Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        860. Orbán László fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Orbán László személyi dokumentumai.

Közötte igazolványok, illegális iratok, önéletrajz, lexikonhoz gyűjtött életrajzi adatok

1945-197757 lap
2

Orbán László az MKP Propagandaosztály vezetője iratai.

Közötte a sajtóban megjelent hírek, cikkek

1944-1945, 1947, d. n.74 lap
3Orbán László kézírásos jegyzetei az MSZMP KB ülésekről és különböző értekezletekről1960-1968542 lap
4Orbán László kézírásos jegyzetei az MSZMP KB ülésekről és különböző értekezletekről1969-1972437 lap
5

Orbán László kézírásos jegyzetei az MSZMP KB ülésekről és különböző értekezletekről.

Mellette kézirattöredékek politikai vitákról

1962, 1964-1966, d. n.30 lap
6

A pártépítési munkaközösség összeállítása az MSZMP KB ülésére A pártdemokrácia helyzete és továbbfejlesztésének lehetőségei címmel.

Mellette jelentés, levelezés, jegyzetek

1969, d. n.108 lap
7

Előterjesztés az MSZMP Politikai Bizottságának A parlamenti munka fejlesztése címmel.

Mellette javaslatok, határozatok, jegyzetek

1961-1962, 1967, 1969, d. n.23 lap
8

Előterjesztés az MSZMP Politikai Bizottságának A Központi Bizottság munkamódszerének áttekintése címmel.

Mellette javaslat, feljegyzés, jegyzetek

1967-1968, d. n.23 lap
9

Előterjesztés az MSZMP Politikai Bizottságának A választási rendszer valamint az Országgyűlés és a képviselők munkájának fejlesztése címmel.

Mellette jelentés, emlékeztető, levelezés, jegyzetek

1967-1970, d. n.123 lap
10Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának a megyei pártbizottságok értekezleteinek kultúrpolitikai napirendjével kapcsolatos iratai1971. október - december12 lap
11

Az MSZMP XI. kongresszusára készülő programnyilatkozat előkészítésére vonatkozó iratok.

Közötte Kádár János feljegyzése, jegyzetek

1974. április15 lap
12

Az MSZMP XI. kongresszusára készülő programnyilatkozat tervezetei.

Mellette kísérőlevelek, jegyzetek

1974. június, d. n.64 lap
13

Az MSZMP XI. kongresszusára készülő programnyilatkozat átdolgozott tervezetei.

Mellette kísérőlevelek, jegyzetek

1974. július, d. n.94 lap
14Az MSZMP XI. kongresszusára készülő programnyilatkozat vázlata Kádár János feljegyzéseivel. Mellette jegyzetek1974. szeptember, d. n.45 lap
15

Az MSZMP XI. kongresszusára készülő programnyilatkozat tervezete.

Mellette kísérőlevelek, jegyzetek

1974. október, d. n.85 lap
16

Az MSZMP XI. kongresszusára készülő programnyilatkozat tervezete.

Mellette Kádár János levele a program-előkészítő bizottságnak

1974. november, d. n.10 lap
17Az MSZMP KB és a Művelődési Minisztérium munkatervei és a hozzá kapcsolódó levelezés, jegyzetek1974, 1976, d. n.212 lap
18Másolatok Lukács György írásaibóld. n.68 lap
19Orbán László Szovjetunióban tett látogatása során készült jegyzetei194916 lap
20Az MSZMP küldöttségeinek jelentései és jegyzetei tárgyalásaikról Csehszlovákiában, az NDK-ban, a Szovjetunióban és Olaszországban1958-1960, 1962, 1968, d. n.125 lap
21A Kubai Népi Szocialista Párt kongresszusán részt vett küldöttség referátuma és a tanácskozásokon készített jegyzetek1960, d. n.140 lap
22A Chilei Kommunista Párt kongresszusán részt vett küldöttség jelentése, jegyzetek a személyes beszélgetésekről és a kongresszusi hozzászólásokról, a helyi lapban megjelent újságcikk1965, d. n.136 lap
23A Német Kommunista Párt kongresszusáról szóló jelentés, jegyzetek1969, d. n.19 lap
24Orbán László jelentései a Szovjetunióban folytatott tárgyalásairól a kulturális csere kérdéseiről1971, 1974, d. n.4 lap
25Argentínában, Peruban, Venezuelában tett állami látogatások során keletkezett iratok1973, d. n.34 lap
26Erdélyben mondott beszédek szövegei kiemelkedő évfordulók alkalmából1974, d. n.106 lap
27A Holland Munkapárt kongresszusán részt vett pártküldöttség jelentése, jegyzetek1977, d. n.66 lap
28Orbán László kézírásos jegyzetei Károlyi Mihállyal tett egyiptomi útjukróld. n.31 lap
29

Orbán László levelezése.

Közötte külföldi partnerekkel, művészekkel, közéleti személyiségekkel, barátokkal, munkatársakkal

1967-1970, 1972-1977, d. n.122 lap
30

Orbán László levelezése.

Közötte támogatást kérő és köszönő levelek

1962, 1967-1977, d. n.209 lap
31Orbán László magánlevelezése barátokkal, munkatársakkal1967-1978, d. n.162 lap
32Orbán László levelezése képzőművészekkel1973-197417 lap
33Orbán László levelezése kinevezései és nyugdíjazása alkalmából1968, 1973-1974, d. n.57 lap
34A Magyar Népköztársaság Zászlórendje I. fokozatával történt kitüntetése alkalmából kapott levelek1975. április - május276 lap
3550. születésnapjára érkezett gratuláló levelek1952, d. n.192 lap
3660. születésnapjára érkezett gratuláló levelek1972, d. n.200 lap
37Karácsonyi és újévi üdvözletek1969-1977, d. n.48 lap
38Meghívók1945-1978, d. n.82 lap
39Orbán Lászlónak dedikált művészeti brossúrák1970, 1973, 1976-19778 lap
40

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte pártiskolákon, nagyaktíván, pártnapon, Országgyűlésben elhangzott beszédek

1946, d. n.243 lap
41

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte a Politikai Akadémián, az Angol-Magyar Társaságban, az Interparlamentáris Unió konferenciáján elhangzott beszédek

1947, d. n.199 lap
42

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte az MKP Munkás Akadémiáján, Rádióban elhangzott beszédek, Révai József és Gerő Ernő kritikai megjegyzései

1947, d. n.116 lap
43

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai, levelezés az Interparlamentáris Unióval.

Közötte az MKP Munkás Akadémiáján, propagandisták értekezletén, pártiskolákon, pártnapon, vidéki gyűléseken, egyetemen elhangzott beszédek

1948, d. n.246 lap
44

Előadások, felszólalások kéziratai.

Közötte pártiskolán, Rádióban, kommunista írók értekezletén elhangzott beszédek

1949, d. n.181 lap
45

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte Rádióban, vidéki gyűléseken, felsőoktatási intézményekben elhangzott beszédek

1950-1951, d. n.471 lap
46

Beszédek, előadások kéziratai.

Közötte vidéki gyűléseken, felsőoktatási intézményekben elhangzott beszédek

1952-1953, 1955, d. n.107 lap
47

Beszédek, előadások kéziratai.

Közötte pártiskolákon, egyetemen, munkásgyűlésen, írói aktíván, pártnapon, ünnepi üléseken elhangzott beszédek

1957-1958, d. n.301 lap
48

Beszédek, előadások kéziratai.

Közötte a pártfőiskolán, vidéki városokban, a Legfelsőbb Bíróságon, Színművészeti Főiskolán, belügyi dolgozók értekezletén elhangzott beszédek

1959-1960, d. n.422 lap
49

Beszédek, előadások kéziratai.

Közötte ünnepi nagygyűléseken, pártaktívákon elhangzott beszédek

1961-1963, d. n.356 lap
50

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte vidéki nagygyűléseken, pártnapokon, minisztériumi aktívákon elhangzott beszédek

1964-1965, d. n.323 lap
51

Beszédek, előadások, interjú kéziratai.

Közötte a Pártfőiskolán, megyei titkári értekezleten, üzemi gyűléseken, kiállítás megnyitón, diplomáciai eseményeken elhangzott beszédek

1966-1967, d. n.402 lap
52

Beszédek, előadások, konzultációk kéziratai.

Közötte pártnapokon, békegyűlésen, értelmiségi aktíván, megyei tanácselnökök, sportvezetők értekezletein elhangzott beszédek

1968, d. n.259 lap
53

Beszédek, előadások kéziratai.

Közötte taggyűlésen, művészeti intézmények közgyűlésén, pártnapokon, Országgyűlésben, vidéki gyűlésen, minisztériumi pártbizottságon, Nemzetközi Színházi Intézet kongresszusán elhangzott beszédek

1969, d. n.401 lap
54Jegyzettöredékek1966, 1968, d. n.57 lap
55Beszédek, előadások kéziratai. Közötte pártértekezleten, nemzetközi tanácskozásokon, kongresszuson elhangzott beszédek1970, d. n.359 lap
56Beszédek, előadások, interjúk kéziratai. Közötte pártnapokon, írók aktíváján, választási gyűlésen, ünnepi megemlékezésen elhangzott beszédek, Óvári Miklós előadásának kézirata1971, d. n.496 lap
57

Beszédek, előadások, interjúk kéziratai.

Közötte pártnapokon, ünnepi megemlékezésen, külföldi küldöttségek előtt, nemzetközi kongresszuson, rádióban elhangzott beszédek

1972, d. n.423 lap
58

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte választási gyűlésen, pártnapokon, nemzetközi összejöveteleken, Országgyűlésben, Pártfőiskolán, rádióban, Magyar Színházművészeti Szövetség közgyűlésén elhangzott beszédek

1973. január - június, d. n.503 lap
59

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte pártnapokon, Országgyűlésben, rádióban, nemzetközi összejöveteleken, Pártfőiskolán elhangzott beszédek

1973. július -december, d. n.408 lap
60

Beszédek, előadások kéziratai.

Közötte ünnepi megemlékezéseken, szakszervezeti és minisztériumi vezetőknek elhangzott beszédek

1974, d. n.259 lap
61

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte választási gyűlésen, ünnepi megemlékezésen, pártnapon, Országgyűlésben, külföldi kulturális eseményen elhangzott beszédek

1975, d. n.74 lap
62

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte ünnepi megemlékezésen, Országgyűlésben, pártnapon, Kulturális Minisztériumban, Írószövetségben elhangzott beszédek

1976, d. n.358 lap
63

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte vidéki gyűléseken, pártnapokon elhangzott beszédek

1976-1977, d. n.168 lap
64

Beszédek, előadások, cikkek kéziratai.

Közötte választási gyűlésen, pártnapokon, ünnepi megemlékezéseken, külföldön elhangzott beszédek

1978, d. n.359 lap
65Előadások, konzultációs jegyzetek a békeharcról1950, 1952, d. n.155 lap
66

Horváth Márton: A KMP harca a II. Világháború időszakában c. előadásának kézirata. Feltehetően Orbán László kézírásos bejegyzéseivel

1954. június 25.189 lap
67

Horváth Márton előadása a KMP II. Világháború alatti tevékenységéről, az ezzel kapcsolatos észrevételek

1951, d. n.189 lap
68Előadássorozat a magyar népi demokrácia fejlődéséről, hozzászólások, jegyzetek1951, 1954, d. n.367 lap
69Előadások a KMP történetéről (1919-1944)1952, 1955, d. n.134 lap
70

Előadássorozat a KMP-ről (1935-1944).

Közötte konzultációs kérdések, kivonatok az OIB tagok visszaemlékezéseiből, levél Győrfy Sándornak, idegen szerzők megjegyzései

1954-1955, d. n.177 lap
71Előadások, cikkek, levélmásolatok Ságvári Endréről és az OIB-ről1944, 1954-1956, 1969, d. n.76 lap
72Orbán László visszaemlékezéseid. n.145 lap
73Orbán László sajtógyűjteménye1958-1960, d. n.28 lap
74Orbán László sajtógyűjteménye1961-1964, d. n.19 lap
75Orbán László sajtógyűjteménye1965-1968, d. n.43 lap
76Orbán László sajtógyűjteménye1969, d. n.36 lap
77Orbán László sajtógyűjteménye1970-1971, d. n.52 lap
78Orbán László sajtógyűjteménye1972, d. n.32 lap
79Orbán László sajtógyűjteménye1973, d. n.36 lap
80Orbán László sajtógyűjteménye1974-1978, d. n.103 lap
81

Orbán László gazdaságpolitikai sajtógyűjteménye pártnapi előadásaihoz

1975-1978, d. n.66 lap
82Orbán László külpolitikai sajtógyűjteménye pártnapi előadásaihoz1972-1978, d. n.28 lap
83Orbán László belpolitikai sajtógyűjteménye pártnapi előadásaihoz1972-1978, d. n.133 lap
84Orbán László sajtógyűjteménye idézetekrőld. n.20 lap
85Kulturális hírekről, eseményekről szóló újságcikkek hozzáfűzött jegyzetekkel1967-1975, 1977-1978, d. n.72 lap
86Közművelődési kérdésekről szóló újságcikkek hozzáfűzött kézírásos jegyzetekkel1974-1978, d. n.30 lap
87Idézetek és adatok a kulturális kérdésekről szóló újságcikkekhez és jegyzetekhez1959, 1966, 1970-1974, d. n.97 lap
88

Orbán Lászlónénak küldött részvétnyilvánítások, levelezés.

Közötte Gacser Lujza (Kádár János személyi referense), Gyurkó László, Hegedüs Géza, Major Tamás, Mérei Ferenc, Nyers Rezső, Olty Magda, Örkény István, Péter János, Zolnay László

1978, 1989-199027 lap
89

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba!

d. n.14 lap
90Orbán László naplói és jegyzetei1946-1978, d. n.51 db