Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        857. Aranyossi Pál és Aranyossi Pálné Nádas Magda fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Aranyossi Pál és felesége személyi dokumentumai.
Közötte tagsági könyvek, igazolványok, iskolai bizonyítványok, oklevelek, útlevél, megbízólevelek, nyugdíj megállapítás
d. n.-
2Aranyossi Pálné visszaemlékezésének töredéked. n.-
3Feltehetőleg Aranyossi Pálné 1917-es növendékeinek névsora1917-
4Feljegyzés Aranyossi Pál 1920-1922 közötti tevékenységérőld. n.-
5Aranyossi Pál nyomtatásban megjelent cikkei, színházi kritikái1948-1949-
6Aranyossi Pál levelezése1915-1917, 1941-1942, 1956, 1962, d. n.-
7Aranyossi Pál és felesége családi, baráti levelezése1915-1974-
8Aranyossi Pálnénak küldött születésnapi jókívánságok és gratulációk kitüntetéséhez1965, 1971, 1974-
9Aranyossi Pál halálára érkezett részvétnyilvánító levelek, táviratok1962-
10Aranyossi Pálnénak szóló meghívók1966-1967, 1975-
11Aranyossi Pálné levelezése Juhász Pál munkásmozgalmi múltjának elismeréséről1965-1966-
12Aanyossi Pálné levelezése Dálnoki Nagy Ferenc mártírhaláláról1974-
13Aranyossi Pálné levelezése az Asszonyok c. folyóiratba készülő cikksorozatról.
Közötte Szántó Zoltán cikkének kézirata Vámos Ilonáról és kísérőlevele
1965-1966-
14Aranyossi Pálné lektori véleményei és az ezzel kapcsolatos levelezés1954, 1963-
15Aranyossi Pálné magántermészetű feljegyzései, zsebnaptárak1958-1976, d. n.-
16Aranyossi Pálné megjelent írásainak jegyzéked. n.-
17Aranyossi Pálné levelezése könyveinek, cikkeinek kiadásáról1950, 1956-1957, 1971, 1974, d. n.-
18Lektori vélemények Aranyossi Pálné különböző történeti, politikai munkáiról1954, 1956-
19Aranyossi Pálné történeti, politikai témájú előadásai, tanulmányaid. n.-
20Aranyossi Pálné: A franciaországi magyar emigráció 1922-32 között c. tanulmányának kézirata, jegyzetek1972-
21Aranyossi Pálné tanulmányai a nőmozgalomróld. n.-
22Aranyossi Pálné tanulmányai a magyar és nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyiségeiről.
Közötte Lőwy Sándor, Klara Zetkin, Kenyeres Júlia, Karikás Frigyes, Schönherz Zoltán, Jelizaveta Drabkina, Eugémie Cotton, Auguste Blanqui
1950, 1952, 1955, 1958, 1964, 1970, d. n.-
23Tanulmányok Alpári Gyuláról és a tanulmányokhoz készített jegyzetek, feljegyzések.
Mellette Alpári Gyula cikkeii
1954, d. n.-
24Tanulmány és jegyzetek Hámán Katóról.
Mellette részletek Szerémi Borbála visszaemlékezéséből
d. n.-
25Aranyossi Pálné Frankel Leóról szóló monográfiájának gépelt kéziratad. n.-
26Frankel Leó cikkeinek másolatai
Megjegyzés: A monográfia függeléke
d. n.-
27A Frankel Leóról szóló monográfiáról készült lektori véleményekd. n.-
28A Frankel Leó c. monográfiához készült jegyzetek, feljegyzések, összegyűjtött iratokd. n.-
29Frankel Leóról szóló tanulmányok, előadásokd. n.-
30Aranyossi Pálné filmnovellája Frankel Leóról, az ehhez kapcsolódó jegyzetek és a filmről szóló vita anyagad. n.-
31A Forradalmár elődeink c. kötethez és a Magyar Munkásmozgalmi Lexikonhoz összegyűjtött jegyzetek és a hozzá kapcsolódó levelezés1967, 1972, d. n.-
32Aranyossi Pálné: A turjánon beérett a rozs c. regényének gépelt kéziratad. n.-
33Aranyossi Pálné: A turjánon beérett a rozs c. regényének kézírásos változatad. n.-
34Aranyossi Pálné: Pas de Calais c. regényének kézirata és gépelt változatad. n.-
35Aranyossi Pálné: A három zászló c. regényének kézirata és gépelt változatad. n.-
36

Aranyossi Pálné: Az öt kisasszony egy udvarházban c. regénye az Új Idők folyóiratból és a regényről megjelent kritikák

1948-1950-
37Aranyossi Pálné különböző irodalmi műveinek füzetekbe írott kéziratai.
Közötte A három zászló c. regény jegyzetei
d. n.-
38Aranyossi Pálné elbeszélései, novelláid. n.-
39Aranyossi Pálné elbeszélései, novelláid. n.-
40Aranyossi Pálné irodalmi műveinek töredékeid. n.-
41Aranyossi Pálné irodalmi és politikai feljegyzései, jegyzeteid. n.-
42Aranyossi Pálné nyomtatásban megjelent cikkei1948, 1966, 1968, 1971, d. n.-
43Az MSZDP X. választókerületének határozati javaslata1924-1925 d. n.-
44Az MSZMP (Vági István-féle) alakuló gyűlésének jegyzőkönyve és D. N. hozzászólása az MSZMP ideiglenes agrárprogramjához1925-1926-
45A Békeegyesület iratai1927-1928, 1959, d. n.-
46Bolgár Elek: A Károlyi Forradalom 1918-1919 c. írásad.n.-
47Pfeiffer Nándor feljegyzése az 1945. március 1-jén Farádon történtekről1945. június 30.-
48Pfeiffer Nándor: Látogatás az Úrnál c. írása1947-
49Életrajzi töredék és nyilatkozat Nádass István munkásmozgalmi múltjáról.
Mellette Nádass István levele feleségéhez
1946, 1966, d. n.-
50Holló Béla életrajza, valamint tanúsítványok munkásmozgalmi múltjáról1962, d. n.-
51Kenczler Jolán visszaemlékezése bátyja Kenczler Hugó munkásmozgalmi tevékenységéred. n.-
52Borbély Imre és Sule Imre levele a budapesti Mártírok úti Ipari-tanuló Iskola KISZ szervezetéhez a Margit- körúti fegyházról1967-
53Nagy Józsefné könnyűipari miniszterhez írott levél a békésszentandrási szőnyeggyár munkásnőinek helyzetérőld. n.-
54Az ideiglenes párttörténeti tankönyv 1. és 2. fejezetének kézirata, módosító javaslatok a fejezetekhez1956-
55Idegen szerzők írásai.
Közötte Ilja Ehrenbourg, Pável Vejinov, E. Tröck Machin írásai
d. n.-
56Rákosi Mátyásról összegyűjtött írások, Rákosi Mátyás beszédei1925, 1927, 1934-1935 1947-
57Jusztusz Vladimir nekrológja1930. március-
58Nagy Lajos református gimnáziumi tanár tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt indított fegyelmi eljárás iratai1920-
59Újságkivágások háborús bűnösökről, népbírósági perekrőld. n.-
60

Aranyossi Pálné: A magyar nőmunkásmozgalom vázlatos története

d. n.