Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        890. Vágvölgyi Tibor fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Vágvölgyi Tibor személyi iratai.

Közötte születési anyakönyvi kivonat, személyazonossági igazolványok, igazoló-bizottsági határozat

1926, 1928, 1941, 19457 lap
2

Vágvölgyi Tibor munkaviszonyával kapcsolatos iratok.

Közötte tanoncszerződés, tanonciskolai bizonyítvány, nyugdíjas munkaviszony szüneteltetése

1928, 1931, 1938, 1961, 1974-198010 lap
3

Vágvölgyi Tibor kinevezései, megbízatásai.

Közötte törvényhatósági bizottsági, tanácsi, képviselői, Szabad Művelődési Tanács

1947-198012 lap
4Vágvölgyi Tibor párt, tanácsi, képviselői, tömegszervezeti igazolványai, tagsági könyvei1945-194844 lap
5Vág völgyi Tibornak adományozott kitüntetések igazolványai1948, 1950, 19557 lap
6Vágvölgyi Tibor emléklapjai1946-1948, 1955, 1960-197516 lap
7Vágvölgyi Tibor önéletrajzai, önéletrajzi vázlata1970, 1976, 19824 lap
8Vágvölgyi Tibor emlékiratai az SZDP, az MDP és az MSZMP-n belüli helyzetéről, beszélgetéséről Szamai Lajossal197235 lap
9

Vágvölgyi Tibor feljegyzései az MDP KV üléseiről.

Mellette jegyzőkönyvi kivonat az ülésekről és levele az MDP KV-hez

1955, 195633 lap
10Vágvölgyi Tibor értékelése a Tankönyvkiadó Vállalat és saját tevékenységéről1973-197416 lap
11

Vágvölgyi Tibor fővárosi tanácsi tagságával összefüggő iratok.

Közötte előterjesztések, hozzászólások, vizsgálati anyagok, jelentések, munkaterv

1956, 1958, 1962, 1980-1983187 lap
12Vágvölgyi Tibor III. kerületi tanácstagsági tevékenységével összefüggő iratok1957, 1971-1975-
13Vágvölgyi Tibor személyes levelezése hivatalokkal1971-1973, 198113 lap
14

Vágvölgyi Tiborhoz érkezett levelek különböző intézményektől.

Közötte MSZMP, Párttörténeti Intézet, KISZ

1945-198210 lap
15

Vágvölgyi Tibor feljegyzései, levelei kiadványokról.

Közötte Párttörténeti Tankönyv, Pedagógiai Lexikon, Egy legendás generáció története, a VIII. ker. ifjúmunkás-mozgalom története, Az első magyar köztársasági mozgalom

1964-197427 lap
16Kádár János köszönő levele Vágvölgyi Tiborhoz születésnapi jókívánságaiért19622 lap
17Vágvölgyi Tiborhoz intézett levelek kitüntetései és nyugdíjba vonulása alkalmából1948, 1973, 198127 lap
18

Levelek Vágvölgyi Tiborhoz.

Közötte Hauser A., Csapáry Jenőné, Valéria Hamzova, Taár Ottóné

1957, 1977-1978, 1981-198231 lap
19Vágvölgyi Tibor levelei a soproni szanatóriumból Révész Ferencnének és Farkas Pál-nénakd. n.5 lap
20

Meghívók.

Közötte MKP, SZDP, baloldali szocialisták vezetősége, Szabad Művelődési Tanács, MSZMP, tanács, Hazafias Népfront, Magyar Partizán Szövetség, TIT

1946-198046 lap
21Vágvölgyi Tibor visszaemlékezése az SZDP, MDP, MSZMP különböző időszakaira és kapcsolatára Rákosi Mátyássald. n.88 lap
22Vágvölgyi Tibor visszaemlékezése az ifjúsági mozgalomra és az Országos Ifjúsági Bi-zottságra (OIB)d. n.220 lap
23

Vágvölgyi Tibor visszaemlékezése a felszabadulásra és az azt követő időszakra.

Közötte csoportos visszaemlékezése Bakács Tiborral és Reszegi Ferenccel

d. n.197 lap
24Javaslat, tervezet az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB) történetének feldolgozásához1976, 1979, 1980129 lap
25Vágvölgyi Tibor tanulmánya az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB) megalakulásáról és az SZDP ifjúsági politikájáróld. n.333 lap
26Vágvölgyi Tibor kézirata a KIMSZ és az OIB történetérőld. n.188 lap
27Vágvölgyi Tibor kézírásos jegyzetei az ifjúsági mozgalomról és az SZDP ifjúságpoli-tikai elveirőld. n.226 lap
28

Vágvölgyi Tibor: Mi tette szükségessé a baloldal szervezett fellépését az SZDP-n belül a felszabadulás után c. írása

d. n.8 lap
29

Vágvölgyi Tibor kézirata az Ideiglenes Nemzetgyűlésről.

Mellette az Ideiglenes Nemzetgyűlés naplója

1944, 1954, 1959148 lap
30Vágvölgyi Tibor előadásai a TIT-ben a magyar munkásmozgalomról és a fasizmusróld. n.106 lap
31Vágvölgyi Tibor ünnepi beszéde a tanácsköztársaság megalakulásának 40. évforduló-járól a Fővárosi Tanács ülésén195916 lap
32

Vágvölgyi Tibor búcsúbeszéde Révész Zsigmondné (Révész Ferenc édesanyja) temetésén

d. n.3 lap
33

Vágvölgyi Tibor észrevétele Svéd László: Az OIB helye a magyar munkásmozgalom-ban c. kéziratához

d. n.8 lap
34

Vágvölgyi Tibor észrevételei Sipos Péter: Peyer Károly a magyar munkásmozgalomban c. írásához

d. n.85 lap
35

Vágvölgyi Tibor kézírásos jegyzete Spira György: A szociáldemokrata államcsínykí-sérlet 1947-ben c. írásához

1955-195612 lap
36

Lektori vélemények Vágvölgyi Tibor: Az első magyar köztársasági mozgalom c. írásáról.

Közötte Kemény Gábor, Almár István, H. Balázs Éva írásai

1965-1966159 lap
37

Ismeretlen szerző kézirata az SZDP-ről és a két munkáspárt egyesüléséről.

Mellette az MKP-SZDP 1945. február 6-i egység-megállapodás szövege, az MKP-SZDP fővárosi és környéki szervezeteinek határozati javaslata az egyesülésről

1945, d. n.49 lap
38

Bánfai Béláné, Dobos Jánosné, Ditári Józsefné megemlékezése Knurr Pálnéra és Koltói Annára.

Mellette újságcikk, gyászjelentés

1945-1946, 197012 lap
39Almási János írása Grezsa Ferenc Németh Lászlóról írt könyvéről19826 lap
40

Újságkivágatok.

Közötte a tanácsi munkáról, Budapest felszabadulásáról, az 1956-os forradalomról, a mártírokról, a munkásmozgalom kiemelkedő alakjairól

1926, 1945, 1956, 1963, 1968-197651 lap
41Nagy Béla verse Vágvölgyi Tiborhoz19551 lap
42

Tabló a magyar ifjúsági mozgalom kiemelkedő vezetőiről.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba!

43

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba!

44Vágvölgyi Tibor levele [Marosán Györgyhöz], az őt ért támadásokról és az SZDP helyzetéről1947. február 11.2 lap