A Tudományos Osztály tagja: Csunderlik Péter

Csunderlik Péter (1985)

PhD, tudományos munkatárs


 
Történész. 2009-ben végzett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) modern kori történelem – Közép-Európa tanulmányok szakirányán, 2010-ben pedig az ELTE BTK történelem-levéltár szakjain. 2011–2014 között ugyanott a Történelemtudományok Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának ösztöndíjas hallgatója volt, 2016-ban megvédett disszertációját a Galilei Kör (1908–1919) történetéről és recepciójáról írta. 2017-től az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének, 2019-től az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének oktatója; az Osztrák-Magyar Monarchia történetéről, a századelő szellemi életéről és a történetírás történetéről tart kurzusokat. Történészi érdeklődési területe a baloldali radikális mozgalmak története, a Tanácsköztársaság emlékezete, a történetírás elmélete és alapvetően a 19–20. század társadalomtörténete.

Saját oldal az academia.edu kutatói portálon
 

Közleményjegyzék

 
Lásd: Magyar Tudományos Művek Tára
 

Önálló kötet

 
Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták – A Galilei Kör (1908–1919) története. Napvilág Kiadó, Budapest, 2017. 400 p.
 

In English