A Tudományos Osztály munkái

 
2015 és 2019 között megjelent könyvek

 

Monográfia

 

Feitl István: Az államszocialista korszak álparlamentje. Országház Könyvkiadó, Budapest, 2019.

Csunderlik Péter: A „vörös farsangtól” a „vörös tatárjárásig”. A Tanácsköztársaság a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019.

Varga Lajos: Kényszerpályáról tévútra. Szociáldemokraták a Tanácsköztársaságban. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019.

Pál István–Szabó Csaba: A budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén 1957–1990. Második, bővített kiadás. Napvilág Kiadó, Budapest, 2018. [Első kiadás: 2017]

Csunderlik Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták – A Galilei Kör (1908–1919) története. Napvilág Kiadó, Budapest, 2017.

Feitl István: Talányos játszmák. Magyarország a KGST erőterében, 1949–1974. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016.

Egry Gábor: Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918–1944. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

 

Forráskiadvány

 

Összeomlás, uralomváltás, nemzetállam-építés 1918–1925. Dokumentumválogatás I. kötet – Románia. Szerk: Ábrahám Barna, Egry Gábor. A bevezető tanulmányt írta: Egry Gábor. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019.

Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai II. Szerk.: Földes György. A szerkesztésben közreműködött és a jegyzeteket készítette: Gellériné Lázár Márta, Mitrovits Miklós, Takács Róbert. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

 

Tanulmánykötet

 

Földes György: Ívek és töréspontok. Gazdaság, politika, ideológia 1945 után. Napvilág Kiadó, Budapest, 2018.

Régi és új világ határán. 1945 történetei (Tanulmányok). Szerk.: Feitl István, Ignácz Károly. Napvilág Kiadó, Budapest, 2018.

1916 – A fordulat éve? Tanulmányok a Nagy Háborúról. Szerk.: Egry Gábor, Kaba Eszter. Napvilág Kiadó, Budapest, 2017.

Memory and Memorialization of WWI in Eastern and Southeastern Europe. Ed. Egry, Gábor. Múltunk. Journal of Political History. Special issue. 2016. 225. p.

 

Ismeretterjesztő

 

Antal Attila, Botos János, Feitl István, Ripp Zoltán, Takács Róbert: Kérdések és válaszok a rendszerváltásról. Szerk.: Ripp Zoltán. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019.

Csunderlik Péter, Egry Gábor, Emily Gioielli, Fodor János, Hajdu Tibor: Kérdések és válaszok 1918–1919-ről. Második, utószóval ellátott, bővített kiadás. Szerk.: Egry Gábor. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019. [Első kiadás: 2018]

Háborús mindennapok – mindennapok háborúja. Magyarország és a Nagy Háború – ahogy a sajtó látta (1914–1918). Szerk.: Kaba Eszter. Napvilág Kiadó, Budapest, 2017.

Parlamenti választási kampányok Magyarországon. Szerk.: Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016.

Feitl István: A száműzött Rákosi (A magyar történelem rejtélyei 16.). Kossuth Kiadó, Budapest, 2016.

Baráth Magdolna, Botos János, Feitl István, Hubai László, Standeisky Éva, Takács Róbert: Kérdések és válaszok az 1944–1949 közötti magyar történelemről. Szerk.: Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016.

Egry Gábor, Ignácz Károly, Konok Péter, Sipos Balázs: Kérdések és válaszok a Horthy-korról. Szerk.: Ignácz Károly, Gellériné Lázár Márta. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

Eörsi László, Feitl István, Ripp Zoltán, Standeisky Éva: Kérdések és válaszok 1956-ról. Szerk.: Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

 

A további munkák, írások a tudományos munkatársak saját publikációs listáiban szerepelnek.
 

A Tudományos Osztály 2010 és 2014 között megjelent könyvei

 
2010 előtt: Tematikus válogatás a Tudományos Osztályának munkáiból (könyvek, tanulmányok)