Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        868. Somogyi Miklós fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Somogyi Miklós életrajzai, adatlapjai1945, 1947, 1966, d. n.7 lap
2

Somogyi Miklós igazolványai, tagsági könyvei.

Mellette felesége Sztankovics Mária igazolványa és édesapja Somogyi Lajos Magyar Munkások Országos Szövetsége tagsági igazolványa

d. n.98 lap
3Somogyi Miklós munkaviszonyára vonatkozó igazolások19655 lap
4

Somogyi Miklós igazolásai békekölcsön jegyzéséről.

Mellette közjegyzői okirat ingatlan ajándékozásról

1950-1954, 19637 lap
5Feljegyzések a Belügyminisztérium és egyes belügyi szervek helyzetéről1956. december-1957. január12 lap
6

Feljegyzések, javaslatok, levelek az 1956. november után kialakult belpolitikai helyzetről.

Közötte a Nagy-budapesti Központi Munkástanács 1956. december 6-i memoranduma és feljegyzés Vas Zoltán 1956. november 4-én tett kijelentéséről

d. n.39 lap
7

Az MSZMP IB beszámolója a népgazdaság helyzetéről, az 1957. évi terv fő feladatairól.

Mellette Somogyi Miklós megjegyzései a tervjavaslattal kapcsolatban

195731 lap
8Az MSZMP PTO javaslata a budapesti és megyei pártértekezlet küldötteire és az MSZMP VII. kongresszusára küldöttként megválasztott KB-tagokra1959 szept.6 lap
9Jelentés a XIV-XVI. kerületi katonai kiegészítő parancsnokságon kialakult helyzetről19636 lap
10

Az MSZMP KB irányelvei a gazdaságirányítási rendszer reformjára.

Mellette észrevételek az irányelvekről

196615 lap
11

Somogyi Miklós előterjesztése az MSZMP PB-hez a társadalombiztosítás irányításáról.

Mellette megjegyzések az MSZMP KB 1971. november 3-i határozatainak végrehajtásáról

197213 lap
12

Somogyi Miklós levelezése az MSZMP KB-val.

Közötte a KEB-hez írott levele, észrevételei a XII. pártkongresszus előzetes jelentéséről, értesítés a budapesti és a megyei pártbizottságok végrehajtó bizottsági üléseiről

1959, 198011 lap
13

Somogyi Miklós távol-keleti (Kína, Japán, Korea) útjaival kapcsolatos iratok.

Közötte Somogyi Miklós felszólalása a kínai szakszervezeti kongresszuson, feljegyzés megbeszéléséről a Japán KP főtitkárával, felszólalása a Koreai Néppárt IV. kongresszusán

1957, 196136 lap
14Az NDK párt -és kormányküldöttség magyarországi programja19649 lap
15A SZOT X. teljes ülésének beszámolója a szakszervezetek és a párt viszonyáról, az 1956-os események előzményeiről1956. január 25.32 lap
16A III. Országos Bizalmi Szakszervezeti Tanácskozásra vonatkozó iratok1958-1959, 197313 lap
17Beszámoló a szakszervezetek XIX. kongresszusáról195823 lap
18

Somogyi Miklós feljegyzése Gáspár Sándornak a szakszervezetek XXIII. kongresszusára való felkészülésről.

Mellette a szakszervezetek XXIII. kongresszusa elnökségének névsora, a kongresszus irányelvei a bizalmiak, főbizalmiak tanácskozásának szerepére

1973, 19758 lap
19A SZOT elnökségének határozata a Szakszervezetek Országos Tanácsa káderhatásköri jegyzékére1974. szeptember 2.1 lap
20A Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete XXXII. kongresszusán elhangzott külföldi hozzászólások, baráti üdvözletek197518 lap
21A szakszervezetek XXIV. kongresszusának anyagai19809 lap
22

A Szakszervezetek Országos Tanácsa iratai.

Közötte kimutatások a pénzállományról, feljegyzések a nyugdíjproblémák megoldásának tapasztalatairól, adatok a társadalombiztosítás korszerűsítésére tett javaslathoz, a Minisztertanács és a SZOT elnökség együttes határozata az üzemi demokráciáról, a SZOT VII. alapszervezetének munkaterve

1957, 1966-1967, 1974, 1976-197741 lap
23

A SZOT Számvizsgáló Bizottság iratai.

Közötte beszámolók, előterjesztések, munkatervek, ügyrend, a SZVB elnökeinek névsora, kivonat a szakszervezetek XX. kongresszusának jegyzőkönyvéből a SZVB jogköréről

1963, 1966-1967, 1975-1977, 1979, d. n.114
24A SZOT Számvizsgáló Bizottságához Blénesi Béla ellen tett bejelentés anyaga197441 lap
25Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete főtitkárának feljegyzése Somogyi Miklósnak a szakszervezetek képviseletéről az egyetemi felvételi bizottságokban19631 lap
26A Ghanai Köztársaság elnökének magyarországi látogatásával és a magyar szakszervezeti küldöttség afrikai útjával kapcsolatos iratok1961, 1963127 lap
27Somogyi Miklós dunaújvárosi látogatásának programja, tájékoztató a dunaújvárosi vállalatokról196615 lap
28A magyar szakszervezeti delegáció moszkvai útjáról készült feljegyzésd. n.1 lap
29A Magyar Partizán Szövetség kimutatásai, éves beszámolói, munkatervei, jelentések a szövetség munkájáról1968, 1971, 1977-1980, d. n.180 lap
30

Szerkesztési irányelvek és javaslatok a Magyar antifasiszta ellenállási lexikon összeállításához

197753 lap
31Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium javaslata a várpalotai bányász lakótelep helyreállítására1976. október 23.2 lap
32A Hajdu-Bihar megyei Népi Ellenőrzési Bizottság jelentése a hajdúszoboszlói városi tanács VB műszaki csoportjánál tartott vizsgálatról197226 lap
33Levelezés Pepó János, Modrovics János és Mistéth Endre munkásmozgalmi múltjáról1967, 1970-1971, 197428 lap
34

Szegedy-Maszák Györgyné levele és Szegedy-Maszák Mihály levelének töredéke Somogyi Miklóshoz.

Mellette a Szegedy-Maszák néprajzi gyűjteményről szóló ismertetés

d. n.5 lap
35

Somogyi Miklós levelezése.

Közötte egyéni kérelmek, köszönőlevelek, üdvözletek, a TV interjúkérése

1956, 1963, 1967-1980, d. n.69 lap
36

Somogyi Miklós születésnapja és kitüntetése alkalmából küldött jókívánságok és azokra adott válaszok

1966, 1970-1971, 1976, d. n.227 lap
37

Értesítések, meghívók.

Közötte értesítés Rajk László, Dobi István temetéséről

1956, 1963, 1968, 1970, 1980, d. n.33 lap
38

Somogyi Miklós beszédei, cikkei.

Közötte évfordulókon, hazai és nemzetközi kongresszusokon, képviselői minőségében tartott beszédei, a szakszervezeti ellenőrzés társadalmi jellegéről készült cikke

1953, 1955-1957, 1959, 1962-1970, d. n.322 lap
39

Nagy László, Pataki Károly, Somogyi Miklós megjegyzései Gazsi József: Fények a Börzsönyben c. könyvéhez

1974, 197585 lap
40

Somogyi Miklós megjegyzései Az építőmunkás szakszervezet története c. könyvhöz

19776 lap
41Somogyi Miklós noteszei, jegyzetfüzetei, jegyzeteid. n.219 lap
42Ismeretlen szerző verse a SZOT IX. plénumárad. n. [1956]1 lap