Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        816. Vértes György fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Vértes György önéletrajzai, személyzeti anyagai

1945-1960, d. n.55 lap
2Vértes György személyi és családi iratai1902, 1920, 1931, 1948, 195123 lap
3Vértes György iskolai bizonyítványai, egyetemi leckekönyvei1911 - 192792 lap
4A Szocialista Középiskolai Diákok Országos Szövetségének igazolványaid. n.17 lap
5Ajánlólevelek Vértes György számára1930, 1933, d. n.3 lap
6Vértes György letartóztatásai során keletkezett rendőrségi és bírósági iratok1930, 1937, 1938, 1940, d. n.9 lap
7Vértes György katonai igazolásai1940 - 19427 lap
8Vértes György szökéséhez és illegális tartózkodásához szükséges iratok194413 lap
9Vértes György párt, állami és társadalmi megbízatásainak, kinevezéseinek, felmentéseinek iratai1946 -197246 lap
10Vértes György képzőművészeti magángyűjteményének elhelyezésével kapcsolatos iratok1960 - 1961, 1965, 19679 lap
11

Vértes György kitüntetései, elismerő oklevelei

1948 -1973, d. n.13 lap
12Grafológusi vélemények1930, d. n.2 lap
13

Vértes Emilné nyugdíjazásának iratai

1917 -1919, 1934, 1941-194628 lap
14Vértes Katalin iratai1916 -1969, d. n.49 lap
15

Vértes Györgyné Neuwirth Anna iratai

1935 - 1937, 1979, 1982, d. n.68 lap
16Vértes György tagsági könyvei, igazolványai1919 - 1975243 lap
17Vértes György és Major Máté írásai a Szocialista Képzőművészek Csoportjáról1955 - 1956, d. n.60 lap
18Visszaemlékezések a Szocialista Képzőművészek Csoportjáról1950, d. n.89 lap
19

A Szocialista Képzőművészek Csoportjának iratai.

Közötte előadás, hozzászólások, titkári beszámoló szövegei

1934 - 193625 lap
20Visszaemlékezés Mészáros Lászlórad. n.13 lap
21A Szocialista Képzőművészek Csoportja finnországi kiállítása során keletkezett iratok193834 lap
22Újságcikk másolatok a Szocialista Képzőművészek Csoportjáról1930, 1934, 1942, 1951, d. n.6 lap
23

Levelezés a Szocialista Képzőművészek Csoportjáról

1934, 1945-1974, d. n.37 lap
24Szocialista Képzőművészek Társasága üléseinek jegyzőkönyve1941-194265 lap
25

Művészek,- Írók,- Kutatók Szövetkezetének iratai.

Közötte közgyűlési jegyzőkönyv, elnöki beszámoló, tagnévsor

1940 -1941, d. n.11 lap
26Vértes György tanulmánya a Művészek,- Írók,- Kutatók Szövetkezetérőld. n.58 lap
27

Vértes György ellen indított sajtóper iratai

1964 - 196529 lap
28

A Gondolat c. folyóirat szerkesztőségi levelezése

1936 - 37, d. n.96 lap
29

A Gondolat c. folyóiratnak készült eredeti kéziratok

1936, d. n.201 lap
30Az MKP Párttörténeti Anyaggyűjtő Bizottság levele Vértes Györgynek19471 lap
31

Levelezés a Gondolat c. folyóiratról szóló kötet megjelentetéséről

1960 -196919 lap
32

Vértes György kéziratai és töredékek a Gondolat c. folyóiratról

1962, d. n.64 lap
33Vértes György és Pogány Béla levelezése1928 -1929, 1940, 1946, 1948, 1950, 1961, 1962, d. n.68 lap
34

Folyóiratokból kimásolt cikkek.

Közötte cikkek a 100 %, az Irodalmi és Művészeti Szemle, a Szocializmus, a Társadalmi Szemle és a Gondolat c. folyóiratokból

1928, 1930-1931, 1936139 lap
35

Újságlapok az Inprekorr-ból

193411 lap
36

Vértes Györgynek a Szakszervezeti Tanácsnál végzett munkája során keletkezett iratai.

Közötte újságkiadás, kiállítás rendezés, levelezés. A Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete által rendezett Első szabad nemzeti kiállítás katalógusa

1945 -194761 lap
37A Könyvbizottság jegyzőkönyvei1948 -1949230 lap
38A Könyvbizottság levelezése1948 -1949, d. n.126 lap
39

A Könyvhivatal iratai.

Közötte irattári anyagok, könyvkiadás, államosítás, könyvterjesztés

1948 -1949, d. n.79 lap
40A Könyvhivatal levelezése1948 -1949, d. n.310 lap
41A Franklin társulat iratai1949 -1950, d. n.62 lap
42

A Fórum irodalmi folyóirat szerkesztőségi iratai

1950, 1964373 lap
43Könyvkiadók munkatervei, programjai1947, 1949, d. n.44 lap
44Államosítások utáni könyvterjesztéssel kapcsolatos iratok1948 - 194925 lap
45Államosítások utáni könyvkiadás központi irányításának megszervezésére vonatkozó iratok. Közötte feljegyzések, jegyzetek, árjavaslatok1948, d. n.86 lap
46

A Könyvterjesztés megszervezésével kapcsolatos iratok

1949, d. n.82 lap
47Vértes György utasításai munkatársainak194927 lap
48A Könyvnap megszervezésére, propagandájára vonatkozó iratok194918 lap
49Irodalmi jegyzékek, névsorokd. n.16 lap
50Irattöredékekd. n.9 lap
51

A Kultúrkapcsolatok Intézetében keletkezett iratok.

Közötte feljegyzések, tervezetek, javaslatok, magyar-román közös könyvkiadás, levelezés

1951 - 1952, d. n.250 lap
52

A Magyar Írók Szövetsége pártszervezetének iratai.

Közötte beszámolók, jelentések, tájékoztatók, levelezés, jegyzetek, névsor

1951 -1956, 1964, 1970, d. n.220 lap
53

A Magyar Írók Szövetségének iratai.

Közötte alapszabály, jegyzőkönyv, javaslatok, referátum, kritikai bizottsági anyagok, levelezés

1952 - 1972, d. n.195 lap
54Megszűnt. Áthelyezve a 978. f. 44. ő. e.-be!--
55Vértes György kritikai írásai Déry Tibor regényéről és az ehhez kapcsolódó vita iratai1952 - 1954, d. n.333 lap
56Vértes György Déry Tiborral folytatott vitájának iratai1968 - 6995 lap
57

Az Országgyűlési Könyvtár iratai.

Közötte a könyvtár belső rendjének vázlata, jelentések külföldi tanulmányutakról, személyi ügyek, levelezés

1951, 1960, 1966, d. n.23 lap
58Az Országgyűlési Könyvtár iratai1951, 1954, 1958, 1960 -1972, d. n.61 lap
59Vértes György írása az Országgyűlési Könyvtár létrejöttéről, könyvállományának fejlődéséről1964, 1967, 1972, d. n.67 lap
60A Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin körének iratai1955, 1961 -196427 lap
61

A Könyvtáros c. folyóirattal kapcsolatos iratok

1960 -19629 lap
62A Magyar Országgyűlési Emlékek Forráskiadványai szerkesztőbizottságának iratai1963 - 196526 lap
63A Tudományos Tanácskozás német nyelvű tézisei19605 lap
64

Az Országos Könyvtárügyi Tanács iratai.

Közötte könyvtár-politikai kérdések vitaanyagai, levelezés

196027 lap
65

Az Országos Könyvtárügyi Tanács iratai.

Közötte könyvellátásról, az Országos Széchenyi Könyvtár építkezéséről, könyvelosztásról, könyvtártudományi kérdésekről, szakbizottságok munkaprogramjai, jelentések

1961153 lap
66

Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács iratai.

Közötte a Bizottság nevének megváltoztatása, olvasószolgálati szakbizottságok működése, könyvtáros-képzés reformja, szervezeti szabályzat, személyi ügyek

1962132 lap
67

Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács iratai.

Közötte szakbizottsági munkaterv, képzési és továbbképzési tervek, könyvtárigazgatás, levelezés

1963118 lap
68

Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács iratai.

Közötte vidéki szakkönyvtárak ügyek, könyvtári állományvédelem kérdései, mezőgazdasági szakkönyvigények, Magyar Tudományos Akadémia új könyvtárépületéről, szakcsoportok munkaterve

196480 lap
69

Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács iratai.

Közötte az OKDT átszervezése, távlati munkaprogram, közművelődésről, könyvtári szaksajtóról, tudományos szaktájékoztatás programja, járási könyvtárakról, tájékoztatók, könyvtár-statisztikai reformról, állománygyarapításról, Olvasószolgálati Szakbizottság névsora, szakmai alapkönyvtárak, levelezés

1965, 1966, 1967144 lap
70Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács irataid. n.131 lap
71A Művelődésügyi Minisztérium értesítése Vértes Györgynek az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanácsban végzett munkája alóli felmentéséről19732 lap
72A Magyar UNESCO Bizottság iratai1963, 1965, 1967, d. n.14 lap
73Goldmann György családi és baráti levelezése, személyi okmányai1925 -1927, 1935, 1940, 1942, 1944, 1966, d. n.58 lap
74Vértes György levelezése Goldmann György családjával1946, 1948, 1950 - 1960, d. n.61 lap
75Goldmann György alkotásainak felkutatásával kapcsolatos iratok1955, d. n.120 lap
76Goldmann György alkotásaiból rendezett emlékkiállítások iratai1948, 1955, 1967, 1970, d. n.66 lap
77Film, rádióműsor, forgatókönyvek Goldmann Györgyről1959, 1967, d. n.86 lap
78Vértes György ünnepi előadásai Goldmann Györgyről1966, d. n.108 lap
79Vértes György több változatban készített tanulmánya Goldmann Györgyről1955877 lap
80

Vértes György tanulmánya Goldmann Györgyről.

Megjegyzés: Teljes példány bejegyzésekkel, utasításokkal

1956374 lap
81Vértes György tanulmánya Goldmann Györgyről1957331 lap
82

Vértes György tanulmánya Goldmann Györgyről.

Megjegyzés: Rövidített változat

195980 lap
83Vértes György Goldmann Györgyről szóló tanulmányának nem teljes, szerkesztetlen változatának I., IV., V. fejezeted. n.199 lap
84Vértes György Goldmann Györgyről szóló tanulmányának egyes fejezetei kézírásos bejegyzésekkeld. n.165 lap
85Vértes György Goldmann Györgyről szóló tanulmányának egyes fejezetei kézírásos bejegyzésekkeld. n.115 lap
86Vértes György Goldmann Györgyről szóló tanulmányának III. fejezete ismeretlen kézírásos bejegyzésekkeld. n.100 lap
87

Jegyzetrészletek, töredékek

d. n.353 lap
88

Vélemények, kritikák Vértes György Goldmann Györgyről szóló tanulmányáról.

Közötte újságcikk részletek, lektori vélemény, egyéni vélemények

1929, 1942, 1955, d. n.111 lap
89Vértes György Goldmann Györgyről szóló tanulmányával összefüggő iratok, levelezés1954 -1964, 1966, 1970, d. n.83 lap
90

Vértes György: József Attila és az illegális kommunista párt. Adalékok József Attila életéhez.

Megjegyzés: A tanulmány több változatban

1961209 lap
91

Vértes György: József Attila és az illegális kommunista párt. Adalékok József Attila életéhez.

Megjegyzés: A tanulmány több változatban

1963665 lap
92

Vértes György: József Attila és az illegális kommunista párt. Adalékok József Attila életéhez.

Megjegyzés: A tanulmány több változatban

d. n.575 lap
93

Szántó Judit emlékei József Attiláról

1953 -1967315 lap
94

Szántó Judit visszaemlékezései József Attiláról.

Megjegyzés: Aláírás nélkül, kézírásos bejegyzéseivel

1948. február - március278 lap
95Vértes György kéziratainak részleteid. n.182 lap
96[Tanulmányhoz] készült magyarázó jegyzetekd. n.308 lap
97Vértes György vázlata Szántó Judit emlékiratairóld. n.254 lap
98Levelezés tanulmányok megírásának előkészítésével és kiadásával kapcsolatban1961-1965, 1968-1972, d. n.205 lap
99Tanulmányhoz fűzött kritikai írások ismeretlen szerzőktől1966, d. n.52 lap
100Visszaemlékezések és töredékek Vértes György tanulmányaihoz1931, 1938, 1966 -1968, d. n.176 lap
101Másolatok József Attila írásaiból1948 -19 49, 1955, d. n.78 lap
102Idézetek1931 -1969, d. n.68 lap
103Szántó Éva tiltakozó levelei Vértes György állításai ellen1964, d. n.14 lap
104

Az Irodalomtörténeti Közleményekben megjelent Vértes György tanulmány és különlenyomata

196391 lap
105Vértes György előadásai ünnepélyekre, évfordulókra1952, 1960, 1969, d. n.329 lap
106Vértes György cikkei, recenziói, kritikái, könyvkivonatai1917, 1955, 1960, d. n.216 lap
1071918-1919-es évek sajtójából összeállított anyag az Ifjúmunkások Országos Szövetsége Diákalosztályáróld. n.154 lap
1081945 előtti munkásmozgalmi eseményekről szóló jegyzetek, vázlatokd. n.264 lap
109Vázlat a Hazafias Népfront feladatairóld. n.4 lap
110Vasas szakszervezeti tagok javaslatai a párt- és állami munka átszervezésére[1956 után] d. n.3 lap
111Kézirat részletek, töredékekd. n.372 lap
112Noteszek, tömbök bejegyzésekkeld. n.607 lap
113Névsorok, címek, telefonszámokd. n.80 lap
114Visszaemlékezések, tanulmányok, cikkek, fordítások1935, 1942, 1946-1971, d. n.268 lap
115Kézirat Killián György életéről1954472 lap
116Szemelvények Kassák Lajos írásaiból, újságban megjelent cikkeiből193347 lap
117Darvas József önéletrajzi írásának részlete, bejegyzésekkeld. n.84 lap
118

Írások a Gondolat c. folyóiratról

d. n.123 lap
119[Szántó Éva] kéziratainak töredéke, fordítása1954, 1959, 1961, d. n.81 lap
120Vértes György levelezése szüleivel1920 -1928152 lap
121Vértes György levelezése szüleivel1929 -196084 lap
122

Vértes Kató levelezése szüleivel, Vértes Györggyel, barátaival

1925-1971, d. n.165 lap
123

Vértes György levelezése rokonaival

1924 -1967, d. n.81 lap
124Vértes György levelezése leendő feleségével Neuwirth Annával1924 - 1931108 lap
125Vértes György levelezése feleségével Neuwirth Annával1931 - 1958101 lap
126Vértes György levelezése feleségével Neuwirth Annával1959 - 1975, d. n.167 lap
127Vértes György levelezése felesége rokonaival19338 lap
128

Vértes György levelei a Gyűjtőfogház kommunista kollektívájához.

Közötte állásfoglalása börtönbeli vitáiról

1939, 1940, 194648 lap
129

Vértes Györgyhöz írt levelek a börtönbe.

Közötte felesége, édesanyja, barátok levelei

1937. december52 lap
130

Vértes Györgyhöz írt levelek a börtönbe.

Közötte felesége és édesanyja levelei

1938. januártól - júniusig290 lap
131

Vértes Györgyhöz írt levelek a börtönbe.

Közötte felesége, édesanyja és barátai levelei

1938. július - december305 lap
132

Vértes Györgyhöz írt levelek a börtönbe.

Közötte felesége levelei

1939198 lap
133

Vértes Györgyhöz írt levelek a börtönbe.

Közötte felesége levelei

194091 lap
134Vértes György levelezése barátaival és ismerőseivel1912 - 1952179 lap
135Vértes György levelezése barátaival és ismerőseivel1953 - 1959282 lap
136Vértes György levelezése barátaival és ismerőseivel1960 - 1966389 lap
137

Vértes György levelezése barátaival és ismerőseivel

1967 - 1975, d. n.371 lap
138Vértes György levelezése Szántó Judit és Szántó Éva irathagyatéka ügyében1965, d. n.3 lap
139Meghívók1947 - 1976, d. n.165 lap
140Üdvözletek, gratulációk, részvétnyilvánítások1920 - 1975, d. n.221 lap
141

Üdvözletek, gratulációk

1929 - 1976, d. n.246 lap
142Újságcikkek1928 - 1971, d. n.345 lap
143Vértes György levelezése Dubaynévald. n.282 lap
144Vértes György levelezése Szántó Évávald. n.244 lap
145Vértes György végakarata naplóiról19721 lap
146Vértes György naplója1919 -192025 lap
147Vértes György naplója192118 lap
148Vértes György naplója192527 lap
149Vértes György naplója1926102 lap
150Vértes György naplója19279 lap
151Vértes György naplója1928241 lap
152Vértes György naplója1929685 lap
153Vértes György naplója1930212 lap
154Vértes György naplója193138 lap
155Vértes György naplója193262 lap
156Vértes György naplója193378 lap
157Vértes György naplója19342 lap
158Vértes György naplója19366 lap
159Vértes György naplója193768 lap
160Vértes György naplója1938585 lap
161Vértes György naplója19424 lap
162Vértes György naplója1943102 lap
163Vértes György naplója194528 lap
164Vértes György naplója194660 lap
165Vértes György naplója1949335 lap
166Vértes György naplója19501 lap
167Vértes György naplója1953140 lap
168Vértes György naplója195454 lap
169Vértes György naplója19551 lap
170Vértes György naplója1958729 lap
171Vértes György naplója19591204 lap
172Vértes György naplója1960226 lap
173Vértes György naplója19611 lap
174Vértes György naplója196222 lap
175Vértes György naplója1963147 lap
176Vértes György naplója196413 lap
177Vértes György naplója1965111 lap
178

Vértes György naplója

19665 lap
179

Vértes György naplója

19679 lap
180

Vértes György naplója

19686 lap
181

Vértes György naplója

196939 lap
182

Vértes György naplója

197097 lap
183

Vértes György naplója

19711070 lap
184

Vértes György naplója

1972520 lap
185

Vértes György naplója

197320 lap
186

Vértes György naplója

1974824 lap
187

Vértes György naplója

1975755 lap
188

Vértes György naplója

197663 lap
189

Vértes György naplója

d. n.93 lap
190Noteszek, tömbökd. n.653 lap
191

Vértes György: Adalékok József Attila életéhez című tanulmányának vitája.

Megjegyzés: Hangszalag illetve a hangszalag alapján készített gépelt másolat

d. n. [1961 vagy 1963]-