Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        972. Jungerth Arnóthy Mihály fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Jungerth Arnóthy Mihály 1919. január 5. és április 6. között készült naplója.

Közötte a tanácsköztársaság eseményeiről, a Külügyminisztériumban végzett munkájáról

191915 lap
2

Jungerth Arnóthy Mihály feljegyzései a magyar-szovjet hadifogolycseréről.

Közötte az orosz meghatalmazottakkal folytatott berlini tárgyalásról, kicseréltekkel kapcsolatos ügyek

192021 lap
3

Jungerth Arnóthy Mihály Szovjetunióval, a magyar-szovjet viszonnyal kapcsolatos feljegyzései, naplói és újságcikkei

1922-1938537 lap
4

Jungerth Arnóthy Mihály Észtországban, Litvániában készült feljegyzései

1923-1933357 lap
5

Jungerth Arnóthy Mihály Helsinkiben, Isztambulban, Bulgáriában készült naplófeljegyzései, feljegyzés-töredékei.

Közötte, a görög-olasz háborúról, Jugoszláviával, Magyarországgal kapcsolatos kérdésekről, megjegyzések az 1943. évi moszkvai konferenciához

1933-1943163 lap
6

Jungerth Arnóthy Mihály szófiai követként készült feljegyzései Bulgária bel- és külpolitikai helyzetéről, Jugoszláviáról, a háború kimeneteléről

1939. január–1943. február170 lap
7

A külügyminisztérium francia nyelvű feljegyzései, összegyűjtött szóbeli jegyzékek, levelezések francia-magyar szószedettel

d. n. [1933]57 lap
8

Jungerth Arnóthy Mihály háborús helyzetre és az átállásra vonatkozó feljegyzései

1944. szeptember 30. – október 12.23 lap
9

Jungerth Arnóthy Mihály visszaemlékezései és jegyzetei politikai tevékenységéről és diplomáciai működéséről

1945156 lap
10

Jungerth Arnóthy Mihály magánjellegű feljegyzései

1932-1943285 lap