Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        875. Kohn Hillel fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Összefoglaló az 1941. évi erdélyi kommunista szervezkedésről és a Kolozsvári Kir. Ügyészség vádirata az ügyben.

Mellette feltehetőleg Kohn Hillel által összegyűjtött adatok az 1941-es letartóztatások körülményeiről

1941, d. n.89 lap
2

Kohn Hillel észak-erdélyi tevékenységére vonatkozó nyilatkozatok.

Mellette Rákosi Mátyás levele a Román Kommunista Pártnak, melyben Hillel párttagságának elismerését kéri

1946-194814 lap
3

A Pesti Újság 1943. január 20-i és február 14-i számában megjelent cikkek az észak-erdélyi perről

1943. január-február-
4Kivonatok a budapesti katonai törvényszék 36/1960. sz. Juhász András-féle eljárás anyagából az észak-erdélyi perrel kapcsolatos nyomozásról19605 lap
5

Skolnik József és Istvánffy Sándor nyilatkozata Kohn Hillelről és az észak-erdélyi perben játszott szerepéről.

Mellette részlet egy emlékiratból

1963-19646 lap
6Kohn Hillel visszaemlékezésének töredékei19644 lap
7Glass Imréről, Elek Tamásról, Bocov Ferencről és társaikról megemlékező francia újságcikk-kivágatokd. n.22 lap
8Kohn Hillel tanulmányainak különlenyomatai1958-1971, d. n.80 lap
9

Kohn Hillel hozzászólása a Népszabadság 1962. november 15-i számában megjelent Legyen méltó dicső emlékéhez c. cikkhez

19629 lap
10

A leggyengébb láncszem a társadalmi életben. - LEX MINIMI - mint társadalmi törvény c. tanulmány

d. n.27 lap
11Újságcikkek Kohn Hillelről, illetve saját megjelent cikkei1966-197252 lap
12Krasznai Hedvig és Falus Róbert cikk kéziratai Marót Károlyról1963-19643 lap
13Fényképek.
Megjegyzés: Áthelyezve a fotótárba.
d. n.-
14Konh Hillel 1941-es letartóztatásával kapcsolatos levelek, nyilatkozatok1946-19628 lap
15

Kivonat Dehelenau Margit és Kohn Hillel: A kolozsvári UNIREA munkásainak harca a párt politikájának megvalósításáért a népgazdaság helyreállításának és az államosításnak az időszakában (1944-1948) c. írásából

195817 lap
16

Kohn Gyula levele Lacinak és Salamon Ella levele Heller Györgynek.

Mellette jegyzék Kohn Hillel írásairól, a róla írt cikkekről és részlet az 1941-es letartóztatásával kapcsolatos emlékiratból

1972, 1988, d. n.12 lap
17

Kohn Hillel: Emléklap és egyben üzenet testvéreim és barátaim részére 80. születésnapom alkalmából

19711 lap
18

Kohn Hillel: A munka termelékenysége a kolozsvári vasúti főműhelyben

1948-