Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        811. Lándor Béla fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Lándor Béla személyi dokumentumai.

Közötte igazolványok, tagsági könyvek, halotti bizonyítvány

1929-1973-
2Lándor Bélához írt levelek1942-1947, d. n.-
3A talicini antifasiszta iskola, magyar és osztrák csoportjainak tantervei és a szemináriumok anyaga magyar, orosz és német nyelvend. n.-
4A talicini antifasiszta iskola hallgatóinak dolgozatai1943, d. n.-
5

Lándor Bélának, a talicini antifasiszta iskola hallgatóitól kapott emlékkönyve.

Megjegyzés: Az emlékkönyv a hallgatóknak, a magyar újjászületésre vonatkozó elképzeléseit és gondolatait tartalmazza

1944-
6Emléklapok és meghívó, a talicini antifasiszta iskola hallgatóinak aláírásaival1945-
7Lándor Béla magyar és egyetemes történeti kérdésekkel foglalkozó tanulmányainak, cikkeinek és beszédeinek kéziratai magyar, orosz, német nyelvend. n.-
8Lándor Béla tanulmányaihoz, beszédeihez, cikkeihez készült jegyzetek, feljegyzésekd. n.-
9Lándor Béla folyóiratokban megjelent tanulmányaid. n.-
10

Késmárki Endre: Magyarország átváltoztatása német vazallus állammá c. tanulmánya

d. n.-
11M. Halász orosz nyelvű tanulmánya a magyar fasizmus ideológiájáróld. n.-