Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        966. Benkő Zoltán fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Benkő Zoltán tanulmányai, cikkei, beszédei1957-1970-
2

A Népi Ifjúsági Szövetség 1945-1948 közötti tevékenységével kapcsolatos gyűjtés.

Közötte adatok az 1947-es nemzetközi ifjúsági agrárkonferenciára és Veres Péter: Mi az agrárolló? c. tanulmánya

1946-1948, d. n.-
3

A Magyar Szabadságharcos Szövetség (Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége németországi szervezete, Németországi Magyar Szabadságharcos Szövetség) alapokmányai és szabályzatai.

Közötte alkotmánytervezet, alapszabályzat, igazoló és fegyelmi bizottságának valamint becsületbíróságának szabályzata

1958, 1960, d. n.-
4A Magyar Szabadságharcos Szövetség (Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége németországi szervezete, Németországi Magyar Szabadságharcos Szövetség) I., II., III., IV. világkongresszusának iratai1958, 1960, 1962, 1964-
5A Magyar Szabadságharcosok Szövetsége (Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége németországi szervezete, Németországi Magyar Szabadságharcos Szövetség) levelezése, körlevelei, tájékoztatói, határozatai1957-1972, 1976, 1983, 1990-
6

A Németországi Magyar Szervezetek Munkaközössége és a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége iratai.

Közötte alap- és működési szabályzatok, közgyűlési és elnökségi ülések jegyzőkönyvei, belső körlevelek, levelezés

1958-1971, 1974., d. n.-
7

Magyar emigráns szervezetek iratai.

Közötte a Magyar Politikai Üldözöttek Világszövetsége, Magyar Politikai Foglyok Független Szövetsége, Baseli Magyar Egyesület, Vitézi rend, Erdélyi Világszövetség, Magyar Akcióbizottság, Demokratikus Magyar Nemzeti Szövetség, Európai Magyar Szervezetek Képviselete, Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom alapokmányai, körlevelei, levelezése

1956-1980., d. n.-
8

Benkő Zoltán gyűjtése Gyümölcsfalvi Tibor halálának körülményeiről.

Közötte cikkek, levelek, feljegyzések

1960-1961-
9A Tollas ügy iratai.
Közötte a Fekete könyv és fénymásolatok a benne található iratokról
1967-
10A Tollas ügy iratai.
Közötte a Tollas - Benkő perrel kapcsolatos levelezés és bizonyítékok
1967-1968-
11A Tollas ügy iratai.
Közötte jelentések, nyilatkozatok, hozzászólások mindkét fél részéről
1967-1968-
12A Tollas ügy iratai.
Közötte a Tollas ügy személyi és szervezeti következményei a magyar emigrációra
1967-1973, d. n.-
13A Tollas ügy iratai.
Közötte a Burg Kastl-i magyar gimnáziummal kapcsolatos problémák és ellentétek
1978-
14A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesületeinek Szövetsége iratai.
Közötte alapszabályok, közgyűlési jegyzőkönyvek, konferenciák, választások, névsorok
1957-1964-
15A Páneurópai Mozgalommal kapcsolatosan gyűjtött anyagok.
Közötte feljegyzések ülésekről, 1956 évfordulóinak ünneplésével kapcsolatos kiadványok
1974, 1976-1978, d. n.-
16

Benkő Zoltán levelezése Méray Tiborral az Irodalmi Újság szerkesztéséről, más irodalmi és politikai ügyekről.

Közötte az Irodalmi Újság 1957. március 15-i külön száma

1957, 1980-1988, d. n.-
17Benkő Zoltán levelezése Lukin Lászlóval a Bibó István alapítvány ügyében1980-1981-
18Benkő Zoltán levelezése különböző személyekkel1957. augusztus 1.-
19A magyar rádióállomások 1956. október 29. és november 7. közötti adásainak szövege.
Megjegyzés: Hangszalagok alapján ellenőrzött anyagok
1957. november-
20

A SZER (Szabad Európa Rádió) ifjúsági adásainak szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Közötte levelezés, feljegyzések, névsorok és az adások sajtóvisszhangjai.
Megjegyzés: Az ifjúsági adásokat Benkő Zoltán szerkesztette

1956-1958, 1971-1976, 1986, d. n.-
21

A SZER (Szabad Európa Rádió) Ifjúsági Fóruma c. műsorában elhangzott adások szövege

1957. június - december-
22

A SZER (Szabad Európa Rádió) Ifjúsági Világhíradó c. műsorában elhangzott adások szövege

1957. június - december-
23A SZER (Szabad Európa Rádió) magyar belpolitikával és az ifjúság helyzetével foglalkozó kommentárjai, ismertetői, riportjai és rádiójátékai1956-1957, d. n.-
24Gyűjtés a SZER (Szabad Európa Rádió) adásainak sajtóvisszhangjaiból1956-1974-
25

A SZER (Szabad Európa Rádió) adatgyűjtéssel és kutatással foglalkozó szekciójának összeállításai Magyarországról.


Közötte az ifjúsági szervezetek tevékenységéről, A kommunista tervgazdálkodás hibái címmel ismerteti Kornai János: A gazdasági vezetés túlzott központosítása c. művét, Magyarország helyzetéről a KGST-én belül, Irodalmi helyzetkép

1957, 1966-
26Benkő Zoltánnak az Amerika Hangja Rádió európai adásaiban elhangzott jegyzeteinek írott változatai1983-1990-
27Benkő Zoltánnak az Amerika Hangja Rádió európai adásaiban elhangzott jegyzeteinek írott változatai1983-1990-
28

Más szerzők munkái.
Közötte Barankovics István: Az emigráns trojka és egyéb emigráns jelenségek c. felszólalás; Szaplonczay György írása Gábor Áronról; Ismeretlen szerző: Ifjúsági mozgalmak Magyarországon c. vázlatos ismertetés

1957, 1964, 1978.-
29Különböző személyek verseid. n.-
30Újságok az emigráció sajtójábóld. n.-
31Röplapok és plakátokd. n.-
32Sajtókivágatokd. n.-