kahána Mózesnének telefon felszerelése ügyében19742 lap
41Kahána Mózesné levele Agárdi Péternek a SZU-ba történő végleges elutazása ügyében19801 lap
42Megemlékezések Kahána Bernát haláláról19725 lap
43A Petőfi Irodalmi Múzeum levele Kahána Mózesnének Kahána írói hagyatékának megvételéről, az átvett anyagok jegyzékei1976, 197913 lap
44Gergely Sándor és Ék Sándor levelezőlapja, Komját Irén levelei Kahána Mózesnek1934, 1960-196519 lap
45

Megemlékezés Kahána Mózesről a Kedri moldvai folyóirat 1977/11. számában

1977.-