Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        988. Mikita István fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Mikita István - a szabolcs-szatmári Munkásmozgalmi Lexikon számára írott - életrajza két változatban1988-
2Mikita István - a Lakitelki Alapítvány paraszti önéletírói pályázatára készült - memoárjának másolata1989-
3A Lakitelki Alapítvány paraszti önéletírói pályázatára készült memoár kézirata1989-
4Mikita István családfája és annak kézirata1992-
5Örökösödéssel kapcsolatos hivatalos iratok1979, 1985 - 1986, 1992, 1995-
6A Földművelésügyi Minisztérium kitüntetés átadására szóló meghívója1995-
7Névsorok a Magyar Néppárt-Nemzeti Parasztpárt alapító és nagyválasztmányi tagjairól, a Néppel a Nemzetért Mozgalom szervezőbizottsága által a mozgalom elindítására felkért személyekről, a párttal és mozgalommal kapcsolatban álló személyekrőld. n.-
8A Nemzeti Parasztpárt, a Néppárt kitöltetlen belépési nyilatkozatai, körlevelek, meghívók, választási röplapok, nyilatkozat, levelezés1945, 1979, 1989 - 1992, 1994, d. n.-
9A Veres Péter Társaság alapszabálya, javaslat a tisztségviselőkre, meghívók, levelek, újságkivágatok, feljegyzés a Veres Péter Baráti Kör 1986 - 1987-es időszakáról1987 - 1990, 1995, d. n.-
10Felhívás az Erdei Ferenc Társaság, a Móricz Zsigmond Kör megalapítására, a Kovács Imre Társaság meghívója, a Kovács Imre Egyesület (NSZK) nyilatkozata1987 - 1988, 1990-
11Emlékezések Erdei Ferencre, Kovács Imrére és Németh Lászlórad. n.-
12Hegyesi János alapító és választmányi tag verse, róla szóló cikkek, Mikita István búcsúbeszéde Hegyesi János temetésénd. n.-
13Dr. Pál József visszaemlékezése és életrajza a Szabolcs megyei kapcsolataira, parasztpárti tevékenységére1987-
14Az MDF és Mikita István kapcsolata, a Független Kisgazda és Földmunkáspárt választási röplapja, a Magyar Út Körök kitöltetlen belépési nyilatkozata1988 - 1989, 1995, d. n.-
15A Rozmaring Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet levelei, meghívói Mikita Istvánnak1992-
16Mikita István levelezése a Vésztői Nagyközségi Tanáccsal, a MEDOSZ levele üdülési lehetőségről1986, 1988-
17

Mikita István levelezése.

Közötte Életünk szerkesztősége, Jósa András Múzeum, Legújabbkori Történeti Múzeum, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Békés megyei szervezete; a Kistenyésztők Lapjának levele Szabó Erzsébet - Mikita Istvánnénak

1982, 1987-1992-
18Mikita István cikkei, cikk-kéziratai - részben szerkesztőségeknek szóló levelek formájában - vele készített interjú, róla szóló cikkek1985, 1989, 1992 - 1993, d. n.-
19Mikita Istvánné levelei férjének1975 - 1977, 1981, d. n.-
20Mikita Sára levelei édesapjának1974 - 1977, 1980, d. n.-
21Mikita László és felesége, Mikita Mária, Mikita Viktor levelei Mikita Istvánnak1979, 1986, 1990 - 1992-
22

Mikita István levelezése családtagokkal, rokonokkal.

Közötte Baráth Lászlóné, Csák Gyula, Farkas László, Hőgye Patrícia, Karádi István, Madácsy Béla, Madácsy Lászlóné, Nagy Gergely

1976-1992, d. n.-
23

Mikita István levelezése.

Közötte Ádám Jenő, Ari Kálmán, dr. Árpási Zoltán, Bajor Nagy Ernő, dr. Bálint György, Balogh Ferenc, Balogh István, Baranyai Tibor, Bérczi László, Béres Ferenc, Bodnár István, Borbándi Gyula

1962 - 1995, d. n.-
24Mikita István levelezése Berecz Józseffel a Veres Péter Társaság tisztségviselőjével és családjával1975 - 1995, d. n.-
25

Mikita István levelezése.

Közötte Cselőtei László, Csernus Ferenc, Csizmadia József, Csoór István, Dávid József, Dékány Kálmán, Dobos László, Dömötör Lajos, Elek János, Fábián Gyula, Farkas László, Fehér Sándor

1974 - 1995, d. n.-
26

Mikita István levelezése Fekete Gyulával a Parasztpárt alapító tagjával.

Közötte Fekete Gyula Kritikában megjelent írása adóügyben, részletek a Magyar Fórumban megjelent naplójából

1986 - 1995, d. n.-
27

Mikita István levelezése.

Közötte Gál Jenő, Gombos Gyula, Gonda Iván Görömbei András, Hamza András, Házi Albert, Hegedűs László, Horváth László, Jócsik Lajos, Juhász Béla, Juhász Gyula, Kádár Lajosné, Kanyar József, id. Kanta Gyula, Karakó József, Kecskés János

1962 - 1993, d. n.-
28

Mikita István levelezése.

Közötte Keresztury Dezső, Kiss Ágnes, Kondás István, Koleszár János, Kónya László, Kopré József, Kovács Alajos, Kovács Barna, Kovács Imre, Kovács József, Kovács Lajos, Kovács Máté, A. Kurta János, Sz. Lukács Imre

1950 - 1992, d. n.-
29

Mikita István levelezése.

Közötte Maday György, Márton András, Márton János, Medvigy Endre, Mezei István, Mihály Ferenc, Molnár József, Molszkai Miklós, Mucsi József, Nádudvari Nagy János, Natkó Gyula

1950 - 1994, d.n.-
30Mikita István levelezése Ohati Nagy Lászlóval és Oláh Sándorral1975 - 1992, d. n.-
31Mikita István levelezése Pándi Lászlóval és Dáviddal1963 - 1994-
32Mikita István levelezése Petővári Gyulával és Ágnessel1974 - 1989-
33

Mikita István levelezése.

Közötte Pál József, Papp Ferenc, Pásztor Imre, Pomogáts Béla, Poznik György, Pozsgai Imre, Priborszky Mátyás, Püski Sándor, Rédei József, Rendes Sándor

1979 - 1990, d. n.-
34Mikita István levelezése Rétei Lajossal, a Fényes Szellők Baráti Kör vezetőjével1972 - 1988-
35Mikita István levelezése Szalay Zsigmonddal és leánya Papné Szalay Emőkével1983 - 1990, d. n.-
36Mikita István levelezése Szállási Lászlóval1973 - 1989, d. n.-
37

Mikita István levelezése.

Közötte Sági József, Sebestyén László, Sipos Gyuláné, S. Szabó Ferenc, Szabó Pál, Szegedi Sándor, Szekerczés József, Szent-Miklóssy Ferenc, Szeredi Pál, Szokolay Zoltán, Sztáray Zoltán, Tamási Lajos, Tar Mihály, Tasi József, Tatay Sándor, Timár Máté, Tomán László

1961 - 1995, d. n.-
38

Mikita István levelezése.

Közötte Ujváry Lajos, Unghváry Sándor, Vajda Benő, Varga Csaba, Varga Emil, Varga Imre, Varga László, Varga Margit, Végh Antal, Veres István

1963 - 1995-
39Mikita István levelezése Vörös Vincével1981 - 1994-
40Zala Simon Tibor, dr. Zsebők Zoltán, Zsigmond Gyula levelei Mikita Istvánnak1982 - 1990, d. n.-
41

Mikita István levelei "volt Kollégisták"-nak, és címzett nélkül

1988 - 1989, d. n.-
42

Mikita Istvánnak szóló levelek keresztnévvel, illetve olvashatatlan aláírással, Kiss Béla aláírású 1956-os levél "Kovács Úr"-nak

1956 - 1990-
43Üdvözlőlapok1975 - 1993, d. n.-
44Rendezvényekre szóló meghívók1970 - 1995-
45

Gyászjelentések.

Közötte Balázs Árpád, Barát József, Both László, Csernus Ferenc, M. Csikai Miklós, L. Elek János, Erdei Sándor, dr. Jócsik Lajos, Kádár Lajos, Koczogh Ákos, Kónya Lajos, Madácsy László, dr. Matits Lajos, Muhory Mihály, Németh Kálmán, Rédei József, Sinka István, Sipos Gyula, Sóvágó János, dr. Szalay Zsigmondné, Szőri János, dr. Vajda Benő, dr. Varga Zsigmond

d. n.-
46Memoár kézirat-változatok részletei, töredékeid. n.-
47Memoár kézirat-változatok részletei, töredékeid. n.-
48Memoár kézirat és jegyzetek töredékeid. n.-
49

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.-