Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        859. Kelen Józsefné fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Kelen Józsefné önéletrajza1954. május 31.3 lap
2Kelen Józsefné állampolgársági bizonyítványa, tagkönyvei, igazolványai, emléklapjai1952-1973, d. n.17 lap
3Kelen Józsefné pedagógiai tevékenységére vonatkozó iratok, értesítések nyugdíjának rendezéséről1957, 1967, 1970-19726 lap
4Kelen Józsefné halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata1956. március 3.1 lap
5Kelen Vera és Kelen Ottó (Kelen Józsefné gyermekei) önéletrajzai1966. május 2. d. n.3 lap
6Kelen Józsefné baráti levelezése1952-1978, d. n.49 lap
7Gyászjelentések, meghívók1956-1975, d. n.18 lap
8Korvin Ottó verse Kelen Józsefnénekd. n.1 lap
9Telefon és címjegyzékekd. n.44 lap
10Kelen Józsefné levelezése mozgalmi igazolásokról, kiadványokról1955-197519 lap
11Kelen Józsefné megjegyzései az általános iskola magyar irodalmi olvasókönyveiről és a középiskolák irodalomtörténeti tantervéről1958, 1962-1964, d. n.94 lap
12

Kelen Józsefné lektori véleményei.
Közötte Gárdos Mariska önéletrajzi írásáról; Köte Sándor: A magyar nevelésügy a polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején; Tömöri Márta: A századeleji haladó egyetemi ifjúsági mozgalmak 1900-1919; Buday György: A mi Mosolygó Antalunk; Bihari Mór Czabán Samuról írt munkájáról

1955, 1961, 1969, d. n.37 lap
13Kelen Józsefné megjegyzései a Magyar Forradalmi Munkásmozgalom története I-II. kötetérőld. n.3 lap
14

Tömöri Márta kritikája Kelen Józsefné Galilei-per című könyvéről és az erre adott válasz.
Mellette Aranyossi Magda véleménye Kelen Józsefné önéletrajzi írásáról és az erre adott válasz

d. n.31 lap
15

Kelen Józsefné: Munkáskultúra az I. világháborúban c. tanulmányának kézirata

d. n.79 lap
16

Kelen Józsefné: Munkáskultúra az I. világháborúban c. tanulmányának kézirata bejegyzésekkel

d. n.103 lap
17

Kelen Józsefné: Munkáskultúra az I. világháborúban c. tanulmányához készült jegyzetek, kézirat-töredékek

d. n.319 lap
18

Kelen Józsefné: A kultúra a népé. Az iskolareformról c. tanulmányának kézirata

d. n.40 lap
19

Kelen Józsefné: A széles népkultúra kivirágzása c. tanulmányának kézirata

d. n.3 lap
20

Feltehetően Kelen Józsefné: Néhány szó a Tanácsköztársaság alatti oktatásról és kultúrpolitikáról c. tanulmányának kézirata

d. n.6 lap
21Feljegyzések, tanulmány-töredékek a tanácsköztársaság alatti oktatómunka és kultúrpolitika témakörébőld. n.25 lap
22Kelen Józsefné által összegyűjtött rendeletek, tantervek, határozatok, újság-kivágatok a Tanácsköztársaság Iskolai Reformbizottságáról1909-1919, 1956, d. n.272 lap
23A tanácsköztársaság alatt dolgozó tanítók személyi adatairól összegyűjtött iratok1952-1969, d. n.54 lap
24

Kelen Józsefné: A Tanácsköztársaság a gyermekekért c. tanulmánya.

Mellette Mód Aladárné levele és a tanulmány kézirata bejegyzésekkel, az Óvodai Nevelés XXII. évfolyamának 3. száma

1969, 197438 lap
25A Budapesti Központi Kerületi Munkás- és Katonatanácsok, Intézőbizottságok jegyzéked. n. [1919]21 lap
26Kelen Józsefné ünnepi megemlékezése a tanácsköztársaság 50. évfordulójánd. n.4 lap
27Kelen Józsefné visszaemlékezése a Magyarországi Szocialista Párt kongresszusárad. n.4 lap
28A tanácsköztársaságról elhangzott rádióműsor szövege Kelen Józsefné szerepléséveld. n.16 lap
29

Kelen Józsefné: Az őszirózsák elhervadnak c. tanulmányának töredéke

d. n.9 lap
30A Galilei-körről összegyűjtött iratok1954-1974, d. n.160 lap
31A tanácsköztársaság időszakából összegyűjtött dokumentumok.
Közötte a Budapesti Egyesített Városi Vasutak Munkástanácsának felhívása és Termelési Bizottságának jegyzőkönyvei; Váradi Vilma könyvtári főtiszt elleni fegyelmi határozat
1919-192032 lap
32A fogolycsere során a Szovjetunióba került személyekre összegyűjtött iratok.
Közötte névjegyzék, Kelen Józsefné levelezése, jegyzetei
1972, d. n.111 lap
33A Magyarországi Bebörtönzöttek és Internáltak Segítő Szövetségének memoranduma az Interparlamentáris Unió elnökénekd. n. [1920-as évek eleje]9 lap
34Visszaemlékezések a tanácsköztársaság időszakáról1957-1961, d. n.25 lap
35Kelen Józsefné visszaemlékezései a tanácsköztársaság időszakárad. n.24 lap
36Kelen Józsefné visszaemlékezése a berlini munkásfiatalok szemináriumára 1920-as évek elején d. n.4 lap
37

Kelen Józsefné: Kerületi házak c. pályázatra beküldött írásának változatai

d. n.53 lap
38Kelen Józsefné nyomtatásban megjelent cikkei1954-1972, d. n.29 lap
39Tananyagok pártoktatáshoz.
Közötte az SZKP XXI. kongresszusáról, a materialista világnézetről, a magyar munkásmozgalom történetéről, a nemzetközi helyzetről
d. n.21 lap
40Kelen Józsefről összegyűjtött visszaemlékezések, jegyzetek, újságcikkek1920, 1962-1967, d. n.180 lap
41

Kelen Józsefné: Munkásköltőcskék kontra Ady Endre c. tanulmánya és Adyról szóló jegyzetei

d. n.6 lap
42Feljegyzés Bauer Irénről, feltehetően Kelen Józsefné visszaemlékezése alapjánd. n.3 lap
43

Kelen Józsefné ünnepi megemlékezése Berzeviczy Gizelláról.
Mellette Bihari Mór: Berzeviczy Gizella forradalmi pályafutása

d. n.7 lap
44Bogdányi Simonné temetésén elhangzott gyászbeszéd és újságcikk1965, d. n.15 lap
45Bokányi Dezsőről összegyűjtött tanulmányok, levelek, jegyzetek1960-1966, d. n.37 lap
46Buday Dezsőről (Hungaricus) készült tanulmány változataid. n.14 lap
47Georg Büchnerről készült tanulmány változataid. n.27 lap
48Feltehetően Kelen Józsefné gyászbeszédei Ehrengruber Gizella, Pál Elza, Sarkadi Vilma és Turán Gézáné temetésén1965, 1967, d. n.14 lap
49Fáber Oszkárról összegyűjtött tanulmány, feljegyzés és levelezés195915 lap
50

Kelen Józsefné: Igaz ember volt c. tanulmánya Hamburger Jenőről

d. n.11 lap
51Kelen Józsefné Hirossik Jánosról szóló életrajzi írásának változatai, jegyzetek1964, 1968, d. n.247 lap
52Tanulmány-töredékek és jegyzetek Juhász Gyuláróld. n.4 lap
53Kelen Józsefné megemlékezése Kenyeres Júliáróld. n.7 lap
54Kis Zsigmondról szóló levelezés és visszaemlékezés1935, 1949-1950, d. n.4 lap
55

Kelen Józsefné: Korvin Mária tragikus élete c. írása

d. n.18 lap
56Korvin Ottóról összegyűjtött tanulmányok, levelezés, újságcikkek1954, 1957, 1964, d. n.34 lap
57

Kelen Józsefné: Nem felejtjük soha őket c. írása Korvin Ottóról és László Jenőről

d. n.8 lap
58Feltehetően Kelen Józsefné tanulmánya és jegyzetei Karl Liebknecht-rőlld. n.19 lap
59Leninről gyűjtött cikkek, írásokd. n.10 lap
60

Kelen Józsefné megemlékezése Rosa Luxemburgról.

Mellette idézetek Luxemburg írásaiból

d. n.13 lap
61

Kelen Józsefné tanulmánya Makarenkóról

d. n. 9 lap
62

Kelen Józsefné visszaemlékezései Mosolygó Antalra és Végh Dezsőre.

Mellette gyorsírói jegyzetek és kézirat-töredékek

d. n.39 lap
63Kelen Józsefné visszaemlékezése Nyisztor Györgyre; temetésén elhangzott gyászbeszéded. n.25 lap
64Feltehetően Kelen Józsefné megemlékezése Somogyi Béla születésének centenáriumárad. n.5 lap
65Kelen Józsefné megemlékezése Ernst Thälmannról, halálának 15. évfordulóján.
Mellette Thälmannról készült tanulmány és tanulmány-töredékek
1959, d. n.23 lap
66Kelen Józsefné írásai a Vadas testvérekről, gyorsírói jegyzetekd. n.13 lap
67Vántus Károlyné önéletrajza1957. május 7.1 lap
68Kelen Józsefné tanulmánya Weitling Vilmosróld. n.24 lap
69Kelen Józsefné megemlékezése Clara Zetkinrőld. n.19 lap
70

Kelen Józsefné A forradalmár elődeink c. kötetbe írt életrajzainak kéziratai.

Közötte Bokányi Dezső, Bolgár Elek, Fried Dezső, Hajdú Pál, Hevesi Gyula, Huszti Ferenc, Kelen József, Kiss Lajos, Komor Imre, Korvin Ottó, Rácz Béla, Szilágyi Jolán

1971-1972, d. n.41 lap
71Különböző személyektől összegyűjtött visszaemlékezések1966-1967, d. n.39 lap
72Jegyzetek az 1917-1919-es időszakróld. n.109 lap
73Jegyzetek a polgári demokratikus forradalomról tartott előadáshozd. n.4 lap
74Jegyzetek a nőmozgalomróld. n.34 lap
75Különböző témakörben készült jegyzetekd. n.264 lap
76Gyorsírói jegyzetekd. n.736 lap
77Kelen Józsefnéről megjelent újságcikkek1955-1975, d. n.31 lap
78Kelen Józsefnének dedikált brosúrák1959-1970, d. n.12 lap
79

Lóránd Ferenc: Forradalmi Szocialisták c. szakdolgozata

d. n.19 lap
80

Szerző nélküli tanulmány a Vörös Újságról

d. n.6 lap
81Falus Ervin tanulmánya a filmművészetrőld. n.9 lap
82

K. Bartos Erzsébet lektori véleménye Székely Endréné: Új tavaszi seregszemle c. munkájáról

1958. október 13.3 lap
83

Fotómásolat a Revue Europe 1933. november 15-i számában megjelent Korvin Ottó naplórészletekről

d. n.15 lap
84Versek, versrészletekd. n.29 lap
85Újságcikk-kivágatok1912, 1957-1973, d. n.25 lap
86

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.-
87Gépelt másolat Fiedler Rezső 1935-ben írt életrajzáróld. n.3 lap
88Erényi Tibor gyászbeszéde Kelen Józsefné temetésén.
Mellette Botás György részvét-távirata
1979-1980-