Könyvtári katalógus

A könyvtár állománya kb. 140000 kötet. Idegen nyelvű könyveink száma meghaladja a 25000 példányt. Az évenkénti gyarapodás 300 kötet körüli. A folyóirat-állomány kb. 6000 címet foglal magában, ebben közel 2000 az idegen nyelvű periodika, a többség német nyelvű, de van orosz, francia, olasz, cseh és más nyelvű is. Az állományban 47 kurrens magyar nyelvű folyóirat és 2 kurrens idegen nyelvű folyóirat található.

A könyvtár állománya helyben részben a cédulakatalógusok, részben pedig a számítógépes katalógus segítségével kutatható.

A hagyományos cédulakatalógusban a 2003-ig beérkezett könyvek kereshetőek szerző, cím, sorozat vagy tárgyszó szerint.

A 2003 óta beérkezett könyveket a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben dolgozzuk fel folyamatosan. Ezzel párhuzamosan elkezdtük az állomány visszamenőleges beépítését a rendszerbe, amelynek köszönhetően az állományunkba 1990 óta bekerült könyvek már kereshetőek online, akár otthonról, az alábbi linken: http://phistory.dyndns.org/