Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        943. Bors Frigyes fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Baczoni Gábor interjúja  Bors Frigyessel a csepeli munkásmozgalomról


1979. november 29.72 lap
2

Bors Frigyes ellenvéleménye a Magyar Rádió Szerkesztőségéhez Demény Pál nyitva hagyott dossziéja tárgyában.

Mellette Bors Frigyes észrevételei a Mozgó Világ szerkesztőségéhez  Gyertyán Ervin 1988 márciusában publikált tanulmányáról

198817 lap
3

Demény Pál levele Bors Frigyeshez


19452 lap
4Bors Frigyes nekrológja (el nem mondott búcsúbeszéde) Demény Pál halálára1991. január5 lap
5

Bors Frigyes: Kormos László emlékére c. írása irodalomjegyzékkel és névmutatóval

1991. március 14.17 lap
6

Bokor Péter filmrendező interjúja Bors Frigyessel.

Mellette névmutató

1988. november 22.97 lap
7

Bors Frigyes összeállítása dr. Gyárfás Kálmán életéről Küzdelem az áradat ellen címmel

1983, 1994129 lap
8

Ismeretlen szerző: A magyar illegális mozgalom egyik csoportjának vázlatos története (1945-ig) Bors Frigyes kiegészítéseivel

1994, d. n.27 lap
9Bors Frigyes levelei Tátrai Mihályhoz1933, 199420 lap
10

Bors Frigyes: Adalékok a Deák - mozgalom történetéhez

199413 lap
11

Bors Frigyes Hozzászólás c. munkája Gadanecz Béla - Gadanecz Éva: A Weisshaus Aladár vezette szocialista népfrontmozgalom története (1927-1945) c. dolgozatához

199417 lap
12

Bors Frigyes: Rövid rátekintés a magyar ellenállási mozgalom eddig fel nem tárt fehér foltjaira (kiemelten a csepeliek ellenállására) c. tanulmánya

199421 lap
13Kraici Kálmán igazolása Bors Frigyesről, hogy 1944 őszén részt vett a kommunista párt vezetése szerinti fegyveres ellenállás szervezésében és vezetésében19671 lap
14

Bors Frigyes által összeállított Összefüggések (Hiteles történelmi idézetek) c. munka A szocializmus útján c. mű alapján, Galgóczi Erzsébet Vidravas c. könyvéből

19905 lap
15

Röplap-másolat Állami tisztviselők! Vigyázzatok! Az életetekről van szó! címmel, amit a Demény - mozgalom a KMP neve alatt adott ki

19441 lap
16Meghívó Bors Frigyes részére az 1946. január 4-i Demény-ügyben tartott értekezletre és vitára19461 lap
17

Általános sztrájk c. plakátmásolat

1944. október1 lap
18

Bors Frigyes: Tüske a fülekben (avagy miként rágalmazták meg a történelemhamisítók Drahos Lajost?) c. írása.

Mellette Drahos Lajos visszaemlékezéséhez készített névjegyzék és mellékletek

199440 lap
19

Bors Frigyes: Ahogy a káderpolitika kinézett, avagy ahogy a káderpolitikának nem volna szabad kinéznie.

Mellette Rákosi és Kádár Demény ügye c. kézirat

d. n.643 lap
20Másolatok Demény Pál iratairóld. n.7 lap
21

Bors Frigyes: Adalékok Svéd László: A szakítás első okmánya c. cikkéhez

19895 lap
22

Bors Frigyes kéziratai

d. n.-
23

Bors Frigyes levele David Gurnak (Grósz Endrének) Izraelbe.

Mellette Székely Gábornak szóló levél

2005. július13 lap