polhist logo
Események Nyomtat help
Flat View
Év szerint
Havi nézet
Hónap szerint
Weekly View
Hét szerint
Daily View
Mai nap
Categories
Kategória szerint
Search
Keresés

Ötven éve rendezték az első Költészet Napját

péntek, 11. április 2014Találatok : 5237


1964. április 10–11-én kétnapos nagyszabású rendezvénysorozattal indult a Költészet Napja, amelyet mind a mai napig megrendeznek. A kezdeményezés a költőké és az Írószövetségé volt, de aztán a megkérdezésük nélkül telepedett rá a hatalom és tette hivatalos ünneppé. Később visszanyerte társadalmi, civil jellegét.


Ugyan 1961-ig az ünnepi könyvhét keretében már volt a költészetnek kitüntetett napja, de az egyéb események között elsikkadt. Így vetődött fel a költők között az ötlet, amit a Magyar Írók Szövetségének Költői Szakosztálya magáévá tett, és amelyről aztán hivatalos döntés is született az MSZMP Agit-prop. Bizottsága előtt 1963. június 19-én Ilku Pál előterjesztése nyomán (MNL OL M-KS 288. f. 41/10 ő. e.).


(Nők Lapja)


A Magyar Írók Szövetsége hivatalos dokumentumaiban az 1963. szeptember 3-ai ülésen vetődött fel a már hivatalossá vált javaslat ismét a szervezet 1964. évi munkatervének vitájában Köpeczi Béla hozzászólásában: „A magam részéről a költészet népszerűsítését előtérbe állítanám. József Attila születésének évfordulójával kapcsolatban minden évben szeretnénk a költészet napját megtartani. Április hónapban lenne és így a Költői Szakosztállyal együtt megbeszélnénk és a rendezvényeket erre az időre összpontosítanánk, ehhez a könyvterjesztés is hozzájárulna.” (MNL OL P2145. 12. doboz 397.) Somlyó György, a költői szakosztály elnöke egyetértett megrendezésével, de ellenezte formálissá, hivatalossá tételét. Igyekezett visszaszerezni az Írószövetség, és a szakosztály számára, hiába. Az 1964-es tervet a Művelődésügyi Minisztérium állította össze, a szakosztályt meg sem kérdezte. 1964. február 18-án az Írószövetség elnökségi ülésén ezt Somlyó György élesen szóvá is tette. A Művelődésügyi Minisztérium nagyszabású hivatalos javaslatával szemben így érvelt: a Költészet Napjának „…az értelme az lenne, hogy valami spontánabb, kevésbé nagyméretű rendezvény legyen. Nem lenne olyan bürokratikus, mint a könyvnapok. Visszatérni ahhoz a módszerhez, hogy a költészet propagálását a költészetből kiindulva tennénk. Olyanná tennénk ahogy a kötők elképzelik az olvasókkal való találkozásaikat. Ha így lett volna, akkor nem kellett volna minden lényeges szervezetet erre mozgósítani.” Végül az Írószövetség elnöksége magáévá tette a minisztérium javaslatait.

Az Élet és Irodalom címlapjára azonban mégis a szövetség javaslataként került a program, az alábbi közleményként:


Április 11–12.
A Költészet Napja


Az Írószövetség elnöksége február 18-án megvitatta és jóváhagyta a Költészet Napja előkészítő bizottságának program-javaslatát.

A javaslat szerint április 11-ét – József Attila születése napját – A Költészet Napjává avatják. Ez a nap minden évben az élő magyar költők alkotásainak ünnepi népszerűsítését szolgálja.

Az idei ünnepségek programja a következő:

A megnyitó est április 10-én lesz az Egyetemi Színpadon. Műsorát a televízió is közvetíti. Április 11-ére költő–olvasó találkozókat terveznek. A bizottság – a könyvhetek tapasztalatai alapján – azt javasolja, hogy a találkozók helyi kezdeményezői maguk keressék a személyes kapcsolatot a költőkkel. A könyvtárak kiállításokat és klubesteket, a műkedvelő irodalmi színpadok pedig – a Népművelési Intézet műsorterve alapján – költői esteket rendeznek. Az általános iskolák VII–VIII. osztályaiban és a középiskolákban a tavaszi szünet utáni első irodalomórákat szentelik A Költészet Napjának, s a szavalóversenyek döntőit is ebben az időben rendezik meg. A középiskolákban pályázatot hirdetnek élő magyar költők munkásságát értékelő dolgozatokra. A könyvkiadás az 1963-as év legszebb verseiből összeállított antológiával készül A Költészet Napjára; ez lesz a Versbarátok Köre tagjainak első ajándék-kötete. A könyvterjesztés minden költő–olvasó találkozóra könyvárusokat küld; a boltok kirakatait verskötetekkel és a költők arcképével díszíti, s felhasználja az alkalmat a verses hanglemezek népszerűsítésére is. Az A könyv című folyóirat márciusi száma és a Tájékoztató különszáma is a költészet népszerűsítését szolgálja majd.

A Költészet Napja záró ünnepségét április 12-én rendezik meg Szolnokon.

(Élet és Irodalom, 1964. február 22. 1.)
Az ÉS Kondor Béla József Attila portréjával tisztelgett 1964 áprilisában a Költészet Napja előtt
(lásd a bal oldali képet).


* * *


Könyvtárunk számos dedikált könyvet őriz, többek között József Attila alábbi két verseskötetét is:(A képekre kattintva József Attila dedikálásai olvashatóak lesznek.)


Vissza