Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        897. Mathejka Jánosné fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Mathejka Jánosné önéletrajzai

1955, 19728 lap
2

Mathejka Jánosné lágerben és száműzetése idején keletkezett iratai.

Közötte levelek M. J. Molotovhoz, Berijához, az Államvédelmi Minisztériumhoz, Sztálinhoz; a Vöröskereszt és a Vörös Félhold igazolása, leszázalékolási igazolás

1939, 1948, 1953, 195515 lap
3A Magyar Népköztársaság moszkvai követsége által kiállított hazatérési igazolvány Mathejka Jánosné részére19481 lap
4

Az MDP levele Mathejka Jánosnénak az SZKP Pártellenőrző Bizottsága 1938-ban történt kizárásának hatálytalanításáról és párttagsága 1926 óta történt elismeréséről.

Megjegyzés: E határozattal férjét, Mathejka Jánost halála után a pártba visszavették

19561 lap
5MSZMP KB levele Mathejka Jánosnénak párttagsága elismeréséről19611 lap
6A szolikamszki postahivatal értesítése Mathejka János 1940-ben történt elhalálozásáról19551 lap
7Mathejka Jánosné lakásbejelentője és nyugdíjszelvénye1955, 19633 lap
8Mathejka Jánosné kitüntetéseit igazoló okiratok1955-197616 lap
9A moszkvai vámhivatal kiviteli engedélye egy magnetofonra Mathejka Jánosné részéred. n.1 lap
10

Mathejka Jánosné által összegyűjtött anyagok a Táncsics Körben lezajlott vitákról.

Közötte Heller Ágnes: Az erkölcsi normák felbomlásáról c. könyvről, Révai József 1956-os események okait elemző cikkéről, Molnár Erik észrevételei a Magyarországban a - Táncsics Kör vitáiról - megjelent tudósításról

195773 lap
11Mathejka Jánosné küldött észrevételei a Budapesti Pártbizottságnak a korrupció elleni harcról és az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságról19594 lap
12Mathejka Jánosné levele Rákosi Mátyáshoz, a Szovjetunióból hazatérők fogadtatásáról, a velük való bánásmódról19552 lap
13Mathejka Jánosné levele Kádár Jánoshoz, a kongresszus előkészítésével kapcsolatos kérdésről19592 lap
14

Mathejka Jánosnénak küldött levelek különböző témákban.

Közötte Társadalmi Szemle, MSZMP KB Párttörténeti Intézete, Petőfi Irodalmi Múzeum

1960, 1969, 19733 lap
15Mathejka Jánosné levelezése édesanyjával1948, 19494 lap
16Mathejka Jánosné levelei Mathejka Jánosnak Szolikamszkból19393 lap
17Mathejka Jánosné levelei testvérének, Júliának, lágeréletének és száműzetésének különböző helyeiről1930, 1949, 1949, 1951-195361 lap
18Mathejka Jánosné levele testvérének, Lizának, lágeréletének és száműzetésének különböző helyeiről1944, 1945, 1948, 19499 lap
19Mathejka Jánosné levelei 'gyermekeimnek' Krasznojarszkbóld. n.12 lap
20Mathejka Jánosné táviratai Moszkvából Budapestre Vujovics Erzsébetnek19495 lap
21Mathejka Jánosné levele Jász Dezsőné, Miminek19334 lap
22

Mathejka Jánosné levele Bogdánynénak.

Megjegyzés: férje első felesége, Bogdány Rózsi édesanyja

19556 lap
23Mathejka Jánosné levelei Szolikamszkból Sziza Marino Nikolajevicsnek1946, 19473 lap
24

Mathejka Jánosné levelei Vladikhoz.

Megjegyzés: Arvale Vladimír feltehetően Liza testvérének a fia

1945, 194715 lap
25

Mathejka Jánosné levelei címzett nélkül, férje haláláról.

Megjegyzés: Az egyik levél hátlapján ismeretlen feljegyzés arról, hogyan találta meg Mathejka János sírját

19463 lap
26Dóra és Zorina levele Moszkvából Mathejka Jánosnénak Budapestre19564 lap
27

Mamának címzett levél, mely többek között Lizáról, Mathejkáné testvéréről

d. n.1 lap
28Lengyel József levelei Mathejka Jánosnénak1971, 1972, 197314 lap
29Ilona levele Mathejka Jánosnénakd. n.1 lap
30Kun Miklós levele Mathejka Jánosnénakd. n.1 lap
31Valja Makotyinszkaja levele Moszkvából Mathejka Jánosnénak Budapestre19691 lap
32Baráti üdvözlet Moszkvából Mathejka Jánosné 50. párttagsági évfordulója alkalmából19691 lap
33T. Gyenki levelei Mathejka Jánosnénakd. n.4 lap
34Szlava levele Varsóból Mathejka Jánosnénak Budapestre19612 lap
35T. A. szignójú levél Moszkvából Mathejka Jánosnénak Budapestred. n.1 lap
36Emma levele Moszkvából Júliának arról, hogyan igyekszik munkát keresni számára19521 lap
37Sári levelei a száműzetésből, Kazalminszkből Júliának, az ottani körülményeiről19398 lap
38Sári levele öccsének, betegségéről1939, 19402 lap
39

Barátok üdvözlő levelei, képeslapjai Mathejka Jánosnénak.

Közötte Cruceay, Elena, Anda János és felesége

1924, 1976, 19777 lap
40Mathejka Jánosné visszaemlékezése saját életéred. n.71 lap
41Mathejka Jánosné visszaemlékezése Mathejka Jánosrad. n.31 lap
42Mathejka Jánosné visszaemlékezése Molnár Renéred. n.18 lap
43Sebes Imréné és mások által készített interjúk Mathejka János és Jánosné életéről1969, 197685 lap
44Mathejka Jánosné kézirata a szocialista erkölcsrőld. n.10 lap
45Mathejka Jánosné kézirata a pártmunka stílusáróld. n.2 lap
46Mathejka Jánosné írása a KEB alapvető feladatairóld. n.3 lap
47Mathejka Jánosné feljegyzése Molnár Erikrőld. n.2 lap
48Mathejka Jánosné emlékezése Lengyel Józseffel való találkozására, véleménye irodalmi tevékenységérőld. n.6 lap
49Mathejka Jánosné tanulmánya John Reed-rőld. n.9 lap
50Mathejka Jánosné értékelése Szilágyi Jolán kiállításáróld. n.3 lap
51Mathejka Jánosné kézírásos jegyzeteid. n.35 lap
52

Mathejka János cikk- és versmásolatai, amelyek többek között a Váci Újságban, az Új Előrében, a Sarló és Kalapácsban jelentek meg

1919, 1925, 1926, 192953 lap
53Ismeretlen szerző és Bruno Brigazzi olasz nyelvű irodalmi portréja Mathejka Jánosnéról195317 lap
54Gergely Sándor nyilatkozat-másolata Mathejka Jánosnéról19551 lap
55Ismeretlen szerző írása Mathejka János életérőld. n.4 lap
56Ismeretlen szerző újságcikk-másolata Mathejka János Bogdány Rózsival való házasságából származó fiáról, Mathejka Márciusróld. n.2 lap
57Abelovszky József írása Szolzsenyicin és Lengyel József személyi kultuszról írott cikkéről, elbeszélésérőld. n.4 lap
58Hevesi Gyula tanulmánya a személyi kultuszróld. n.39 lap
59

Lengyel József: Favágók között

19334 lap
60

Lengyel József: Tolsztoji expozíció a Háború és Békében

d. n.28 lap
61

Lengyel József balett-pantomimja Auróra a széplány címmel

d. n.14 lap
62Móczi András visszaemlékezésed. n.62 lap
63Nyírő József feljegyzés-másolata Berei Andornak Lengyel Józseffel való beszélgetésérőld. n.3 lap
64Selmeczi József beszélgetése Varga Jenőnével különböző témákról és személyekről196970 lap
65Szatmári Sándor verse Hunya Istvánról193611 lap
66Ismeretlen szerző írása Gramsciróld. n.5 lap
67Ismeretlen szerző írása Kafkáról és Tvardovszkijróld. n.5 lap
68Ismeretlen szerző tanulmánya a személyiség szerepérőld. n.3 lap
69Ismeretlen szerző orosz nyelvű verse barátjáhozd. n.1 lap
70Ismeretlen szerző kézirata a szubjektivizmusról, az elvtelen gyakorlatiasságról és a társadalomtudomány lemaradásáróld. n.4 lap
71

Egy krumpli szedés krónikája és Epilógus. Nekeresdi György hátrahagyott feljegyzéseiből

1952-195314 lap
72

Mathejka Jánosnénak dedikált könyv Duczynska Ilona és Horváth Zoltán Polányi Károly és a Galilei Körről szóló tanulmányával

19719 lap
73Újságkivágatok magyar lapokból, folyóiratokból1957, 1968, 1976-197754 lap
74Moszkvai Állami Filmharmónia Csajkovszkij hangversenyére N. Akszenov meghívója Szántó Judit részére19602 lap
75

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba