Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        910. Jákó Pál fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Jákó Pál önéletrajzi naplórészletei, kérdőív az MSZMP Párttörténeti Intézetétől.

Mellette felkérések visszaemlékezések megírására

1916, 1958, 1960, 197233 lap
2

A Budapesti Királyi Ítélőtábla ítélete Jákó Pál ügyében.

Mellette a Magyar Királyi Államrendőrség által kiállított szabaduló-levelei, határozat rendőri felügyelet alá helyezésről

1933, 1941, 19425 lap
3A Magyar Művészek Szakszervezete színházi osztályának igazoló bizottsági határozata Jákó Pálról19451 lap
4

Jákó Pál személyi dokumentumai.

Közötte igazolványai, munkaviszonyát, szerződéseit, megbízásait igazoló iratok, munkakönyv, működési engedélyek

1946-1951, 1954- 197744 lap
5

Jákó Pál tagsági könyvei, igazolványai.

Közötte SZDP, MKP, MSZMP, KISZ, Magyar Partizán szövetség, Partizánbarátok Szövetsége, Magyar Szabadságharcosok Szövetsége, Magyar-Szovjet Társaság, Magyar Színházművészeti Szövetség, Munkás Kultúrszövetség, Táncsics Kör, Magyar Pen Club igazolványai

1936, 1945-1962, 197773 lap
6Jákó Pál részére kiállított tömegszervezeti, egyesületi küldött igazolványok, bizonyítvány, belépési engedélyek1945-197246 lap
7

Jákó Pál igazolványa arról, hogy a budapesti 13. honvéd kiegészítő parancsnokság igazoló bizottságának tagja és az MKP aktívája

1945, 19562 lap
8Jákó Pál igazolványa a VII. ker. Forradalmi Bizottsági és Nemzeti Bizottsági tagságáról, magyar-orosz nyelvű állandó belépője a Parlamentbe19564 lap
9

Jákó Pál oklevelei, kitüntetését igazoló okiratok

1953-1970, 1975-197843 lap
10

Jákó Pál terv és békekölcsön jegyzéséről szóló igazolásai

1949, 19522 lap
11Jákó Pál szovjet szanatóriumi kezelőlapja, moszkvai repülőjegy, Központi Állami Kórház igazolványa19726 lap
12Tárgyalási jegyzőkönyvek kultúrpolitikai kérdésekről Lukács György, Hont Ferenc, Major Tamás és Antal Jánosné részvételével19489 lap
13Az MSZMP Budapesti Pártbizottság tájékoztatója, programja, jelentése budapesti kulturális tevékenységéről, versenyfelhívás1956, 196222 lap
14

Jákó Pálnak a Madách Színház tagjaként és a Miskolci Nemzeti Színház igazgatói munkaköre során keletkezett iratok.

Közötte jelentések, a szereplésről eltiltott színészek névsora, kimutatások, tervek, javaslatok, működés terv, statisztika, költségvetések, műsor-terv, tárgyalási jegyzőkönyvek, Hermann Ottó Múzeum évkönyvek, téglajegyek, levelek

1948, 1957-1977190 lap
15

Jáló Pál levelei Aczél Györgyhöz, színház-politikai, színházműködési kérdésekről

1957, 1961, 19768 lap
16A két világháború között keletkezett, betiltott és engedélyezett előadások szövegeinek eredeti példánya19372 lap
17

Jákó Pálnak, az MSZMP KB Irodáján végzett munkája során keletkezett iratok.

Közötte megbízólevél, levelezés kérelmek ügyében

1937, 1974, 197714 lap
18

Jákó Pálnak a Magyar Színészek Szabad Szakszervezetében végzett munkája során keletkezett iratok.

Közötte jelentések, közgyűlési jegyzőkönyvek, javaslatok, határozatok, előadások

1947-1949, 1951147 lap
19Jákó Pál tanácstagi munkájához kapcsolódó iratok. Közötte lakásügyek, tanácstagi választással kapcsolatos terv, felhívás1947, 1957, 1967, 1977.5 lap
20Jákó Pál igazolása Roxy (Ránki) József, Péter Albertné, Weinberger József munkásmozgalmi tevékenységéről és Derzsi Péterné ez irányú kérelme1960, 1961, 1964, 19725 lap
21Jákó Pál levele Tomi nevű testvéréhezd. n.2 lap
22

Jákó Pálhoz érkezett köszönő levelek fellépéseit követően.

Közötte szakszervezetek, MKP, Nemzeti Segély, Magyar Szovjet Művelődési Társaság, Honvédség, MDP szervezetek, Társadalom és Természettudományi Társulat, MSZMP szervezetek, KISZ, HNF Vörös Meteor Természetbarát Egyesület levelei

1947-1949, 1955-197649 lap
23

Jáló Pálhoz érkezett köszöntők és üdvözletek.

Közötte az MSZMP KB és szervezetei, minisztériumok, Kultúrkapcsolatok Intézete, Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, Nemzeti Galéria, tanács apparátus, munkatársai, barátai levelei

1948, 1961, 1971, 1974-1976118 lap
24Kádár János üdvözletei Jákó Pálhoz1958, 1960, 1967, 1968-197010 lap
25Aczél György üdvözletei Jákó Pálhoz1970, 1975, 1977, 1978-198219 lap
26

Jákó Pál részére érkezett meghívók


1946-1978145 lap
27

Jákó Pál tanulmányai művészetpolitikai kérdésekről, színészekről.

Közötte interjú Gábor Miklóssal, a faluszínházzal kapcsolatos úti-jegyzetek

1961, 1962141 lap
28

Jákó Pál kritikai írásai egyes színdarabok rendezéséről.

Közötte Egri Csillagok, Madách, Kicsi vagy kocsi, Felismerés és búcsú

196450 lap
29

Jákó Pál kézírásos jegyzettömbjei.

Közötte édesanyjáról, családjáról, az Állami Faluszínházhoz való első útjáról, Elek Tamásról, a színművészetről, művészi formákról, életképek, gondolatok a szerelemről

1967-1969196 lap
30Jákó Pál különböző kérdésekről készített rövid jegyzetei196717 lap
31

Hegedűs Géza és Jákó Pál közös irodalmi munkája 1919 ballada címmel

d. n.128 lap
32

Hegedűs Géza kézirata 1919 ballada címen

d. n.19 lap
33

Hegedűs Géza és Jákó Pál: 1919 ballada rendezői példánya

d. n.76 lap
34Devecseri Gábor verse Jákó Pál 70. születésnapjára19712 lap
35

Arbuzov, A.: Irkutszki történet c. drámájának rendezői példánya

d. n.155 lap
36

Földes Mihály: Lila angyal c. színdarabja Jákó Pálnak ajánlva

1957103 lap
37

Kádár János: A káderkérdésekről általában és a szakszervezetekben, államigazgatásban dolgozó kommunista káderek problémájáról  c. előadása

1945, 194756 lap
38Kocsis András nyugalmazott honvéd ezredes élettörténete Kádár Jánosnak ajánlva1974109 lap
39

Markovits Györgyi életrajzi írása Knopp Imréről.

Mellette Knopp Imre versei, a Nyilas opera c. színdarabja, visszaemlékezések a költőről, verstöredékek

1926, 1928, 1932-1933, 1936, 196476 lap
40Mátyás Ferenc megemlékezései, újságcikkek Lukács László íróróld. n.4 lap
41Tarjáni Béla tanulmánya a burzsoá hanyatlásáróld. n.5 lap
42Szimonov, A. tanulmánya Shakespeare életéről195013 lap
43Szendrő József feljegyzése Várady György rendezőről19511 lap
44Az SZKP útmutatásai a művészet számárad. n.10 lap
45

Ismeretlen szerző tanulmánya: A burzsoá művészet szabadsága; készpénzért

d. n.6 lap
46Németh Istvánné, leánya Max Mária fellépését jelző műsor és meghívó Kádár Jánosnak címezve19754 lap
47

Újságcikk a Szabad Ifjúságból Jákó Pál találkozásáról Kulich Gyulával

19551 lap
48

Jákó Pál cikkei és a róla írt cikkek

1949-197771 lap
49Jákó Pál gyűjteménye színházművészeti kérdésekkel foglalkozó kiadványokból1949, 195036 lap
50Jákó Pál által gyűjtött újságkivágatok általános kérdésekről1945, 1957, 1962, 196818 lap
51

Jákó Pál gyűjteménye magyar és idegen nyelvű újságokból, kiadványokból

1953, 196272 lap
52

Újságcikkek Theodor Weissborn író és színdarabíróról

d. n.68 lap
53

Plakátok, röplapok.

Közötte a Tompa utcai verekedés rendőrségi jelentését tartalmazó röpirat, Wayand Tibor aláírásával

193714 lap
54Címek és névjegyek195284 lap
55

Fényképek, albumok.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

1959-
56Gyarmathy Anikó munka-szerződései1935-1937, 1955, 19618 lap
57Gyarmathy Anikó igazolványai a Magyar Királyi Állami pincegazdaságtól és a Magyar Művészek Szabad Szakszervezetétől1944, 19453 lap
58

Gyarmathy Anikó színész kamarai tagságával összefüggésben keletkezett iratok.

Közötte szegénységi bizonyítvány, felhívás a kamarában való felvételre, felvételt kérelmező űrlap

19385 lap
59Gyarmathy Anikó levelezése színészi munkájával kapcsolatban1935, 1959, 1969, 197415 lap
60

Békekölcsön jegyzését igazoló irat

19531 lap
61Gyarmathy Ernőné, özv., szakszervezeti könyve19621 lap
62

Arad és Vidéke c. lap cikke Gyarmathy Anikó édesapjáról

19053 lap