Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        902. Szakasits Antal és Szakasits Antalné Boros Izabella fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Szakasits Antal életrajzad. n.16 lap
2Szakasits Antal visszaemlékezései1940, 1942, 1968, 197361 lap
3

Szakasits Antal személyi dokumentumai.

Közötte keresztlevele, állampolgársági és illetőségi bizonyítványai, iskolai bizonyít-ványai, tanoncszerződése a Molnárok Lapja könyvnyomdával és bizonyítványa a Thália Nyomdától

1902-195627 lap
4Szakasits Antal névváltoztatással kapcsolatos iratai1950, 19562 lap
5Szakasits Antal tagkönyvei, igazolványai1906-1907, 1911, 1945, 1950, 1961131 lap
6

Szakasits Antal kinevezési iratai és igazolások funkcióinak betöltéséről.

Közötte az iparügyi és népjóléti minisztériumi államtitkárrá, miniszteri osztályfőnökké, az Állami Vállalatok Központi Nyugdíjpénztára elnökévé történt kinevezéséről

1945, 1948, 1950, 195631 lap
7

A Legfelsőbb Ügyészség perújítási indítványa és a Legfőbb Ügyész előterjesztése a Szakasits Antal ellen indított bűnvádi eljárás megszüntetéséről.

Mellette elbocsátó levél a Budapesti Országos Börtönből

19563 lap
8

A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Katonai Kollégiumának iratai a Szakasits Antal felmentésről

19574 lap
9

Szakasits Antal kártalanítást igénylő levelei a MSZMP Intéző Bizottságához, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány tagjaihoz és igazságügy-miniszteréhez

19574 lap
10

Szakasits Antal levelezése nyugdíjának rendezéséről.

Közötte a Társadalombiztosítási Központtal, az Országos Nyugdíjintézettel, a munkaügyi miniszterrel, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány titkárságával

1956, 1958, 196812 lap
11

Szakasits Antal levelezése munkásmozgalmi múltjának és párttagságának elismertetéséről

1958-19598 lap
12

Szakasits Antal levelezése az MSZMP testületeivel és a Kommunista Ifjúsági Szövetséggel

1960-1978, d. n.34 lap
13

Szakasits Antal levelezése a szakszervezetekkel.

Közötte a Magyar Orvosok Szabad Szakszervezete, a Nyomda-, a Faipar, a Sajtó Dolgozóinak Szakszervezete, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, emléklap a Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete

1948, 1959, 1963, 1967, 1968, 1971, 1973, 197816 lap
14Szakasits Antal vázlata a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéről és nyomta-tásban megjelent cikkei1927, 1933, 194032 lap
15Szakasits Antalhoz érkezett levelek a Hazafias Népfronttól1962-1965, 1967, d. n.10 lap
16Szakasits Antalhoz érkezett levelek az Athenaeum Nyomdától1961-1962, 197811 lap
17Szakasits Antalhoz érkezett levelek Böhm Vilmostól, Kovács Józseftől és Vilmától1946, 1961, 19783 lap
18

Szakasits Antal levelének fénymásolata Beregi Tivadarhoz egy megjelent cikkéről.

Mellette Beregi Tivadar nekrológja az Amerikai Magyar Szóban Szakasits Antalról

1925, 19852 lap
19

Szakasits Antal családi levelezése.

Közötte édesanyja, Szakasits Árpád levelei

1921, 1935, 1953-1956, 1957, d. n.19 lap
20

Szakasits Antalnak küldött dísztáviratok, üdvözletek kitüntetései, születésnapja alkalmából

1963, 1968, 1973-1974, 1978, d. n.61
21Szakasits Antalnak küldött képeslapok, meghívókd. n.22 lap
22Szakasits Antal listája nyomtatásban megjelent irodalmi műveiről és más könyvekről, melyeket átadott a Munkásmozgalmi Múzeumnakd. n.29 lap
23

Szakasits Antal Népszavából kimásolt cikkeinek gyűjteménye és fénymásolatok a Fővárosi Közlönyben megjelent hozzászólásairól

1931-1937, 1965, 197087 lap
24Rádió-interjúk Szakasits Antallal1965, 19707 lap
25Lapkivágatok1958, 196312 lap
26Szakasits Antal végakarata: tudósítás haláláról, nekrológok, részvétnyilvánítások1963, 198150 lap
27Szakasits Antal családi iratai és fényképek193824 lap
28

Szakasits Antal első feleségének, Boros Izabellának iratai.

Közötte házassági és halotti anyakönyvi kivonat, megemlékezések, sírkőfelállítás és gondozás, édesapjának szakszervezeti igazolása, családi fényképek.

1911-1975214 lap
29

Szakasits Antal második feleségének, Boros Lenkének iratai.

Közötte életrajzok, igazolványok, cikk, fényképek

1951-198069 lap
30

Szakasits Antal levele Vass Henrikhez.

Mellette Herceg Sándor: Budapesti és Környéki vasas szakszervezeti ifjúmunkáscsoportok története c. írásához fűzött megjegyzések és a két világháború munkásmozgalmi eseményeiről készített emlékeztető

196426 lap
31Szakasits Antal nyomtatásban megjelent cikkeinek másolatai, róla szóló emlékezések és felvételek1914-1968, d. n.166 lap
32Szakasits Antal levele Erényi Tibornak1978. február 15.2 lap