1968ev.hu polhist.hu napvilagkiado.hu multunk.hu egyenlito.eu
Főoldal
1968-ról bevezető  
Rendezvények  
Nyári szabadegyetem  
Kronológia  
Hír tükör  
Budapest 1968  
Idézetek  
Fotók  
Filmek  
Zene  
Dokumentumok  
Vetélkedő  
Linkek  

Kronológia

Keresés a kronológiában  


Hírek száma összesen: 2852 db  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [1969 1. hét]
 <<< Előző hét    Következő hét >>>
1968-02-26 (Hétfő)
A Közös Piac pénzügyminiszterei kétnapos római tanácskozásán megvitatták a brit kormány fontleértékelő és az USA dollármentő intézkedéseit, valamint a „hatok” gazdasági helyzetét.
Ország:  Olaszország  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-26 (Hétfő)
Ajtai Miklós, a Minisztertanács elnökhelyettese vezetésével magyar küldöttség érkezett Berlinbe az NDK kutatóintézeti munkájának tanulmányozására.
Ország:  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-26 (Hétfő)
A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének (PTT) előkészítése érdekében találkoztak Berlinben a külügyminiszter-helyettesek a román fél kezdeményezésére. A felvetődött napirendek: az atomsorompó szerződés, a vietnami helyzet, katonai kérdések és az európai biztonság. Sikerült megállapodni a sorra kerülő PTT napirendjében. Ebben nem került be a csehszlovák javaslat az európai biztonság aktuális kérdéseiről, különös tekintettel az NSZK-ban megmutatkozó neonáci veszélyre.
Ország:  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-26 (Hétfő)
Rómában kiosztották a Isabella d’Este-díjat. A kitüntetésben 9 nő részesült, köztük Nagy Józsefné könnyűipari miniszter.
Ország:  Olaszország  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-26 (Hétfő)
Február 26. Ülést tartott az MSZMP KB Titkársága. Főbb napirendek:
1. A „testvérpártok” konzultatív találkozója.
2. A központi párt- és állami vezető szervek soron következő üléseinek napirendje, továbbá a heti munkaprogram koordinálása.
3. A Központi Állami Kórház és Rendelőintézet nomenklatúrája.
4. Az 1968/69. évi pártoktatás feladatai.
5. Az MSZMP Politikai Főiskoláján 1968. áprilisában kezdődő 3 hónapos elméleti továbbképző tanfolyam résztvevői.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  belpolitika - MSZMP  |     |  
1968-02-26 (Hétfő)
Megkezdődött a kommunista és munkáspártok budapesti konzultatív előkészítő találkozója. Kádár János, az MSZMP KB első titkára köszöntötte a találkozó résztvevőit. Március 2-án felszólalt Komócsin Zoltán, az MSZMP küldöttségének vezetője. A 66 részt vevő párt küldöttei megállapodtak a tanácskozás jellegében, napirendjében, időpontjában, színhelyében és az előkészítés menetében.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-27 (Kedd)
Dallasban Lyndon Baines Johnson nagygyűlésen beszélt a vietnami háború problémáiról. Kijelentette: az Egyesült Államok nem hátrálhat meg.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok - Vietnam  |     |  
1968-02-27 (Kedd)
Gus Hall, az USA Kommunista Pártja főtitkárának sajtóértekezlete. Kifejtette: a legalapvetőbb kérdés az, hogyan lehet megmenteni az Egyesült Államokat saját kormánya politikájának következményeitől.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-02-27 (Kedd)
A csehszlovák nemzetgyűlés ülésén határozatot hoztak Pozsony városának különleges státuszáról: a város helyzete Prágához hasonlóan külön szabályozást igényel, mert olyan feladatokat lát el, amelyek egész Szlovákiát érintik.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-02-27 (Kedd)
A csehszlovák és magyar kormány képviselői Prágában egyezményt írtak alá a Duna Rajka és Gönyű közötti közös folyamszakasz hajózási feltételeinek javításáról.
Ország:  Csehszlovákia  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-27 (Kedd)
Varsóban megnyílt a Lengyel Egyesült Munkáspárt központi bizottságának ülése. Napirend: az ország külkereskedelmi helyzete és a soron következő kongresszus időpontjának megállapítása.
Ország:  Lengyelország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-02-27 (Kedd)
Moszkvában megnyílt a KGST végrehajtó bizottságának 33. ülése.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság  |  
1968-02-27 (Kedd)
4500 küldött részvételével Moszkvában megnyílt a szovjet szakszervezetek 14. kongresszusa. Napirend: a központi tanács tagjainak újraválasztása (elnök ismét Alexandr Selepin lett), a szakszervezeti mozgalom feladatai, javaslat a különböző irányzatú szakszervezetek összeurópai értekezletének összehívására.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-02-27 (Kedd)
Február 27. Ülést tartott az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága. Napirendek:
1. Lukács György megnyilatkozásai.
2. Az V. Egyetemes Nevelésügyi Kongresszus feladatai, fő témakörei és szervezése.
3. Különfélék:
– A gazdasági mechanizmus reformjának bevezetésével kapcsolatos társadalmi és hangulati jelenségek.
– A termelőszövetkezetek szervezésének megindításával kapcsolatos megemlékezések.
– A Művészettörténészek Nemzetközi Szövetségének Magyarországon tartandó kongresszusa.
– A „Film-Színház-Muzsika” c. lapnál foganatosított fegyelmi büntetések.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  belpolitika - MSZMP  |     |  
1968-02-28 (Szerda)
Londonban az alsóház elfogadta a szinesbőrűek bevándorlását korlátozó törvényjavaslatot. A március 1-én életbe lépő új bevándorlási törvény jelentősen csökkenti a brit gyarmatokról bebocsátható színes bőrű brit állampolgárok számát: a Kenyából érkezők száma a korábbi 6000-ről 1500-ra esik vissza.
Ország:  Nagy-Britannia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-02-28 (Szerda)
Londonban aláírták az 5 évre szóló magyar–angol hosszú lejáratú árucsere-forgalmi megállapodást, ami kedvező feltételeket biztosít a kölcsönös kereskedelmi kapcsolatok bővítésére.
Ország:  Nagy-Britannia  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-28 (Szerda)
A Budapesti Egyetemi Énekkar Baross Gábor vezényletével nagysikerű előadást tartott Londonban, a Nemzetközi Diákházban.
Ország:  Nagy-Britannia  |  Magyarország  |     |  Téma:  kultúra - zene  |     |  
1968-02-28 (Szerda)
Kairóban aláírták a Magyarország és az Egyiptomi Arab Köztársaság (EAK) kulturális és tudományos együttműködésének 1968–69. évre szóló munkatervét. Magyarország tanulási, kutatási, továbbképzési lehetőséget biztosít az EAK számára, cserébe magyar művészek, tudósok tanulmányutakra mehetnek az EAK-ba.

Korábban együttműködési megállapodást írt alá a két ország békemozgalmainak összehangolására.
Ország:  Afrika  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Az Európai Gazdasági Közösség brüsszeli ülésén hosszas vita után elnapolta a Nagy-Britannia közös piaci csatlakozásával kapcsolatos érdemi döntést.
Ország:  Belgium  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-29 (Csütörtök)
A Lengyel Újságírók Szövetségének varsói csoportja viharos szekcióülésen elítélte a túlzott cenzúrát, követelte a demokratizálást és az írók nagyobb részvételi lehetőségét a kultúrpolitikában, valamint Adam Mickiewicz betiltott cárellenes színdarabjának ismételt műsorra tűzését.
Ország:  Lengyelország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |  kultúra  |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Az 1948. évi parasztkongresszus egykori résztvevőivel találkoztak a prágai várban a párt és állami vezetők, köztük: Alexander Dubcek és Antonin Novotny. Dubcek üdvöző beszédében kiemelte: nagyobb hangsúlyt kell helyezni az irányítás demokratizálására, a demokratikus elvek megvalósítására, az anyagi érdekeltség teljesebb érvényesítésére.

Fierlinger Zdanek, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, a Mlada Fonta c. lapban közölt cikkében a csehszlovák társadalom problémáját a következőkben jelölte meg: elveszett a demokratikus egység eszméje, helyét a „feszített osztályharc”, a felülről való kényszerítés és szabályozás kezdi felváltani.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-02-29 (Csütörtök)
A Varsói Szerződés (VSZ) honvédelmi miniszter-helyettesei Prágában üléseztek. A román delegáció nem értett egyet Közös Katonai Tanács további fenntartásával és más, 1966-ban már elfogadott közös katonai szervezet és eljárás megvalósításával. Ezzel szemben szorgalmazta a Varsói Szerződés szervezetének megváltoztatását, például az Egyesített Fegyveres Erők megszüntetését, a szovjet katonai képviselők jelenlétének felszámolását a VSZ tagországaiban stb.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Walter Ulbricht, az NDK államtanácsának elnöke és a Német Szocialista Egységpárt (NSZEP) főtitkára előadást tartott Weimarban az új alkotmánytervezettel foglalkozó nagygyűlésen. Előadásában foglalkozott az ország fejlődésének perspektíváival, felhívta az NSZK kormányát: kössenek megállapodást az erőszakos megoldások kizárásáról.

Az NSZEP levelet intézett Nyugat-Németország polgáraihoz a Neues Deutschland február 29-ei számában. Rámutatott: az NDK új alkotmánya nem pecsételi meg Németország kettéosztottságát, a szocializmus felépítése nem jelenti a német egységgondolat feladását.
Ország:  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága. Napirend:
1. Szóbeli tájékoztató a kommunista- és munkáspártok konzultatív tanácskozásáról.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  belpolitika - MSZMP  |     |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Nemzetközi cigánybál Budapesten a Royal Szállóban.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  kultúra  |     |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Hazaérkezett Iránból a február 10-e óta ott tartózkodó magyar kereskedelmi kormányküldöttség. A Teheránban parafált megállapodás értelmében Magyarország gépipari termékeket, komplett berendezéseket szállít Iránnak olaj ellenében.
Ország:  Magyarország  |  Közel-Kelet  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Február folyamán az ENSZ Genfben ülésező kábítószer-bizottsága a tagországok kormányaitól szigorú intézkedéseket követelt az LSD használatának betiltása érdekében.
Ország:  Svájc  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  társadalmi kérdések  |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Február során atomtudósok cseréjéről kötött megállapodást a szovjet és a svéd kormány.
Ország:  Szovjetunió  |  Svédország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  tudomány  |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Februrában nemzetközi fotópályázatot rendeztek Lipcsében. A szocialista országok fotószaklapjai és az NDK Orwo filmgyárának pályázatára érkezett mintegy 30 000 kép közül a zsűri az első és második díjat Járai Rudolfnak, az MTI Fotó főmunkatársának ítélte.
Ország:  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |  Magyarország  |     |  Téma:  kultúra  |     |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Február folyamán Londonban, az Academy filmszínházban nagy sikerrel játszották a Jancsó Miklós rendezte „Így jöttem” c. filmet.
Ország:  Nagy-Britannia  |  Magyarország  |     |  Téma:  kultúra - film  |     |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Első alkalommal mutatták be a magyar konfekcióipar termékeit a Londonban megrendezett februári nemzetközi férfidivat kiállításon.
Ország:  Nagy-Britannia  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság  |  
1968-02-29 (Csütörtök)
Február során a belga festészet és szobrászat elmúlt 50 évét felölelő kiállítást rendeztek a Műcsarnokban.

Februárban mutatták be Hubai Miklós: Néró játszik című komédiáját a Madách Kamara színházban.
Az Erkel Színház felújította a János vitézt.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  kultúra  |     |  
1968-03-01 (Péntek)
Rómában a második napja zajló diáktüntetések során több komoly összecsapásra került sor az egyetemisták és a rendőrség között. A legsúlyosabb ütközet a Borghese-parkban volt. Kétszázan megsérültek, köztük professzorok és rendőrök is. Több mint 100 egyetemi hallgatót letartóztattak. Diákmegmozdulások voltak Rómán kívül Palermóban, Milánóban, Padovában, Catániában, Bolognában, Pisában, Torinóban és Firenzében is.
Másnap 100 neves professzor közleményben tiltakozik a március elsejei véres és tragikus események miatt. A rendőrség beavatkozását „jogtalannak és barbárnak” minősítik. Március 2-án délig 300-ra emelkedett a sebesültek száma, a karhatalmi erők tagjai közül 154-en sérültek meg. Összesen 232 diákot vettek őrizetbe köztük középiskolásokat is.
Aldo Moro miniszterelnök kilátásba helyezte: a kormány tárgyalni fog a diákokkal követeléseik teljesítése érdekében.

Pisa: le idei degli studenti (Pisa: a diákok ideológiája): Ottavio Cecchi terjedelmes elemző írása a Rinascita olasz hetilap március 1-i számában az olaszországi diákmozgalmakban fellelhető négyféle (kommunista, szélsőbal, katolikus és szélsőjobb, akik között neofasiszták is vannak) eszmei–ideológiai áramlatról.
Ország:  Olaszország  |     |     |  Téma:  belpolitika - diákmozgalom  |     |  
1968-03-01 (Péntek)
Lyndon Baines Johnson amerikai elnök beiktatta hivatalába Clark Cliford hadügyminisztert, aki átvette a Pentagon vezetését.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-03-01 (Péntek)
Urho Kaleva Kekkonent beiktatták a finn köztársasági elnöki tisztségbe.
Ország:  Finnország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-03-01 (Péntek)
Francois Mitterand-t megválasztották a francia Baloldali Demokratikus és Szocialista Szövetség elnökévé. Az új vezetés feladata: a szövetség egységes párttá válásának előkészítése.
Ország:  Franciaország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-03-01 (Péntek)
A KGST végrehajtó bizottsága befejezte négynapos tanácskozását Moszkvában. A vb 33. ülésszakán általános gazdasági, külkereskedelmi és pénzügyi kérdések szerepeltek a napirenden.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-03-01 (Péntek)
A Thália Színházban bemutatták Görgey Gábor Komámasszony, hol a stukker című komédiáját Inke László és Kautzky József főszereplésével.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  kultúra  |     |  
1968-03-01 (Péntek)
Országos állatszámlálás Magyarországon. Egy év alatt 80 000-rel nőtt a szarvasmarha-állomány és második éve meghaladja a kétmilliót. A sertésállomány: 6 592 000, ami félmilliós éves növekedést jelentett.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  gazdaság  |     |  
1968-03-02 (Szombat)
Az amerikaiak a Puerto Rico-i támaszponton bemutatják a világ legnagyobb repülőgépét.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-03-02 (Szombat)
Alexander Dubèek, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának (CSKP KB) első titkára beszédet mondott a kladnoi acélművek pártszervezetének értekezletén. Hangsúlyozta: „A párt úgy politizáljon […], hogy a pártonkívüliek ebben a politikában jogaik, szabadságuk és érdekeik biztosítását lássák”.

Prágában ülésezik a Csehszlovák Újságíró Szövetség. Elhatározták: a CSKP KB jogi bizottságához fordulnak, sürgetik a sajtótörvény mielőbbi megalkotását. Javasolják rendkívüli kongresszus összehívását a sajtóviszonyok rendezése céljából.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-03-02 (Szombat)
A varsói pártaktíván megvitatták a kultúrpolitika időszerű problémáit, a fővárosi írók körében kialakult helyzetet, elítélték azokat a felelőtlen kísérleteket, amelyek a párt politikai elvei és a nemzeti kultúra jó hírneve ellen irányultak.
Ország:  Lengyelország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-03-02 (Szombat)
A januári szicíliai földrengés károsultjai tüntettek Róma belvárosában: munkát és lakást követeltek.
Ország:  Olaszország  |     |     |  Téma:  belpolitika - tömegmozgalom  |  katasztrófa  |  
1968-03-02 (Szombat)
Föld körüli pályára bocsátják a Szonda 4. elnevezésű szovjet űrállomást.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  tudomány - űrkutatás  |     |  
1968-03-02 (Szombat)
Moszkvában ülésezik a magyar–szovjet műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság. Napirenden: külkereskedelmi kérdések, a magyarországi új gazdasági mechanizmus hatása a kereskedelmi kapcsolatok alakulására.
Ország:  Szovjetunió  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-03-02 (Szombat)
A székesfehérvári Videoton Rádió- és Televíziógyárban elkészültek azok a Favorit tv-készülékek, amelyeket plexi védőelőtét nélkül, robbanásbiztos képcsővel gyártottak.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  gazdaság  |     |  
1968-03-02 (Szombat)
A Vasas–Videoton és az Egyetértés–Tatabánya mérkőzésekkel kezdetét vette a 66. magyar labdarugó bajnokság.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  sport  |     |  
1968-03-03 (Vasárnap)
Lipcsében megnyílt a tavaszi vásár. 65 ország (ebből 12 szocialista, 26 fejlődő) 10 290 kiállítója vesz részt a nemzetközi kereskedelmi élet nagyszabású, március 7-ig tartó eseményén. A Hungexpo szervezésében Magyarország 24 szakmai bemutatón, több mint 300 géppel és berendezéssel vett részt. Nagy érdeklődést keltett az Ikarus legújabb autóbusza, a 250-es. Négy magyar terméket díjaztak aranyéremmel, többek között a Komplex Vállalat által kiállított komplett uborkaosztályozó berendezést.
Ország:  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság  |  


  Támogatóink:
Magyar Narancs
Egyenlitő Blog
Filmklub
Szabad Sajtó Alapítvány
Politikatörténeti Intézet
Politikatörténeti Alapítvány
Egyenlitő 2008/2. szám
Múltunk 2007/4. szám
 Oldaltérkép  Kapcsolat  Hírlevél   Látogatóink száma: Politikatörténeti Intézet
   


 Oldaltérkép  Kapcsolat Politikatörténeti Intézet