Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        907. Lovas Márton fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Lovas Márton személyi iratai.

Közötte rehabilitációra és névváltoztatásra vonatkozó iratok

1922-198412 lap
2

Lovas Márton tagsági könyvei.

Közötte MSZMP, szakszervezet, Magyar Újságírók Szövetsége, International Organisation of Jurnalist, TIT

1957-197742 lap
3Lovas Márton kitüntetéseit igazoló iratok, oklevelek, emléklapok1951-198221 lap
4Lovas Márton feljegyzései és levelezése a Népszava Könyvkiadó működéséről és szervezeti problémáiról, a könyvkiadásról, szakmai továbbképzésről, honoráriumokról, lektori véleményekről1950-1984167 lap
5

Lovas Márton levele Adzsubejhez, az Izvesztyija főszerkesztőjéhez a Jermilov Ehrenburgról írt cikkét bírálva

19633 lap
6Lovas Márton kritikai megjegyzései Vas Zoltán könyvének a személyi kultuszról, Kun Béláról, Gerő Ernőről és Rákosi Mátyásról szóló értékeléséről1980. december 1.3 lap
7Lovas Márton családi levelezése1957-1976257 lap
8Lovas Márton családi levelezése1977-1979220 lap
9Lovas Márton családi levelezése1980-1984257 lap
10Lovas Márton levelezése barátokkal, ismerősökkel1948-1982116 lap
11

Lovas Mártonhoz érkezett születésnapi üdvözletek, jókívánságok.

Mellette Réti Károly: Meglepetés e költemény c. születésnapi versei

1970-198038 lap
12

Lovas Mártonhoz érkezett meghívók.

Közötte MSZMP, Szovjetunió Nagykövetsége, Bábolnai Állami Gazdaság, Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Fővárosi Kertészeti Vállalat

1971-197712 lap
13

Lovas Márton: 60 esztendő a Kommunista Pártban. Önéletrajz

1978545 lap
14

Lovas Márton: Önéletrajz- töredék

1963224 lap
15

Lovas Márton: Briliáns jellem, Egy kommunista asszony élete

d. n.123 lap
16

Lovas Márton: Észrevételek a Borsányi György "Kun Béla" című életrajzához

d. n.16 lap
17

Lovas Márton: Kun Béla életének tanulsága. Kun Béla másik arca

d. n.9 lap
18Lovas Márton hozzászólása a KMP II. Kongresszusának 50. évfordulóján tartott megemlékezésend. n. [1980]33 lap
19

Lovas Márton Irodalmi Újságban megjelent cikkei.

Közötte Én sem szeretem Kucserát; A pártfunkcionáriusok kaptafa gondolkodásáról; Az új sematizmusról és az új személyi kultuszról

195616 lap
20

Lovas Márton felszólalásai az Írószövetségben.

Mellette Déry Tibor, Horváth Zoltán, Erdei Sándor felszólalásai

1956140 lap
21Lovas Márton visszaemlékezése a Budapesti Pártbizottság 1956. októberi ostromáróld. n. [1956]24 lap
22

Lovas Márton cikkei, feljegyzései az 1956-os események értékeléséről.

Közötte Egy esztendő tanulságai; Az októberi ellenforradalom; A tények beszélnek; Nagy Imre árulása; Lássunk tisztán. Mi történt Budapesten október 23-tól november 4-ig c. kötet bevezetője

d. n. [1956-1957]93 lap
23

Lovas Márton: A lenini szövetkezeti terv és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Magyarországon.

Mellette Dr. Márton Sándor, Dr. Bálint György és Szemes Lajos értékelése

197094 lap
24

Lovas Márton: Szocialista agrárpolitika Magyarországon

d. n.411 lap
25

Lovas Márton agrárpolitikai tanulmányai.

Közötte Mai agrárpolitikánk és a lenini elméletek; Lenin a szocialista mezőgazdaságról; Lenini tanítás és a magyar agrárpolitika. Mellette Molnár Gézáné és ismeretlen szerző kritikája

1969377 lap
26Lovas Márton agrárpolitikai tanulmányaid. n.345 lap
27Lovas Márton tanulmányai a mezőgazdaság kollektivizálásáról, fejlődéséről, valamint a magyar gazdaság tapasztalatairól1968, 1975348 lap
28

Lovas Márton tanulmányai a szocialista gazdaság rendszeréről, a szocializmus építésének törvényszerűségéről.

Közötte Friss István és Dr. Nagy Tamás bíráló levelei

1948284 lap
29

Lovas Márton Leninnel kapcsolatos tanulmányai.

Közötte Lenin: A munkásosztály kialakulása és a munkásmozgalom keletkezése c. cikkének fordítása

194957 lap
30Lovas Márton tanulmányai a szocializmus és a tudomány, a szocializmus és a kultúra, valamint a pártélet lenini normáinak kérdéseirőld. n.89 lap
31Lovas Márton előadásai a Szovjetunió gazdasági és politikai helyzetéről1948144 lap
32Lovas Márton előadásai a magyar és nemzetközi szakszervezeti mozgalom kérdéseiről.1949233 lap
33

Lovas Márton előadásai a magyar szakszervezeti mozgalomról és a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatokról.

Mellette kritikai észrevétel a Magyar Televízió Szakasits Antalról készített megemlékezéséről

1957, 1978142 lap
34Lovas Márton előadásai és vázlatai a magyar gazdaságról, a munkás-paraszt szövetségről, a munkásmozgalom időszerű kérdéseiről, a nemzeti kérdésrőld. n.143 lap
35Lovas Márton előadása a szovjet irodalomróld. n.43 lap
36Lovas Márton cikkei, előadásai a sztálinizmusról, a személyi kultuszról és az SZKP XXII. Kongresszusáról1982358 lap
37Lovas Márton kéziratai Sztálinról és Zsukovróld. n.80 lap
38Lovas Márton cikkei, jegyzetei Franciaországról, a francia kultúráról és a magyar emigrációróld. n.83 lap
39

Lovas Márton elbeszélései a tanácsköztársaság témaköréből.

Közötte Az ivánkai pap; Találkozás Szamuely népbiztossal; Lisztosztás Karcagon; Felderítés Abonyban; Poroszló; A rábpoly pusztai kém; A dicsőséges hadjárat; A bukás után

d. n.156 lap
40

Lovas Márton: Látogatás Trojepolszkijnál és Cica c. kéziratai

d. n.295 lap
41

Lovas Márton kéziratai.

Közötte Mai kaméleonok; 100 millió dollár; Világ vége

d. n.297 lap
42Lovas Márton kéziratai1925, 1954262 lap
43Lovas Márton kéziratai1958208 lap
44Lovas Márton kézirataid. n.160 lap
45Lovas Márton kézírásos jegyzet-töredékeid. n.383 lap
46

Zsdanov: Változások az SZKP alapszabályaiban c. beszéde az SZKP XVIII. Kongresszusán.

Mellette Lovas Márton megjegyzése Rényi Péternek a kéziratról

196354 lap
47

Lovas Mártonné levele és kritikai írása közéleti kérdésekről.

Mellette gyászjelentés Lovas Mártonné (Leider Gizella) haláláról

1965, d. n.4 lap
48

Pongrácz Péter és Sárosi Szabó Tibor levelei Korecz Tibornénak.

Közötte Korecz Tiborné tanácsköztársaságról szóló levele Emil címzéssel

1957, 195945 lap
49

Idegen szerzők művei.

Közötte Ceglédi [?] jegyzetei a szovjet szakszervezetekről tartott előadásához; Kovács István: A gabona a magyar népgazdaságban; Orbán István: A 39-es Vörös Dandár IV/10 Zászlóalj harcai

1950, d. n.42 lap
50

Idegen szerzők művei.

Közötte Faszegi Emmi: Kiadói gondok; Haldor Laxness: Az eladott bölcsődal (Lovas Márton fordítása); Ovecskin: Szél ellen; G. Trojepolszkij: Csillagászat a kolhozban

d. n.31 lap
51

Idegen szerzők művei.

Közötte részletek Sztálin: A mi nézeteltéréseink c. cikkéből; Beszélgetés Sztálin és Churchill között 1942. augusztus 15-én a mezőgazdaság kollektivizálásáról

d. n.8 lap
52Ernst Henri levele Ilja Ehrenburghoz a személyi kultuszról196513 lap
53Lovas Márton cikkeinek újságkivágatai1956-1984, d. n.78 lap