1968ev.hu polhist.hu napvilagkiado.hu multunk.hu egyenlito.eu
Főoldal
1968-ról bevezető  
Rendezvények  
Nyári szabadegyetem  
Kronológia  
Hír tükör  
Budapest 1968  
Idézetek  
Fotók  
Filmek  
Zene  
Dokumentumok  
Vetélkedő  
Linkek  

Kronológia

Keresés a kronológiában  


Hírek száma összesen: 2852 db  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [1969 1. hét]
 <<< Előző hét    Következő hét >>>
1968-08-26 (Hétfő)
Moszkvában befejeződött a csehszlovák és a szovjet párt- és állami vezetők négynapos tanácskozása. A felek – többek között – megvitatták a nemzetközi helyzet alakulását és az öt szocialista ország Csehszlovákiában való ideiglenes tartózkodásával összefüggő kérdéseket. Másnap, 27-én Josef Smrkovsky ismerteti a moszkvai megállapodások 4 legfontosabb pontját: 1. A megszálló csapatok fokozatos, három lépésben történő kivonása az országból; néhány szovjet egység azonban, a nyugatnémet határ közelében, Csehszlovákiában marad. 2. Sem a szovjet katonai parancsnokok, sem a KGB (Komitet Goszudarsztvennoj Bezapasztnosztyi – a szovjet Államvédelmi Hatóság) emberei nem avatkoznak bele Csehszlovákia belügyeibe. 3. Szovjet segítségnyújtás kölcsön formájában az intervenció okozta gazdasági visszaesés ellensúlyozására. 4. Néhány régi pártvezető és kormányzati tisztségviselő megtartása a vezetésben.
A Moszkvában tartózkodó Ludvik Svoboda csehszlovák köztársasági elnök távirata New Yorkba Jirí Hájek csehszlovák külügyminiszternek: ne szólaljon fel a Biztonsági Tanács ülésén, mert „Csehszlovákia fejlődését a szocialista országok egymás között vitatják és oldják meg.”
Pravda egész oldalas terjedelemben közli a „csehszlovák dolgozók” leveleit, amelyekben „haladéktalan testvéri segítségnyújtásra szólítanak fel”, miután hazájukban az ellenforradalmi erők támadásba lendültek.
Ország:  Szovjetunió  |  Csehszlovákia  |  USA  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  belpolitika  |  
1968-08-26 (Hétfő)
Chicagóban, a Nemzetközi Amfiteátrum csarnokában magyar idő szerint késő éjjel megkezdődött a Demokrata Párt országos konvenciója. A tanácskozás előestéjén a közlekedési dolgozók sztrájkja miatt megbénult a város, a tanácskozás színhelyén példátlan biztonsági intézkedéseket léptettek életbe (3 méter magas szögesdróttal kerítették el az épületet, 7500 különlegesen kiképzett katonát szállítottak légihíd segítségével a helyszínre, 6000 főnyi, korábban odavezényelt nemzeti gárdista segíti a 11.000 főnyi helybeli rendőr tevékenységét).
Az ország minden részéből idesereglett békeharcos, illetve faji egyenlőséget követelő csoportok árasztják el a várost. A hippik tömegesen bevonultak Chicagóba és tábort ütöttek a város egyik parkjában, ahol egy disznót tartanak „a pártjuk elnökjelöltjeként”.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  belpolitika - választás  |  belpolitika - tömegmozgalom  |  
1968-08-26 (Hétfő)
Koppenhágában megkezdődött a második nemzetközi egészségügyi konferencia. Témája: a világ egészségügyi helyzete, az orvosi kezelés javításának lehetőségei, a modern technikai eszközök felhasználása a gyógyításban. Résztvevők: 42 ország 400 képviselője.
Ország:  Dánia  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  társadalmi kérdések  |  
1968-08-26 (Hétfő)
A Finn Kommunista Párt megalakulásának 50. évfordulója alkalmából Koppenhágában tartózkodó szovjet pártküldöttség elutazott Finnországból.
A Népszabadság augusztus 28-án cikket közölt a Finn Kommunista Párt megalakulásának 50. évfordulója alkalmából.

Augusztusban Sulo Suorttane finn hadügyminiszter Andrej Grecsko marsall, a szovjet honvédelmi miniszter meghívására a Szovjetunióban töltötte szabadságát.
Ország:  Finnország  |  Szovjetunió  |  Magyarország  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-26 (Hétfő)
Kurt Georg Kiesinger kancellár rádiónyilatkozata a kormány „békepolitikájáról”. Kijelentette: a békepolitika elengedhetetlen feltétele a NATO aktivizálódása és megerősödése.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-26 (Hétfő)
A Vöröskereszt Társaságok Ligája végrehajtó bizottságának 87. ülésszakára Genfbe érkezett Rostás István, a Magyar Vöröskereszt főtitkára és Civisz József, a külügyi osztály vezetője.
Ország:  Svájc  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-26 (Hétfő)
Ülést tartott az MSZMP KB Titkársága. Főbb napirend:
A központi párt- és állami vezető szervek soron következő üléseinek napirendjei és a heti munkaprogram összehangolása.

Ülést tartott az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Bizottsága. Napirendek:
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak és a nyugdíjasok stabil reáljövedelmét biztosító rendszer.
2. Az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt gazdálkodása.
3. Az 1969. évi népgazdasági és a negyedik ötéves terv előkészítésének helyzete.
4. A csehszlovák helyzet miatt beállott áruszállítási, ellátási és pénzügyi problémák.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  belpolitika - MSZMP  |  gazdaság  |  
1968-08-26 (Hétfő)
Az olaszországi Arezzoban megtartott 16. nemzetközi kórusfesztiválon sikeresen szerepelt a magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Központi Művészegyüttesének énekkara. A népdalénekesek első díjat nyertek, a női kórus harmadik, a vegyes kórus ötödik díjat kapott. (A fesztiválon 10 ország 35 kórusa lépett fel.)
Ország:  Olaszország  |  Magyarország  |     |  Téma:  kultúra - zene  |     |  
1968-08-27 (Kedd)
A Moszkvából visszatért Ludvik Svoboda köztársasági elnök és Alexander Dubcek, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága (CSKP KB) első titkára a prágai rádióban beszámol a moszkvai tanácskozásról. (Svoboda: Csehszlovákia helye a szocialista közösségben van.; Dubcek: A tapasztalat megtanított, hogy a politikát határozottan kell csinálni.)
A csehszlovák ENSZ-misszió levelet intéz a Biztonsági Tanács elnökéhez, amelyben kéri, hogy töröljék a Tanács napirendjéről a „csehszlovák ügyet”, mivel Csehszlovákia nem kérte annak megvitatását. A kérdést a felek megtárgyalták a Moszkvában (augusztus 23–26.) megtartott szovjet–csehszlovák tárgyaláson.
Befejeződött az öt szocialista ország (Bulgária, Lengyelország, Magyarország, NDK, Szovjetunió) párt- és kormányküldöttségének moszkvai tanácskozása. A delegációk megvitatták a csehszlovák eseményekkel összefüggő kérdéseket és „egyhangúlag megfelelő határozatot hoztak.” Magyarországot Kádár János, Fock Jenő és Komócsin Zoltán képviselte.
Ország:  Csehszlovákia  |  USA  |  Szovjetunió  |  Téma:  belpolitika  |  nemzetközi kapcsolatok  |  
1968-08-27 (Kedd)
Az MSZMP Központi Bizottsága informatív értekezletet tartott a kormány tagjaival és a meghívottakkal. Napirend:
Tájékoztató a csehszlovákiai helyzettel kapcsolatban, a Moszkvában járt párt- és kormányküldöttség megbeszéléseiről.

Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága. Napirend:
A csehszlovákiai helyzetről Moszkvában folytatott tárgyalások.

Szirmai István, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának (MSZMP PB) tagja a MOM (Magyar Optikai Művek) művelődési házban nyilvános nagygyűlésen indokolta a csehszlovákiai beavatkozásban való magyar részvételt. Kijelentette: „Kezdettől fogva a Csehszlovák testvérpárt új politikáját támogattuk a régivel szemben. Politikai megoldást kerestünk, nem pedig katonait.
Ország:  Magyarország  |  Csehszlovákia  |  Szovjetunió  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  belpolitika - MSZMP  |  belpolitika - kormány
1968-08-27 (Kedd)
Kielben megkezdődött az SS három volt tagjának pere. A vád: 1942-ben Mogiljovban részesei voltak 5 ezer zsidó meggyilkolásának. (A per előre láthatólag hét hónapig tart és 53 tanút idéznek meg.)
Gustav Heinemann bonni igazságügy-miniszter augusztusi állásfoglalása a náci bűnösök elítélésével kapcsolatban: elkerülhetetlen, hogy a Bundestag megváltoztassa a büntetőtörvénynek az elévülésről szóló szakaszait, és kimondja: a főbenjáró náci bűncselekmények nem évülhetnek el.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-08-27 (Kedd)
Az NSZK védelmi tanácsának ülése. Téma: a csehszlovák események következtében kialakítandó nyugatnémet védelmi politika.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  Csehszlovákia  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-27 (Kedd)
Nemes Dezső, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának (MSZMP PB) tagja Bukarestbe érkezett. Háromnapos látogatása során megbeszélést folytatott Nicolae Ceausescu államfővel, a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának (RKP KB) főtitkárával és Leonte Rautu az RKP KB titkárával is.
Ország:  Románia  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-27 (Kedd)
A Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége ratifikálta a Nagy-Britanniával megkötött és 1965. augusztus 2-án Moszkvában aláírt konzuli egyezményt.
Ország:  Szovjetunió  |  Nagy-Britannia  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-27 (Kedd)
Föld körüli pályára bocsátották a Kozmosz. 236 és 237 jelzésű mesterséges holdat.
Másnap, 28-án fellőtték a Kozmosz. 238 jelzésű holdat is.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  tudomány - űrkutatás  |     |  
1968-08-28 (Szerda)
A csehszlovák kormányülést követően Oldrich Cernik miniszterelnök tájékoztatója a rádióban a kormány rendkívüli intézkedéseiről (a hírközlés „normalizálása”, az iskolák, pénzintézetek munkájának megindítása, a külföldön lévő állampolgárok hazatérése). A kormány tárgyalásokat kezdeményez az öt szocialista ország kormányával a csapatuk kivonása érdekében. Személyi változások: felmentették a csehszlovák hírügynökség (CTK) vezérigazgatóját, Suleket, helyére Jindrich Sukot nevezték ki, Alexander Dubcek lett ismét a népi milícia főparancsnoka.
A csehszlovák nemzetgyűlés nyilatkozata: „Csehszlovákia egyedüli helye a szocialista államok és népek közösségében van.” A továbbiakban „jogtalan cselekedetnek” nyilvánítja a szocialista országok fegyveres erőinek csehszlovák területre lépését, és felszólítja a kormányt, lépjen fel e csapatoknak a „lehető legsürgősebb” kivonására vonatkozó konkrét időpont meghatározása érdekében.
A TASZSZ (szovjet tájékoztató iroda) jelentése a csehszlovákiai helyzetről: a párt és az állami szervek intézkedéseket hoztak a rend helyreállítása érdekében. Újra megjelenik a párt sajtóorgánuma, a Rudé Právo, megindult a közlekedés.
A bonni kormány ülése megvitatta a csehszlovákiai helyzete és nyilatkozatban ítélte el a Varsói Szerződés tagállamainak fegyveres fellépését.
Ország:  Csehszlovákia  |  Szovjetunió  |  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  Téma:  belpolitika  |  nemzetközi kapcsolatok  |  
1968-08-28 (Szerda)
A demokrata párti konvenció viharos vitái Chicagoban. A párt megosztottsága példátlan összetűzéseket eredményezett az ülésteremben. Az épületen kívül brutális összecsapásokra kerül sor a tüntetők és a rendfenntartók között.

A Daily World közli az Egyesült Államok Kommunista Pártjának választási programját. Követeli a vietnami bombázások azonnali beszüntetését, az amerikai csapatok kivonását Dél-Vietnamból, a fegyverkezési hajsza beszüntetését, a külföldön lévő amerikai támaszpontok felszámolását
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  belpolitika - választás  |  belpolitika - tömegmozgalom  |  nemzetközi kapcsolatok - Vietnam
1968-08-28 (Szerda)
Szófiában megkezdték tíznapos tanácskozásukat a szocialista országok képviselői az űrkutató tevékenységük összehangolásáról. A magyar delegációt Dési Frigyes egyetemi tanár, az Országos Meteorológiai Intézet igazgatója vezeti.
Ország:  Bulgária  |     |     |  Téma:  tudomány - űrkutatás  |     |  
1968-08-28 (Szerda)
Párizsban 19. alkalommal tanácskozik az amerikai és a vietnami delegáció. Az előzetes tárgyalások ezen ülése is eredménytelen.
Ország:  Franciaország  |  USA  |  Vietnam  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok - Vietnam  |     |  
1968-08-28 (Szerda)
Hatheti tanácskozás után befejezte munkáját a genfi leszerelési értekezlet. A nyolc el nem kötelezett ország az utolsó előtti ülésen kiadott közös dokumentumban elítéli azokat a hatalmakat, amelyek az atomsorompó-egyezmény életbelépését követően is folytatják atomrobbantásaikat.

Augusztus során Hans-Jürgen Wischnewski, a külföldi segélyügyek minisztere, a szociáldemokrata párt új vezetője nyilatkozott: az NSZK-nak sürgősen csatlakoznia kell az atomsorompó-egyezményhez, s folytatnia kell a tárgyalásokat a Szovjetunióval.
Ország:  Svájc  |  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  Szovjetunió  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-28 (Szerda)
Ülést tartott az MSZMP KB Titkársága. Főbb napirendek:
1. Gosztonyi János csehszlovákiai látogatása.
2. Gáspár Sándornak az SZVSZ megbeszélésén való részvétele céljából Moszkvában teendő látogatása.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  belpolitika - MSZMP  |     |  
1968-08-29 (Csütörtök)
A Román Kommunista Párt Központi Bizottsága végrehajtó bizottságának nyilatkozata az augusztus 23–26. közötti moszkvai szovjet–csehszlovák tárgyalásokról. A nyilatkozat emlékeztet arra, hogy a párt vezetősége a „megfelelő pillanatban” kifejezte aggodalmát és helytelenítését a Csehszlovákiába történő bevonulást illetően; helyesli a tárgyalásokat a törvényes csehszlovák állami- és pártvezetőkkel; legfontosabb teendőnek tartja az öt szocialista állam fegyveres erőinek sürgős kivonását Csehszlovákia területéről. A szocialista országok kapcsolatában szükséges a bizalom és barátság légkörének helyreállítása és megszilárdítása.
Az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottsága a csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatban reményét fejezi ki, hogy egy ennyire drámai helyzetben sikerül megtalálni a megoldás tárgyalásos útját és elkerülni a tragikus fejleményeket.”
Az olasz képviselőház vitát folytat a csehszlovákiai helyzetről, majd határozatot fogad el, amelynek értelmében a kormány elhalasztja az atomsorompó-szerződés aláírását.
Ország:  Románia  |  Olaszország  |  Csehszlovákia  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-29 (Csütörtök)
Josef Smrkovsky, a nemzetgyűlés elnökének rádióbeszéde: „soha sem hittük volna, hogy azt az árat kell megfizetnünk, amelybe az augusztus 20-áról 21-ére virradó éjszaka került.” Nem engedhető meg, hogy kormányellenes erők befolyásolják a sajtót, nem jöhetnek létre más politikai pártok.
Befejeződött a Szlovák Kommunista Párt kongresszusa. A szovjet–csehszlovák tárgyalásokról megállapította: a bonyolult helyzetből ezek jelentik az egyetlen ésszerű kivezető utat. Megválasztották az elnökséget és a Központi Bizottság 107 rendes- és 24 póttagjait; az első titkár Gustav Husak lett. A kongresszus elhatárolódott a CSKP Prágában, augusztus 22-én összehívott rendkívüli kongresszusától.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-08-29 (Csütörtök)
Az atomenergia-bizottság bejelentése: a nevadai kísérleti telepen kis erejű föld alatti nukleáris robbantást hajtottak végre (ez évben ez a 18.).
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-29 (Csütörtök)
Ülésezett a magyar kormány. Az ülés központi témája a Csehszlovákiával kapcsolatos politika volt. Az OT elnöke emellett beszámolt a gazdaság helyzetéről, az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésének tapasztalatairól. Fontosabb napirendek:
A népgazdaság 1968. I. félévi fejlődése és az új gazdaságirányítási rendszer működésének tapasztalatai (3297/1968. sz. határozat)
Magyar-szír hitelmegállapodás (3289/1968. sz. határozat)
Az ENSZ Közgyűlés XXIII. ülésszakára utazó magyar küldöttség összetétele és irányelvei (3290/1968. sz. határozat)
Ország:  Magyarország  |  Csehszlovákia  |     |  Téma:  belpolitika - kormány  |  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság - új gazdasági mechanizmus
1968-08-29 (Csütörtök)
A Horvátországi Magyarok Szövetségének Elnöksége Pélmonostoron rendkívüli ülést tartott. Megállapították, hogy a Jugoszláviában élő magyarok élesen elítélték Csehszlovákia megszállását fenntartás nélkül támogatták a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége (JKSZ) Központi Bizottságának határozatát.
Ország:  Jugoszlávia  |  Magyarország  |  Csehszlovákia  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-29 (Csütörtök)
Genfbe érkezik a magyar kormányküldöttség, hogy részt vegyen a nukleáris fegyverekkel nem rendelkező országok tanácskozásán. A konferencián 80 ország képviselteti magát. A tanácskozáson részt vesznek az atomhatalmak is, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
Ország:  Svájc  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-30 (Péntek)
Documenti e dichiarazioni sull’intervento militare in Cecoslovacchia (Dokumentumok és nyilatkozatok a csehszlovákiai katonai beavatkozásról.) A Rinascita olasz hetilap ismerteti 32 ország kommunista pártjának véleményét a csehszlovákiai beavatkozásról. Közülük 21 (albán, amerikai, angol, ausztráliai, ausztriai, belga, dominikai, finn, francia, görög, holland, japán, jugoszláv, kanadai kínai, monacói, norvég, román, spanyol, svéd és az uruguay-i) elutasítja vagy helyteleníti. 11 kommunista párt, főleg harmadik világbeli (argentin, chilei, ciprusi, észak-vietnami, indiai, kolumbiai, kubai, nyugatnémet, perui, szíriai és a venezuelai) helyeselte vagy elfogadhatónak, illetve szükségesnek tartotta a fegyveres beavatkozást. – Rinascita, 1968. augusztus 30. 7–9. o.).

Szeptemberben a betiltott Német Kommunista Párt Központi Bizottsága, 13. ülésszakán hozott határozatában, jóváhagyta a Politikai Bizottság állásfoglalását a csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatban. Hangsúlyozta: „a szocialista országok fegyveres erőinek akciója szükséges volt a szocializmus és az európai béke védelmében.”
Ország:  Csehszlovákia  |  Olaszország  |  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-30 (Péntek)
Ülésezik a csehszlovák kormány. Megbízást kap a művelődésügyi és az igazságügyi miniszter: készítsenek tervezetet a sajtó ellenőrzésére, mivel rendkívüli intézkedésekre van szükség a sajtó frontján. Döntés született a minisztertanács mellett működő sajtó-, rádió- és televízióhivatal felállításáról, vezetője: Josef Vohnout.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-08-30 (Péntek)
A Frankfurter Rundschau című lap közli a nyugatnémet hadügyminiszter parancsát: tekintettel a csehszlovákiai helyzetre felfüggeszti a Bundeswehr katonáinak hétvégi szabadságolását.

A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága megvitatta a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit és a velük kapcsolatos pártfeladatokat.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  Lengyelország  |  Csehszlovákia  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-30 (Péntek)
Befejeződött a Demokrata Párt elnökjelölő konvenciója Chicagóban. A vietnami kérdéssel kapcsolatos vitában a hivatalos tervezet (a bombázások beszüntetését feltételhez köti) 1567 szavazatot kapott, míg a „béke-ellenterv” (a bombázások feltétel nélküli beszüntetése) 1041-et. Az elnökválasztás eredménye: Hubert Humphrey 1760, Eugene McCarthy 601, George McGovern 146, más jelöltek összesen 112 szavazatot kaptak. Az elnökjelölt – Hubert Humphrey – sajtóértekezleten bejelentette: alelnökjelöltnek Edmund S. Muske mainei szenátort választotta.
A konvenció záróülésén Charlene Mitchalle, az Egyesült Államok Kommunista Pártjának elnökjelöltje nyilatkozatban követelte, hogy az amerikai kormány külpolitikai kérdésekben ugyanúgy konzultáljon vele, mint a többi elnökjelölttel.

Hatalmas politikai tüntetés Chicagóban. A mintegy húszezer, háborúellenes jelszavakat skandáló fiatal és a heves rendőrségi reagálás sebesültjeinek száma 300 körüli.
Másnap, 31-én Eugene McCarthy szenátor jogász-vizsgálóbizottságot alakít a chicagói atrocitások kivizsgálására.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  belpolitika - választás  |  belpolitika - tömegmozgalom  |  nemzetközi kapcsolatok - Vietnam
1968-08-30 (Péntek)
Párizsban több filmszínház műsorára tűzte Jancsó Miklós Csillagosok, katonák című filmjét. A lapokban (Figaro, Nouvel Observateur) olvasható kritikák rendkívül elismerők.
Ország:  Franciaország  |  Magyarország  |     |  Téma:  kultúra - film  |     |  
1968-08-30 (Péntek)
A görög ellenállási szervezet párizsi irodája szerint 1217 személyt tartóztattak le Görögországban augusztus 13-a és 30-a között.

Augusztus során Georgiosz Papadopulosz görög miniszterelnök 64 oldalas 138 cikkelyes alkotmánytervezetéről szeptember 29-ére írtak ki népszavazást.
A Szabadság Hangja rádióállomás ismertette a Görög Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának felhívását az ország társadalmi szervezeteihez: a diktatúra megdöntése érdekében tegyenek közös erőfeszítéseket és bojkottálják az álnépszavazást.
Ország:  Görögország  |  Franciaország  |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-08-30 (Péntek)
Ülésezett az Elnöki Tanács és döntött a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola egyetemmé fejlesztéséről az 1968-1969-es tanévtől. Jóváhagyta a tanácsi rendeletek felülvizsgálatáról szóló jelentést.

Ülést tartott a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa. Napirend: a szövetkezetek állami felügyelete.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |  kultúra - oktatás  |  gazdaság
1968-08-30 (Péntek)
Ülést tartott az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága. Napirend:
A felsőfokú intézményekben folyó oktató-nevelő munka helyzete. Az egyetemek és egyetemi jellegű főiskolák önállóságának fokozása és belső demokratizmusának kiszélesítése.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  belpolitika - MSZMP  |  kultúra - oktatás  |  
1968-08-30 (Péntek)
A Ganz-MÁVAG Vörösmarty Művelődési Házában újabb nagygyűlésre került sor. Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának (MSZMP PB) tagja tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára beszélt az európai és csehszlovákiai politikai helyzetről, ennek belpolitikai vonatkozásairól.
Exkluzív politikai interjú és fórum volt a rádióban és televízióban. A beszélgetés résztvevője Fehér Lajos, az MSZMP PB tagja, a kormány elnökhelyettese volt.

A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ) Irodája cáfolta, hogy a magyar hatóságok megakadályozták volna ülését, illetve hogy letartóztatták és kiutasították volna a DIVSZ csehszlovák tisztségviselőjét. A DIVSZ Iroda ezzel szemben augusztus 27-28-án megtartotta ülését, amelynek napirendje a csehszlovák helyzet volt.
Ország:  Magyarország  |  Csehszlovákia  |     |  Téma:  belpolitika  |  nemzetközi kapcsolatok  |  
1968-08-31 (Szombat)
Prágában megkezdte tanácskozását a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága (CSKP KB). Rádiótudósítás szerint megvitatják az ország jelenlegi helyzetét, a Központi Bizottság összetételét a szlovák pártkongresszus eredményeivel összefüggésben.
Letette hivatali esküjét Jan Pelnart, az új csehszlovák belügyminiszter, aki a tisztségéről lemondott Josef Pavel helyére lépett.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
A Lengyelország elleni német támadás 29. évfordulójának előestéjén hatalmas háborúellenes tüntetést rendeztek a fővárosban. A varsói stadionban összegyűlteknek Józef Cyrankiewicz, a minisztertanács elnöke mondott beszédet.

Augusztus folyamán a lengyel napilapok (Trybuna Ludu, Polityika, Nowe Drogi) hasábjaikon lehetőséget adnak a pártkongresszusi tézisek megvitatására.
Ország:  Lengyelország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Horst Sölle keletnémet külkereskedelmi miniszter a Lipcsei Operaházban ünnepélyesen bejelentette az egyhetes Lipcsei Őszi Vásár megnyitását. A vásárra 55 ország 6500 kiállítója hozta el termékeit. Az eseményen részt vett Patolicsev szovjet külkereskedelmi miniszter is, a magyar delegációt A delegációt dr. Bíró József külkereskedelmi miniszterhelyettes vezette, tagjai Horn Dezső, a közlekedés- és postaügyi miniszter első helyettese és Tömpe András, Magyarország berlini nagykövete.

Augusztusban Sölle miniszter írásban közölte: találkozni óhajt Karl Schillerrel, az NSZK gazdaságügyi miniszterével. Schiller bármely német városban kész a találkozóra. (Ez lesz az első miniszteri találkozó a két német állam között.)
Ország:  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |  Szovjetunió  |  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság  |  
1968-08-31 (Szombat)
Düsseldorfban a demokratikus erők meghiúsították a neonáci Német Demokrata Párt (NDP) gyűlésének megtartását.

Augusztus folyamán a Német Demokrata Párt (NDP) vezetősége közölte: az alsó-szászországi községtanácsi választáson közös blokkban lép fel a két legnagyobb polgári párttal a Keresztény Demokrata Unióval (Christliche Demokratische Union, [CDU]) és a Keresztény Szociális Unióval (Christlich-Soziale Union, [CSU]).
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |     |  Téma:  belpolitika  |  belpolitika - választás  |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus során Gottfried von Einem osztrák zeneszerző operát írt Friedrich Dürrenmatt világhírű drámájából, „Az öreg hölgy látogatásá”-ból.

Bécsben Johann Strauss összes műveinek 50 kötetes kiadását tervezik a következő 30 év alatt. Költségei 20 millió schillinget tesznek ki.
Ország:  Ausztria  |     |     |  Téma:  kultúra - zene  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Habsburg Otto az év első felében 85 előadást tartott Ausztriában világpolitikai kérdésekről. Több mint 40.000 hallgatója volt.
Ország:  Ausztria  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus folyamán Pettis Zsuzsa 2. díjat nyert a Flandriai Fesztivál keretében megrendezett bruggei nemzetközi csembalóversenyen (az első díjat nem adták ki).
Ország:  Belgium  |  Magyarország  |     |  Téma:  kultúra - zene  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus során a szófiai Pogled című lap szerkesztősége elhatározta: munkatársa felkeresi a világ legöregebb emberét, a Lerik községben élő Sirali Muszlinovot, aki 1805-ben született [sic!] és egy egész falura való leszármazottja van.
Ország:  Bulgária  |     |     |  Téma:  társadalmi kérdések  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztusban a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására Várnában üdült Giorgio Amendola, az Olasz Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja.
Ország:  Bulgária  |  Olaszország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus folyamán addig ismeretlen Goya-képre bukkantak a dél-franciaországi Digne városban.
Ország:  Franciaország  |     |     |  Téma:  kultúra  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus során Van Gogh Múzeum nyílt Amszterdamban. A művész 450 festményét és 400 rajzát állítják ki.
Ország:  Hollandia  |     |     |  Téma:  kultúra  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztusban a belgrádi ügyészség a júniusi diáktüntetésekről, az egyetemek problémáiról közölt írásaik miatt megtiltotta a Delo című irodalmi folyóirat legutóbbi két számának terjesztését.

A Világbank 16 millió dollár hitelt ad (14 év törlesztésre, 6,5% kamat) Jugoszláviának iparfejlesztésre.
Ország:  Jugoszlávia  |     |     |  Téma:  belpolitika - diákmozgalom  |  gazdaság  |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus folyamán Picasso korai alkotásaiból álló gyűjteményt bocsátottak árverésre Londonban 2,5 millió fontos kikiáltási áron. A gyűjtemény Gertrude Stein amerikai írónő tulajdona volt.
Ország:  Nagy-Britannia  |     |     |  Téma:  kultúra  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztusban Nagy-Britannia és Franciaország (Dover–Boulogne) között megkezdte közlekedését a világ legnagyobb utasszállító szárnyashajója. Az utat, óránkénti 140 kilométeres sebességgel, 39 perc alatt teszi meg; 254 utast és 30 teherautót képes szállítani.
Ország:  Nagy-Britannia  |  Franciaország  |     |  Téma:  gazdaság  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus során „robotháziasszonyt” készítettek Norvégiában. A kibernetikus szerkezet 30-féle háziasszonyi teendőt tud ellátni: mos, vasal, fényesíti a padlót, bort önt a pohárba stb.
Ország:  Norvégia  |     |     |  Téma:  tudomány  |  társadalmi kérdések  |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus folyamán Spanyolország 1 milliárd dolláros katonai segélyt kér az USA-tól a területén lévő amerikai katonai támaszpontok újabb 5 évre szóló bérleti szerződésének meghosszabbításáért (két ízben már meghosszabbították).
Ország:  Spanyolország  |  USA  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus során Genfben konferenciát tartott a Nemzetközi Orvostudományi Szervezetek Tanácsa. 34 orvos-tudós részvételével a szívátültetés problémáiról értekeztek.
Ország:  Svájc  |     |     |  Téma:  tudomány  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztusban nyolcmillió kötetes könyvtár tervét hagyták jóvá Moszkvában. A legkorszerűbb berendezésű létesítmény a Barátság parkban épül fel.

Szasa Dvorak 12 éves kijevi kisfiút, akinek rendkívüli matematikai tehetsége már 4 éves korában megmutatkozott, felvették a kijevi egyetem matematika-mérnöki fakultására.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  kultúra  |  kultúra - oktatás  |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus folyamán a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága (SZKP KB) határozatot hozott Vlagyimir Iljics Lenin születése 100. évfordulójának ünnepi előkészületeiről.
Új Lenin-film készül a litván dokumentumfilm-stúdióban.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
Augusztus során 4 óra 59 perc alatt tette meg az Aurora szuper-expresszvonat első utasszállító útját, a Moszkva és Leningrád közötti 651 kilométeres távolságot.

Harkovban megkezdődött a Szovjetunió 6. metrójának építése. A munkálatokat 1973-ban tervezik befejezni.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  gazdaság  |     |  
1968-08-31 (Szombat)
A Magyar Ifjúság szerint 1968 nyarán kb. 26 500 fiatal dolgozott a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) építőtáboraiban. A földmunka mellett a gyümölcsszedés volt a legjellemzőbb feladat. Emellett 1740 kat. holdat kapáltak meg. A hansági csatorna 14 km-rel növekedett.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |  gazdaság  |  
1968-09-01 (Vasárnap)
Befejeződött a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának (CSKP KB) kétnapos ülése. Határozatot hoztak a moszkvai szovjet–csehszlovák megállapodásból eredő feladatokról, a XIV. kongresszus előkészületeiről és személyi kérdésekről. Megválasztották a KB elnökségét. Alexander Dubcek, a CSKP KB első titkára a bel- és külpolitikai helyzetértékelés után kitért a különböző korlátozó intézkedések (sajtóellenőrzés, semmiféle párt vagy csoportosulás nem működhet a Nemzeti Fronton kívül) bevezetésére. A Rudé Právo új főszerkesztője Jirí Sekerat, elődje, Oldrich Svestka, a Tribuna című pártfolyóirat főszerkesztője lett.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-09-01 (Vasárnap)
A frankfurti őszi vásáron magyar árubemutatót tartott a Hungarotex, az Ártex, a Kultúra és a Hungarocoop.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  Magyarország  |     |  Téma:  gazdaság  |     |  
1968-09-01 (Vasárnap)
Vietnami jelentések szerint Amerika repülőgép-vesztesége (újabb két gép megsemmisítésével) 3128-ra emelkedett.
Ország:  Vietnam  |  USA  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok - Vietnam  |     |  
1968-09-01 (Vasárnap)
George Wallace volt alabamai kormányzó, a „harmadik párti” elnökjelölt televíziós nyilatkozatában bejelentette: pártja nem tart konvenciót az alelnök kiválasztására, s úgy vélte, komoly győzelmi esélyei vannak a déli államokban.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  belpolitika - választás  |     |  
1968-09-01 (Vasárnap)
Georgiosz Papadopulosz görög miniszterelnök Szalonikiben megnyitotta a nemzetközi vásárt. Félórás beszédében a görög belpolitikáról szólva kijelentette: a szeptember 29-ére kiírt népszavazás után nem fogják megtartani a parlamenti választásokat.
Ország:  Görögország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-09-01 (Vasárnap)
Gerstenmaier, a nyugatnémet Bundestag elnöke rádióbeszédében állást foglalt az atomsorompó-egyezmény aláírása ellen.

Egy nyugat-berlini gyűlésen Von Hassel nyugatnémet miniszter és Klaus Schütz nyugat-berlini főpolgármester beszédükben síkraszálltak az európai határok megváltoztatásáért, elvetették a két német állam közötti viszony rendezésének gondolatát.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-09-01 (Vasárnap)
Makariosz érsek, ciprusi elnök Róma környékén lévő otthonában találkozott a száműzetésben élő Konstantin görög királlyal, tájékoztatta a ciprusi helyzetről, megvitatták a király és az athéni kormány viszonyát. Másnap az érseket fogadta VI. Pál pápa.
Ország:  Olaszország  |  Görögország  |  Vatikán  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-09-01 (Vasárnap)
Magyar-szovjet belkereskedelmi választékcsere-megállapodást írt alá Budapesten a Belkereskedelmi Minisztérium és a Szovjetunió össz-szövetségi kereskedelmi minisztériumának képviselője. A megállapodás szerint a Szovjetunió gömbfát, hullámpalát, ablaküveget és más építőanyagokat szállít mintegy 100 millió Ft értékben, cserébe Magyarország cipőt, bőrdíszműárut, golyóstollat ad.
Ország:  Magyarország  |  Szovjetunió  |     |  Téma:  gazdaság  |     |  
1968-09-01 (Vasárnap)
Határidő előtt elkészült az új győri hűtőház, amely 700 vagon exportalma tárolására alkalmas. A nyírségi almát itt tárolják. Szeptembertől, novemberig osztályozzák, márciusig folyamatosan szállítják külföldre.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  gazdaság  |     |  
1968-09-01 (Vasárnap)
Vietnami labdarúgók érkeztek Magyarországra. A 34 játékos és edzőik többhetes itt tartózkodásuk során edzőtáboroznak és barátságos mérkőzéseket játszanak.
Ország:  Magyarország  |  Vietnam  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  sport  |  
1968-09-01 (Vasárnap)
Dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese kétnapos látogatásra érkezett Borsod megyébe. A látogatás során a helyi vezetőknek előadást tartott az új gazdasági mechanizmus bevezetésének tapasztalatairól, meglátogatta a Diósgyőri Gépgyárat.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  gazdaság - új gazdasági mechanizmus  |     |  


  Támogatóink:
Magyar Narancs
Egyenlitő Blog
Filmklub
Szabad Sajtó Alapítvány
Politikatörténeti Intézet
Politikatörténeti Alapítvány
Egyenlitő 2008/2. szám
Múltunk 2007/4. szám
 Oldaltérkép  Kapcsolat  Hírlevél   Látogatóink száma: Politikatörténeti Intézet
   


 Oldaltérkép  Kapcsolat Politikatörténeti Intézet