TEM Műhelytanulmányok

Publikációs felhívás és bemutatkozás

2018 tavaszától indul útjára a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének sorozta a TEM Műhelytanulmányok (Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhely). A kezdeményezés állandó publikációs felültetet kíván adni a hazai társadalomelméleti, társadalomkritikai írásoknak. A TEM Műhelytanulmányok célja az, hogy véglegesítés előtt álló, de vitatható állapotban lévő műhelytanulmányok publikálási helye legyen és lehetőség szerint a közölt írásoknak a hazai és külföldi folyóiratokban való későbbi megjelenését műhelyvitákkal is segítse. A sorozat elsősorban a Társadalomelméleti Műhely mindenkori tagjainak munkáit közli, ugyanakkor minden tekintetben nyitott nem műhelytagok angol és magyar nyelvű, társadalomelméleti, társadalomkritikai írásainak befogadására.

A TEM Műhelytanulmányok 2018 februárjától folyamatosan várja a kéziratokat, tanulmányokra vonatkozó ötleteket.

Kapcsolat: Antal Attila, a TEM koordinátora,

***

A Műhelytanulmányok itt érhetők el:

STRG Working Papers 2019/1. (30.01.) – Márk Áron Éber: Class Structure of ‘Hungarian Society’ in the Modern World-System

TEM Műhelytanulmányok 2018/1. (03.01.) – Paár Ádám: Jászi Oszkár baloldali „populizmusa”. Avagy szocialista-e a „liberális szocializmus”?

***

Impresszum

Kiadó: Politikatörténeti Intézet

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

Felelős kiadó: Egry Gábor főigazgató

Felelős szerkesztő: Antal Attila

Szerkesztőbizottság: Földes György, Kiss Viktor, Éber Márk Áron

ISSN 2560-2578

HU ISSN 2560-2578

Honlap: http://polhist.hu/intezet/tem/tem-muhelytanulmanyok/

E-mail: