Érdekegyeztetés adattár

 
Tájékoztató az adattár használatához

Az adattár a hazai érdekegyeztetés 1900–2010 között történetének dokumentumaiból ad válogatást. Tekintettel arra, hogy ez szorosan összefüggött és összefügg a szakszervezetek történetével, a dokumentumegyüttes előtt olvashatóvá tettük Lux Judit összefoglalóját a magyarországi szakszervezetek történetéről.

 

Az adattár időrendben, korszakonként tartalmazza a dokumentumokat.

1900–1945. Ebben a korszakban csak erős keretek között beszélhetünk érdekegyeztetésről. Az Egresi Katalin által összeállított anyag egyik része a könyvtári források jegyzékét tartalmazza, a második együttes levéltári forrásokat közöl a korszakból.

1945–1988. Az 1945–1948 közötti korszakot Lendvai Tamás, az 1949-től a rendszerváltásig tartó időszakot Feitl István állította össze.  Itt korszakonként és ezen belül időrendben található a dokumentumválogatás. A tartalomjegyzék is korszakonként olvasható.

A rendszerváltás (1989) utáni időszak igen gazdag és összetett. Itt Lux Judit bevezetője igazít el az érdekegyeztetés intézményrendszeréről és annak változásairól. Az 1989 utáni időszak dokumentumait a különböző testületek alapján tovább bontottuk. A válogatásban való eligazodást itt egy szerkezeti vázlat segíti.

Az adattár elkészítését támogatta: