Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        928. Náray József fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Náray József személyi iratai.

Közötte születési anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítványok, Budapesti Királyi Ügyészség vádirat-töredéke; Budapesti Nemzeti Bizottság igazolása, útlevél, nyugdíjfolyósítással kapcsolatos iratok

1916-1974, d. n.71 lap
2

Náray József munkakönyvei, igazolványai, tagsági könyvei.

Közötte a Magyarországi Vas- és Fémmunkások Szövetségének levelei Náray József tagsági viszonyáról

1920-1972170 lap
3Náray József kitüntetéseit igazoló iratok, emléklapok1953, 1955, 1969-1970, 19789 lap
4Náray József Szikra Nyomdában végzett tevékenysége során keletkezett iratok; a nyomdából történő távozását rögzítő jegyzőkönyv194511 lap
5

Náray József kitelepítési miniszteri biztosi tevékenysége alatt keletkezett iratok.

Közötte kinevezés, levelezések, elszámolások; ellene indított fegyelmi eljárás iratai, levelezése különböző pártszervekkel pártfegyelmi eljárást kérelmezve

1946, d. n.49 lap
6

Náray Józsefnek a Vas- és Fémértékesítő Vállalatnál végzett tevékenysége során keletkezett iratok, az ellene indított fegyelmi eljárás iratai.

Közötte Beer Sándor fegyelmi ügyének iratai

1948-195155 lap
7

Náray Józsefnek az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Vállalatnál végzett tevékenysége és fegyelmi ügye során keletkezett iratok.

Közötte levele az MDP IX. kerületi PB Fegyelmi Bizottságának, az őt ért rágalmakról

1950-1952, 195613 lap
8Náray József tanácstagi munkája alatt keletkezett iratok1963-1964, 1966, 1969, 197123 lap
9Náray József levelezése1959-1984, d. n.65 lap
10Náray József visszaemlékezései1970, 1972, 197839 lap
11

Náray József által készített és róla szóló nyilatkozatok a munkásmozgalmi múlt igazolására.

Közötte Pusztai Gyula visszaemlékezése

1954-1982, d. n.65 lap
12Náray József előadásai, előadásainak vázlatai, visszaemlékezés-töredékekd. n.73 lap
13Náray József kézírásos jegyzeteid n.47 lap
14Náray József eszperantó tagságával kapcsolatos iratok1925, 1965-1983, d. n.42 lap
15Náray József családtagjainak személyi iratai1928-194916 lap
16Újságkivágatok1929-1984, d. n.115 lap