polhist logo

Társadalomelméleti Műhely

E-mail Nyomtatás PDF

A Politikatörténeti Alapítvány által támogatott Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye 2015 elején kezdte meg működését.


Munkatársak:


Antal Attila
(1985) jogász, közpolitikai szakértő, tanársegéd, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetében. A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének koordinátora. Kutatási területei: ideológiák, populizmus, jog és politika, alkotmányosság, demokráciaelméletek, ökológiai politika, környezetpolitika.

Kiss Viktor (1976) politológus, ideológiakutató.  Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen politikaelmélet, a Szegedi Egyetemen kommunikáció szakos bölcsész diplomát szerzett, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen védte meg PhD disszertációját. 2014 óta az MTA köztestületi tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Jelenleg a Politikatörténeti Intézet kutatója. Többek közt a Marx&Ideológia című könyv szerzője. Kutatási területe: ideológia, poszt-marxizmus, globalizáció, fogyatékospolitika.


Tagok:


Bagi Zsolt
(1975) filozófiatörténész, esztéta, egyetemi adjunktus, PTE BTK Filozófia és Művészetelmélet Intézet. A Kerényi Károly Szakkollégium vezető tanára. Kutatási területei: 17. századi racionalizmus, kortárs francia filozófia, irodalomtudomány és filozófia, Nádas Péter és Mészöly Miklós írói munkássága: a leírás mint irodalmi forma, művészet és emancipáció.

Binder Mátyás (1981) történész, kulturális antropológus, tanár, doktorandusz az ELTE BTK Történettudományi Intézetében. A Palánta Általános Iskola tanára, valamint a Piliscsabai Tanoda szakmai vezetője. Kutatási területei: roma identitáspolitikák, romák a magyarországi történettudományban, roma reprezentáció a közoktatásban, szegénység és etnicitás.

Böcskei Balázs (1983) politológus, politikai elemző. Az ELTE TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete oktatója, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet tudományos segédmunkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének doktorandusza. Kutatási területei: kortárs baloldal és szociáldemokrácia, reflexív modernitás politikaelmélete, a politika posztmodern állapota, magyar „illiberalizmus”.

Csigó Péter (1974) szociológus, az Óbudai Egyetem oktatója. Fő kutatási területei: a demokratikus politikai rendszerek működése a késő modernitás korában, a kollektív spekuláció jelensége, a társadalom mediatizációja, a kritikai politikaelméletek új irányai.

Misetics Bálint (1987) Oxfordban diplomázott összehasonlító társadalompolitika szakon, jelenleg az ELTE TáTK szociálpolitika doktori programjának doktorandusza. Aktivistaként tíz éve foglalkozik hajléktalansággal és lakáspolitikával, A Város Mindenkié csoport alapító tagja. A pénzbeli ellátások új zuglói rendszerét megalapozó szakmai koncepció és a kerület lakáspolitikai stratégiájának egyik szerzője. Társadalompolitikai kérdéseken kívül jelenleg elsősorban a polgári engedetlenség témájának kutatója.

Patakfalvi-Czirják Ágnes
(1985) antropológus, kultúrakutató. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének tudományos segédmunkatársa, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Doktori Programjának doktorandusza, a Zenei Hálózatok Egyesület alelnöke, tagja a Terra Recognita Alapítványnak. Kutatási területei: populáris kultúra és ifjúsági (szub)kultúrák, nacionalizmuselméletek, hétköznapi nacionalizmus.

Scheiring Gábor (1981) szociológus, közgazdász. Tanulmányait a CEU-n, illetve a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, jelenlegi a Cambridge Egyetem kutató munkatársa és a Megújuló Magyarországért Alapítvány elnöke. 2010 és 2014 között országgyűlési képviselő, több alternatív költségvetési javaslat kidolgozója. Tudományos érdeklődési köre a politikai gazdaságtan, politikai szociológia és a politikai antropológia.

Sebők Miklós
(1979) közgazdász, politológus. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Kutatási területei: politikai intézmények, öszszehasonlító politikatudomány, politikai gazdaságtan.

Takács Erzsébet (1974) szociológus, történész, egyetemi adjunktus az ELTE TáTK Elmélettörténet Tanszékén. Kutatási területei: szociológiatörténet és -elmélet, késő modernitás, autonómia és hatalom, identitás. Kutatási téma: szolidaritás, társadalmi igazságosság, kollektív cselekvés.

Vastagh Zoltán
(1981) szociológus, társadalomstatisztikus. A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának doktorjelöltje, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa. Kutatási területei: szegénység, gyermekszegénység, társadalmi struktúra, fogyasztási szokások, életstílus.
PUBLIKÁCIÓ:

Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről
Napvilág Kiadó, Budapest

Megjelent a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra 2016 áprilisában.

Jelen kötet a Politikatörténeti Alapítvány által támogatott Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyében együtt gondolkodó és vitázó társadalomtudósoknak a mai magyar valóságról adott elemzéseit, kritikus látleleteit tartalmazza. A kötet első felét a magyar politika, a másikat a magyar társadalom szociális és kulturális viszonyai elemzésének-leírásának szenteljük.

Reményeink szerint az írásokból világosan kirajzolódik a demokrácia és a társadalom válságának egy olyan kritikus olvasata, amely új színt képvisel a jelenlegi hazai tudományos és politikai diskurzusban. Elemzéseinkben szakítunk azzal az eddig jellemző gyakorlattal, amikor a vita résztvevői önreflexió nélkül, csak a mindenkori politikai kurzust hibáztatják a bajokért, az áldatlan közállapotokért. Ennek az újításnak persze meglehet az ára: harag és elutasítás az érintettek részéről.

Kötetünk fontos következtetése: a nemzeti együttműködés meghirdetett rendszerét fel kell hogy váltsa az európai együttműködésben részt vállaló Magyar Köztársaság társadalmi-gazdasági szolidaritásnak formát adó demokráciája. Ennek az új köztársaságnak tagadnia kell az illiberális berendezkedést, de nem lehet puszta folytatása a 2010 előtti liberális alkotmányos demokráciának. A korábbi modernizációs konszenzus helyébe egy igazságosabb társadalom vízióját célszerű állítani, a zárt nemzetfelfogást egy nyitott, befogadó nemzetfelfogással érdemes felváltani.


Szerkesztők: Földes György és Antal Attila

A tartalomjegyzék és ismertető megtekintéséhez kattintson ide.


SAJTÓVISSZHANG:

Holtpont és elmozdulás. A nemzetközi politikai gazdaságtan diagnózisától a jóléti állam északi modelljének terápiájáig (Éber Márk Áron)
KÖNYVBEMUTATÓ

A kötetet 2016. április 22-én mutattuk be a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon Gagyi Ágnes és Andor László közreműködésével. A rendezvényről készült felvétel megtekintéséhez kattintson ide.
RENDEZVÉNYEK:


2017. február 28.
Lakhatást Mindenkinek! - A szociális lakáspolitika legsürgetőbb feladatairól
Nyilvános vitaest a Megújuló Magyarországért Alapítvánnyal és az Átalakulás Intézettel közös szervezésben

A részletes meghívót és az esemény apropóját adó tanulmányt itt tekintheti meg.


2017. február 15.
Kulcskérdések - Európai és nemzeti alkotmányos identitás
Kerekasztal-beszélgetés az Európai Unió elmúlt 25 éve, identitásválsága, az európai és a nemzeti identitás viszonya kapcsán

A részletes leírást ide kattintva olvashatja el, a beszélgetésről készült videót pedig itt tekintheti meg.


2016. május 6.
Könyvbemutató és beszélgetés a Szimbiózis Napokon

Résztvevők: BINDER MÁTYÁS, PATAKFALVI-CZIRJÁK ÁGNES, ANTAL ATTILA

A beszélgetésről készült videó megtekintéséhez kattintson ide.


2016. május 3.
Szakmai vita a kötetről
Politikatörténeti Intézet

Résztvevők: SZALAI ERZSÉBET, ELEK ISTVÁN, MAGYAR BÁLINT

A részletes meghívóhoz kattintson ide.


2015. november 26.
A mai magyar valóság az elmúlt negyed század tükrében
Konferencia a Politikatörténeti Intézetben

A részletes programhoz és az előadásokról készült videók megtekintéséhez kattintson ide.Módosítás dátuma: 2017. március 30. csütörtök, 11:20  

Társadalomelmélet