Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        934. Komócsin Zoltán fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Komócsin Zoltán önéletrajzai, életrajzi adatai1953, 1957, 1960-1961, d. n.-
2Komócsin Zoltán levele Gerő Ernőnek az MDP PB 1955. június 23-i ülésen elhangzott megjegyzésekről1955. június 27.-
3Hruscsov beszéde az SZKP XX. Kongresszusán1956. február 24.-
4Vázlat az 1956-os forradalom eseményeiről és okairóld. n. [1958]-
5

Komócsin Zoltán feljegyzése Kádár Jánosnak Kállai Gyula: Feljegyzés a nemzetközi munkásmozgalom s az imperializmus elleni harc időszerű kérdéseiről c. dolgozatáról.

Mellette Kádár János feljegyezése Kállai Gyulának

1970. október-
6Sütő Gábor feljegyzése Komócsin Zoltánnak Rákosi Mátyás politikai hagyatékát képező iratok sorsáról1971. március 4.-
7Sütő Gábor ügyében lezajlott MSZMP Külügyi Osztály értekezletről készült feljegyzések1973. február 9.-
8Tárgyalási jegyzetek és az ehhez készült tájékoztatók nemzetközi kérdésekről, hazai ideológiai, politikai, gazdasági problémákróld. n.-
9

A Népszabadság szerkesztésével kapcsolatos feljegyzések

d. n.-
10

Kádár János levele Komócsin Zoltánnak Fock Jenő és Komócsin levélváltásáról.

Mellette Kádár János és az MSZMP PB üdvözlete Komócsin Zoltánnak 51. születésnapjára

1974. március- április-
11Komócsin Zoltán levelezése dr. Szarka Károllyal1973-
12

Feljegyzés Kádár Jánosnak Komócsin Zoltán irathagyatékáról és azok átadásáról.

Mellette a Komócsin Zoltán temetésén és a róla elnevezett utca átadásán elhangzott beszédek

1974, 1978-
13Tartalomjegyzék Komócsin Zoltán cikkeiről és beszédeirőld. n.-
14Komócsin Zoltán cikkei, beszédei1962, 1964-1966-
15Komócsin Zoltán cikkei, beszédei1967-1968-
16Komócsin Zoltán cikkei, beszédei1969-
17Komócsin Zoltán cikkei, beszédei1970-
18Komócsin Zoltán cikkei, beszédei1971-
19Komócsin Zoltán cikkei, beszédei1972-1974-
20Az MSZMP XII. pártkongresszusának üdvözlete özv. Komócsin Zoltánnénak1980-