A műhely tagjai

Munkatársak

  • Antal Attila – a Társadalomelméleti Műhely koordinátora
  • Kiss Viktor – kutató

Tagok

András Csaba (1989) kultúrakutató, a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje, a Kerényi Károly Szakkollégium vezetőtanára. A retorikaelmélet, az ideológiakritika, a kritikai kultúrakutatás, a filmtudomány és a ludológia területén folytat kutatásokat.

Bagi Zsolt (1975) filozófiatörténész, esztéta, egyetemi adjunktus a PTE BTK Filozófia és Művészetelmélet Intézetében. A Kerényi Károly Szakkollégium vezető tanára. Kutatási területei: 17. századi racionalizmus, kortárs francia filozófia, irodalomtudomány és filozófia, Nádas Péter és Mészöly Miklós írói munkássága: a leírás mint irodalmi forma, művészet és emancipáció.

Binder Mátyás (1981) történész, kulturális antropológus, tanár, doktorandusz az ELTE BTK Történettudományi Intézetében. A Palánta Általános Iskola tanára, valamint a Piliscsabai Tanoda szakmai vezetője. Kutatási területei: roma identitáspolitikák, romák a magyarországi történettudományban, roma reprezentáció a közoktatásban, szegénység és etnicitás.

Böcskei Balázs (1983) politológus, politikai elemző. Az ELTE TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete oktatója, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének doktorandusza. Kutatási területei: kortárs baloldal és szociáldemokrácia, a reflexív modernitás politikaelmélete, a politika posztmodern állapota, magyar „illiberalizmus”.

Csigó Péter (1974) szociológus, az Óbudai Egyetem oktatója. Kutatási területei: a demokratikus politikai rendszerek működése a késő modernitás korában, a kollektív spekuláció jelensége, a társadalom mediatizációja, a kritikai politikaelméletek új irányai.

Dósa Mariann (1983) oktatási programvezető a Közélet Iskolájában, A Város Mindenkié csoport tagja. Az Oxfordi Egyetemen doktorált Társadalompolitika szakon. Kutatási területei: jóléti ellátások és politikai szocializáció.

Éber Márk Áron (1981) szociológus, egyetemi adjunktus az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Tanszékén, a Helyzet Műhely tagja, az Új Egyenlőség szerkesztője. Kutatási területei: társadalomszerkezet, osztályszerkezet, a “magyar társadalom” szerkezete globális összefüggésben, tudásszociológia, geopolitikai gazdaságtan.

Gergely Sára (1991): szociológia (MA) szakos hallgató az ELTE Társadalomtudományi Karán és pszichológia (MA) a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében. Kutatási területei: feminista fogyatékosságtudomány, kritikai pszichológia.

Kapelner Zsolt (1991) PhD-hallgató a Central European University-n. Kutatási területei: politikai filozófia, kritikai elmélet / transznacionális demokrácia.

Kováts Eszter (1983): az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója, a Friedrich-Ebert-Stiftung “Nemek közöttti igazságosság Kelet-Közép-Európában” nevet viselő regionális programjának vezetője. Kutatási területei: “genderideológia” mint ellenségkép Európában, jobboldali populizmus, feminista elméletek.

Lafferton Sára (1991):  PhD hallgató az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolában. Kutatási területei: szuverenitás-elméletek, állampolgárság, nemzeti identitás, populizmus.

Merényi Miklós (1990): PhD-hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem TK Politikatudományi Doktori Iskolájában. Kutatási területei: poszt-marxista politikaelmélet, ideológiaelméletek, poszt-szocialista ideológiák.

Misetics Bálint (1987) Oxfordban diplomázott összehasonlító társadalompolitika szakon, jelenleg az ELTE TáTK szociálpolitika doktori programjának doktorandusza. Aktivistaként tíz éve foglalkozik hajléktalansággal és lakáspolitikával, A Város Mindenkié csoport alapító tagja. A pénzbeli ellátások új zuglói rendszerét megalapozó szakmai koncepció és a kerület lakáspolitikai stratégiájának egyik szerzője. Társadalompolitikai kérdéseken kívül jelenleg elsősorban a polgári engedetlenség témájának kutatója.

Patakfalvi-Czirják Ágnes (1985) antropológus, kultúrakutató. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének tudományos segédmunkatársa, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Doktori Programjának doktorandusza, a Zenei Hálózatok Egyesület alelnöke, tagja a Terra Recognita Alapítványnak. Kutatási területei: populáris kultúra és ifjúsági (szub)kultúrák, nacionalizmuselméletek, hétköznapi nacionalizmus.

Scheiring Gábor (1981) szociológus, közgazdász. Tanulmányait a CEU-n, illetve a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, jelenlegi a Cambridge Egyetem kutató munkatársa és a Megújuló Magyarországért Alapítvány elnöke. 2010 és 2014 között országgyűlési képviselő, több alternatív költségvetési javaslat kidolgozója. Tudományos érdeklődési köre a politikai gazdaságtan, a politikai szociológia és a politikai antropológia.

Soós Kinga (1991): hallgató a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Kutatási területei: diskurzuselmélet, narratív technikák, interszubjektív társadalmi gyakorlatok.

Takács Erzsébet (1974) szociológus, történész, egyetemi adjunktus az ELTE TáTK Elmélettörténet Tanszékén. Kutatási területei: szociológiatörténet és -elmélet, késő modernitás, autonómia és hatalom, identitás. A TEM-en belüli kutatási témái: szolidaritás, társadalmi igazságosság, kollektív cselekvés.

Ujlaki Anna (1992): politológus, a Budapesti Corvinus Egyetem TK Politikatudományi Doktori Iskolájában doktorandusz. Kutatási területei: kortárs politikai filozófia, rawlsiánus liberalizmus, politikai realizmus.

Vastagh Zoltán (1981) szociológus, társadalomstatisztikus. A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának doktorjelöltje, az MTA TK Gyerekesély-kutató Csoportjának tudományos segédmunkatársa. Kutatási területei: szegénység, gyermekszegénység, társadalmi struktúra, fogyasztási szokások, életstílus.